Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 25-02-1862"

See other formats

NO. '7401.-TOI1 •ffOBBDlAT, Z^DKV^&mr 26^ 1863. PRICE THRKHFHllOBi ™'°C Ssi'il in-itiTi, Hi iin < IWteWli^WiK Ih*. J. 

I'. U'l'ilccr, h LbiujrklvT. , 

UAUttlA'JR. DliATHe. 

fin IferliFth ntiT^fcnr. ut l^anl. L^lL, m itir )th of MjfttTi 

l.ll NN' itiU' MenLILU'lW. HbMl. Rul^T, tlaUfNlTI fff IlklVH RU^L 
Jf'Nii lli.r^^'v. ii^i :t Tii.mli. uiil 11 uyu. 
on 111* ifliiliTiilBnt n lt«i«' nui], Itii infuij. ^ 01 Ht. 

ChittlOII fLir(2HlJf. Jutr.>' r^i.':*i*:-i^^, ■:r^vfj'Hiffi, Ti.tjTn' i if •HIP ABVSBrieENHMTIk, I rOMi'ANY'S STBAJISHIPS 

<R lauiorjKsit.—cvn or tnuHuv, kati r- 

VAV AFTKnNOOtl, >t a. 
To AORLAtCV— IMnuurr « nrobi.lil IHDi M»r 
T.iUl NYJiFl RIVER _(?OLU* no V, lO-MfUIlOlV 

{WKCNesIl AVlNIOHT.il 11. 
To CLAVItMCa TO(ni.-lLLA(iONt),TSIjR81)AY, 

(KwimimAYi tSermfsotm, A t, 

WAttATAll, llltK EVSNIKa, Tl'BaOAY.id Id. 
Id nOf KIJAHPTON ditn^— IIOOMKKAKO, TBIB 

AfTEHHOOK, Tr*RI)AY, II « 
rrjtg URIFUAKS t» [PtWICU.— Ttg BBIRD AITRud 

lh<'1rBWICH aulf. 
Jifin BKIPBA-HB ui MABTlJOROrOH, OLAP- 

SrrnNE, Hud norKBAMrTOK^CLABBKCS, 

1 C ItlDAr, till ud Iflh Mvdi. 

A. M. Vr.'r Vt lmit, iUHn-RnlL 

itAk-W B. N. K, S- (.■n._((t_ 
— Tho tlTY OP 

TO lUOKHI 
•I -. 

J. COHIN, 

OH Illn, film nl MiiknI'lbwt. 

aJly " iitM II ""'sTitASiKas oaTli.— 
M Fife., !» ; rhilfln-E -ill. i-HANTOJI iMW 
UtrtllLlr CutiT. AV^-<.ir HMHrvkloo. MuTw. 

w-w, 2 10, e'a ui vi, s jn. ^n. i»'0. »■«, 

_ fi. II, W1L 30N. HTML 

PAKBAMArrA ifi KAJiiB*,"- lit im tM 

^ ON WEBH DAV8. 

^Hi^ PvTIBAIlB^ mt 7 ufl 11 Lin , ittd S p.Vf 

AtB Bfdai^ M t ^i^, wd 1 and i B,tl. 

gil BUNDAIB. 
T •.u., Uld < p,^ 

Sj^"i>Mto w«*<«ii. _ 

WOLl^lNQWn iikI KIAMA,— Tills NiaHT.ulW 
fllOAI,JlAVHN.-TH II NIoHl. »l II. '"'1 
MEIIIHUl 1,A -TO'MOBaOW, .1 1] i,.di. 
( LV tie ILi V I'.U — tin Un^tDA V. u dool 
>IOilL' VA^Uu M0:«I1AY, itna.lL 

atkAll 1^ BSlSBANIt WATKli -THIS iVATTiS 
fin ORAFIOlt^ ; ■ fli-witfinmATMACKn^ it NB^Asriitt 

MiiUjMl, OMtH MnlH nrehcid TbttRDAY.U 

— — - — ^ - ■ • ion "aat kobvjta hivkiv-tiiii oriemt, lOa 111 MAJIHINQ HIVECU l^.i SSTBgn, from 

GlSA«kR,<iirtliiiHANKISQRJVRR. FniKhUr 
p«»»f», tfiiily (in bumi, Balds Wkvf, 

ill ■gl OR " ER t S (! ASi::-'i „r _ MACLKAV rACKBT. LAfrfSS mMfeTw: 
W It Uu llAkk Wbirt, 

MOLISOr) .n^t^CLACIi 

FOK "BKISBANB. y( JiP.m.AN!!. —"ijr tte 
fnrccriliinml"' tiu!n VIXBN, V,'. BESNETI", 

irill mKi wlihiinirk dl.tiiii. » ~t» e 

Fm fnldllt rrr pMioifr, Ubtv (■( boKd Ihg OTlftilu 
WW<, orloXAiPLBY, IBBLAND. ilA CO., Unyd l lOLltBMAK. lur PORT DEN IWH.-SW.tiin. m 
nqiHM fa uk«1Mtr |B(»*(1BMBNTS u OBfe, 

Hi Sddckiii uid Ldile'i J. mJ W. BTIfNES mil CQ. 

ion POHT nSHWoa illiwit~Tki> Um-mMM FOR ^ 
JBANlBflOVK, 

Porfttlghl or r^mft triti ta OA VirBe, SnOWX, «nd 
CO., ^phlKf-ilnnit, 

FCK BdB*~Hi"row>j diiM.„rt»* i.u™t ViiiL lo WLLLi;;, OALLAOH AN. imBiinuidfF, wM tg 

■MlltVlMtr. IRDt h Uwlr bill. If l.Jint ii)r .jruJiliIrJ 
Wmr town ml'fHSD.W. t.n »hlili ,l.iv 
IJnJSl,,!!!*'' iu «• m WRUNKSllAV 

Sur+rtifcl ^iIt on bmil n c.imuifR-UI IVfiiiri, 
MittvUtmi "t'-^- T Jt ACUOl iJIiilHT iPaini. 

kl (of ' W E L L i N i i Tti S " "lilTTa'ltl' Xfllltl 

aim* ^^2^v.mrA» 

FOB At'cm^iTH™ 

ihiwHlpT ,iriTi *"^*Tllarlii|[iiSrnMwui||. 

CuJIbi," '-^'I'liV, JkELANl), ml t'O., Lloi.i « JHWlW, W t<>t» r^i..r, .1. s. HI N- 
™««».™ WEDKMIIAY, ll» »ih iniunl. \^ liaSELSi.-WAKTT D to CIlAff TBn~f;T^.— 

M*™TIUS dbii , ^ 

tui-tiiKDni 

•Qimnuidtr. 

^^Mtt ( «TOlT w . H. BLDRBH 

fkXLT BMIP KOlt BUKOBn»:n fiTV — T~Z: Full U>NllON 
CITY, T71 l<m> niriHK, Ttis Bnn Al >b3p OKA^nS 
WIUJIAH LBA^K, «[U iiiililoiit I.;A Min£. Bh iivi tat ClbiD pMHCBjl^i, flOIBaulitia ■w Aj iili nn boud, •IdnulH QiiAj , or tu GILCHHIET, LUMUOM dirifct.—l-bt Al BrIllik-btilJt ellpur 
■blp DAWBTONE. Urns iwlilUr, JAHBS 
WTQIt, mamudBr, I* ion tboiItIi)); iwci/ts tai 
bsviif ■ lufd nitkiii ffiwH viU bo ilipihitiail wit till intHfn UH 

tikH under CBnut ntcs. 

For frHifat or in—iii to CiifUfn NEWTON, (m 
Uiani, (t liie eirmlir C^ur; Or hi IXAaHOUTI^ 
DlCXtMION, Hill CO , ClurMU-lilui. 

Wwl rn»l T»J It Miiw lia'i i»w*, 

ABBaOXB in LOHI)ON.~RitH <j^ iliMii bllW 
bit-nlui diip DAWSTOHK u*^ " 

BwIt MllcaUon ia necMuiT til Ciptiin KEWTOK, M 
buiil, II CinukrQiuy, tir U) LKAauONXfi, UICS- 
ISSOB, ud UO,, CLirl<iM«-lJll», T^OR LUNDOM.— T d fullo* (iKi UmiKe CIit.— Tbi 
X Al U r«n 'lli|> JOHN BANBi), AWBBUSS 
TffAl.ftH, rflmmioilBT, be rojid^ to Twdvii mrgu In i 
icv diTRp lull huT? iimniil dHfNrii b. 
Apfl y im b<J»nl , lu 0I1CMB18T, WATT, ai CO . 

Pbft LUNDCN.-'Ttx n^lialU ititc AOKA, Al fof 1) 
rwn, 13U0 IdCii burUwn, JOUN HAJOB. som- 
■nvdffr k Mil on Lb* b«rik, avli tiATini; mir* thib IhU 
>«ifH» HMjiina, iwtludiiK iwtr tU W dMA wiUl, Sy I>9II, to iHill mh April, ttae iplA^ fknt^cltn MX'HTJV/KHBidMidw. . - -- -T, -^r JOHN 
Thii ftae wHil WW bfr NMod vofk^ ind nffan 
til'* s-ri*! frttti-iigm|ilB (vrirpurlunitT r^r maaiKtrt, Fpp i 
full 104 ■pl«BdM'*u«[mDDd«tiii&. 

Fit term* of *r HMfV tp^Fr CrtnttlD 

ItAHTlft. m bwd. 4t B«ri Wbuf, TDI NQi 

' BHIFrB&B cif Wool, TifloV Eld*^ OtiTStr rot it^gbi at MMgi (kAlMt tel^flt) nAii Hinnuiu- 

niW guv- o ^FtO^CULTOrg, Hi CD., 
f^ti, 111 aUBlirifcwt. 

rutm«KB» n% iflircioN.-ti. «tii- 

J. kwnri cUmn ilfa ^J^^OUS, H. U I'B^JIT, 
rouiin^Fr. vtlf km fir JjmAm i^ from ijtb io BOtll 
A|rll Till- kit Qotwirf fllji atlhliTMw] ma mids 
in ^ &t^t utA iiiM h miw fc iiJ iw In S7 lUy*. TIm k-> 
■ f.u.j]iiiditdciL fut ^iHKftgw ii ^efj u^^HoTi *iiid evw 

JA COB L.afoSTBFlQHB. — " -iwaF - 

TkjOrBllAJlAU bun Lo»DOl(.-Cou(t|i» of 
eooili tlui iboii isHd uc nqiwMl <<> 1*1.99 
ENTRIEH ll <Aoe Ibr tin CtiimliT Uut. AiT |>(i<id> 
lubtdili i««llif*r of the thkI -"ill l» enturtd, l«iil«t. 
Kbd itondit enil^iwH^ rifb 4nd eibi^t. Uilla (>f lidjciir 
Biaft b* prMlali mit Mglil pikffl. at ibt uQk «r tbu 
iui4t«<f«ci). •bun oidtTifsi Var iMitm- iif tbo Ei»dt liii 
l.(,i«B, FLOWES, ^ijcO, iSnati, ^, 

Pmiitt-iiKvt, . -s 

TI^OIICE TO CtlKrtlljSKEf*.— LlblttlATOil Irnni 
LUN]>DM.-Tti!« iUl iiill dihrhinir «t L'ir^ilu 
Uiur. ' Cmiit^pH IK iPiiHned to FA9^ BNTltllS 
liniuiikttli. Til* lUp win not bt i»iiiiiiilblo [si (uodi 
ififf ^J^^'l^jl^'-^^^^ M MC^JvM^ba in>aiic«d, 

tuKUt im iUWbAitji-N6T](:'B~in& 

;0 «niii(im tf afl vnt i {« Jiiwum— 1711 puiiuai 

tlci)ltf-ai^mt'&V Uyi ill lir .l) UB. TBIBCAV, 
■klHii* irill bi uund InM at tliii it^ud vtfoui 

WILLiaTMKKKYi inj C(y„ tT, iWiiwfc^Mg. BABQVS WASH ion, frna £tHriM)(K~jlll ACt 
COU^T£ Ukd [;LAlUa iciioAt Ihk BIM b« 

Ltiatu^t, In 

_wiLu^ Mzanv, a nil CO , », ctitwh-mi, 

'Vi:'A^TBl>, ~>'V£KSEL la liW^^STSlSK 

WAilTSl], VHEfiXLi bJl 
Sfdnef, UM[«lcb 1 
Ulnal CoUlitT OOu, Mo. »H ed CwT frtim BBLIAtfSI lo BTD^K^, 
1.A1DI,E\', IRRLAHD, mj CO ., Uiiyd'. ClMmtiiTi, 

CHAIlTEIt.-*i- Wiiial, Venrii iit iDTIiinHa tc 
Uwi I oiil STdnvf fur thi MlDviAir pofelM 
UriD-Vcp^, ^bu^bii, BHimb.^. !il.,u{iiia^ fiu FHne^eOL 
in4 X'tlbtfmln. No di.i^iioo In loidlnit. LAIDLBY 
IBELAiiD. md CO.. Llojd'i ChmnWr ' rup^iLtfr. artrlj- rt>jiwr#d anA TLlittad* Applj to JOH?T JlOJl ?AiB,J^llEieHi:. t., CUARTEK,^ 

FOB KALircbTF^ti VinjnB RALOMBB, Km 
n'fi^irr. :i-^ tuna banl11.11. Tha osdaMfo^ li 
ojm It doll for thti tf jpjod lod whil veMol. bnUt fet 
JNantro, &f Ifar lutiriili, birfnv 1 dnt-nti tBTatorv. 

dli u*r#ing 1 ntv) of *' ' — . . - 
aif bi fufflful, Tl^l^'. 
tHTMC , in tilt DimlB. 

OR, S^1.E,_ tbo_w»li-kiiinr» Al clfiiiior SrkuosK 
, EuUt ot t)i> bM _ MAKY BUITB, W tou n^a, . 
nitMiiib It Btnli^ m TshChUi n fctiall«b«Tii,'i3^ iiluhir (ui. 'i ud nloriia tit tvwy itm^ 
I ipf Ij on Ituiril, il rom- 
inCftTMi, M to UBNav H. E E A t - Cailj-p. ti, Bifrm - Mwot. 

oba lurrtSB, m a on day, imii marT5h, 

ibi well-kabWa tirlil KMKA. wtowr iil dut 
liii'o. ^iity nnWi lt£3l*^ " ite tit llBun^ 
hi^f .1 T. rt-BMeBtt'B, a«fc5M -fo-o": BALUAIH WBSLBYAM SABnATU SOHOOL- 
ar-tfhJfl, tialmib. 111 half-pfc«i niii- {Ml 
WISll^Ay MOKNINO B,it. 'iilili t™iL,^ lo^TM 
lUlcUUn ind Inohin o^ohkU.! nitti tb;< aub(y>l ti 

K.^.-l'irFLU <1 thcTtona, tinl ftiu* vW^ita 

(Snira. llslimiiii ot «i]bMld l>H«iMur, Purfci Uu 
Qi.uLio Inp, larn 

?T!VcBB^rRY°'W^ ^«0»tA^ 

FrtLD tit' MAH3 COMMlra.-WhmwL it^Mi 
mUDUnnd uniul UixdnK *I Coiumurara :>ftSi 'Ti4H 
I , liiuKcr'a HiHCouimon,'' hilJon ,f Ryd,, „o 

a,,UU. M J*n.«T ISSi il »■„ ™olviJ (inv; .li.), 
•■ Thjt Ihejmjimli oj tin tjotamon ib™l j la .udtjcd from 

liii™ .or, IWil, liy M™. HbeiW isdjKlwc. «vd 

■iVtn^A^. W'dL^oS t2^k.%^l 

A, H. BITNTLEY. 
■ — J. B. JAC KBOM. 

will 1» bfid (in SATL-BDAV, Irt KmiilSri; a iviSi 
UKrcod upi.D (i ika )irdliiiita(i9 lg«i siO 

Mr J. T, BO WT HORN fi .utinriiirf t(ii««nRb- 
KTivlioH SB Knnutl of He i.r.io.^.d TnUmaJil F^dT 
• AMEfl ASCOv (J II ' * 

MABONlC.—TlH _ 
Lffbjpm Mvlnt ] 
IHja BVBNllfC, 

aAVtllS,T?ll/ 

tSIRALlAH 
Ovnmj Mobtiu 
Offiftii, itr.THtBBV 
O'Cianell H^tt^ Hi 
LEWIS, wputit T. 

IBLiC MSBIIMO 
Itrbn Ikt 

—ftlfr'ttilittU 

— ilH WSoS- 
thi •lertlOBof 
'i, Ibf HinTliti 
■■»■(■. H, f. la bill u Hi. Jnui', C^. 
^1 «■ TUatnATi ItiH TJIBOMB APTBBTUM) TPS. "TkAVUXieHDeN, ^WH lU, ttniit threa Twn itfct 
JLr wu vorklDir Mif*«7, Clltl«Hln«, tw panmtl 
mott mlou t4 tmir friiiL fun. Addrw rIniiEli Imi, 
AmiidtlB. TNFOEMATIOH njulnd al mio BICUARP 
J. aABTHKOWL i)lu HOWAHD, vho irHv*) l» 
tkh Hlany fturn Bngluid ftboat 13 f wt i^ lud It li 
btUendMrndaf^lu d lll»m «Bi> jtMMlPtttplajll, 


].?iii^AlSd.'iBtaPiild l^:|riA<#_l! 
OtiM^ cmU, IwTA rrw AWOwK ill;] 

XTSMTKO, Tl'BRDAV. . 
nTWsDAsaoAY, JUtb. 
Hr. JOBXPH JBFZBBSOH is Ivo »■ 

UAliBB PLUIIHBB, 
Il tiw •dmM teufiw &Wina> ttmjat 

«d.*. S?£^^^^^™*"* 

in Uki comic drwu of 

fOOfltiifc, ... 

Ti« j«dbraim™wm M B i. i»iiiii-jiiwt.ftfc tft i : i l i ! t l:»Mi i 

I'oElOKXI OH tifil 
^MiftiAil oatnic dmoiiiii 

STOMBY FltlLUAl 
p«rfiM THIS Bvaoifiita, 'ik. 

Pit I C BfTiiltDl UEII.-Ailciiadon, CJ. Will CUiaB 
in FBIDAy, \^th. FclnUiTT. All ihinld >«, 
Uu FlttlBal Aborii^ IHokmi' ihin at smvAt or pffltniTiva km» 

SIOKABISS.— Tim irtll" IMnlllvD Mftbidtat Cbipdt t 
BiMloo. TtlSS LVBNINO. " - ;8- imea n< _ _ _ 'A TflDHnuca W«lliic 
ttie Hail of Timpiiniim no WKDHBSBAY BVIiHIBia 
10 r.ojfiijifflra Al liAlf-|Mat 7 e^titock. A 'I'M llvfltloir ill 
JCi-ill-atrwt CbAtnl, on Thoradtj omls^i atlHlf-tial C 
o'dork. A ral.lk Metlinit tfloi IlH; Unplaia Fnnln, <f 
Ibe Ni/onniliaL la cipHtd U> imilitg. Tb> Bun. 13. 
Nttm, W. Kini^iiiii, Ikg mil Hrlnt mMinirlH, iritb 
Uu Iteva. n, 11 ai Loj, 0, Woitwii O. Imm, Hd 1. Uar 
Itirl wiib othcra, an tu t44m Ob mwltiii. Oolhcttnp 
It C^fwn-piTEvt tuA If dBt-afrHt In ^ trf Ao drcvlc n»d- rfy> TBB BSABBHQLDBBS of Iba Uuaw 
dunUAKi^I Iff to Ufcim^ni aw ( I jrAW 

H idiu w ou J^ Mrtttm, Ttli Patnorr, IMl Ami'B CBUSCHi BlAa,— A BALAAM •U 
be kaM *1 Eida, ki lU of th* Awl fa tlu mnRiMiiB 
4f WMSu, UB WBDNBBOAT, tlK 'Xth baaUnt. 
. .IWWDRIP ^rdiMV an [Bibniaad Ibit, bf tikloy i raeam 
Unt^fiifeuar, GHber Bl6 LDL DT 1 p m , thaj vlll bo 
flBHiiiTed Mch liy n .pirEal tx»t, trr Iohtb R^da ti G ^ p.n. 
vWiiiul tjUia ,.Liir-,tr - p.-— Ad raL-6liwit lAtJ will m BABKUArSEM'S HOTEL, 
Runna, np«i«l TRIS DAT. Biu limi'hooiia iron Dait tha Ban^ Aqcr.tin 
AH ittlnti iif Uio butt, aenaif- JTVAl 

laid i:r illuri'd fur otfafa* 
ud bfdala l(t*rall< diilt Bffldg>._0' Clnl-Ucnita bolEin It loavH 
Cj>«nl fc Cnxodlli J~^ANUlMli_ AL'AllHiil, iiMi for Bumpa, 

a, rnnixtl Wmlm, K Ing-itiMt Balit. CLABK'a CTiMi w Miadnf ml ffilmaifcii JtlOSFKCt, 

TUla VMVAtUN IVtXT'tmilE. BASKT^IjliBS 
tali«l7giiw,IJitit>Ct«i>tO«wnt KBBTim) 

a vu] bg ^ ' ■ - ■* ' - - biUntlitbwiUuboiut of tit 

ConpuT, la Rfdw, on Tl-'SaDAT, tlia 40] Utmb, u 
11 o'clock A,H,, fat Iba I'UTtfrtc nf elaclin» a dlnct« to All 
Uu VUltUtt 41 On BiW ul UhMton, uoatd hi Iho 

niiiiiiM^ >>>( Hob. J . S . I)>r>->] I, &>g . 

9f ori«t ol tka Boiij of DlnKtara, 

A. H. SlCHABDIigM, Qmttl HaUHr. 

" BAWt—l** 
tiliUfita <ik till IIL Vartli — 

T BO MAS t BRBILIAT, Km. 
JOBUrA F. JO.tErfiSOM, SaS, 
DEHJAUIN DAKLBY.Kag. 
By oi*lrsl tllft T" — * '-^^^ 

.A.&.aHi, 

fjdi Bt, iMbWiwiif . 

HTaALiA» bv:h:al rubvitiE.'fT 
„ BOCIBTy.— IldiLiia la bimtiF gi\in, tbit Uia 
Irtomtlk AnaiBt MBEVIHO uI Hn ABamlUn Malial 
FrciHdnt Boclaly vlU lu btld ^in t^wyrtfi"^ aOim pt Mv* 
Hi:iefTT Hon(or<rtrt«ti Bj4a^^a0St&^^^Xi fltf i f gfr fe^ 
aif^blb day bf f^brwrlont, li It A'OI^ tb 1^ feAanuxtn, 
til rrrHi-o Iho rtfoTt of the dind^n^ tb tipft a dli^'turln 
Ibc pLiri f^r^J.ibti Fairfax, Bao., nhii rcllrH by hiUliin, 
dclkio * - ■ illitvst and la nut fltfiljk for ra-ailaclUiD, 
In IbD lami pi q. D. Bbnntb, Eaii md U f Looa« aa lailtiir 
--j-r-^rrz^z^ ■ —Il »bo retina by lot, 

BOBEBT THil aaoN, BKntur. 

HuililT .afmt, ^r^cT, Jutlarf NOTU E la bmliy (uilher rinn, thot Hr. mXtlM- RICK BKSWOttTL 
)l«Cllll,«M«w;. ^tlat hill' .winff F^mliefQcn am r*iidid4i«a fv wh| 
Hati aK I La liDirif. and blTu cUan lb£ retiuiBlla notiH, 
vii. Me.a>, 6AUI EL TtfbtlPSOH Mid S. A 
JOSEni. 

FiLmary t'isi, 1 Bt.J, 

ffSr THE MKM ilEK^s OF THR A rUTRAltAN 
J. Ut Tl'AL I'KOVIDBtit BOaiETY.-.neiaal 
cliAl^ in I'Ur W.lavj Wvlajt provided ior tlw raafvamnit 
tf in Ai;un'0& muaij, I W U ol&r DiyHlt br tha 

OEOFFKBt BAOAB. 

COMMERCIAL BANKING CO«PA»Y ti? 
BYDJIEV.— Ni.11lo ii biToby iff van, th.fcl a Sih^a) 
Omnni BIBEl IHO of tbo rniptMWm uf lUa BanfarUI 
ba ktid on TUEBUAY, tlw lUik ot HtKb tuii, u nt»g. 
It Ibo Baakju-bmiH of tlw Compmy, OooirB-mtHt, fjr 
Ijoiwiwiof diirtlaf a IMrettoi ioreoiiiuf flii H«it 
W"™ """vi "■■«ii«l fnowquHiiai nf IJa 

iflsn to.xa^mud, and of (leotiaj; iin AiiLlittr laplau of 
Mr, JaiM Xfni4 ^lurtli, al» r « lgii,..it. 

By ordor at tb« Iloud, 

ROBSBT KaPibr, Uaminr, 

(TaadidatH far tbi offloi ot Dinclnr uo mbuM Hial 
MiiiB In irtlibf,»ii>l hililt u tlu Hm» Offiotof tbi 
Vfurlnyt u liiat Taniiwn difi prlnr ia thidile af cIajIIob, 
otftttr iiTlif etmi UmmalTti to anptily Uu raa iHT, 
tJIIBB KlVBIt NEW STB AM HATiaATCON 
C011FANY.-I»K*iifflr.l.d by Aaof ConMB.- 
Ill hmby glTn, ttat a kaU-ywliJatuij iust- 
Ina of On pn^ilitsn si Oh tamo* wUhb* )uU it fhi 
oAonh MofMki e« FmiT, thi Wt dmsf 
FohnarT.atJo'claik p.B., taOa r«t<>« •» WmWllg 
a«^Tpirt of^odfaiirtw^ a«d n afwit .of WMttrtn teth 
iialf-yoar tnd«d 3Ut JaanuT, bf teJvlic & ilvfilHL fbr 
alHll^g a dlnctirr la tbt alioo of tbTtiiFatta^rCc^ 
Bm^ Blid tor Mtk otbi^lHiituai aa may ba tea^hl bfr' 
fcrAhlj DHUsf. In tema of Ibt dead of lalilimBt. 

TLi nndemiaiitiEaiHliltUy quIiHod iirobrMiint barb gim 
tba reqiiMM nntiiBet tlulr Intsotiiiii to sitT IIibii^iw h 
uidldaiea hirtbi TaauljButa bi tted&Ktln. 

JAltBB DICK DON. BM, 
J . B. B, aoSBBTSOK; Xn. 
By citdei nf UM Bi«d u DIractm, 

1*, J. COIIE}), aiauitr. 
C ampaBj'.fiBffa, Mpr padk, Fabniry t4. 

ELECTORAL DISTttirT'oF WBLLIMtiTON - 
WWai • Vtlt, datod tbt Ultb tay of FabnUTf . 
IMi "Jdrr tlio Oreat B«il of thn colonj nf Nn* SouK 
Wiloa, for I he flisfiun (,f ono meialifr far tba eltcbira] d£j- 
Wet of TVallilli™, loMrtc in tho Luttalallvg AjmIK, 

SSJP!'' '■r l'Sai»by«lvoa,ili.t a 

PC8UL MBETlNa «f tt» al«t™ o(lf.'RE^"i5 

Butrt™ Anu, K noon,!,* Ol inr(iwi at mBloMljm 
»»ildaliiafiilhi!ab.jrr: .ibI fa tj, cwilt et* wBiCtal 
JjnBiajJ, tbo rOLLlrio mll tak.^ aTwwIiMf 
BAY, Uioitb Uirrb, al tha Coort-boua, It "wSlutoa. 

™iiiMl!lliiff •» (?) nioeo'tluck a.in., and clsriw it 

JAMBS DBEW, Batuniing-iiBja-, 
2 alliiir", Niw Souh Wilai, FebnuiT 11. 
n(>TJB,~]n tba mat of a -Titatiiit dHMfe fk^lkto ^.y d^ieclira nafla. and all tmpuHtiea of tha fu«t 
lllc»ll)Aly rurrd by Mr. ALBXASDBU, oUni|»iiul. 
3Jf, O wrye-at fU'C UtTJ^irf^l fcinff ajd Hirttif ' 

jjEOOTAIUllB PrfntinA Hoaa^ ^ 
pppfwitu Mur H atia.jit. Ijle^ut lod (m^nj^f 1YB. BBRHCAaiLIC Surgton ani) t)eal^i at Imnin 
fcaai Bio II, Jt. ^,atoS. MB, MimnaiW-atioeu HABvUt dUWYtl BMITH, 
OfBHrtAjnt, matna « 

wta, tultgsu tatnat:, i (gm Ifaa'i rtoni. RSWIVAL-SllfKil.S and CANTOE, Iinpnrtan .i( 
CUnt, aiup, ud Barlblaiiank Bworwl tuSlt, 
PilL-itrttt, ABiriT ap>ftiiirii iLp V[i iflrii Tbaitn, 

Mjiiilin'p PiflTi^. 41i .: ;.i,pd^i^aiFin{:-romB ploiw. 

8Et O M>- H A-S I ) J 1,0111 IN G .""ii J ;l»,'~ar V iitniuTi i- 
_ boogbl. AdJrtx J. D., UiiitAi.n Omui. 

FlEK^r Csnpiof Mantitliia SLIM It' 'oiTr^l.i^ 

8 A LB in It' RUM BSD AY, ng ritrit Lbn Bmjiit 
THRKLKSLO and CO, CAHI 

5xb UB INUBIMICJ^'BD 
BAtiK nd iithtr 8HJ lir a Fl m-IlAtiSIl .1 

SEES, WILLIAM BAD- 
I Fotruirj. llWi t l^lUaaljfeft.. ■t OEO BUBfHlflHI 

m ii'wd.y ™taf[, M«MB-.IM«liL.!ifgwl''j^ 1" 08T 

J.J And Cfwtfni 

ar-l v i I h r47i)i>tB. nit^' 

majdrd al E. C. WKI-.KKk md Cia.'Hj 

»i omJ^i v7a Iil Ttuiimi, la Uu 

f MMrj. F. LJfie.i and CHh 
1^ of IpiH WATCll-t ASK. Aut ir,a rotnniiii« til' 
aaoii! tD>b. T. F.ELTUN, iavtDar, Ciiir£0.|fnei, wd 
Tcvardeil, Jt4. aatnjiA.. be IOST, ftiiiB Caiii|,ti«llln^ m l*atulfll«T, I Jib fiili- 
4 rn,ir>', BAY MAIIB, black maat and t^li, lut- 
LiM'ka *biie, niar in r.ii^hi'*<l, brtndcd M aoajr ahiuilAar, J J 
flf aUfrbcb. cIlaT iwk.'ii. Bhi>d all roaqi^ £lr«Mrrl 
in dt)Ir«vl.i Ur. BOUKINO, Campballtiiwi ot Hr, 
J. 1', OL LlS, Ollii dea. 

{□to glBATBD jnto my ^ard, a WUlO BOW Fit), on Wod- 
nt adar, 1 t>tb. 1/ »t eWmad aam Aaya frm thla 
a. It will It Hita to intfliat. B. HOWARD, 
Ubp«r Paddinrrt^ 

i$£oi° ocluri « lU) Ojri r aMt ai or 
^kaMt, oBm la (ha FsbU 
^ ^ * "^fcl ««Bton7i3 

•#»«<■ inlnMlUaili; ta tmwaail lenirlly, (j, iiurt 
JimilU, mu nuTtn^ftnai £25 U ilM. Tho adTainuria 
(iSicd an yt'mfl irpWtt lo appUoitiiHU, low nk ot lolt- 
mt, ud tit atiii teat i-nclMnca in ill cam. Anply, la Uu 
llm (nvtuoc, 111' ktttr, to A, O., Bm No, 2*7, Poat Offln. 
Pydnay. I gnsY,. .To Ih LBHt <m Ki 

r - ' tha fOUcwbu 'ftiiSS?' atiingo', or any PItlVATB and CtmadnUfil. 
(larnd t(i LENllfnmi !i, 

dorti^ Ma, oil pafntinjia, Sci 

FlYl IWILLtNUR B1SWAItD,~Lni<L la WiUw 
•mm ■ fuU LOCitXT «IUiUka«ip, Wban larnd t(i LENllfmni !i, ti) < EwoTraiffdla^SM 

of portibta pmpcr' 

IbtlnFMnteaC 

at^J*JtTi6IHBrSSri5b., uiwnr Btt.wr, Via. 
Mrwl, ^n«(j ^aBi«Mi«ta, brulaa, and oomiiilirii}!! I WBBtixa, Mmfajat-itlM L 

TfiriiiriLLLNOS BlWABD.-LOBT.a Kiurl Fmt 
UKi, frim CirtBlu *iaj. W. H ROLFB. BBWAItD.-«lBAYED, Itom Mr. Hnyan' 
Padd.Ki, Boluj Boat, i4aii« Bay HOBIB, 
_ en Ui* SMt alunldeT BL, inman tu Uia aitme of 
-FaUri" valiiatiiicnpiarBoUar, J . WBTUBBlLL, 

WI, fibttl^-atiw, 

EBWllIl)._LOSr, jBrtaaday, In Omu .t™ i, 
HUT tkB Hniyal Bold, aBILL OK B^CBANQIL 

{Wb, U ftj^, at BaKcyal Bold. BjilHy Ifl Ravatd.— WbivoH ao mo rani i . 

<dna nil UiiaiMl jwanti or aanona did, oui da« lant 
vatff, iboel and nvand 'ina of mj luitKt in Ibe bmb ' aa 
uHli kiTi bcm (tnraaatiy ilut ntkmta ihU 
fcwt^ Bouti.. Is ivFnitj- pita^.aia itiTn twnwlviii 

Fla Itf tb> uiidntnHl to IB Kit V ~ 

tkeoMaiJaia, vbs aM fin tm& tl)ifixiBiA» H of 

,-. --iir-'--j-™^ ahall leo.l 

io tha convlrtiot eC.th nl^ TH^ IS paaMah 

O. A, BELL IEIWSTEK NAkl»B RO*Al AEni-CllAPTBIl. 
J ^Rr(tuliiT Unartwl)- MBETINO, •( l»~-~. • 

Hall, Ymk-.tntl, THIS EVSHMa at Mniiaiiaeiii 
{ToialajJ, It I Cl^ll bo Ml TH1« CtSSSJo ItVBlSlSS « t'lli 
wwanrMfS, Bourjo-itreol, Borry HHIa, at Ldf.paat 
SBlTW"*^ »" partteularty nqaiaiaif to 

. B. A. a. BBJUTHAJII), haa. mt. 

C"iEi^':;V^JS5?Jfe5«^''« "» [BWTOWW HIKOUia CLABBW 
\ y^r ^** dfaa »d» lb 
BTBAVBO, b«a t(oa»lni»ll Tudilm-V, 
AltB a^ W £iy B:0B81, biaiidril I'll 
oijar i 4Q n*ar ^uuldor; W ntrityad, a mrard of CI will 
bt tlld tu any one hjiafhift them to Borvood Wati'h. 
0""" ■ If WBlMI, ti will In ra id fill fjm rii-tjiM of Ibe tbief. 

BrWwood, Coliud] CJidtiy 
, , tn h>aew4>od, aroliiat, and 

mabuganj' iiR Ibi' luvnt ejnit*!^ lAnaa. Ul;RpoRt> aini 
CO., (damliine nabtira, Cutkraiab-atiHt. D.B.—Inatm- 

KxtaMfCiir*^ CITOLHN I 
O oBO Ba; HIAIUI i PlANOlORTES, liy 
Mnrpby. Frcmd, riASOFOBttlir 
Bead Baad. A GOOD DBBSBMABBIl rtnoin. WORK. Addraa. 
A., cirt ot Mr. Ltrtti, StuMt Head Riiad, AI&BAUAU'H, IM.Ktae-al., aai 
a kipnior Fnaioli ilAN-COOK . AN AP1>8K1IT]CE WANTED 
[■ .[be on^Falfn 
1 roKl^ni COMl'g, W. Pllt-itT«l, ftoud 
t B. BBBHAS- AOO V S HJf B di^nia an .Uiarnwjn EmajteiHBOt 
vlrfnitj (f BvM, Bay B<wl. AiUroa X.,H kk il A SUBSKl 

Oookmco„ \ 

ajuld ba fsmrMaltta JBSKBY aoVBBBBBS li maUad En 
at Saam'a r™ " - 

Cookia4C»« 
, _™. rjmS^aif liiiu«ilf f.Tr 
matt nf tlio Bdwiihinal BoirJa, 

, . - i— rti^ ' at.!*™* In n^an for hi* Krvinoa, 

AUAMS, Et. ABdn>»'i (ijiioii, batwgcn [I it. ,qi ( p.r,,, 

filOA]^D«ld BESlDBNag WAMTBD b. *mt»^ 

GENKRaL .ibkVANT wauled Iji a auiiU Uwily 
im, Bnm itiam-ilrwt. o*( W iUiam-attsel, 

V LADV dnlrai 
mij Hi. w. 

GP YBBMB BH -A Lady BEQITUUn) Uly, F^ 
. . ''■•a apvily al ika Fgiaalo Hoa^ gaaUinatli. 
bt. Jaciida'a fliiWHilruOB. Vidua 
JOINBBS WAMTBI>. Afttf ti> "W, H. HVPTOS, 
Botany Road. ^ 0 A F 0 B- Gnndasal 

Twaat 
Adflloaf 
lAinUnu flat BatliDTSt^ 

can HOW, BKOTHBRa, jiS, aaorga-nwit. 

aUBBKBLAMB.— Wuiad far BilabanA a aapRkii 
OOYSRKBBS ta * tltfTlte ftmS^ A^i^iivta 
an ronuoatad to atala tamm, qnaAI9e«Hi3Hi and otbir partj- 
cslarr. Aiid^ui Mia, K/A WMtlm'S, RaraHirn^, 
Noitli Bittlune. RDCKHAMPrCiN — WlAlad, an ALLOrMSNl' uf 
LAHD in Ratkbain^ m K. FuS 1 BP~. Tlawm fut 
Ins, Yurk-afnut RBQCinitli'a attiiiibaii ai 
talia utoU'ild! «tA« ■*a5n|« BOUBEsSaPiBTmt! 

1 «m>#« IB a |ai<laiiM'« adaiigl. 
g^^wan. TQwoT Fait-maat. RBdEliTYILLB.^A aBMTLBMAN la cniired to 
laka ita uaafcaeu sf tMa raialillahniaiif irlilcb 
Ilia aliiiitly aptn »• > Flivata Aailun for tba luaiie, 
Ai^ly 10 Mr. WILL MOTl^, Jiii^i;aon, Paa uith. 

En TIN ED, Ijy A ireaUffnan enwed dnnait the dav. 
BOARU and Hl{.<i|»FtHCB, wiOi a pHrdg boil)}' 
aiidhif T^llifn a HmymlHit dlatanne trrflu 
.mi *|)I m 
Offlra. - - - mHlvQ no nthar inmatae. 

IjbuBd DoBibrtabIek AMfW £. U»^HAl.i:< TBAMEU KBW HOOK, Thnia geaaian, Cook, aid 

f i ehtJ WMtof. A^iily «n taatit, tlda day. 

i6" URAKBBB, — WAIITXD, an ABSt9T4«r. T^ AHd7^EBSiiBBS31ilS;'itA?| MlTSitfi^rt! 

TO TAllOW.— Waala4,Tmi JOUBKBYHBN. only 
lirat-ra t a Banti naaj ^y. g. Fid tf W. Parr amai u. 

rpti DBAPIiBS.— Wantad, a JUHIOB JIAHO, J. 
B^ HttWEl J^ Gaof^atavet iimik. 

TAUjO wr^^^Waaiai; a~ '™d WAISTCOAT 
M4KBB. m. POPOLAaa, Kim - 
0 MEBCS, 

Yourr**^ rpo 

UOB i.Tt LADi»'Jiifep!)#N' TAHENTB — WiaW. 
TlL'B f>)r tbo llalrdreuiiiu BiuinaiK, 

"OKI LY'9, e*. Klnn.itiart Waal. 110 BUTLKKllS.-W _ . 
tak« clarae rif a Cuuntnr. 
jarf, Faott Ma y! jaori . 

l6 PABBif^SSsf T') PAaM|gti:iiij lii^(SBMB8B fcSg#iK^ 

HamM b«Mteift'j|a4Ml^.teMal ba i Frowtau. 
Afiply la WlbCetlt DiUaKm, *tm, Harhat Wbarf. 

m-wJiTv X 11 Sn UATIUn, ai A»«I8TAllT |« a CHfe* 
fliiT. Uaa a prartloal bnciirladfe of <bt; 
ifjUDt;^ atgr?. UniiiKPlvjnatile iribataea,' ^C* Kb V,, 
FerbH Botal^ Eiaff aad Toik atnatai. 

r^Tf^'"- ri— i^r nil'^rii >iiiii "ii 
TooBf Utm et aavan jaaia' ajtawf ai m a Ml* Saa- 

nrnnl, or i/tb«v(ai, wti« •eHAE.'alMM^ Hid MMnrrirlhloaaa may 
vrltaa a EDod ^jrfUri M'ka, iii4 u nH Wt .r'""" -"-"-^ 
mroa itiim, If ip^ 

Sy dney. 

jUBrEn, to htsT a sKTTTiiiiSari'it'ui 

tbiB AO bUl^tne. Apply 3fl*, Oaiirso-4t»Qt S.^rtL. w 

WAKTin, to I WHO » luqn, A Sn CAl IOH al 
BABMAm. Itadr Ma \. ^1 Fmi Offlf ii. Bydn ty. 

WAtnXB, a rKpHtat>lF FBiVaLb u' Ujuk ud 
LanadrcM. A|>|ilj Mra . KBBF. Bajmain. 

AN liV. FLnl Ba» fi id ILLIMER^ nooUiertLHd 
ai ply. HBABDOWii, Tit, Fitt-atreat. 

oniiniry. tiro fa&ialaa aa fianaral 
,'^im iBlM. OOBEN'S FioHty Htitrl^WjaraiJ-ai, 
AHTtD, a aaat w 
w 

w IMTBD, a aa»™oi*Uo Apply B.aOUifl- , Ohm no kiml, AB^rB[^ ArPBSnTICBa tn tin Ormnalnr^ 
MUaOI»B,M ,WMU»-a Mt. . ^ 
AMTBD, nPtauOa OBITBBALi BBBVART 
(BnEllab) . Mra. WILLS, I'ppar Fi»t.«ert. WA^f KE; ■ F™do aeitBlUl, JWtA^f' 
A pply Mtii. FOT, Hnantea-lMia, 

^^AMtBD, i OtHid BBjtfANC. ri ra ^ H otrti Oia kmnay. 

■%»,rABTBt), I itiady'WoMa.iirinaC'OaK. AwlJ 
TT t° M n. t HAlfl.TOH, HntaE Martol Wtaif. 

WA»nii,aitimtiK!^ BOT, at I, BATTLIfS, 
baWtwr. IMi, Oaaltm^Aaet Moith Uiatfmo, Wlor, to. MtjT WANTII), a lllLUHBIi aaJo: 
Mra. BFKlB'Bi Ti WynyaKt-i flm n i ti aat. 

lUilbUkt M-c in, at AiNTEI), I dBkUAli 
DUKBBMAIU, - - 'nrAlllEIl, .Eood »II>L1 
Tf tLtlMk Api^ t ltt, Mr At All kVaMT, alan a 

. DllAn.tS viirk by 
|iiiqiiaria.ifa«e> Worth. WANTED, a orBL, to ntna a baby. 14, Xlnc- 
attic tt Wrnl . Hat nmnirrd In rtew a» Uic immlHi. 

WA^ T Kl) , a Tiiila a I B L, to mm: ■ iti' 
.pply Ui »lr. T B 0 uIb, J»_ - ridy. WAHTEB.artTon, (URtJ 
K«|,I ulrr^l, Ddir Oaa Ilr4eJi oa«tbllt««i'llll4- U», •iBTANTRD, ,i Kilrialc- CiENEnAL BKBYANT, 
TT Aiijily at tbc fnivfr^plj- lintel, OIoIh Kaad. jf ANTBD^L jeimg M AN, 0 drii'e a bakur'a cajI. 
DFaftll. Laktr. SowHirn Rrial. LASTED. liOYS ai-tiiimmtd tj ride rate.hnraea. 
Apply tnnn iit nrii OHlce, Klint-il , al 1 t.>tin :k, 
AHTBD, a 01 KL, In year.. Apjlj Un. PICK, 
tJmwn . atroiit. Su rry Hills n«ii raaorrnlr. 
'Iti'J^I}, a"Fenitil'.' O E X K ii A L~"s'£t u V AN fT'at 
" CABQO'H, CKalii'rwigli-iB,. HMr liarl.T Uow, 

■jCStBD, a tilllL, about li (t'EialFfiimllyl, a. 

F«nilta>atTp at| H^de Pnit' 

ANTBD, a OENBRAL SBdVANT, 
Hww, 7ili Uwnti-altMl Sontli. w ANTBU, a (tond BLACKSMITH. 
LI AM a, »lieij»iij^ht, BriokHeld- bill , Apply liud 

F. wii. . M Ifl'ft.S?- 
. OKitjc#.Ktreo[. WAXXBD, a muBKjlatla yonnjB O: 
MAIB, al OMgVAL'g CiS, K 

WAPTBD, a amait actli« LAD, n POItrEa. 
Ap^jf 7W, Geor^^a-a troet Sguth, 

W^^l^l, ■ .^■'"'^-HPjJ' Yuan* M ah, In a 
biitcO.rr'tibnr- W. HiB«Wgfe«g^t WANTED, Tvu BOILBR-I 
BAWfiOH, iiuafoBulw w 
w A>;TEn, B cdmiwliint HOVSEKAIO, Mra. 

ASH ltB. l-hUlIp ami Hantg itiBMa. 
Am'ibd, a BCNNBB, aixuit^^ bi auwu'Ta. 
Apply Ifll, Ckranw-atrow, Eidtlah Bcaidiaj; iliim^., 

ANTBIl, alcodaBMEIllL SBRVANT, Apply 
It Marion Cottipi, ai, ffini».itw«t. 

ANTED, an kUvo LAD, al FARTItlDG B'3 OaJ^ 
imiieial iTunWeiki, IWand 10-5, Buliiiu t- atreet. 

W1. BBK OIBL. Apt.ly MB. PlLt -atrael South. 
AS TBD, a Oonanl BBBVAITT for Uwoiantij, 
Aliyiy ot Wyayaid Hoaaa, Ooor^e-atniet, 

^AtlTBD, LBRSONB bi wiitlBit. Apdly, alalisjr 
__lfTMa^ S . Y, , M E HA I li Olilwt. 

WANTBI>. a OABDBK LABOUBKR 
JAMB8 WABPt ■ 

WA>n «»,'aii , w 
w 

WANTB1>, a atnmg UIRL to make Icraelf aaatial 
«M, BatffcfatKoi, Smry HlUa 

WANTUD, Twi. OENBBALTiBvAHm 
at Mit>IIO O RB'S,Oria SamtjItHmi 
»B7 ANTED, a f'aINTBB ta f^^l^S 
TT L-jirar Owrga.atraaL 

WAMTBD,anacUntAj»,«l'dUaV'Mr: aSTd 
oati Tjdejnd jrl^l^a; K, BBLL, Flit-e5i«U W ^ILL\AllSn-^'^ ««fBLLBB, w . — Hawcaailau 

ANTBD, a WABHBBWOMAn one dayi 
nnfiil ar, KM , KtBt-atmat, ^ 
Ma waaBismitAtit WaS¥eD. a— 
paTia Bsetl, 
alrwta. A^Jy early. 
iijli^jaiMHib, a railK. DIjTCHBB, ammtm nnl*. 
TT ttat4aiaaUaK.inaU)twdt, Alan, aa ASBIBTASr. 
W. F. HOLtB, &>6, Oaof^.lnal <miHi, 

WAMTKD, a OIBL, tu mind a baby, and mki taiir- 
arff gaoatly bmAiI' Ajiply c. BTAMLY, CMk- AJfTKD. ayouBF UAN, aa QBOOM, and to nafca 
binielf vofi^L — — * - w „ 

Snaau-atRil, Apply nnt Wcdlpuit Uia, 'TXT'ANTBl), a dean, niipaotabla fmat MAN, (n 
Comtry piaftaiTd. Ai<*ia A. Bd Hnt ■^ly ANTBD, Baa««y Faiuily RotMf ooaer 
ard Faimnatti-atnet^ ^ ' ■.'■'r ana ai^mtHMMh 
BuBasALP OOsa, 

lor of Bofasy bed Offloa. AKTKD, a HOt.'BB, In « wr DariiDfhvit, at 
atnnt £100 yearlf naul. H. D. B., Ui^ulld W AHTBD, to FUBCUASB tlicae tluinaud BWK8, 
Uf-vu tu u I'w jmtii iiiiTsrt/i at Tjuubo at Mn^ 
f, Tai^ciat, A|iply t. PITT and SULLIVAW. 
Alf TBD, fci CinbTBav MLD, a thoRn^hly 
Bti^ Fmn H BiV IB ABFBNBK wk fOAfi. 
ApHt W. fOLLT 00., Bathni*.^ AI»T«D, 

UIL ab 

^ill C OTTAO ot^a nA- 

''MBim, ar a 

lwm. B Da<fc 

Han ai BICOHD 

m, Victoria Claht WAHTim,! 
Apply ball 
tad CO . 

w ItA/AKtBD, be tka Marlaay, a SliaUs UiXSgtBSi 
TT 4aMirfiinilii.aiid oiui ftr ibn Hnniiir, nUritiaMt; 
■WABPa»dCDUlABB,»lirkst Wbaif. WAITBBSa, Cooka, 
and Lamutreia fn- torn 
Mn-CArra, KtBg-»tmt. WAJtTBD, a r,'>pei;tablc OM aa 01 
YANT. N , Foollsg laquraa. 
BilTedm Cottaffa, fli, fiourka- ^ ' 
W AH TBD, bTa yi.ung LAbt W\ 
BIT L' AT ION &a tnaotBbla 
Addiaai A. B., Fatt OMea. inant. 

UeiKbt, by Mn. M, 

it, Olebi i^adaiWi &aAy. WANTS!), b^Jg 
MAID, a at 
Mia CAFPG. 

TK7 AStBD, a , .„ 

^^JrT ^ and Fttdj tfudieai. " FBBD'liEl'fH; BH to YOTJTH, _fjr Ibe Btation*^ 

WAHTEIl.i pjod OBNERAL BBRV A(i TTTa" 
nnall tunUy niar DaiUsE Point . nniit waab and 
I run »all j nfanaan^ fH i alrod, A|iply 32ft, QiMrgit-aliHt. 
ANTEH, a QBnBBAL SBBFAJIT, alao a N i^ 
did. NrAHOirBS,3St,Flti-H»et,nwSokii4 

llnaal C ttllk. AdJnae N. BL. F., Fanatnatu Foat-nfea;.. 
AH IBS, two KOOUB, bnlakmi nr ^nJnndihitt 
Awmar at e tia g tetma, Bio^p W41, ^ ^tft a 
vtibani boac4. 
Bm^Mi OBbi. 

pajdfrli attaefcaa. iia^ V .^^^1i£S^^**^ ' tbnii 

w „^ - _^MWfeM'AM. BOBBafHAN- 
COCK, oppoait* Iha R^wagi Ctalign, Oeorgi- A14TBD, BOAHD and BEHIDBNCB tv a Lady 
fl a ntlnta bniUy ; a Lady'i Sohml pntemf. 
M. a., Bkbalu gAia. W ANTBD, a 
DBMBK. 
Hn Mnkal. SITU ATI OS by a wactmal 
lI), Medin WAMTBD, a JInily t. Q. H'KBAI 

Owral EOUnBUV; OAB~ 
9, Ilia*., w MnH 1 tad 1 lILl 
WaMiaTJt y'Wnltiaii.attalt, DatU aghunL 

WAXTHh Ka VOX'S Bapnaa ta Lambbig" Flat 
4ba>A, U(bl aail FaaaawaTR.B.— ■aUTtrBBAY. U/AM'tlti a KdS^lal mJ. riubx with 
,TV laaa at Mlrt iaa, fca kjy* a JViliT aikoiit 
\iul; Mat ba la a awM *aal ttfOahm. aMm 

Hum, HaitALS CMha. 

^^1 AArBD, as sNOAasa 

aOVBB»BB6 la a 1_ 
tu bach ^baNab, Franek, 
I. NUnaTnUrtaa. WABTBIt, Two naiaalaUa abtara. aa SBBVArlTB 
baawUkBgr UMn. Baiinli^ baainan Ian 
ulnna. oD taCBSDAIaial^ M Wi BlMMb-Mat 
Bottlb. 

WAK'l'ap, to tba OoaMn', a unwr lAO. H or XT, 
10 paU a boat, lut bdHdf narfnl b a atora 

-WBIUHT.Tbo oaa al^^oTZ^A MM ffl 

rLCKlBaoaCO. aiifflw, l)l>t,<hs„^.,lrti. 

TIT ASTBD. a UOfSB nf not la. tHan roonu. 
V 1 In tbo naif bboDirhnod ot VlctMa.attift, Maob^y- 
alratt, or Oatliaif(Brat. Btata paitleahia. AddiMB 2 
Poal OBct. — w 

T a y i j a iik >^ BKllTAST^- 
oaa » C(nk aadT Tail lull m tha dttaa fat O^^^ 
a nnaavcrk, Bolbrencaa coniiiHirAHlT BBaaoA^K^ 
mmardfClaroc a aaid Mti«aiat atniSk 

Chit; ' 

w 

nnato. .„ 
lira. B' CLO 

aWtED, I BmS.tontiaral macFllBKlK (a taka 
' liflilrw iiiiri 111 a piiii aiailliiiiimiii 

"iVQ-.^-Wif^ a^?SF^ 
IE] , S.-UiiitL<iD0, ^4^1 VV' k]){«Dj-»ln:'ei. W ■AHTEB, an IH8FBCT0R OF SCBOOLS— T 
Boanl nf Bdnntlai for tba FTuriasa of ,' " ^ „ kua J ruTIKW Ol jaw 

luw Beatand, tIU noeira applkaynna, np to Mi 

lu^atur of Ecboola aud^oontey t4 tba Bn^-i, ^_ 
etluy atudlii ts the omat ij £H0 mr mB^Z^Hk'a*' 
addhrtonal allDmoa «1 £ij'to r— aESjaJS'a.SS. 

Tbara arc 4^ acd^oil' ' 
board. Tbe bupsgbir^ 
finrfl ^verj y*ar. 

AaitwillbeoonaiaiTtbattbatiianoiitor abe^ijiMji 
tha aMmlnallon of (aaoLfn f>F lirrttKoaiaa i4 laddfe 'aMH.' 
didattawJUbeniytitillgataiailu, «f^Mt artiT^' 

fflAi^|n5&«lr" 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 482346 N •till* of WoriBi miA BsfffVm^ 


Dua ID wkUk 

38^5^ ^^^^ 


|ii vn»ga to wifnk vafi^ tu th* 

Btami Win frsu HitnidtbrcKik 
C^*tawti« at « Bn WnD, 7iirt 
SmUoa uf additlsni Is Cfmri-Imiiia il 
Twniil 


CpaEtnittiuu ul i IrVlurf At Wmc 
(>)bAUvctiAi of • runt (or tbe Farrr fel 

Hrpkln to Court- bouK at W[4d|qr 
at Dutibu 

SnrtioE ot twUhi AJlcrndnu •[ 

SWMlii d AdiUttou iD dig] It Ms 
*. 


t'J a'fior-k BKrtt^ 
<n Tundu, 

AXXOLD. tOOISXTi 
SHBOWHBNT m&NCB. 

After k durmtirm <>t 

TAl>i.fl P.^AntLEiAl Frniuhinu t»yi^ fcr AfiO to In 
U slMallHl frm •» g( lU •Ami tiraw ll„u, 
I a tt i WB W iw i w i fw . or tl tlu prlnripd dMcs. 

iOTfq ActurUT taii Swmtw. 

[y ai> im^ ' 

DBIIWSMT AWV TAUABL f ia« AMU W A^ l w i 

BhJpft ImafkI 1m thlt Oon^MUr pro wprtvali^ tmt ttma 
^'J^f* Midi* jlTs fnndi ^ ««L, anlint jfiurmt. 

vl*UTU fitr or H«n^ ub p>Tabl> It* l4i CmiHV 
kl IhrPB luobtlu iJUr Hnlnment of tiw hu 

tfngiiini, pebslM far ik* aw W*r paM |a 

rOWTta mni TIILRt XY, Ac«th 

NSW XLALAMD IWaVKANCE OOMPANV— 
Stdin AgfuuT — Biika it Lkthi cumul 

nlp to lint Salted uil in RdeIuI, tc. 
WiHltijMN)tt, CiLiUia It. V. rudkliT. 

i* " Ihjbbbt G[>.jriU,A}r, ipou 
. ll ^lt»ia| ii«j|ifpii«T. 

KOlAIi F IH It ■ei Li?ifrtiav;KAKL'H coKPAiTr 
•Ur, tim Sa. bj (bl M, far ML - git nati, mimM fcc (MMvaatiMiiiilM, sr tor 
frr null ltd. ta idnHt U aMiTvoB SnmyM^Mi. 'Willlim Wmkt, O B. 
LII>KBHANCU. 

At tka Ml 
^ **M«ni, aanaadad I* mn Uh 

Tto J W p aia ' a niait < aa iS li - Iht 
kiTfiidtibaiafthaini^wijr'iLlii S 
■HftwMt , ud Khflrfta u lottmH ai 
Bleat btriul Ihi mott mufttt* lalliilplliWi' 

I cUlnu iiailad In tlu ulmy irithssl nftHM* B 

MtUalKi^ n Pr. (VBriM, H.K.C S. 

mOe* of nioi. uir) ^rrrii iif|illl(IML wDk 
i i: ku rii AN AMUUitoi iooistt, 

npaviRid br apKiiU Ast s( FaHhM W ili kr iha 
mm ot Una, AMMab at At g i imhw of 
itr l4 IBItikiiliaiia ni TYiiai Ifati airaoa^ tittiwfti^ 
Kii* Swa Walti BOM^ iiMilrtiit ta UMy gaat, 

Tkc eEliUDjt rtvnjnt Attiwi ^OttfiMaiwi I ■iiwfli one 
tBsAlid vul IR)' Lbiriilwiul pomiii. 

Jiaiaian Ajawuna t a Mj k aw pt in n J I7 
iwa > ii iih>j la MauafMA 
t tt«wiii«Mlhi M#Vgt| 
■U«vtA cB tkt Hfb pnu^uu*. 

AfiAT M c«ilti& nnEDbcr of p*TiiiAi^ lilt 
ftttpituu will lie ndvaji |w wbU 

U*ai uutvd 9i mtm ot pnmiiun ntumutlj hrounUt 
tA utuwa. ifTiliniH^t m lavftia An imku Aabw to pr*- . ad 1> Milba^'" 
B— Plil-itni^ y 

AoilHlalad «d liiTiilad 

ft. B. aUTB, B^., Cbi 

_ OsinMU or m , , 

Ykt Bon. ESMRT MIUAB) ILI.O. 

Bmhiai Fhttw ; 

AMFLK eccuitirr, MODiun vAru of 

rBOMTT raiTUMKirt OF WiMM* 
TUS COWIMUL INBUIlANClt TOM 
FOB Fl»»totfB*Jr€» Lira Atmum.m' rwutt 

«^^^^j™iiu?^i» «JISf *S?53! 

iiJr9LAf"!iT*'"*? tftifi u Snirilili ™i« . luJ 
«wa NpgMIir dlMwrd a»i'|>liiil na <ii|iiUab)p icniii. 
rtpajTT la iitii>tti>M at InM i^BAfutail u niridenle 

Wrtlctilm hod frfnii ijf tirrkpn^ ol! COOK fcad 

f^iuNMSK iMMlailATlON" AUT. ^ Vitt.. N.)r:J.- 

i^r flifllirir, riil'iitirvl^ of ibKl ix^nn baaildtid 
I'ft Uw rfluth. [i*jut tlulinn [liriMoir by ihs TOEjgTOWEYMOfRN tyo HERALD, TITB SPAY. PEBRUAHY 35 tn till n^iMln lutttt^a^d MaMiyjar 1^ * Unn b«u4E(| s4l ft** tc a« iu« 

to CioT* at • piAl Ut ']ni4i kbA ST'itToi^m- 
— i')'T> Fort Hi ■ ■ S^JT^' •*»*»■"•»« rortHatgurit, uid tliat iw 
ibw Bt tbt ntartsal If bmadot <n Um loith bj tha 
mtat ol r«i JiiAtst, Uia tHj al aTd»w. Uh 
rioHUHi JUnr, lo Uui in»tiirn bniBdii; i>f £i cuUtt o| 
vnmdj aatuia *iat ht tliii IwuiuUi^ wiJliv ibi! wttiem 
hllipltij «t Ikt patuti uf St, 0*.i|pi, tia Ebo iciDth bj 
0»H[»'t»tf«r ud ihs Hiiitli (Ok™ of Butasi Bir ti 
CHjSokadat -, md « Ih. wt Uj Uia au, ii«d lutludini 
Ohbt lalud, aiT HfiiMed, in KHiidaiicv 'r|t4i Itu al^lE tatudn arrteqia _ _ 

rfiba iUti *M, te iepijtiiili»iia4HTgfMid,"M^ 

CBRTU'lL^ATH. ui fitdur that thi'j' mw lM«Mndt&t>B 
p4Tn«Bl imds tl» iKbd Art, " 

B-™. H Jl HM«;.>li|t!|»,fai&»tt 111. frt«l. u,, 
puUk ■t«»mllT lbj( lud lii»a ntsudH i>r, 

■ctiH fcrmmW ImHim at Ita Omu Cluk, K> ku 
Ifc™ ■> > ftnt-rltia FibiJ1» Hulrt, Tb» liKrinr nT Uil. 
aalaUiilUEiAt tiai tMa ui>nitif^)T mMul, and ibt 
•HtiBC atd Mnnna boWud lA l£t moil rrrifrrttr nryla. 

gK* ^ '^ yf ' i iiM *wi*,-,%TO -ifr- "* -w"- 

MMfy aiKiOM: talAa « bk lata -'-i"-rbTinni. A. C. 
tMpa WIMt lUl tin aaiiw altoaUn *IU ba oajd u tlu 

A. 0. kl« aia a^ ptf ■noiwaiu.)tUti«& Ivr dtuor ^artta*. 

TBS P0mTtWW4iFtaiBi^gTBL^Vliid»-i'- 
- -•??*•• «»a(Bi„ altaralbiu 

*iy»*J*aS»' ii<a 1i1M > wH i t 1x4m vrw ma- 
to fitl^alt ^i"! and nddftbataWtj „ 

tt^kS^^mm^.. 

•oNiuni«lattaB'|br'l«IHi> aai'^gMifiUMfc. lUrVWI^OTOR AaATTUIKB AND BUILIKd. 
IJl DOWM K«TAetJ8ftltCIIT,-IIl, JAMM Arl Hilal ThKI H, frr-m miflu a nompbiaiaiit Silt . 1883. AU aUKttobt lllMl^lnwKlllht (ante Ig vlllcih IhtT 
«llYt, ani BUp vliV krpl It tioid, an^nn, and 

"lived pa44l!Ai^taaelchHia,diijrliit tbitlacibn niiT 

•ml anuiuit aolaa ol <J aliKrVar*bg nKlntil 

ItamndiafvJj alW nallHiMi» anil QtuiMilB paid mda aa 
W dtnalad. 

Tha hrUitiua elln^ br Uia NnlDj^liiii KiUlill^tiiiiniit 
ka Sltsrbtntnit and BoUlnit-doirD an ajrrwl; au iroll 
knE<k«f Ihat fonbK rontiDiati im waai^vmtarj. 

J, Oratm lut mcMI MUs tnd tbiati ada 

aT niiwba^B^ m — ^" 
fatm " ' ■ ' ' 

aiu'tlM 

nintlli 

ffry Wbrenipnl! 

aafi> li) liajin kaq all qwUn. balB« nilj a^ 

Ixnir' « dri»* Itrdu?, nJlUa a jMila from Uaabui'i 

Cmk Hlilnf Slaliim, abd l bir otllaa bam rwmnalta. 

J. tSfibab ^ mti* tiraiifciuau witk yaaan W. 
unit aid to nannlm, wim Muind. Ikt mmml ol 

JtniutrT. Ima. 

STOCK and SutUiiB A«««l».— riTI mmi HIILLIVAN. 
Mia* nniait til t lam uiutiR uf anpi»itet.i, aivn 
"WH J P j l Jj Bjjjpttt fco^ laid lintlim Airata lo !>■«■ 
^"™flit^9lBLPM Hud VMtoH. AI] cx^DiBDliliiatiaci 

•ddna^ t* MKiWm Bnl door tho C^eiii uoirial Uuk 
Cw n ff i j ltiatti taw ha aluwfad to. aTtMlMmal TU ba taU Jbf t"l*» *»- 
at Ika Haat Ikib kaiisa, Llnu-itiwl Wbirt, HfiMmf ip aala 

Willi MtoA m 4|ta .4t AiPv^ftiH «t 
Lily fauivL far iimitUm of doc^, m4 <rf ^ ffaj fcr Mb br A4iitiEM or pdnjiif , m Uh^ 
_1 ■dmtt mid* d» nari nhwapMitf. b^v, ud tiw nboft tbAt tiuf Rntnili'actid \S- LMtttE " 

yarj-ilw^, vtUlJ^ul tibf lUftbtAit nwrrvA, m 1' [J [I A.Y, 
2iiih tbMUni^ ullih'i tih h ^viyfik^-}?', Lbfl whiilr ^nf ih«<ir 
cSmMvr KAiJ -judli'iloiiilj Min'^'J mlock fr( jrriMwJwt 
ottuim't ilort*. &f Lhpy }iA^iii£ diHc hitdiuNl rvl^ul^ 
ttili bnhL'h otihelt buabufeh ^ feObMl kit WtlMBdAL 

IIKA W Md CO.. n tt lad O-EMSBiSiSr^^ 

KALI DAlt WIMB.— I bBTQ tbji diT Pold 
Uf^nr- Q. H. Lcalhr* ikHil Ci»- a11 my «iiH-k 
XS"tn(» nndi-Qtrmil d my tmmtiri* u mrrt^ ou Tsr iIll' 

t^iiUiii. fui iJidEt Lbi' lib^nd pilniDA/iL b*vbi*-H upmi 
ti.c. Mt^^rf U. t- Utd: Co, hjlTH tJHr ajw]|>h1 fi^r Ibo 
purriiitv irl III} VUitfl|ri» At KlUtulHh, fir Lhtr thm RKfKillUIIa l4tUu atnub, thi undntriud «ill<.-l< Iba 
}*r«lfr«oi¥ ol btTfin »t Colunlal Winoa. ^ an 
InafKiiiat ol LMr nriou tul hU uwrtaA aiook ol otiiaa 
and tpMH Im tmatl S. A. MUtttl* aid 00 , 
ppint and *i 

U data tta m _^ „ . . . 

It to *i mm jmmm tl Oiir 

^ ootlMto hnn tHB anltml tttit vltfa tb« 
pait H pa] AnattaliaD vfna irvwrra^ 'which, addad k> 
^IddkAl alllpniBnla bbw tri bMsd^ a4d npficlad, si Ibd 
Boa^ farflal] j atkH'lAd BujYhpeati irlnaa mni aplrlla, TfU 
tulllt tb«in 10 4lht thp ai^ditel aasitdca at priiM that uivt 
Botur* a RwlT and aiLU !u«'tiiaalii|r aaJe. 

O. K LEAXatS ud rtJ.. I, Wrt^-itrget, «r<lt(7. 

Ualtl DUmsjn, (ji kenblaKd.— bvrnbb; 

Mr IjA^HhTI . and CtJ Ika^-^ mnkli tlware Id calttnv 
tba attoutbm or ^qattrrA In tbi'ir nr* biintoM at Furf 
]>ctijM*, i>lti<:h niu b< ta hU ujitraUdii Ic tliu iKiun* td t 
bw Itn kw lUa itttoi •bin ana; daaoipluB id )Ult- 
ga^ OIlBi^a^tWMg.^Jgiti'l "B^^jJ^TT* 

ttaCdint tutwT&Mcai « tt^JT iM StSSwuMM 
Biaj tm n^itotlated, \tiA pqn44aa and agl^ of a^aav aad 
eaKla a&ttod, and avhi^ Dthaa dturtfl^ (i< ataltna bad- 
B«a eviDdiu<t«d (kn bltfhlT lavinmfalb I at na 

BVBUKS, DAajkll, and Co., luuaidkR Hit aaaam 
Id bad a VAuT jihip at I'lirl Uenlaon liir LimdiiM dirHt.t 
IflTit* Meuaunkati&n Itnte llt^ ai^aattm wb« wlah 
to anil tiiiBijaliit ol iUj DMiitanl^, and, la aniK la 
affiitdmiTluiflttf, ttiaaniraiht iiiiwi itaaktilH 
cHk tdtmiat m md, fco , rii^fiit lo Ii nulii 
ttinniiU tbaiiii 

AmajKHM^a fm evwj dwrlptlm uf bwlMai BOWHrlari 
villi BVkMSR, DASSBIT, and CO , Part tMtn, ma; 
Iv mada Uiniuvb Han. J. and W. BYBHBI ndOt)., 
VktDik Qliautant Hrr Fitl-atraGt. a^dnar. riXJ FUailCAK S.~rtw BAIA a InUiilHt botbl, 
M It ■ Mbit Ikamithliisi datu ■ t<"' tititaitii 
In mn. Appli to AN&BKtT AUAM, 

v Hi, flu- ■ ' , at rtlalkSn? 

tad Klttnt aAHIlit t^ tatt£^gr ^■ft, it iMtf tar 
|ial» w t iil am ii at Iba ViDnriSt ohai^ :— 

A atanflt tontk, bat .. . , lOa. 

FOliac vltb Kakilt'i pat«l wUti imnt .. bt. 
Tadluoha euad In aBlaitinl nlL KAnU'i Odmlaliii: 
Kaa«r«, |iirla 3a. tfd. nv botxla. 
Bmaii ol Hnndbitkb > tlU d, tt 27, BtBter.atnjtl, ^vUd^ iDcAi, and lata gt^ on aUk, yntu panhi tiaaun 
Klaalk kandafta.. nnintnt Btatai inf idaiaidi inBaa, S3BiMt' 
riqiiaai:a ipandtB Ttnt 
Mmntfm atd itttam Bnitia 
Tnam annnia^, a>4 atM taidlaa 
Bfatanma, dtilocHUon pnlhfa 
nnifiwaj knbAaM, cUldm'a Mnaain 

OaailBi pwHtr Uda^ tari Mka 
^atMinltf iMtiuiMitt, cniuUi kautt* 

iii«lli iiniti I iilliii 1 

:Sl*wn<^ ttp atlbdort. ^ M VuW tfal' addina , , , , _. ■'■**■ "«ftto-a«nia(,».«i> ritttn- 1 lUK OKMVINI ilB. JAttiiK' l\J»tlKlt.-ln 

" It lh«,ami»ffi«lt^ o< "^'WpO* aw, kind, III «, in 111. 

NI WBIMEY'a 

tk« M4™iian«dll»Ttfiiaialbt .UiBUjuH g| il,, 

■ MwlkatL t4tS_ *.. ^nurJu^hnen — - — ._n4 Of CfMic^d, *hti Ur^^ n« 

l-A^r foubil jui^l aokllfiirV*-^*-*" 

hi ur'-tifiJ K» t'dovieiui 

Nintifyr Elm Is rbputnidjuu, _ 

B» Saia(rlt» tk» dimitinna 1^ ^ 
uinkti it cat k* adniliuitaiid vtik bMhi aalalT aa a 

and jnaiitlH bttn I) 
rattTa Olumknfd,' 
(V.ld IB Kttt^Und - 

^yict^lMjjd MT, Mat. TOW, BtHt,i ia TO, pjiriiMiL aciiri7, arlbnn, rttininnUin, naal, hlW«uit 

Ttiiifllt rffml'ii^lfT cura biiiaS«r5ilo£wa,'i^iiS5K 
and d<4illlly, and (niisadlatalj nttrrt an Intend aao- 
tiahita. Ri.id at Hi, Atrand, Lskdkm. Hd dldmnfala. ff%n'' urial, hara j™. Hiai, Q.Ta aaai KxiMl to anparanta anr 

Und a( iiiid<i lai hr iba mpiOaliin o( mna ; nL 
fniia th^k- |TTrMl4n cAi3a£f. (aodity ul k(4nt «d&JnMw4 In 
ctiLldTTfB, ami Dvair «ntlra bsHkini hoot tka MnriaH aa«' 
rtmwiia «t utkar M MdWaaa, hari tan brnttatinl- 

sr«:s;i!iiJM^ WATT-CO.. LA MBBT (Ma fiuril PbOfOORArUr.— Hr. B. 
D( Mr DinuHnid, Mii,ifitrii)>liiir 10 lbs IWal Famil,, 
atd Editcir of tka Piir^Ti'iiH^i'HK^ Jnt'K^ai.) kaaa lu 
HIEUillOM' lo lha l^lMk' ul llj<tnF3^, that ka 4a nrrfwnd t.1 
(inula nny dpnnitlfiB i t rfai.li^tik lb lUo ™i kut 
•I) K and tlial Lo to flviag i niHidir |il..'luni lu 
an^tUiV ]rt Exuliautd in hyasMj^ to nuHt ttw filfftwiff SK 1 1 1 N K tl fT iodrrrriTir o t- f. 
t l KAIUNii Ol' r. ri BAlilNO HI T 

liBMovim) TO fJmv rKKMlaiis. 

I. eKIHtlJIB bna m^Ktfii^r tg tnutDrf in hii 
f trlmda, Mid tkn pnktic et fililOf) an J 
UattoWt^. ibu. III o»iaqnia«io(^Hrt>n>n»Ttl iii teir 
and wira tnlmtTp Errmliaa In Otot^itnoi, li" ku dt- 
UrtuStrd lo dlipuiF uf tka vkidii of iil. piuint li™ 
and rtlual.li. M.y V ni nhida, Ire boldbii a 
n.BAJUNLK KALB Foil TURHlS WEBK.I ONLt. 

Itip *ttk-k kM l<^n n--i]iar^H.<l I h rtiujjk^ul . In plain 
Ugnma. and riijut^ii (.1 iiivli |Le1iw- ti>fftrTtcvii i>l thn r.*! 

M IWi t ancmp a i^iiiivjolLi i^iHFaDL^, In OFdtt lltat tba 

W|^«MjMMii niar b* .[irnmi with iit». okulw, ud 

I i*™***'*"""*^ •™«<»«*l»ad 

I'l'Fnl'Sl' "iiif raal ini]il|iid tbal Ml it Aaantor 

Iiuii. nf thB w-TkirK daJ-iSld. ■P..w~- " 

an' iin iI.Hi tL> .^vni. evir and vladt ftom a larr^' 
fc^.*L H,hl drraai^ hi^kii^r}-. tiata, HXAJn, caUriia, dannala. 
hlji^lA. Kl.bi^^ iH.ncii'ii.. ujidMTi'iMlkiBX, ajiaallnp. klaakvta. 
mactU'a. trilijLuinjfa, nbUA% k*kT "-m, WnntHpau^ ClONTlKl A'ilO.N of lb. aniAT CLKABIMU. 

Britannia Ilaaaa, 3(7. Oaoritii atmt. 

Tlli> fiilMamii Ifat uf rrrlLva fiirtklA weak mar Ik' taiwlvail 
aj a itr^'iral ,iullliu> of tb^ v-ki>4B — 

IlUkSK IIKI'AKTUKNT. MKi tnl Fnu'li muatita, 3a lid draaL vonh Ti 
I li'^lilf*' —* iBIdtni 
MBwjS VwSn ^MIr, II HdltAd i 

:«» 
low BU X Fnfti'li ulni^, ida M dill diw 
Hutu dl1l<., tid, lliittli 12a 

MiiiiT liiii«ial<i (tiai-iv nduivd In fl4 
HMi I mi^ Dkockad tiint, 'J7a td fall drata 

' ' uJI tlri#ia, bw (ItH todO^ wntth 7tltl fatiry 

(nui d«i « to * ntotit.' 

MAHtIk DSFAftTtlHlrr. Eia dd, IMai.1 prtrv flap ^mmdiDK mantla (liu-B« ■[£( 

Rii b gla^« niantlpa, LUa rxi, arnrlh 4.!ii 
A laJT* lilt i.f rirk n^fit« FnruillitL. i t> !ld. »OTtk 3Ja Od 
A tfrflal varint^uf oiui^ren'ri tiiaiilliia, at r.irTaap<mdklt THtM 
Ulac^ i4ct Bantlaa {diurabki), (nun Hm fd 
Ni'wVlaok lUMaa^gtna, l^DikmiUUa 

An iBi - • ■ ■*ld a1 loaa llaan liiuiiii 

'Hn tufJH "IBItli'a t<kid vUlc NJitoo knao, 3t ftl 

S>Oe ditto iitta Aittii, 1^ u, vmtk Ida (id 
A |B« ntniitT of rklMiw'a attka wd (tola' btti U 
tn at onrrvapandlnn prkiai. 

FANtirbSpABTJiBtrr. 

fVwral raaaa of pi^iallii arta, btu l«i lid 
Itttl Uaiaiw aatiiL at kail tka uattal pf iuaa 
BitimDt H^ilMm. pof rard 

A iariir idt of ]4atA and bnrt d^tto wiU ba aold M»W mat 
Tbr DPT kulpalawlible alapl akiita 3a Hi, WQClb Sa M imruKIAM 10 UKAD!) OF FAMILIKS, k^. 
ffVOWIllU., BATS, and CO.tacl«nlal«iidnr 
It aay atom UMka to Iha Itdiit ol^idnajf, ttwir *t4tbt)iBkll««anltj', Ibr tluuUBjIrB 

F' — ^ir r* — '- ""iTi iinn Itin if iiiininBiitt od tknlr 
IBM- UALF-VKARLT CL«AlttM9 HAI-ll. 
Ui.ldi]i|r tka tinat anit moai patmriTa aloak of dnpacj Itt 
ik« pokiti/. itJpj baTf tUTW thfl jitoarara to aukniit a Mtn. 
liai Jf rrirpa of cmry tmpnrtanl aatlul* In Ikal dapu-l- lunt, whiA, im nmcaiiaon (kariu ■ dua tnanl tha 
' Iba iisuoo mukit) (da k* b»rk% -J!) pmiBl unto td U _ , J»»aa, 3a. ««, 

dills, !a Mi, 

10- t dl<lit,(iaL«d. 
Il'l ditu, Sai. lid. 
1}-I ditlii. Ta. «d. 

TOILBT QtriLtl^ 
M loiM iHilli, 4i. lid. 
la-tttiUodiitaTVlld. 
U-l dUo Mua, rt. ltd. 

BXHIVITIt»MAkl) turn H«W WUTID aVtl'TS 
«-l EaMkUtn a^ Ibn w« UttlH Mlilll, ftk M 
111-1 dWa ttlteh •a. M. 

11- ldHtadlHgL Iti. »d. 
I'M dlMD djllo, I3a. M. 

M l and ll-t. pctni'jualltr. [kai4 ■ j™-** h l l ll i ll l 

rABLB LltiKNS, 
t-HUdanaiikliia, I> ltd. btU-daaa 
3-4dlitDdlun,4t.td.dMa 
I4diltodlUiHlt Hi^attk 
tobti dolkB, ta Itaii, 3b M. *-U dbto, dlU«, lia. 
All^a(a,i» In _ 

B-i o^ioa damaa^ rl.itki. 
T l dJIlii ditto, la 
fi-4 ditto dlnis Lh. 
S- ID ditto dH^Sk la Hid. 

la. 1I. 
f WHO amOj _!l*. Hd. 

eHI^4t,%d,, arartta 6a. Sd, 

LACB crftTAms. alAO, 7a. tid.. odcinai prin Pa. ML. 
■I- , 

all^^ — , —■ , — 

lOHacuotae. ra. tId.. ooffinal pnn i:ia. 9*. 
1 nnaliau ditto, ia. Ad-, ditto t&i. Sd. 
A larta lul, allgbtl* Miilwl, at ' biU|>rl». ladlan ioiwolotb, ta. Bd. d«Bi, vHtk It. 3i. 
Huilita' timto, H, lid. dlMD, dtttt dt. id. itMi,:!0i:tim tku ■UIBttttMa 

n-<Kik Crof don ahlrttoc, HC 

72 -inch Wlgan dllta. Sid. 

KO. Inrk ditt* d<[to. 1 1 Id. 

VO-inUi dido dilto, lud. 
tOO-tDok ditto ditto, 
1011 and llDiniA ilnaa " 
SwlIikdsaL 

fU^llBL. 
Bait Walih, til mid, ICH . _. meL 

Ptsa ttiatT, dKto, liiU. 
S^crvn liollnnd, dsraanad and nndraaaad, tnm 

All linanbuikaluba, Sa Il^d luU-dor,D 
1-4 diapra, Cld jard, tdtUi lud. 
iffunetj diapar, da. lid. niana^ ii aonttaa 

- ■ ^S&.^J**l?if, 

— ■- - — lij, WidawUtodklB^, 0k9 tt kill-inlca. 
ItfkiiiU ll|d,wiinb P ill* lowad nbaa, H jtria, Ma, VBtIb Ma 
tut rflh dnwt, Ita Sd, natk Ma 
awt laidt sWa dki, Vila artdtk, la 3d, woTlli Si M 
£l«wliiNkirar>daatlH,CaM,>(MklikU 
rW iHda klack anilna, >ida irldtk,4aM, MriklOlU 
!HaiBi4iUnibsUaa,I^JHd,Sild, «wttlta«d 
tl tOk ntaa t* amibf sw, dte 
to jBidi ualtmid 1 1 II ii|*Mi < Attllfc It Id rilME LAST WHBK BfT ONK -SKIt 1-AN V i: AI 

Hii LHK, (itnrfir-itrfif^L 
I'hAMrEH iJiUttt ud COMPANY l«« uiiiiU 

Bit^Ltrba, nd 

ICIaarinf 
ctttmt. Iiiiaaiua In ln*illiir tka aitaetiia 
mai^ tka ladicn and n^toaiA 0 

IIji^ bii3«| iMbtpdjal^-l^priDrtolbl^ wtiola J —■•1 vhi-uiaai^'ij frt/r IP imiy. j 

1. (J. aad C.i. imsurand ^ 
J'lk(ii|ElbE>hilr, bLIrk toUTb* otwBnan ruiiK 

of Ibalr dioliw and uatkO iLoak kij bg (Idarad uut 

r. O. KBi tiB laki' liiit ulipmunlt, ol taadtriBli tbaic 
abrnr ihan^a ht Va, lili^ abata of pukUo auntw 
.jewW m U»m, u4 to^»ltaaaaii«nrotii.i(^SiC 

in that leadlns ]H«itlon vkidb tka ladi^ and MiioMn iti 
.''Jitiu y and iki onunlr^ fcfopr^^ knf* li^wnd it . 

in 1 ii-,|iujnw i.l iiiui} ..| tl» arlitlaa Ibat w«i» ann- 
lurnltj in IIhUi tatijujiu, tl avurdar tkn l.'itb iKtail, 
liolujIBuW out, Ikt) j.ulillib (m Iba [nfunuati.iu of tkclr 
I'lulOBHa, a m« oiiM -n laat Hiluidii', ll«n(i n, i„ „lii,.h 
tkaj nafKIMI; nil Ika annnlion of all kiuira, aii at tlis 
HDio ^jan» ilu-d tkal Uu vkalg tt Ika K»di cBiiiu. DOORS OFBH BlWl^kalf 111 „ 

Eknaa iriio cDtthict ttattUairlh 

' claaa tl «. N.B._Cal.k,ma in ka Cat U» dMi, Of am SranA 
III! noal Ci It AT IS on apvlkalion SlUt 
muarli 

AoiDinH' dftitii 
raivaia 
Ribbona 
Ttiultci 
WtOltaBT' gbdwUltkltdi fSiiiMii I prarlwa to 
VkdBlll f ADIBS- trniTB" BIB' BU'^tiiir 'at L-iaiibar. 
Bonan, ?ri>.ai«in»-Mi»al. tl Vi^ AIIIKH' Itrat Widtr Marwlk B, B, 
I1M111 1^lUllH^. aji)!Oatta IdHKluD tT' 

TAcKAUKfi nf Kpw (i,id«rlji5r 
^']i«ii>d, at t latikaiu ttiiuaa. 

Mnn mul sHuiifi ." ..'i;:,,.!.— , — inin''tiii kj iha KNW and 100 

liw _ 

JJ tlii^tn, ftl ClApb till HLtDH, Gttiiffii giitml, 

X All«tnlUuB*tlEl CJIitrn StANh " 111 III IIIM iMiifciiii 

VIM mtebltAl fur Iftf fn^ vftobfbg DPloblEiibiafliLi, bahtu- 
ftr^nm, ^iBKbriH, bul-ptriNKn, «9d ftoMn; w h tlk» 

■ f'iJir'-"* J.V1(|P|IsIy feilol^ " ' ■ * -a^ a.4._ 

UiI miulutfl Ma W 

tin*- pailkftJ thtw ftftPflH '__ IJIEXj;, Ui«iuli')-li;-Itinr, tMBie«,K. 

C IJ lij all tnikcn and^iiHlata. VbatHlIt tint f<pr 
AaatKlii, Kdnrd Wkllkjf, ST Flandn-'a-Un* bS. Hd- 
Bulimt. M'biiinic ainrT kir £)dBPr, SSI. Vnrk almK. 

■plHtY"s AMMl'MlllON, of 7vwt dsatrlpiian, Cgr 

liBlffi*^5)IwflSlSy~f Ili rapa, Fdt Vfaddt™ 
to ptmnl du, MtU or jnM Win Cu^tridcai In kitliu 
f.., al hMt l ( j< ab iii , BntettldikvCatizUn 
Catninfaupcamminf^- '-: 

SvW »Btiw^%4it'Wir''QifHteM t« tbuB km 
AjiiDiun it] no, 

Jafidi'i lUlIf n,K Tnl«t,Cii1iilt^.j iBiCk]i» tirCilu', 
Adnnia', anj cihpr Hopulri!*!. 

Knlaid Wlk- AniniinlttaB aad Ball Cattrfteaa, fir Whit- 
Mtb riBa i alio fa Waattor^abari',, a, WiiaiHi 1, ■ije\, BBOTttBR^o^jI'Ji^ i-td.im w.c. 

B' Til Tij 11 N YoT- "mo tTFITs.— 
QiHid ibixt inngau. be onli*>rtat, li. 
i^'iot fOm fttTaOHd kawliim want, it ti. 
iiTj chnfen (n ib dm , at 
Yirub^bimi BiMl f t mp^ fyr 
Vin^ kjmm and tannhaf. 

And PTPTv t|c«clH|riioB nf anKlaHai. 4f iba kaal aqajitlaa. 
S LRtitiKIT and IIO , ntmlo— la and latiil bmila 
H* tupirbaata and urooani, lit ■ ri^HX UMBittn&ttto W itaMtfalli'to tali iba 
JL att<«««afbhc«at(iiBataindlMtiWHI< toa«(gndid 

[tit 

r[tR8RIRB CBBBSE. 
Jim h'fotvr.i in jTicni' ''.^liilEl«. 

JOliM f,*l.l>Vt KI.L. L-rriitnarn, rill-atro.it, nii^Ki. 
aiti' Si-hixil iif Arta. 

OitK' tVINkB -J. U. WALLKK~aiiJ CO" h77a 
to« on HALB aatta bfuf undt wf 'mj dta aiuEHy, 

g«b rbaojpa^i. 
Ppuklioft HiH RkfTTT. dJtiD ditto 

>ia ton . , ^ . _ Piia umnd,, *«ry attparior, 

fii.iuiLinc M'lii'llp botb ia vMd and bold^. 
J (). WALLimuil W., -=— -tl rririt iiTbanla. 
yrty aad-inmin, 

SIIMBP-WAKSIHO Pt'M'r.-Ttii. TtoitrA^ tMtr\> 
iro.il-pow«ni (o Ittfl bl|rb irrtit* niiLalopd ia {ijFitni'j' 
tkia acaa..ti tip Ibo difiJuirllbuaeAiqiilkfrawkulMla wajbi'il 
Iball abPp^ Titk Lip mo^lkinM, tif^n. ItlLBV and 

ULOUKFIBLII, vliumof Kurt a Hiilal, and uclutft. 
To nwit Iba iiiiiitoht damtDd. ud laittB ib> diuI ol iim- 
dtattaitt iiliAw ktBiiipaiuto iritk nod miiatiilviil 
workHUAIf, lit la <a4ii#tc Ul ItiMllbll^ u Snal) a 
llaT. rluTt iHdii* ma; k« liCt, at tt ktt «d|«H in%ll<lrwi 
l'l-.<i^l. W ork* Wo. 3«, .^a^^m0^. -W. f. SaNI. 
M.U.-To im«W. dI li | it ll il l lbl|lil V . | t ( liltl»il wM|ia ki di.i 
aand, fir ftw ibatr pdinn antr* " c 
w HINA TBA EBTB atld rOU ASK rOTS -A lirgn 

UH'tt ol. t-i pBt Cat, Kltt-a trnil. 

AX li(iLL^^ dnaied and UDdnMpd. virj' au[ii.r^ihr 
itnalllr, al tbi. Civpl t>l, Mo^.iiInMif. 

SOAP. — Jual iandtid, ^l^id'a lloublv-trono Lii ^ rrliiiol . 
In ball nt. oad <rm\. bjiM. LB.^HUU.NTll. 
UlCKlNSON, and 00 , «. CLir!»tu .pike JbAJiCLAI'B BOTTLBO PUll I'KH. {rlnta and i,iurl>, 
k PI Jiikn Sanki, L. wd S. Sl'VBK uJ 
>nyan!-ti|iutt. 

^ LAI liALV ABlfiBO lEON.— M..n »ood 1 p.Kiit, 
^ nnd ^ ITBkixp, landing, and un 8ALB i^r L. and F 

H. BFVBKandt'O f-IORBVQATED OALV ANlltlll) IKUH, M, and 
ffi|«at<h on BALB Ig! lu tad B. BPyBR and CO., 
wynraA'juiiaga .. - _ . 

tif ATriiiitf]:'t'V'' ftg iat ia' "at wa» wi iMi; \j nMUifat, tt aA« br 1* aid b, BpriB ttd v o. 

S" IlKBT LXA1>, tl, I, a, aid », to iHd at KwAtdltV 
_ L, anil W. MFYBH awl CO., Wjmrttd^itttHi. 
IbAi'BttUAKulSu&oI luintfil pnttSAi, a Ii* iiaaaa 
t no aALB b? L. ind B. BPTBR and CO. 

IntlKlKLU 'KsnUtliin IfaU C'anii-lm now InniLli^. 
U L. aad 8. SFYBH Kd CO.^ Wl«jnid.aiinn. 

and CO^ ' 

taywaadk, rti BAt,! Ill b. S.^ 
■FKlitt _ _ ajitt 

7 KiKOiJl — Hill, Bvana, "md in SALS, it 

(jEIFKITlIS, FANNlNIi. luid CO. a, B|ipin(-m. Qd>n CAfiBH AldBUU'AN URAIua 

OUU Uinr and Toud aaat [haira, WfiHin* 
t>0( asd wood aoal rn^kn* ' 
Cbildrrn^a rbilm. klffk and low 
Kov landlEji, and on 8Ai.B lij H. WOBB tad CO., 
Wrn^ud-liBt. KNUIMB BEU«B»!I| 
u tlinaMa to Ibttatdt, 
tSSi Ibr Ot «M' 

wai\Bi wa, gBuMtit. ;iilElI1IUt VBOOHd, m atom, U>«« itM. S. 
L HBBBHWmTB. am, Mtt-mtel. 

lANB FIBRE ler mittroaa Dalwn. 9id. par lb , 90 lb. 
S. HBBIlLBWniTE, »l,>ltr-atnB(. ^^BIIBYA.— Tba wiU-Imirwii J tlXK bnnd. In uuanoia 
If ind hOEibHda, on AALB Ij LHaRUONI U, 
CTOIIISSON, and fO , 4, Ckartcitta piaoi; A1>BLA]JL)B Fi.Di:|l.— A Fajivl land Lut it Una 
Floor, on BALE by LBABMUNrH, DICILIN- 

SOW, aud CO.. 4, Chariottn-plaoa^ 

¥M> UBAT ANI> /n>BLAl[>K FLOi aio appirai.Br 
TV 8^«k J^a, ta BA1.B by LBAaUONTB, 

DlC KtlWOM, «^ 00., *, ChaflotUa-pWio. 

BKOIikHS OU* ai^ailK anmpli, «i Bu-bani, fiuiu 

Bi»TRk,]ntllnvM. BABONB, FKEZ, ud CO, K 
B LASTIKO FDWUBH.—akirb'a aAd Ultobki and 
Enslar'* l,.CI.a. In t» and lb, bmla. 

ItABO WB, FSBK, tnd CO. 

, for klodentor La m a,., 
it, FBBg, and CO" ^xitniwi'ljintiii j^adoT^ M AMLLA BOFB, KmUi WIlH'a Fttatl. J 14 S iavb, 
HAIuHB, FBK£, aad CO. ^^WMFOSliiUH SFIKBfi, Wi«i(b{ Oe(if* K<^1> 
V* atilacki. M. CAgrOMi tk lUwiairli-iilatit. ADKUIDB FLUXiK.— On kaad, 
ii^dUfainiiidLltoM BMft' «• 

^MWt^pWBfci ^ MMUaf, thiOald, 

a9n3fi,4,u.t- I tip Bripoc" and Art of Sarmr batel t TMtaa na 
is,'"'™ '>,^a.»i Md OpiHi^S, Irisb- 
apo. l.vi «f]jin*to« au. wood 
fSa P^al. A 1 rraUac « lb P.lSaloiy rf ibo TM«P, Inpl.,ilin|t . 11^ aDd oaiAiW^itJkli k« a talk atf dnZSSe 
nttbuid, wtth tmtiironi otaaa, t« laattlfFatSr: F.B.e,*. 

* Tnsilt*. OB niiauH of ika Crinipj. and 

(inmHit Orjiuia in both ani'ii. illuair-itpd with Ihkp 
dOJoniwd rl«ip« and waidrtta, bi w, AotuB 

IT«limt™ (5«nriY^ I, H, BtaAJwtal^ »4B.,rtory 

A«^ ' '■■"i—>' Eriii5Sii'ii)> Wailaii 

On 'kp SlniPln™ and Uao »f il,, tMm. by H™,y ti™^, 
iWn™itr.ltiT of Anatomy at dl. Uoaigp-. lljaiKtai - 
niiDjr wor^Ptita 

... Hcit)iitil. IH.V7, im. It s, Wiiia. M .D. ^ 

IllDiipIo, and I'nnlip of [)tiMptrir MHHrina and 
B«rg«7, IW tUnrtfMluta, lij r. II. Hanul^oUaw, 

rrincl[ilaa of Unman Fbialolngy wliii ii,[r cbi,if Appll- 
,r*l^i'*h rii«™nilM, 

»T«l»n», and loKaoak- lladiclDt, t,, \l'.!li,ia lI. Car- 

paaitpr. U.II,— numeiow voodvnta 
TkomiDti a Lucdon IHiNinaaturv, t Practioal Sraoiiala itt 

MitlKta,tded)«, rbarmut, ul thwMUMTlVUi ^j^fjWgfcteAlMBarinf 0«™i 

fS^f^iM" ****** 

A ^n^sim on v!uian^£lin |; Jl^ Wad^ 

HM«vbH inlu Iba tn3S0«t'Ait£Sl^% I, A. 

railtta, M.D. 

Ot tka Ctgana tnd Chit of Immdliwiiii of Kpwt br 
lobi Btibop 

Leidniaa on Cbnn dlUnRd \ij M, Bb:b<»4, ud Inu- 
lyd ftny u« >T«iib by C. F, lt i M l w ,«»lfcOaMi 

B ^f^tob^SSTw U " ^^ ^ ^ 

Fmrtkml Ohaprvnikuiia 00 NiilwItHT, blj^ t|f|Mil|ii 

tMntrat 'rs lb, Dbiaxrti of lohniT f'lf nWli'l'i'l k» 
_ iebs Wa«, II.D., 4tlnHtit!™ ^ "■''•???-"'*• " 
"■^JS"** ";''W»*' tkastlaiftttiwiBi.aiinirl, 

OltktHaHoltkii rknM 
R^'a Mfdlnl Jsrifpndtcca 
CrmlKin on Dlapuaa ot tlii tllf Jniot, affliiltWU 
ILIiutratiima t»f Diaipuli Faxtutiiii>ii, by I4 H, POTft, M [) 
If i>l.lo an iba llnln and Ita Pbyatobvy ^ 
I ka I'liUuaoi^j ipf ikp Byo a^ t^i. Fb of ymm, 

nllb illiutiatiiini, by Juki VI'ilW, M.D. 
Ill ]ii..lii«liulJ,.ba uf Anal.ibiji, tilllix a ruidp to tbf know 

On Cinjtaupti.a, ita Itnt.iidlW* tlli^tlHlMM' toi^tHBi, 

Tbp Mpipoi..r'a Maiuinldl'litMloaludSwflul Ataloitiir, 

I'jf Eraiiiiuj M'UatiB 
llrslll f- SliiBDfiria' \ aiia-MppTuii, a manual of ntAlanL luf- 

X'rj, i"^ illiutnUnu 
HMOi^n'a Pbyaldaia' Vadp-Mwum, 1 manujil of IbqnHn- 

(Ijiiei and jirai lup if I'bjaie, by Onj 
* KaSBiJ mt I1.j,r,lii|fj', iii,iii,liii|[ j'jij.ioi.iniril 
_ .'«"!> If W. B. Uarpcnln, M.D., 2iiii LiJiutniiii 

Butob'iMaiitii'ifiK^ra^JMIokia 
^Ffttet'i «f(MM.^;f^i(itol''«i'r>i?i n»aj film- 
W tintioba 

CbappUn <« iW MnIim tt^li^lflt 
t^Liinbili un Ihc'lHinaaaa ir' vfcanat 

I taliiltaa 

Ckuntiilt uB ibt TkfraTUd Pta'tiinot H\iwUi*y,Hi 
liiiultituiib, 

lajlix Ul I'u^sta it n-bitl.111 tu Uoiicai Jnrlaimitiicfi 

A kl aBsd ''ur*&balMriii, i)uut«i|i^ ml pnutioii, )>• 
Trkf BBiUi, K.U., m eniTitlBlta 
CtuBH and Tnattnent Id ItagiatlKl I>|(HUgia, by ^hl.ijfli'ii Am- 

tiiiaa. ptt^ inlknnailon 
ta > dtilntblc In 

' k]F 7. u. Aitbur l<Bi<id, 1 
A Maiical Uand-Bo 

H Madinnl and 

i^oxwtad panoM. Ii^ 
On illtkclM, ind it* ' 

CiapUn. M.D. 
Cib4t,drii; ApkufkniB, §01 Ibi mn trf Btudenia. e*tuBiwii.iBe 

M»*Sitt rnoitoa, br I- Swaluv M.D. 
IHpblbarih lit Syia)4t«a tad Intnuw, (• WUiiim 

Jauar, N.D. 
tiajrlaiw'a Rjattu of Fmptlod AnatBIt^: . . 
I iald'n LetluTpic on Fantyidi, IHienaai tiT Mt).da4 olbgr 

Alii^tinna ...f tht Kcrmna Snieill. 

w. n rlinimotoil, iapatoi^ j gwa a -abmii 

UAKLlOM £BL'UI.I.iciIUIfa<if lilt MSSIO.V™ 
By an U.r. oat of Ilmw ~Nn, 3 ol tbo4n 
akplxdn', '^Tk« LiLrvy." iu thu tlui ^iii iin UnLLii n uf 
Balliiday , TokabidalA.CUUlTT'«,Bc<d«e-alr«iiL. 
Till 4 BFll B«ltLnla}'. iril l Ui "Tb p Itutrjahnmint-Piiiiili." 

S I I lk Hjr ii A1.K. -^iloat anpatiiir Kl 1- L B^ i^ithTilT.a'r 
. (mpTrn-auuHila in Mif;hliag. &i , adauuid to b.iil) 
eU aiul Biif.tlp liAtUnc, toMur nrttb «a TwntH .if 
I itpni CaHrtdc*,, two Hlnll' iBJrtftlLJitShlldia 'jltill. 
tr , in nil riM. i:oin|jijt:' Ifiliiiij'BMi;' fv SADKIt, 
261^, OBDiyp-altvai. 

>jw LA\bt.w7**rTi5SinKiii'..o,' rrnir, 

AAaiilda. — ^rs-. s— I 

IV. riufflplil HBd and Co-'in^psftntfour. 
trliwand i>tilib'a dlKii. 

N, t'ASTO?!, HiuiguaHa-pltw. WUOtSt^AiaK UATCUSS ud WUi VICflfAti.— 

ml 1 iilbur biKfti UtU±i«M4 V«ilH«f«Qitend dm- 
#CT^pitDH* ift jjrjfftn^ I'^w, Or tn qoitttMai to ndt the li i iih a, 
wtmtiT^d #ijun md*, ai Ui«Livp^ prion Ia Nydaej. 

GLASS aBAliKs. titira Hi m l1~ltirtiiCi~i;:J>i. 
y. LAilTliJt, dT»jHP and (luipy dniliir, rs anil 10. 

floBlh llrnd Bond. AtltiLAlUB t Lt>ril- For SALB, » Han Hioiii, 
U«t'aau«a«M 

BBUVTB. UBAUCBAblp, l^^MwKHikWt. oji. 
Iwaita tba IbTtif a' Baslt. »AFBKBAjfnltlOB 
BALB. UBitBY B, LTBmiahtia, for 
Vf, It, Bar. C^OLZAQU.IiiliHti(itBditnui«.ftiraALI. RBMBr 
J tt.BBAtiCHAMr, 11, Btinckilta>t,«prBiiuitt 
Batipga' gmk. 

TlrBFBHTiKB, bdUd and it.V~iA. a-mmL Ar , ft* 
(tALE, IIIHBV U. BBAL-(.-|lANFri4. Str- 
t»*-*i«t . 

W' itnil LBAI), Urd LmiI, Uiiliiuii tnd I'linti, tiL.lil 
Lni. UBNUV H. UUAtliilAWF, II, fiuinck- 

rimct. T ON HON ULl'lt, Uoipkallt pr, Ciibtioni. Oil, A.' , lor 
SALE. HBDUy H. BBArCHAMP, 11. Bui- 
tmfk-atTMt. 

Oi)k V U VBT ALH. in amali L^uka, liirRALB.UB!^ R Y 
II. UEAUCUAldl', It, lilifai.kMpiit4, uppoiiu Ibo 

l^avfojca' Bank. '%X,TUltlSll, in aiiiati inaki, (ir HALU 
V» H . B BAtiCltAkir. It, BaaaA-ato 

Birxa^k-rtTTt*. 

~Tqc*fiOLit j4B t«d Wroa,Bi»i«, ZEto Flint, 
Ac, (b. uiS. BWST irBBAUbsANP, 14, 
(.■tlAHF, K, Birraob-i- ' GALVAMUtl) IBOM, TuMi't, 1,7, ndS tott 
Imttka, fnr 8 ALB. KUtHY £ BB A UOB AH F, 
It, Dicrai^ atrut. 

T~li< ri.AlBSi^'T'i-BtTpaol CkinntI, ti^^rt, mi i^T, 
itj BALB. UB^BY II. BBAITCBAHF, 14, 
liiuni.k 'tLfni. 

I" joklLASlTtFsiKM (ir "SALU; tlBNTtVlT 
BKAt'CllAMI', it, Uatnck-itnoi, op^u tbo 

BarlBjt^ Ba nk. 

■BiATKliit NA1L9, 11 tn « iijtli. Wlr- Malia, all 
r alroK ht SALK. IlliNKY II. DBAi:CHAUP, II, 
llimtb.hlreot. INUOW OLASa. Chant«< but, IDiH, IJ1IO, 
T> Ao , ap lo 4:1 1 li. UBNUY a.BBAI.CllAU.r, 

14, Bartnpk-atrtat. _. 

iLAnrAirtOH CUI'FBE, in bamb, : UurTa 
Cbtegrr^ W, 1. Airawnwt. 3. A. iOaBPH. w 

14, r 
P rfllbkbCOO. IB baltjVarooa and tniaa, prtntt atw ablp- A. J0E8F1I, KP, OaiTto-alrait 

TBA8.— Omiiaiin, HTunllBt, Onivii rakoaa, bi cboata, 
blhH, and bu Mt. B. A. JO aBfH, K 
K frttD Hvw Voft. R. A. J(~-*" UCiL SAL1 ind i ti«l«4 

o ATH — PrlBia aunpLn ad Baad wd toail, in ipiuiltiit 
loavil pur^b Mi. e. A. JOBEFH, MUHT!! METAt. and NAILS, BoUsd and Biia CM, 
TiDpa, fTblto and Slack Faint. B. A. JTQSBPH, 
a w Oao tg B-ilHut' 
B Bl .y. — FlmnskiL Oktaaat utd N°™b;i;''U'ii ? t^-oaaya Port vii 

- _ HttOTKElln. MaMoarta-pUaa. 

S;^^d^-n':'*^n'3:S.S 

Vtthia uu nuiBtb, lar^P rpflociinna vtSSSSkSBS' 

anip aaid ratakijriow. ^^-WWf.^vmm - 

1boHt)rSliandrilB»ilSBSa«toLBT. 1 
™krlr.,5 IW.'i '™''"™ f^-ii^' lAlIM (,aklVs;_arin BariSTtiirrtoi., ItnpW 
_ LLraroC, Cto™, Oraaiea, do , Ac. / fl IiikVi^T 

l?i':r™'_'l:B„-V'f«.blk\«^rf.^^ 

A£ A 110 A L N _ ii and* III. P..I1.-L-. niiVii,.., i ~ 
jnwi BBUSI RAIl. .-.rvod nillur ai V " ' jnwi BBUSI RAIl. .-.rvod nIlUn anj T*H"£!.»'---'''i rtii hi.naiii n Clw nla, board,, y uiiv> dlnwulona 
Amrrfbaa aaaaoUid tMi talk ^ itb 

^»°k tihn, ta kit, daala, platkih and T . and g , 
Coioifil kardmiid. on k«i " ' 

nkotrlng ktiida, civiiad ma tndtirii alda 
T. and O.i lBwWia, rtpar, (t»w»i, OnnK,Bll) 
Btlifc atd OttKm dotla. aoUd aad nrt^^ 
FuBni*, ranbUalornkipBuatoiraetiu 
□bair «ofi ttlh Hd flihfii 

Pl«a,aaHf.M»,At tlir indtanioooitFrbiTiiii. ' ' ■ 

gBWB y HOOK. 

IWCL-LAR gu ATBAW IdtLLS uid TiBiblt¥Sr l.^ To 

CBdOMii ---V It' ut^nnv LJ I ajm TT .VLB,bA^ ■OD llBHIf T 

lo AipbitaPta, Contnuil*,*, DulUoia, CaackuilLK 
-iJipra. Wh«p|wpf(rliF«, ia^ atd pari J diMla, 9 I J aad It It E,r.,-,.rri^l|lfl, ffi; ^ ^.1 Tlfi^ 

of liTnin ind mlinlii TIM RSB, doon, aiakaL 

anUlnv<A oK uMiot., ibiii|li«, lithn, UttmiTui 
pnUnft. ; Fronck daim, tiiindi, do. WTll ftOLFB. 

H AMllWOOt). fton BiWiini Wiur i tbTii^ 
•^timmt 1. Mydtt y. tOUB, ai iiiitt (SfT 

RKm)\ AL.- W. f AV£6! 
uioi imI frtiti L Lb, Markrt ^ 
^laai^titaL Ub MALB^ 

' MfiUjk|teaB<Kitti« 

' laqiinBti' cAaar pi 
;'Mm BiMg wl AfHrici 
^iHI» Rdtatol bardwood 

"^^btrt ahlneiM, paling 1^0^ d^b^ 

Aiwiffp on kan A. 

— - **>c^ t n»ir^Tipj5, u H w Y S N a, 

CilTY E:KMKNi inri" PR/UN riPfc DBPOTTNii 
/ _ni[-i(tr*t.^M4rWrt RljiJjB, a. WYMfli. 

ILpi O H.' ft ~"a" 
Jl a Kbixll liMiBTi 4£ t^N a-uity ] 

AWC i3< biiUMit LQ Ibf btvi l^tt^'lrf^i ; 
*5^i*W M^CLA&KB, Ho. jg^y«tg^.pUftK 
rpO CAPtrALlPfSp SrWCULATORS; md otimrV^ 
A. r&T SAt.F,, ta tAebbxlt, ttitnndnfintfoudCOAL 
FKOPBllTlKlE. ,it*M* k Ihidirirtrt^fm-wi 
jiimmr Ihn Ubd bHn^r trr the Maql PhutAt 

■AdcLciw [hti jtrrijirrlr '^ r Hc«p— ' — Cr ilubn IHitrwiiK Mij 

, I,..,— a..,^^■...«x^. Fu1 WjjcUllU* •Pplr 

wid ttMTTmik cuwl^, ^Ehl^;^i- Ul Ifr, (JARB^^Ti 
WillMi*,'t.rt'. 

0'~ N L'LIt t^ iiJJl'HK iBtLL, tfl- Lit rT^bt 
%}^vt. K\ia\h\» iiniprrfj, ■Etvih' ituFA c.nhn 
■uiitixL^ t^uutb tiDut rhf bi^LLH, ^hi^ Lc in giod m4<r, 
i» hltitftlU fur ft fftiully hiiM ur liuftnttlif-liwin, u ft brRf — ^.-^ PWpritll i 

ttf of dfTflflll **-i-t"]- *ftH<rj u-brlvallr-fl ftltm Urw fnr EnT-Alidl. Fflir iMhL ftapJr 

riV» BB DlflFQBEIY ol. bir ptlTftto cnnlnut tbi Bns[' 
J. liB&S, erOCK, Fl MlTUUS, udllbAlIofi 

E-lmin, Kvrrj tnfuriEiallub u wiutl at InvfjHM to N 
Avoty ftod Vitjifarf^n nutiBi for th£ itlftpuii] ot' 

t»v litn jTTWfQt fvnprMttrt Till bfl R^Wl -na udjewUn U 
M^^tP^A. J I 1^1 WALInEB imil COi, W^fftrd'»<iTun, 

BI ILITINU td^i:;HAKlCB pod WUA&lNa 
Mt:Mi— AltiiniidincacjtLAM} Tit aAIJC, ua LOd^Q 
CflElHI'. OT En rii'liMftr fur kluiiif. I'onvMtftftbh p«p< 
t^ifii ifcLKLitiK E-u tuild. iti H-infV, *iai£tCftUQ WiU Im EjTnlt 
Lbp f\imt III omi-hdf uf Ihcir nu^U^a Ynt twrUakiiHk 
ftfplT k> Ht. LrCA.?. HttTttrnd Rillvftr BtaUoB, 

Ql KfeNti"LANh.— Kir SALH.~tk^ 
elm f'MXi^il rn>|>nTl}-p kn^vn u BiraiiiJkiM, sita- 

UJllJH^ ila LIfH'kl <rf #>l«lDd UUI TfcllJr ITtUHl 

rouDJi^i »titiiftli'd LiQ tlwrii'tf IkijTUL vUMa ES iuIm 0!ftb« 
bnnt <if Ol^pldinfk. TLe BvvqnilDA £n pfWpriW (^b* 
^K4l blkJHT^p CfJUtiUQjjllf * ttljt 
WiTltrj^, «iW*EaliH|f (irisciiHUf 
i4:<l *<|in li^rTfll I'liiUtiIrr, ■bdAdUrt^'l 

Ciri-ik all,,! iiiijuLuirafniDi t£Mi(r rlia Dftiiui nAft 

[hi Lki.ki jLini'LL-4 ii^llh Ullr-^a Bcftw ftlvvr, 4 ' ' 
■ih! I'l fro'UlAftc 1a lljftt ilvH,T. 

In JbJilLiiiH In iha iLb(»vr, touT inn-gBJIlefiiil bk)tihi4( 
4VJU(irrT im Ilia £Ht«ni v«i<'tib Bvomdoa nUtia ikt 

iDttudiMt^l 

toff IB talt ' 

KdrnutHftv n 
QiiiiPidff Bble [iB|if]Tla 

T hf! jrrulDjdtmiMbnitlM nf I be ibtm rani btq Tfirr Iafitc, 
bfltDf etliokithid lo ^rry -fr<)in t4jcfatt(^tpii IhouHuJliriJ mf 

■llign 

T£a «f tbfl wbeiti oT Lh* wfov otta«a to thi 
.CMttH wcNft Mmv « k4 mAludi i 

1'^ fTD|nywnintita ftm cf ft mlMiutfA] OtAtft^ ill « 
ni|jElal DundiljLnL, tibFj ca£iL|iri^ ooPt^Mlalik^ bODWC?*^ 

It flBirtdr35i^i4ili*«,i 
fl»ntf, ^[Qt^p tttUwdt ftnauuDn 

aSALB of Uh 
UifeTM 
/eai 

TWt |HHP| Afe 

uiEllttoit ud kiluxj yvdn wiu]it«t«, lir^ pi*JvK& hchH; 
Htt'JuiiAl wilh twcv-^iil ttn^ ir.. 

On ilub CiJiidf ihttu in iJv) OMAlddtsbli icniimWDDqli^ 

^ btnbpr aartkiabin^ Aa,, ami); to KUtnlL 

n. OtlRDOM. Bridto-atML 

BOU'BKt'KLLB.— Ihii (iititailiar Wi lo 
ihu IB> aiHk iUU in band li taw l Unf 
- **.*.^*' *!flffj ,^-?ywi T*^..y'.**Tff 'ff* ^fPrff ' 

Una. 

pBjninl Df 1 
OMtpd, witb aa Bult lU^ to.., 
InuDHMitilr Mllltd wU btilt W W 

fn llliitl rll 

|gaitt««aaWWt.»riiiH^— BLBHIIA WS 

FOR SALE, BlpilBly, THBDUBBOBTATlON.oa 
ibf IdKiiuarla Bi™, BlLjti Iliitiipt, tMrtbpt »lib 
a™ CATTLE, IWl ACHES OF FCIirHASSo LlHO, 
and VALl-AllLE IMPUOVBMB-Nl.'', in»«lw 
InliUr. li.UOII SUB BP. Apviij w J. BKKWSrfiB, 

gqniitirt' B iidujii ia aji dnay, 

fjioil FHt\ATE BALK, by tka sndaMlfl^- 
J? s aVI.tomlt dopp irator Awlnft MITMlnil* 
1 ditto, CuLpboU-attiiat, Bilmaki 
3 dtUb, TntgaU-atrcei, dlilo 

■ S SMM4Mi Ton Cnrtli 

It EtflSn* aJlolHmt*, Cralnifid, l3«linKliiip»t 

3 bonar. In Brirafjhani-MJroett WooUaniiD«*oo, wttb W 

Gt4t i^ntajpp tu Hr^ugkaoi and Vl£t«la i*™^ 
6.-nkqnrd bonaa at Borwood, cbiae to alaBM , vUk W 

4 flifrremtd bmioaCA^tmBfSwtt Ml*"* 

irfll kt abU ta Nw III, to»Ui f ••A tAiritiMid SUBBP.-Fnr FriTato BAl* 
%Mi ewH, 4. (1, and t Skid dSto aoe 

Tbi almt iba^ tn pen Indi I 

l^OODwiddn, 3tiidjfHei,w 
S/IOC mat, U jaar, dilto _ . , 
«,O0(I ditto, ofacaatHavMAMd 
1,000 toaldiai Bwaa, naar O lt H b l d , 
liiKO and lUtlu, illln ^ 
1(,0W waddwa, d to i foa,^IW fe. 

Si,80MJ owca, fami I laaia, aiM.Hk«jM. 
JKDwaMm, Mjillto 
111 
i)i ILlI 

l.'t 
let 
no 
lilt 
Fill 

*»' 
ttt 

tul I arid 

till 
Bill 
mill 

t 

iiiid 
upo 
'ifi Hi. 
friiB 
ifl 
pu 

Kna 

rlitto 

Aim 

•id*. 

itttt 

calltd 

rtyli 

dull 

tteii" 

itcti 

•idtti 

«i>ul 

pow- 

niH. 

Hr. 

from rm 
bix 
Ike 
Bdn 
t«tb 
llr. 
■ika 
ijipo- 
mer 
vat 
lb 

A 
Kri 
*tu 
irbo 
am 

BIUll 

tbtb 
tka . 
Mtn ' 
at!' " 
tf 1 
nh 10 

ana' 

do 
Urrl 
U br 
Br 
opto 
Jttpe 
inifi 

lUtio 

Mr. 

tflrt 

w 

RIM Hi 

day 

a,in- 

ritb, 

Ika 

\ht 

foi ] 

•itu National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1482347 THE BYPmiYMDRinNQHER ALDi fgBfl PAy, TB BBJJABr Ji, 18 ta. 9 And flfer bl 

Hi*- KUnif 
led, lion, Tl) LAND, |H BUI- , put** CoBMUt«*fll«*, «4 aiba«|tr, vti.m^ '^^£S;^HS'.ir^iH|tbi in the two dM#«n«; . 

^ ^ISmBdil DToi^eLJttl b tMDiflitiM or ih* 
n ^'«WAiitcr wndfTT, ilu^inir whi-ih ihij 

y WiM nrclodctl. On isain EnLcnnR it was 111- 

c»tcd : an^ Uuu tid wirt*in*Bt of th* M^n- 
field d i viiitm wm pMLim*tl t-:! M t, IT 

the lowEki itirnit^r for tha Uum ilivt«iiin wdu iT^V. 
Ald^Mis tli>uui>n m Teil, Auoon^lLii by iil(l«niiMi 
iStrnt : — " lhal Ur. lUyt:! ht rUltinfLd iwu miihLtu 

>ip foiP]s3eif thJif Si. J-..lirt la •piH'dily u* Tiuliiil)]n, 

■ nil gi*t' iii hii> ittxnt/' railitJ. Thp cdunuil Iticii 

]{ctni. ptMiti^ wui held kt inxm, a the C^ourt IIhiibb, 
OB. .'^ituriJay Iaki^ in ^UFAuance uS » rp-i\VMh:im lo ibo 
jLtiiiin ■»cTnl»t4.L| in Vti\j S^viciTii, Ititm ctnu.a. 
^TCijihoiorA cjf IlillI tm liiLi mail. The 4j>^]ciit ofthc 
mc^itirg i*u tu ik't'IJfl *hel]]{:T truiten itiuuLd 
If ippc^LfLtcil iijt llie Citd riiiLL]. Mf. 
LtTig It 7 lim j/JfUh L lL] tlk m#f lttrri.L«, ml 

llie ncttinff iro vi ry nuii.L-ri'tin] y RtC^eTiiJr-ii, nndiip' 
peirrd tu uri.iirdi.jiLMLih1]f r.^njissn il t<i iiiij nUcmtiou 
HI itiC fiTfireiit mf-iQgtiJii.nL ^U. ^^(titl^y^^, a jn't'r 
"ItnArr, tnd l>r(i;]Tirt\jr nf IjJid, VipjiPiiE'i'J in HtlJi/'Tt 
Mr, ijf.uld BjTjiLUJi .1 f.ir t^A irjipu^irk^ pTiipri t: t . . : \ 'mi 
Ut, JIulTL jTil L-liJfkiLi]|if, ijLI ilfi' grouni] tliu it wu a 
DiL'ftini! ri[bl; I'l pri>],irirL£ii*K il v-m 4t^i'lH'i iliiiJit- 
cOulil 1'V ^j(nri), Mr- li, *^<\kv* opji'^r^^il liju 'iji- 
jUiciLlLin, t>li the ^jrouriLl ihn ihi- m n iL 

U.EKGDldiiniJC ih'i(h i}l41 r^ti-lL l[ A\''. l^ji> ni^na- 
tatA Atlti'^lir'^ PiurbtjcEJci^ L'unH-Ji'/nhJj' let* Ui.in -m'- 
tiMt4 ihe r'^t^it![^r». Thai appt^nriiii; H' h't ihe 
^im^H urti dfcl^tt] thi^c xhp n^Mtei cnulil T>r hq rar 
^-ppicjs^fdffii wHh, ltr,ili>lrL'jtJ »nmLince.| hie iit- 
inuring Uif^Tif^vttiitJj^. ' 

TbJI l'tli;^M^M^4 ■Jjj|ai^ff|ilikl|t(i?f--?B^A*1.I*IJ- 

(etHMA tj ihtt Tuutb^ cf nn qx vtLgtiin^ I'L'tolLft,^ 
1GC diitribuutn iri btvvJp ittvf, jma Uhj ^ iivfimm;^ 

l(i¥en, *nrl tliti^t JH^p^t VtU «dtT«v tlitfpn- 

hntt4 ill* ^cutl#m«n ii'ii«tO''AfM;f to - 
v^Hj deputnim wtH titk^ 4^ tMt tKMl^ 

•teai. -nm- iUM^'. " 'tb jUMii .... . 

i'ujii (ht,— The fitFLd* of Sir. r'UTTAQ^ *fan, H 
ulLdftmHjd, El bkoul IcA-fiDg ihr; town, litTC it4.S4ltl] 
upon §lTliL|tLmB txmtit caibi:fTr, on TuwijBT eren- 
inn, in ^hick, u ahtmdj inTiuunt;(j4l^ kamt ui tilt 

ibe Uof'K E4Dhac>l b*U ku bern ^ivon brtlu^«ff> 

liTe thi> pnlftr*i ihtilr HrricH. The abjeot of 
c^nrvTt foisniHiilj it to tbe uciren^l ifm^nthf ul4. 
luppstl of Ibc pfoplt of rurtmAtt*. 

l^ic VtbVij llahk IVrramitU liAt tiow bscii la 
cr»tr«tii^D Oittb lEi>AtlLi, lr<jm th e 1 fnh N'lj seEcUr to 

11 , dtpotitcil b; 2n depoutoii. In lie; il«^ta. 

•luniMB tiM,'«t.«li«'.tt»-.-hH|^ 't^iii|it^Mi''IW ttu 
pmpsn B a B ^fa1i% .<to^ yw | t t< ff #v|tll jit xp 
■flu* dDHiii|MiB& ^ mfMt. AiKnt ttrcntj 
irtntltBHi, uuu»p|jilji| Butnber of tli« Indio^ 
tifcion or ibt tunt 4taA dlttii<rt, wtrr piaeat. Ur. 
Ai«ni|ii, J. P., n« tma^Huiij uUvd ii;<n to pn- 
■idi. Tit rttlmm ttMtd ^ M *l»'lwiwt> of 
itiml or Mi. \V >))!«'• nMiiiiM; W W hmii^r 
ctUti tlinn tocctha b* (WiU«. Bt Dnin yuHd in 
TTTiiw A nub^T ot bntAu vbiefa, in hu iadivi- 
duAl knd PuUuDEiitiTT ctpatlt^T tht dbtrlcl btil 
JtTiTfd from Mr. ^^ihUitt't airrtLnni; tnd the 
ft^TiticH ht hud inid« to ruble him to do Ed, Con- 
■ielerirc tbw ibhi|», btt hid lu doubt liut that thty 
«ci]ld fnl A pWi4ut4 In doioi tTorrtbina in thoir 
povci to tfnllT t&tii tfptaeitjSm <d hu SSaittmiti- 
i!"- , a» fcoKi Bt. Sri^ *nd 

Mr. H. P. BoUuM, Mftiai/Uaf m^iuitijmaa 
from Lite mjrrtinf^ but vxyratnm Wflir ftlttba flancur- 
Hmc* LU ftTour (jf the olijcotln tIcw. It wh tiua 
propoKi bj lir. John M'BimJd, of ViK Toim. 
Hcondrd hj Mr. Hinnu UbAHlLoi, %aA utLinimcvuilj 
• jrred lo, "Tint thii neMing, uCing bio mnridtus- 
ilfin Iht mm; Tilutite yMw hwIch whirh for a 
nuinlMT cf )eui ps«t Wtlliiis Wilkn, Biii., U.L.A., 
hM both u i litim inil i tepnHnuii^e of the 
people, ttndtied to tJii) diiuiiL iBolTti th.i imme. 
diitc ntft bt ttktB to imiie llV. W.lkei to t public 
diiiiitr, tni M k mors lubaticli^ FKCiipiLiLoiL of 
hi* mcriti tbkt lubacEiptiaoi bt it onca 
eolcrid iBta for the jnuKiie of TitHwini to 
him « luitible uidnoniil of t.spefi. On 
Uif mDtinn of Mr. ChiltertnD, Kfatiiled bj Hr 
Edwini Itobiiijon, t commilKe. niili ponrc to idii 
MtlwljtnmUi -iriiii Mr. Aicoii^li h K-crtluj. inl 
HI. U, B. Hill H tr^uurei, nu thw •ppolDled tu 
■wtuaiiesBMrjiiniiitiiniiii, A coUwtor iku 
■rawtjUw itwiiHiulb ditctmuiM to c»li, moilwr 

■ Mtia*';-™* i»I ««lt. S*taie KpintiDg, ■ lilt 
TIli^SlH?*' ■*"™' *** ™" tubn'ribed bf 

«hA)«V *ldt!ti (tiidM ia jK 1«(H .tor« «d 
■ho n. drtTinj, ocimmi .^^-mflMi A witsr. 

Lhi hoiie grll in j EitD ifeeii vtlK Jwmi^^^l^^ 
lb, of the tiLKi Bdlppgff^^PS^' 

■J-c.dl-nt IfuK III tfl >HP«.-'<iW-Mj^'M|iBUoil 
of llie UoTerainmt to i««*«a*.-,^|SSr 
■liiTf, rot«hifb Hic ■™^F?(«r35%j£(i tait 
UuLon (»C Fi^hinieDl. In T^^rtl flUfc"^"!. „ 

d,..,.„h.i « i, ud»„™,,'SjWi7Sa»S4 ^ 

w Hcptd [hit mo Hrh brrmd whit k itHlatiLT 
ntretiif^ will ht lost in fomniefidnK operttioni 

Bui.msiu,,,, CiiEn lJim„,,._Sl,f CoUlMn, ti. 
oobtnttrit, II ptogniilDii inj i.pWly willi thi» woit 
ind lipeiti to hlTt it (inched in about ihre« nrekt 
Judging fiojii the nuaotitr inj iimliiT of the limW 
btinB lueii in Llif wiib, i, cvtn ,f,i.,n 

to lielieif th.t it will ,ti„,i ^„^t 
•■■■lllDf t-DireiiL iihirb ronifi w:Lli autli i.apetLioiiLT 

i Cif''^"" "1 '"her .i.le sf tit cr«l[. ud 

It Jrtlntd K> bf out [i ( )i ,.f (I , 

■^iS.*' Al-.houjh lbs rthling.roi™ is 

^*W»^>Tiiiing. in mWiA are iupt>i>ed tbc ,1.11t 
SsSl i^??"' ' " " l»*entaUe tho little 

M^?JSL''5.JP*'t' ""WW with 

^^^^ ^ 

PKNKITH. 

..('■■""'"viii;oiin,n,„^„i„1 

«<MjaUCTto«h.hi.. either f.„ v.hi'^^^To, 
"etwMgMliWlnBwiii t^ojeit t public m„ii„u '™»wiiirta*;Sf:S^^L?*'''"." juiittion ol iJn. >'Qithmi and Weiuin loidi mtidthtenil 
iTibe prfwi3t (i^iTittioB, which 1i tha tirmin^ttDit of 
rno itid CVaeontract. Ititnoitcnxeitlr hoped ih«t 
thia i^baonnblr ippeal ta%j be compUed «ltb by the 
*ioi'f jnr. f r,1 ,MidlJit! wcilij inish'.'ilon with aildilpnteh 
IP il p iiid I f Lite pTBSint ci^iiTri' t^, 10 Lh4t the lino 
irai fi trim' 111 I te rprni^l tn i'rriTi'h. Tht meetinn 
win t.i.iiitifjualy atlm^Lfl, anil but ime tspiisLon pt^■ . 
TAili d, tiid that ivu that th^ aite fixed upon fi^r the 
atilirn Til mpit iirauitablL ^ indeed n^tbiEig oguld 

••n.iMtn^^.lb^ tun*- 

VlTEIl l ASTJ.EHKAtiH RIVER. 

[|HL>H 01 it I OimiiroITDENT. ] 

i-UULV^H't .^.~J^D' the Lftat tbroa wceJu we hare 
lu4 ' •.'IMitnil^ ^ Tlnlnt tbundEiiioriiu, i^ciuitn. 
puhilfA:^lm'Ht^rtry ilt ihit portiou of our LiiaLricl, 
cauinll, H to te-Bvlta^ ^tilL, the Oreifloitifig of Lhe 
rirera, ere tbt, luL t^vfuLoua tributvi^, and C4in, 
jileteljr Uuodinf HBie piuta of tbo couikLri, eepeciiUj 
abuut lhe townihip i4 Coonaiuble. 'i'h« iualL to and 
iium ^Vallgett w» di tallied a fb^iith, lad onl^airif^d 
at Coeniba^bran oit Mi^tiilay erciiln^ li4t, uii nall- 
nieb'i life baTLn^ bEen Lropeiiileil twice in ktumplLng 
til I ri;ia iha llMiwin. neelt a mul bcun Sjdjuf 

htil util, up to tb< tiice 111 af viLtliiK, mtae iu 
apptuaD^e; Lheciuae^r in aon-irrii/jLj aAppoa»il 
Li> be owir-i to iLuoda el»«hLre. 'llie nt^uDtrj al^iiiL 
t)ie C'aatJetragh Ki^Er at preii'nL ejtlilTiiu i beiutituL 
ajid YfidanL appe&rance, with ' ao aUundiiit 
4ti[»ply or fodder — though au bneu lia4 iif 
jpte tii'cn lUDre fvreralent thun uau>i], and n^e 
II ^irt lu Piatt thi! t^lerk »f j'ettj n'^Laaiuna at l.'Qjna. 
I ttfttirflti liim btii-n flit aomi' tiinu iiaiL dAU^rautij 
ijL, i'':i I- ^bi.i 111 liE r^cuj^LTinfi. Lu..v« c/f atjaeai L- 
tjt^r ^iiLnird LO that grnLleiutTi lor Lhe reitora- 
11, Ji ul hie l.rillli. 

'I iiL' PI w I',ilLte All It eipiL tt'cl to be yreigntl 
IjiT.i'tiL liijK jiatE or the coLmu^, and 14 higtilf ip- 
liriiT^nl 111 by tilt mure initlliytut [lorti'in of our cum- 
ij.un.ii . 

'Ihtre ifl b Te(iotL, i[iparriiLlf nell auihentititeil, 
ti^&t ^u'A IhlI] Liu^^veit'il ill four dtfri.-rcnt plitici. 
wiihiu ail anil u! iai than hijcty mi^ta of V\]oaihuA' 
liian, but Liiu sljL-^«it diii^iivtTtr. thoiiHb perfectly 
i-HU.^UJtiii Eniiu tl,e Tihijlta iif r.La " |in4[i4'tititiK^" de- 
iLic.ifl (11 iijfiir,! uriy ir.tLjrti]\tiiin jiitLl an olIu'ldLl i:t>tll' 
ii^uEiiLai lun hoB IjLiii HL^UjLi Lu GuTcrninenL, *a hen 
diKhtL.ua III itaitujiij; Lr.^ revaid for the diacurerr of 
A jj.-ijahlf " UMliLrivlil. t^hould thtic prtidiutlonj 
]i VI e Hull . ininiFTihr ti:iietjl4 njlj in titrjr; aiiruti Lo 
ii.i' T' 111' K li..'i* lJ^lli] r ■ f t '■."]Ti.i*iHir»l ■[AH atiij 1 Vi^lia. 
alLl.'ji^. ^•^IliSfTBBB OOUttT OF ISQCIBV. 
• TvHt Milil'tr 5^ .Ml Bi-rtht. ' 
61iV7;>l»W.1iMhbn e( Uve vUuntMr HiSe ti<itj/ii,-mj. 
wniWm f M «ntH(4 tlita rti«nlii| \it nbawTlag % 
Btiiiiett^AiiM.! iiarafii liitb UK kSttfre bttdlsf. i| 
HtiiMi'tlittlM itiii cw« U» >r«i»d mi the w«titm 
iig jffi^iilk^Mkdtliitthie mwteri <A am'^^l mm ' 
^^'ettl^«TCM>iic« cavsectid with Ills idii^l^si^ 
^Wi^tMUo <UMt Kjda AMiuli>Ui»*l- UMlslite 4liilt' 

.' it* .{JtlMt te witlttaf . tanr it tM. jti^;.a«j^!M('M. 

whs^bi, t tiii^ U 'amiuim <& w*-^^iiSii m- 

\bt Bupre li of ibe Votuntietr inoveAmt.^ i moani the 
a^BleiTiaiic drperuue from the mlee and reguLitiolu 
ol tile VDlutiteer Ride Corpi bj Lhoee who an en- 
Iroaud with ii« adminbtralion. The« rule* were 
not bafctil; framed ^ they were aubioiued Lo Like 
vatioiia Fompeniea isd freeij di^uAa^d ; ifceiweTdato 
th« lnapeoljin^i^HjdQthw,«bDf«ti|iutur«the}bcar, 
«n4 l<i^tp'%^0ct<pnia-OBi«nI ibf Ui s[ipion], 
whick 3^.im» N*B «it«iiaid, they mn publiihed 
IrftK «W» *hS* .9l wtboritjr. tmm >wan tint 
tune d( ulsoc nlK mjuaotL^oulr obmrTed, e^r., 
Hill 11, wUib ddbu lijut oonititnlion of e Couit ut 
lilDqiiirj. and apcciAci tbt penalttee wbic^ aui^ a 
couit can Ludikt i l>ut Lbe cxiiLLnce of otbert la com- 
pkii ly {inojed. Vfh^t duliai^ for eiample, have 
tefo pErrornied h-j the coamttLea appointed uitcicr 
Rule r The uiinagemeoi of the general wn.rittiilary 
buaintu or tile LVrpa i«, \ij Lhi t^Lei, conltded to thia 
iHiniltaLltte^ and f tt, J belitn, only one commLttH 
mttling bubetD beld—ioma time in Uetobei laat, 
nb; not ' Deiiuie, ronooth, the liu|ie[:tin| Fldd 
rJBuat in^ lome of the ei]Htiu of uaminla igaildn 
thli tommittee 'irJ -'riHIJ.ItjTJtlwimi* IMIiiiU-. 
at tituAts.\. ihenat, ^mmi'^Vm^iii^^m^ 
tnj more BCGtihga^ 

Aitigougll^ not ptrtOnaJlr Icijuaioteit iritll the 
ofheen Ko. 1 Catnpuij, I preaunte that the dli< 
pulea which \ti lo thia court of Enquiry VDullacweelj 
LaTc aliaeo, if themode of «tlei:tiii|i eomiietitara for 
lihe mttchct—ti eon-naillLarT aSair— had been 
d«tcnLiTi(d upon by the feneral cotbmittee^ inateAd 
of hi the ciptama of tb* leapeclite comtiaiiiH. From 
my own ulaerviticiii 1 aa detidedlT of obinLent ihet 
iIicUu Lhiiie geotlemtn haet to do with tbenon- 
niilitarf bueineaa of tbBir oom^anLci the better. 
Iheir own [iToper dutiee btb ludiciamlf oneroui^ and, 
U aeU •lleadrd to, will ircuri for them fi^npeel 
bOB the ranhi, but a duBOiiiioii to lud it in oUttt 
mAtteri^ onlr teiidi to wa*beh, if not to dettroe, thtir 
Irgitlmete tiifluinLe, and tu lead tn the twltet Ihtt the 
FleTaiinn lo uliili thej hMM been railed hii ntile 
ihtm gidd;^. 

Uof iif that IDS wiU gin Uifi a plaoa in rour 
c^^.,I.ht|:l«i,nj^..|Mr.,^, and aubacribe 

^ , A FllIVATE. 

Felniiarr ii, THE JIAGIUDIATES AT THE CENTRAl 
I'OUCE OFFltlB. 
Tn tkt mitif tjiit Btrald. 
StM.— -Mr. Honan ftonmlil, J.P., ha* betn latelj an- 
Dtuoefii ti the recipient of an ippointment aa ITleik 
of I'etlT tstaaloni nod I'allce Ui^Latiate for Ibia 
miuiciBaliiy. Ai a upeciBUB oI hie Utneaafoi a aaai 
en the UcBib, let me quote a cue. Uae of out real. 
dmti had ociaiion to Bummoo anoiber to lb* I'olice 
(WBce. uid the aummotit via made retiLmable to-daj. 
Mr, Rgniiltl luiik hie leat on The ileBth after lar 
Cohtn had f^ejid the (.ourt, and at Idt miueat the 
i:na iB iiucitisB wit called on, otit of ita tui^ whaB 
lailBtilBlnaat ut anamnini to hii name, the i^nuie waa 
ittutk out <oi Tiait of ptoaecLtion, and Mi. Koitald 
left |h( Bench. Houri bttore the eve could In 
due tmnn hiT« been tailed on. the son. 
^niigeit <wu ia altnduiie^ ud waa inftwtncd that 
W»»"trtfc™dliJ«Mtdef. What could hate in. 
32Sf?L^'i'BS'" * thlaainnBi? IVhal 

WftWM luch t caae ini to tome 

Jibre i** tcdtrtl iFlail bhaintM Jn fai!i, hwl he to 
he tlere at ali i For hr ti not aditertiird u i litiiiu 
magiatiatelD.ifajr. Feopls are alitedi eTtwdinili 
luapiciouj of Lbt DtHKieliitu in the Polite CourL. 
l'ei>apa Uc. Haiul^ ulU tnhtA.4U(llBla matter - 

mafiattatt, v* iliaXi )adl -^ke 
menlil or upeful, unLeu h* bgti 
abuve Bujpjcinn. ,, „ ^WiJItliif^ftyjbraU 

^"i~?5^,?Si!^»''*^!™''''»™'"ii. or 

mb oU a a* lIOMMiH «ri Cu#da, I rsiad the 

flint r«k, itiid ititMw* «f (^Bj Swir^SrS 
luintitiM at ererrweil, tbeoth iritail Imi a rmi 

hfU Itathuiall kniiT aupilAB* jg^SPd. ~^ 
the rotk oil wenh l«*i(«lt«l. iwisw-m vn 

J..^°S}t.. 'W WWi-.-.^WW Wteente to Lhe late 

^A^nfj^s^mrir^tin.^ts 

we al praient Hand in, fe^WiSUt 5 ™ lESh 

It ,1 h.. bouadat^n, fl *^ Iniiniti. Md 

the new., wnnM ytiOf jnttDW rannua, mmld 

H, Sillitt.r «r{teS^q||£ 

ioL d™ "^inr^''"™^' ' 

-rfit.;^|gS^§'feP™"«. the 
txAtt*. V vaij>^ OttBpei or bii lepreacn- BMITAIN'8 COI.f>NlES— THB JEWEL* OF 
THB CHOWN, 
{turn tkt Xwiftjii Rttit* a' J 
Al tht Homan matron aaid of hir c Lilian, lomaT 
the t<oitteigB of Liieat Biiiain apeak ui thecoloniil 
deitndinoiea of her tlrowfl— "Theae act mj jeweia :" 
BiiliBh India iaihe Kob.i.noor ; Ca^loB uiil Mauri- 
tiua pearla of ftceat price L Canada a ruby; AuttraliA 
and Dritiab UoJupibia ioldcn nuftgeta ; the €ape 
(:ol<n7 an emerald, and atl the other dependeBciet uf 
the Empire briUiantt and geina, coBfernu)^ additional 
luatie on htr [Jia^leto. Manf i oatiua of 
Europe enTiei ui th# p«aae*tion of 
tbcie nuBceroua eolMiu ipnadlBf over 
lEopical ani tem|ieTate itiBaa, waiMng in the weatern 
bimiMitaer* from Vancpurtr in the north to the FaLk* 
land lalei En the aoutji, and in the eaatern from Hong^ 
koRi lo New Zealand. Itotr little progiean have 
Euroncan Bitiema made in coUn^atioB compitrcd with 
ouiaclrH ! Yttsa haa her uuloniaa few am) weak i 
Kuiain hia ben militaCT and eitenalTei but miaerable 
and oppreitiril. The Fortugurafl and Doniah aeLtltr 
inebta are acarcefj worLb mentioning, and thoBt 
cuunitiea hare been panint with their poatniiona 
rather than extendin^^, iiollartd atill ivtaiaa htr 
eaitirn toloniea far awaj frotn the Durtipean icat uf 
OoTeroment. But the afgregate of all theie tioLonial 
pcBiirBioni it inaijtnificaat aa toinptiied with tliwe or 
lhe T'pited Kingdom, 

Aa in the apprnai-hing Inturnational Exhibition 
iLcit will be aucli a collection i^f Uiitiah tulonial pro- 
dutta and manulatturea eitliibitcd At wait ncrer bufoie 
■4cn, It cannot tut be iptcreating to take a hitd'i.erc 
glance at the T^ue and extent t/f lite cDlonial rv- 
Biiurcn and titadc, and the cdaiiun ilicjt lieu to our 
hntne ciiinnieire, The material ftoijicu of tht iroild 
hoa advanced ao rapidlf in the past ten yeara, aided hj 
the enormoui goU diactiTi;rieB in lh« two heiiiietthcret, 
Lhe extcniion of ocean aleiLin ccrmmunicaLiun, the 
iippB^i'cmeDti of manuficturing induatry, and Ihr 
tffteBBirc tide of cuiigration that haa let luwatdiL our 
ttiloniea, that, from bein^ petty deperjdtoiiiCEi a few 
fcar» ago, tsany of thtm have now riatn into iiajior- 
taot l^tatra, to wKIlIi rciponait>tc govemmcnt hae LecB 
aiccrdcd, and wboec annuil revenue f^r cjtceciLi that 
of moat of the IScjuth Ameticau r-'-pnblii^B, and of 
nt-irljr all the e^eonil-cUu ^tatca ul liujope. 

The fl|B]c{|ate populaticn of the dcpcikdenciij of 
the I^riLiah Crown maf lii taken Lo be nearly 
ltti,t>tlO,C||H! Htliik A tOMl innDal (efiaue ia raised 
in thtif yti i l t l jp jim i rfjttit(l»j,W, n atxilit hitirthc 
atim coUeeteil ilc.t]H,4H;;^hwlr;!S(M and tii«^ («(« 
brtign <'Dmm«i;«;,.tti^A^.ilm tiport^ na^hat u 
annual -ralue ed\^1^^tltiplt^^\ T^xy jA;^ vtoplar- 
ruent to upvardj' iiFi^iiAtM'.'.k vsmfn. tdci of 
abi^tnf aKntia%^.:4ir ^t^^tL fif 1^ vniire tomuiia 
enal^teil ib tit* tiidji W Untttd K.lDidom, TrU 
ooteaiicl tliiiiiaii^^ai wet (htiii 11,00D mtaSa, meuuc. 
tW^ittM liM|l l.e^itWI Itiiti, or la. tlx pfAfdrtton of 
'.^^^^^hoia nC (liinitI««.M;^M#re4(uiiute of 

■iiSliiFjhW ;%p..^ilM«jBieB -nho were deelrcnu 10 
i,;i.Wpi:..|l|<ii;.'^ Wi^l many uf our itfloniet, 

, t3gMt::M :dM^ili««aaisnaUy proTeil tcDubl*' 

iiiWw.iit'^MMnti; .ixtfe^tmtd ban teio a ahwt- 
^fb(«|dji||ffli!|j^^ 

lli[f,,jM^'t)^t^M|rv^'li^^)^ii^^ 4uttaiiiaii^*' ^a 
Y^ij^^ijift^Tttffi.'fflrife 'ilKil. ITTf^Wi 1^|^tj[^iuiiMif foy the 

stiSwiiii''. ftlit', wMih. . . -fov^tMiA rc- 

aed fct ihti a htna aWDiiAi ■•M J^tfiouiti ini 
ennCTol ta aHrtAae^ M&AiKip^' ttf^u^^«a<i«iBH} 
calsiuu wtmim- tsnt — m lu^ v^.^mit iinrttiiin 
tdtant>n,w ti«|Blitaailp»>ltiaia. 

The m&tniSi jiiix^iMlnna saw aiM«M MauullT 
Brit iah piodnee and nvnuteeturea to ^ viltie of 43^ 
millina, ihtia taklnf eloaa upon va-UtiAlof oiB wh^ 
evporta, atid wtrlj wt aiueh aa nil StiropB liup of 
ue. tJur colonial rvport trvde ia like viae inertatlni 
ansutlij in a moat rapid ratio. Ia lt^'^a it only reached 
a Taltte vf I'^^niilliuna, or leaa than oncbalfof the 
preaent aum. The computed re&l Tainfitif the imporla 
of protlnce and merchandjae fllMM HHIjitHHaiai be- 
yond the aaaa, laat year, wai .:JU;4W|i04O, of about 
obe-6fth of our whnta imfHrt tnada. And whst 
nc ctaaarie* ud luxurlea do ota colaa ta a not rupply ua 
with - Of the rev matetli^ foe mr aaanafacturei 
they lend ua about IW0>lhMi it am ■wixA, half 
OUT limber, one-fourth of DW JiMlf 3' aMIltr 1EI,CKKI 
tone of eotoanut oil ; knta 9#Mtnlii of fiuea ; at 
Iraal half the hidea and aklna, fta, ni pelttlH, we 
tiae ; more ttiaA half the aucaf i saarly all the rum ; 
the bulk of the cveoa uAe& for uan9(pda (±^ Bul- 
lion poundi) : K. mWnta ga»inj«.rf.na%a ^ »a«tly nil 
our apicei ; an iiniMiig# ^lli i W|i i ' i«fi'gfW.M»l'<Wtknia 
other minETal prodlUft] MfidM ' Sbej ipiMddsu, 
druga, and dyeetuflk. 

Ih 1H61 there w^ but cleT^ CDlmlaa In wbldt 
cctniLiLleea were formed to traJUtnitpcodueta to tli^ 
UtCM Exhibition, namely, m the Weat Indie*, at 
Uaib^uB, Tririiilail, ami Ilritiah (iuiana i in Malta, 
Ceylon, and the Lape t^loay ; in Can^a and Ifoea 
Scotia I in Neil Itoitlli alei, Van Diemen'a Land, 
atdViW ZealaBdn In l^iLll, cddUniaauHU bara been 
oihually appoiBled by the gorenor* in all the aeren 
Aiftatrahan ooleniej, in fonr or the African coieniea, in 
ill tbeEaxtetncoloniea^with the exception oftheamall 
jioutaunn of LAbulin, in tiro of the MediLorranean 
coloBlta, in all tJie North American aetUeintnia, ei- 
tc^v Nawfoundlind ^ and In atreB out 4l the sixteen 
U eat Indian cidciun. Tboae likely to be unttj^ee. 
ECBLrd an but i few of the amallv and nnimportaiit 
iaianda. There era tone outlying iKiMeaiioni, dig;- 
nifiid with the tltlta i>l colnmni, whiiLh hare really 
nothing lo eiblbit, auch u Heligoland, Uibrtltar 
Turk'i lalandi, the Falktandi, kc. 

It tppeitm fmm rlliclal returnr , that tlie toltl net 
hoiitoBtal apace allotted to India and the iltitiah 
colonlta, IB IBS I, waa it'i.A'o lupetHclal fe«, that ii, 
iftec deducting a clear half fer paaugt anil other 
obatructioni. Uf thia ipaoa, howtTer, oali lT,;ei 
feet waa occupied i India and the Eattem t oloniat 
tlllini ll,ti()4 feet,- the three North Ameheu csinniea 
— L'anada, New Bruniwtck, aed Notx Bcaiia, Midd 
feet : ten of the tiVeit India ooloniei, 7iitl feet ; Malta 
and tha Ionian lalwidi, 314 teel ; and the Cape 
ColdbT, et. Uelena. ud the Mauritlui, 40C feet. 

It alio tftata that M the Paria ■ihibltlon of \K'>i 
lb* tpace i»cii;lcd by the Britiih colcmin (eiduiiia 
of Indln] ni ti\i aupnScltl laet, « 4^1 feet 
nott lMl t)i( apaca occupied in liiJI. Unly twelte 
UlM^:«(iiH)ai took part u th* Exhibition at Farii. 
In tlis wteniatloiLal Extubltinn nait year 
I3jm;«tlf^ act &tt:«r<pace will be aaproptiatej 
10 Jjto .ttaia lM , Ami mm « saiw to India ' 

MModi, Xl»<wtmi«a mmlJ, howeTer, well *H oitiMttfd fIBcUar w ^,0C«. Tbe nature and 
ixlntBf tha ot^^M* Witt •UtUt«4 bt the colonia 
- *«» • mm « /»h« BomW 

of exbikicon aB4 (Kt .tMtii fju t^lmmtmm^ 
under each cliaa. tj'- >fct»" -ijitJi;^^^^.-,^ Iratt 
HWAh India 11 a dapMd^. Hlw £m 
Comjuny, on that ootii|k)tt, fft^ VMte-l^ 
dsiMa the Etrdta BettlamaBta. ttd Qt*lM, ind the 
Mjitlduil exUIMMn «( lMll£:aii>duc4 w^e there. 
fci*1nadti Mrt>g». ■ 

Kin ta'M-mitSiit.men, aediiiUe aha* in 
mineral prodlHlt^ thia h*)^ wUlU f at b«Ur ranre. 
rented next ™, ftcnn the |r*M adritBctl that EllTe 
been made hi ntniai cipeqtlo(|i nl ngliKlcal re. 
>™eh In the JToitt AwakM, AluSlallan, aid 

yr*r., ud Ma jMBfllaBt l^ft^^i^il mannfac. 

11 nay he lutini lidualrr and ikOl ia tUl i 
looked 6ir. tn aubiltiuM oMOM j 
aod animal producti, the eolg^iv^ 
and the agrictjtural ind pi 
ten yeari baa been Tery pn([ 
htetdlng, udmore earatiilfiewM(«-wlU:_ 
dinctd by tha piodufla loia exhibited. A W» 
1"!' •PJ™ 1" oidnnial wint*. froiB AucUiUi 
and the Cape, The Nnrth Ameiiwi and Anatn. 
lian coloniBi an tie OIIl» ooei that hart paid nuoh 
attention to the conatnicthm of BHshlMt fla lUleci 
"d they will doubUeM atand w*ll hi DOUpetltion 
with India, wbitb ahowed a larai niuatlar of the Itido 
aiacbinea that haTe been to long ia uae then, will 
nxTe little tnore now to contE^ata, la otTll 
er.jincetitig contiirantct and ojiaial'" ' ^- 
may haTe much aUo tn exhibit, (at 
proTemenIa carried out have been on a-, 
atale. In awmi atehitecture, mtUtarr 
lilni. ^t„ our coloniea can alao conpatt nconaiSw 
en iitny (winla; aome of the b.al'clinptt^; 
have been tnthedmit from tha building jiS, <jdl 
Bllli.li American coloniei.whiln AuxtrVa. New ZtZ 
liBd, Canada^ uid uiny othai oalomler hare b^nj 
meat letriceable ateaneit. 

Agilculluial implenmnx an *o BUh In naa in one 
colonita that erery deeeription of |*™Ji,i!; 
iLkchine la mnauutted chaaply, emSStJ^S 
creditably. Tha ploughi, >aa«iJV.3BBL S 
ottera in uae, it not lo bigMy-lintiitiMMiSkM^S 
by cur implement, maktr, at home, inaaSS 
tBii iciooa. eetitr tcpairtd. and obtainad at BBUfau 
I c»t- Kvrn in the Am ot FhilB«phl,iHn,toaB»ll 

and there wil be mi^y mu^.e noa, T^^i^H tmiS. 
thwex^bittd «u bm 
but Mw we lhall ha** «da!>a«ttiM *™ ""t 
aouTcea—ftoD mamatMOMabw tt WaatMia 

poaiiaiiona, btm t-vtmXiti,»mikJLltU»,^^^'^, 

til.uritiiii, and 0^ 4«HMftia. Woollen 

and woiiitd aunttfaeliMi nSl W a l wa ii alao from 
new ni^actin j Auattalla UM IMW Xaelitltf wSI I»1D- 
tribute, ard othei HlsBiH wMib look no part in 

letl, 

liilka and nlTCt wfll atJdl b* -M far nun* 

■Utiriliw mfnt poductiun 

In flax and of OUT colDhil* hra tiw 
ofiUk.niiidL l«a to tti bmp they mar, lunreTtf, b* thia ta cmie out credii- 
xMy, nd hKiUH at U* dawwid far tha raw tnautial thllllt llm jlril*, Canada, and 
^ .1^*11 cuHure. 
.^(<4 ^her aitimxl 
;:nlonieB oon- it ]• ** dMtMtlhit 

irttflittlrt; 0pWWW Awit^^ tad Indij. 

tltutrjr, tacb ^.^AVj^wH tn4i tapotiT] Pffntad and dftH 

feneil ytt frou Va ebUia»a TbvH wmrt, howtwtr, 
J nfy mtmu ipiu mnftnvntei in. lS51,uid deulj 
ihtj vUi not uir« ntrogTBdcd lizui*. _ 

1 hcta m 'nrj uvkj ot iht poloniei irhLcX oin 
ib»ks IL nuhlc duj^j of Jcnller^ ud prndqiu 
methli. India, llAlti, uid the Ionian liluindi^U* 
»!■ briTrd for thrlr vdtU bi liitei iJidgold. Tlia 
finW diFi 0TtT>* hive b?ni la tut Vic&irk, 

Npw WnntK Wikii, Snuih AuttThllfi, Tvminim, Nhw 
NCkV&f^caLLA DrfUih (}o1liiiibfl&^ emn iLl 
cci&triliute crtida ud "* " llff ^^lltfli jF*^*^ ' 
FfitfiiEiiifl of thpfte thflwn Iw.MtNn^ the moirt 
»itri0TjTP of lhe DDntribittftitaaf TfeUnU, Tf«w 
biuth Wilefe, and TwaiidK^ lun vdi need 
lAFftft niBui to bfi lild oat In thfi fLemt 
■ i:ei;iDitEij flfnilin iold that wi'b* e^btainad hrttx- 
hibiikn. tlitM ir? *ft*TWMd* •&\d on acoauT^t ot 
ite i'[:1cjTjy. T}ie tdiDi.HjiitrL itt p^LhtiVKK AUrl photo- 
gjiphiv »tJ] AiTctrJ sti opf f-'rlunUy Jo? tfwumitiut^ In- 
iFTemng Tkewi of cokni*] iceniiTj ttrLkinff Hktuiinl 
iil'i^iLF, tIbwi uf inwifLB ind goUj-AMdi, fcfia 

Thtie LtTe been lomf] iltcrctkai mM!e in the 
dJTiticin 4>rcl»Airihj hrr M-njeity'i Commluliiaen tot 
The Exbiliiiicn oi \ »&2 u mmpirei wilh thil 
tATlDii of iK'il^ prmdpaiij, howpTer, in PllbdtvlilQlll 
ind lhe tdditicn oi nnr cluHB.. Thuc %t fretenl 
nUidW tony, Br ta ihnn in It^tti. 

Wt htt* ihna i^tAi Ul alntrtct vhiih wUI kt^c 
to rTe[vrTf ih« w*T for fuTuva detaila, and enible o\xt 
jeadrn ro fcrm a iHtter ii|ip»tlMiD9i lhe taIuc ot 
oTAt ['nkiiRin to tlm moUiei ti^uiitfj, A* parL Xhvf at* 
^ktl*f ti».1|k«la ib» IntiiAvUoDal E^hibulofij the 

fM'TirBOltTt OF THE FflREIIJX 
EXCHA\nE8e 

liitU hotik, JuiiL pubUihetl b]r l.^imhua Witi^n, 
jji a ni-odfl (jT iliktitLCt taautptJi^a eluj VKfirBtiitiQ 
cm A fciibj^ct whuL it nftdi x nui oi buimn« \ti tt^tt 
mih wtj tUxEU ThciF xtt i bquk ef cconoaiji:^! 
iTinjfcf^twiu which ui cjiplieihle on very limtilq 
prin<Hp]tfi Id long u tht tTUflietionn ihemKlTCH hTO 
T^iJi^Fcl t;l«iilra nhii'h (JunDt dooe a taorcly 
thet'iqlict] pcplilicftl ecuaomiit, — not from unjr igna- 
[ ifLt* uf lhe piiht: I pif b id Kpi^lj', but from a 
\fty Titue imi^reiiKm f>i the fueti to be 
f If Itintd. Th« tbeorr of ;he forelRn exi^hiagn is 
DDeafit]i< nui iffipartflELl Qf ihetc ^i)k«if-brATichfi 
pf iiotitbfii ecpnomy— * dbiimnAtent of t^mpliciud 
fi4.ie nriil tiiiLj^lc lh«o-rf ^ & el#p«Ttinefit th« Flac-idnlir>n 
cf v^jich jef^uliH i cipfrirnca tn^ t lucii 

imlKinatioL, rithtr ihin uiy arigi^tl diii^qterT of 
pti&cl^Ifi, KTei; too miJiT cleif-ltf&j«d ib«nrcttcftl 
tHBQseilaii *pf>sk af itt tVicor; of far«L|a tx- 
(JhtDf aa Tilh almOit u muth conruiidn ai-d obaeuriLf 
It thfr d»Ltijftg-mut«T in " Dombe^/' who iiil watt 
TiTopoundifie the qu^itiun, " Whit will you do with 

7rouj rtw ibateriiJi wheB th«7 come into joar p&TU 
n eichancc for your ar»iii or gold The truth i«. 
thM tbtT bi-Tft no clftu vUion qI the ficu, Uut they 
hiTv no diitlnct oatiou of fonifa ot Engliah billi it 
i]J, Md wJjitioirt of (l«t]in£* tlifj actually KximenE ; 
ind tn luch the preHUt Little trcAliie, which ii 
g-ridrtillf writtm bj a nun or tbc lir|t*t experience 
Iti turh matlMt tiuiough whoae hjinJi billi of all 
iiD4^« hiTc puied coo&iuitlf, leaving behind them a 
(littinrt ttcoIlectioD of the rconoiuicjd iaftrcncei tol4 
dik^n iTom their ebb and Sow., ihcrold b« eipeclftHy 
vttione. now fii lit exKnmdt the ininl theonti' 
cil pritifjplfk d( poUijqr ftfionmy tuJUcieDllT tou- 
plu(]# ihf dfluawTU whish ■Hm&«A of bnaliuH m 
ipt to Ken«»t« l&on t bu»w Cipsnanovt wa an liaa 
( ompctcnt to d«id«. At lill event*, It li ttk« tnitiie 
of » Dtn whe irHpe Iho^e principLea deuty uid 
tiHirglf himtelf, end who will be reaililr undentwl 
br nu ne vho hM i cicu DuUme notion «Ten of the 
lilrfaie^piitei Of IntrmatJaiiU UtAt, How luge and reLl 
Il tlh««i^cfleDr« of billa n1 nchan^eoia which thia 
Ullkmittlit k rcubdtd, wiU b« twt un^tmtoad by a 

" ThMi indeed, fnuiallr unte pecallaaity about 
niqiUitesiw i^lb aaeh diffneiit oounU^. I'rom 
iliF*Ei«tI«dl£«iud China, whne the chi«f uiidca uf 
t*p«r( «J« of |mt nlutf atid when, from the necci< 
lily tit lufv cipitila ftjt trrinfir^ ralutble prO' 

duct toialfi, the triMivtiotii are more thu eue< 
whet* crnctntrmml Ul gnht hoiucn, the hill* ue 
r^nift^lj driwD in lar^e wnbti and on firet^i^lM 
Evto|]f»Ei linni : It la Ttrj Wbal to Ha bilU of ten 
ihcNtuud p^uiidti, and the chimciar cf Uur bilUia 
)4tncrillj«iceedb(HgLy iwli Ihidiatueebctweinthe 
iwn ctruELtri^t, *Bd At libffti of cndlt vfaLth li acooid' 
btdT r'T<^ I^T l)w Ftncte^ <tf Uw Ml, bmAj great 

Lhrive nn who!?^^!l^f!^i^§^in^Sl|^^^^mona 

"Pmn lb* Oambti!tit| n lh« other bud, ttw 
rtncHMcef »4tivo4 era\fsiunUy of a lerydiBer. 
tdt thmraout : firtm AnBAeT trauuUaDa 
ud Ibe ftclUty 4^ comnnuieMWBfUa biU* an^nwa 
in the gietteAi ^Atiety ol form tad in Mu^uBMUir 

LhommM jd pi ^p ii rt i ^ifivUL find the tii&tud« up 
at a T«. fflMafc f 1 »|4» tei»t>g rf Uttle biUn. Tb«# 
«lU ba filSft ig j t bt t PLfftjhat cf p, ualut buu 
iCT, dialUof tmdli^B B n j fa hip en an tbeiir Lwidmi 
buikrii.billt tpinvt 6«BU toytt Tkn^kaick. And ■• the 
lianaacilau anaaw mAlMriMiin taJMUll 
amcngatnSai^)9|tatMt 4M*i4i||i|to'|g4-| 
and ai&att, wfil ^ fiHaodUMlT ItftT 
number OB pertcna whom It ii Aflteutt 4* flit^ and 
difEicult To rely on iiar payBwni whM fnmd i on 
ajtenla who hate ninudeiaemiB aianqlketartn to 
tiiut Ibtm with the diawaal of tbebr looda, ud on 
branCbet of amall foreiin efUbUahmenta who 
•i*h to try tha London Batkeu ; alao oo ahonkeepeia 
and mdhneta, and othtn bayoad tha omnatisial 
circle-- in fact, OB neiy elaai iA«* biiidbittat hdn« 
thou In (tiy way in eea&aiiai) wdth »* COBtUmitT^ 
Inegemial theorTaf (ha ftinil|n eiehangH, aa it 
iLuitjalid in thia liltla boolt, nay ^axeapc ia the oaaa 
el the electa due to a depraeietad currency) tie ex- 
plained with ro.ual accuracy, mid ^hapa a better 
chance of being underati^od by ordinary t^etei- ^ wa 
keep to tranaaciioaa between indieidual Ber^tante, 
inatead of extending our Tiew to the great Intvnx- 
liOBkl UbOi on which iheaa tranxactiona really take 
pllc*. Why a diminilhed acalc of exactly the aame 
opevatloxa ahould be eaaier to read off elaarly thut 
one of lb* ataa of life, it ie not, perhatik f*v« *aay to 
tiplalB I bul thefaet leema to ba ^tta aay aeaia. 
lODcd mind, Uultjplication by a laf^ itUMher cttatea 
a certain degree of coafuibn, seen when the aatore ot 
the inaitei in hand ia left cnUtely unchaagul 

I*t ua luppoat, then, a merchant, A, ta th* aoftb, 
and another, li, at a aeaport at SnglxB4 deaUng fgak 
each other, the one fumiiMng nuyrtinctiiTaa to 111* 
ctnespcndent. »ho in return aupplie* him wltll 
fcreigb El colonial gcuda luch aa tea, taBtt, and ailk. 
^0 long tl their accouala are of equal Taliw. there wilt 
be no need for the tnnxmiaaicni of any caah betwean 
the two ; the ageniiea and outUy of the one WiU tni 
cctrpt-niate the agendea and outUy of tha other,, «td 
the only Baniual exchangee an eachangea of equllt*. 
lint gooda and terricea, Thia La the cue whiib. in 
ihr caae of laLetBllional commerce, would geneflHy 
lead to what it called the par. We aay 
generally, becauae currenoy conaideiatjoDa mirht 
mill lltiange the par. But now, let A otder 
fitm 11 a larger TaJuo of foreign gooda ihui 1! 
ta milling to order of manufactuiea from A, and the 
eijuility in the eichtngai no loniel exiala, and when 
(etlllng day coBei, there wiU be a eaih balance to be 
lenfttKl, in nm* way ot dUut, ftou A to B unleii 
lhe ai»(Mmt can be eotiilited by aoiu stber darioa 
In lhe correapcmdlBilntttbational cue tha eichangea 
would be aaid to b* faytnitable lo B, aa A would htre 
to pay Ktntthing in crdet to remit hii balanoe to B 
d therefore, if B draw* Oh A foe ttie auounl, he 
cOHTenieht and inexpeaai^e mode of paying lay 
cnditor of Ua in A^i locality, ereo though It 
be for a lum aliihily laixii than what A owea bLm, 
111 at u, larger oiJy h; tha triflkf eoat ot tniurnlHian, 
For M A wotUd in any caae hire to ineteaaa Ui pay- 
ment, lay by the romuilialdn on a Kuiitty cheittu, ar 
hi P*l 'Kg 'or a hink pott bill in ordar lo eettle with 
K, It will be worth hfi tthllt to pay the aame turn in 
iddition lo hii debt to any other peteon, C, who en 
Ijllhim a claim on D for the amount ot hia debt, xo 
g*l A a I'laimi oa II may now juit balanoa 
Mt^^^^u. Ttl. 1, th. 01,. hat a 

iilhei oyer eipoitx, which tl aaid to ba uofaysiuahl* to lhe 
Impoiler and fafOaiaUa to th* exports— unfavotir- 
ahu lo A, ni taTonnble to B, heeinH B diaohargct 
hij debt to C u aomathlng lea* lhi» itt aotnal amount, 
*hich BXigib ia paid by A to eoyi^ thoeipenaeof 
tianrmuaioil, ytXAi Othtt eaUift will produH the 
lanif ifltoE } 

AvTthi>|, of oourtet which, wbfether it be dna to 
gODde traHDuticd or att^ incicitei tb* TaSue of A'^i 
rbJebtedniH to Bj or dimlubti thM of S'l to A. 
Buppo», initeAdvf A hhTLai ordtfwd tuoie fafdleA 
cDoda Aom he bad Knt hfa vod ta lem 
but inn i, and had B«eed (o pej B ost of th« cOOmM 
■ocChLjnt. Thii wQuldr ol cooiw. hi» had tho lame 
t ffecti iiwo-nldhiTBiflnMtidfeitnttiiDeA^aindebtiid* 
ncib I D B , f IB c; tiy 1 lie in incvavod (/rda bf mnmaditiefl* 
Thia k tb« .uulDfoat e«H to tht ieA«#iM* en the es- 
of ihe.tfildenco of fbrainm sbKwit wfei^ 
of our eounliT to th« lif InSniidbfe th« iBdebt«diieti 
eontrj in VhLch ihcT T«id«, tfnda tatorti lh4 u 
char^ f IT Durably Idt tbftt country. Thva, when 
England Dwe« i Lim balance to the united Bt*lc*, If 
a niMth IJtrgiT ■.timber of AmericMii than miail 
to lire in ^gland, brtngltig letter* of credit on Loit- 
doB bniken, that circiuutance teitdi tc> trina or 
e^ttalUe the exohmigct. If, on the contrary, at tha 
fame moment the great number of rich Aoiericana 
lEHWlly reaidtnt heie all return home that circum^ 
etanea tenda to diminleh the indebtadneu of the 
Ignited f^Latoa to lEngland, and, therefora, make* the 
exchmngaa atdl mora faTOUrahle to Ameri^, and ua' 
fkronrable to BnglaniL The atOdea of paying Rngllah 
dtbta to A meriea, witl^k OOlt^ B**h tran t aett on a, axe 
dimfntahed ; thawa^ ^i J^fl^U Amaciaan d^tato 
England, ia^iWitt:»ii«it »<life.*w i w taa nd , h a tj i n ai 
Uii debt* tbciiiiiMM'liti SimM^M wtimiim^^ 
no corHiptaiffi«t'«^tlUMi la ttt* f»oMtf*>'B*-^. 
ir.g thim- 

Again, if while the actual exchange of goadt,b«« 
Laeen A and B rrmaiiu aa beftire, B liixila it conieStt- 
ent to undertake th* whoSt cHrylcfr trade betweta 
then, BO that he ia at the coat not only of the ^uriage 
of goodx to him, but tixa frum him to A, thia circam- 
aiMnitot ataln woald incnaae B'a claim cm A, or A'l 
A^ tt S ji twd ma, ihara^, would band to ttim 
tha iotcliiii^ (KviNiablT to B. fkk ta tl» 
analogoui o*9B 'tta' tihai of a grea^ aicitim* 
poaer, whte^ il tSMbtd not tady with tha 
value of ilw |»d*: it axpnrtK but with tha 
chargca for Inpotlbig Kai expOCtuw a lalfe prspof- 
tion of all tha fSoda it^ldk banndariei in 

either diiectkni. Ttm awqrot th* il^HBi In. an tn- 

ft^BvytrkH'tit4Mlelft iffjtn^ IWtftfy i iirtitffelirtd 
Ik imuAi lo ttiiil tlw cn^ttfin in^Hlgf tat tiu 
aaaitdme Baticma kxaa aetiuJfaVuecin tk^ own 
eiporte, Tlitulingtlahdebtiiorbrclgnttatioiuatapald 
at a cheaper rat* than they would be were there iidt lo 
many dat^ {n«uried to England for the inerc freight 
of goOdt td Ui4 fro. Thia intreaaea the indebtedneaa 
of Dthe^ it*4lbBi to va, and thua givea ua greater 
fBcilllUii ItTt O^celling our delitu to them tbAn wc 
ahfiuld Dlherwiftkaee. 

Again, If B, betna indebted to A TiriDine luch ^laab 
balance— whether due for aooda or for Krricea of 
w hatevrr acnl-- agreeB ta make it a bore or laaa per- 
m ant at loan, and to take A'a bond kr the aaaount, 
then the bond ap iiketi talia far th* tima am Uu 
acooont betw«*n Ibitt *x*M1y la U B had iiutaaaed 
hlaordetaon A AntDlhiininaet A'aim^B { tha bond 
ia of the nature of gacdl to an eijulTalcnt TaLue, and 
then, until the loan la repayable, the only mode Ib 
which it afrecli the eichangea ia with reaped to tha 
annual ihtercat which A owea to B, and which ao far 
increXBta A'a indabtedneal to B, and thui i* fayouf* 
able to the latter. But if 3! lenda A on A'l bond 
more than the balance owing to hieaa^f from A, then 
he in fact luma the exchange ag^riat birnaeb^ and 
ijbligta bijnaetf to rind meana of rernltting x balanoa 
to A, BO that now tha laUeir haa tha a4T«ntage la 
payingdebtaln B'aloaaBtyataaeat lathar leu thto 
their amotmt, alDce B will now hVHHUng to buy up 
any clailna on A in bla own w^hhwaiAwHTwhloh ex- 
ceed the caah balanee nf tma i4anto ba renytted 
by anything \tm tjtaa tha eoal of crana- 
miBaion. Thia ia th* oaaa analegoul tu that in in^- 
national exchangee la which the exchangoa are 
iiimmed Or eeeo iDTerted by aloan for a Kiven period 
hegotiaied between two conntriea, of which the effeot 
biiiit alwaya be ftir Ui* tlma farunrabla, aaitia tarudi, 
to the rate* of exehnga of the borxowinr, and un- 
raiourable to that at the lendina nation, tha aacnrlty 
given by the borrower, being IB fact an increaae of thie 
exporti Ol the iMrrowcr, and thnj an addittou to the 
temporary iBdebtedaeaa (odd aa it aenanda) of the 
icnder. Eogland lending to Huaaix really addi DuHiia 
tccnriLicB lo the ralua of tiit RuHlan tallow and 
other lluaiiui gooda that wa iiapsrt, ao that our Im- 
midille claima on Kuaaia for Kngliah gooda an the 
eairie aa before, while Umaia'aimmodtala elaima on ua 
for Huailu gooda are iacreaacd by the new olaiina oa 
tceotint of the aecuritie* ^naitaitted. 

Such li t condeutd Tlew of aome of th* ehnpleat 
cltnenta aRcctirif the forciin exchangai explained fa 
Ihii treatiic. The etiode in which tlie dilTerencM ut 
currtncj between dlOetenl Coutitriee, diSerenee* of 
naliOBll credit, ind dlArent rats! of Intareit, atTecL 
the iichangel, ue explained with equal alultty and 
aimplicity. In ftot, it ia a ttetila* Uk which there ia 
aciiceiy e word too little for Itioiditt, nOr a word of 
needleia repetiliOB- Aa an illu«r»ttali of the wriLcr'a 
cleuneii ofeitpoiitioB letuatake hie explaiiMion of 
a pfacBDfflenoa which haa oft^ puiiled piaotfcal men, 
namely, the great inequalitiea which mar ekiit In Ibe 
ratii of interett in almoat coniiguoua Europe*it8tatea 
without attraolixg capital or nooney frou tha one 
where it ii low to that where it 1« high,— u eiplana- 
tioB which netetthelitimakea it clear that aanfflcient 
rile in the rate of iBItmt in any Slate that hai ftepee- 
table ccmmetcial credit will attract capital thithn aa 
settainly aa the tide* fallow the ouhu :— 

" How, it nay be aaked, ia it to be explained that 
the ret* of inteieil {tn remain at i per cent, in Lon- 
dciB, and at S or 3 f er cent, in Hamburg ud other 
(continental citiei > Thii la a myatery which had 
puialbd maby during thbaa motntha in thii prscnt 
year in which our nl* of inlareat haa eo much ex- 
ceeded that or the ConltBeht- It ia ■ iiiealioii, how- 
cTir, «hloh tu be aolnd with th* grtatett (lolliLy. 
In th* caa* of Hambntt, we haft to deal with tha 
feet that Ihetc riiitl a difference of curTancy, Tha 
cipitaliita at Hamburg, who hate by the hypotheaia 
ao much money to aparc that they can tmly manage to 
obtain 1 pel cent, intirett tot it, poaaeaa thii ouney 
in lilter, and niooidingly, Ih* puwhilUy of thA 
•ending ihii cutplui money tt Cogland will depend 
upon the probability of titi* illret batnf aold to *d- 
irUitge. The natural proctu would ba to ahip the 
ailnito ^gland, to Mil it there at what it will btcti, 
and with the prHcoda to diaeonnt Kngliih bill* at the 
high rite current in fiigtand. When %tMt biUi, 
tioweter, mature, and Ibe Hueburg hinhei withH to 
repiMHi hlmteiU uf hia egoBey, he will hart to chahga 
the toTeielgBa, Ib which the Etigliah bill u paid, back 
again into ailter, poaaibly pay^g . pramiiuit Cot 
it, and thia ailTD ha wUl hiTe to rethip to Htmhura, 
T hia il the coBmlete theotetlcial pnoaa. He remiia 
hia ailTtr, inyeata ita eiiuiTtlent Joe a time in billa 
payable in gold, and rsbipi lilyti (o Hamburg when 
th* tallla mature. Accordugly, when ha itrifet hii 
tnlauct at the red of taii npentlom, ha will and, in 
lie Scat place, IB hii fxtDur, the lUScrence between 
Ibe Himburt ud th* Engliah rat*, which we hate 
iBppoiFd to bt ai great aa 4 pu tent. Tbii difiatnot, 
howerer, iJ we auppote him to haTe inteated hii 
BKOiey In • three monthi' bill, he will only hiye en- 
joytd lj» ( quarter or a year, and thai hii apntrent 
ptnOt ia>lll HI fu be 1 p« crnt. But out of thi 1 pec 
HBt. n* Bay, tinder unfarouiable ciicticAataneea btve 
M pay lb* enaut* of tpeci* remittance* to and lyo : 
mn, on Hndbg hia tilTer to England, and then on iti 
tttun ; and ftirther, be may loae, and bare to aaeri- 
to, ■ dlAicBoe between the nriea tt which he lold 

L 'r™ ™ ■iir)''*! in England, and thai at 
which ha boiiiht buck a alniltt quantity of 
th* tune metal alien be leijiiired hia capital 
*'*^ *t home. It il cmy to pecc^ye that it it 
HmaWllr pciiibli chat theia etpeuet on the 
MMPHMtin ol bullion and the loaa on the etlTer may 
Br OMM tha OBe per «Bt. which he it lappoied to 
Btn gtOitdi ud tccordiBgiy it la qnliteleti that, 
nndv Hxithi comblsatlont of elreiunatanoat, it it 
naiunl, nd quit* InteUigihlt, thit etw t ^eiwoa 
of la mch ■■ four pet cent, may tkiat bctwcn our 
»1e d( diacotut and tbtt in Bamburg, without their 
•urplui i»pit(] fiBding Iti way tcioni mimey-u*ik*t 

Hence it ii tlear that wbn « liia In the raU of in. 
ttrtet ofone or two pel eant hu nn ««ect at all ut 
brliiging luRlgn ctplttl hen, u tncrttte of another 
PBI « Iwoner i*iit. may pndao* aU the etfect re. 
wdnd, Wt need only add. tlut tbon who hate rtad 
"•'f^" ™ Pollttoal ecoBomy Uko Mr. 
J. 6. Mill a, win and tlut thii book ptacticxIlT reatiaea 
rot tbmiBanw thinn which are tEett but taguely 
outU»ed,TrtiIiit wDl lead men wboaa intnm hto 
SPfRJ^^'" "t the praciif il aide to iiudy tha whole 
tl«iiMvtonttloiia1 trade. CULTIVATION oy 

soROHtni SAOCBiKAWK »f ilTa. 

1 It ALIA. 

rr>i!at /if jr.rl .Lear ftpUM, A'dinaAfT »S.J 
EOM three yeara ago, whan the nib)act of tha CUnct* 
and Xaftr apeclea of millet ciuea occupied % pro- 
Bilnent degree of attention both hen and on tb* 
Cmtiaenl, we directed atteatlsB ta fha nble«t. ■u<r 1B| ptopotiea or tor Hi fBi(a. Hi* f aault haa pignd 
Ifaa eoneetnaia tf our nuarlie. Flu nri'^-iTti ii( 
the lan* haye, It la true, been oeeaitB^^ Mfaail to 
(bit ooostrr, bat not bt ite jnloa, ■ndll'kdaa ad- 
Blttid to b« palfelablB bod tor oattla ; bat ooi natural 
ud eultifUn] ■>■*•*• ara ao much mar* managetble, 
tad ao ibbcll Mttor ibited to the porpoae, that the 
onuatlly of torfhaD ftowB in Xaglandl* Tery Umittd 
md*ed. It li^ howtreii aown nrly In Uay, ia 
drfllt abonl a Ibot tctrl, tt tha rata 10 lb*, 
of letd to the Bort. It li cat for hay at tb* «d of 
Inne ; t aeeond cutting It Hkdy in tha mlddl* M'i 
Augmi, and in fatourablc laatOnX * fUrd ounix 
aometlbct be had aibout Lhe <nd of September, 
il lett to rIpcB will be full grown at the end oC I 
tobcr. t ut with the thaff-cntlof, and mlaailSMk 
atrtw, all an imtla appear to eat U^jBH^f, JW-'Mg^ 
Mdtr glveh to aiitch oowb in iTiii'mTOjliBWgy TO 
fa day, it it laid to inmtt** im'iffmMk'MMm^^ 
pn>ya th* qid^ty of th* utDk. 

ktat leaa of tlw "iMiit^iiiagn^ ijiji 
Fiann aad V<kA A«atiM tfiilklla mST^M 
our chlif DoliTt iBtteuti^^^tKifiia^^ 
eultlttttiio tttini taMi^:|mMM aad fugad tatoaif 
in AuttnUa, tha nltfltti « t#Ui& widl aalu li, tad 
where 9Xf addido^ta'tli* fbraga ampa it piintjtlTltjlj 
T>lualjt»....'&dl.ite..«!Honi(t or Auttnil)a'lki'MiHtf6. 
bite 'batii. m&i 'tm w* And K^mam^ 'W^;M 
leaa faTosnth < i i«W i>a <t thwaglt . iltt fi<nmi|i' 
of Vietoilt, BflatK' ''tOilMtti wmttn Am^^ 
Kew Koutb Wi^, "(ggS- aii«Atf«a4 .-' '.7W 
Meat e*ottt seem jet, *H JW<*"' ||#^. 

diictted to the maaiaMiMl!* ^ . Miwr'' iMitt 
Lhe aoi^huin, although ftgnl .fit '^a d 
climate it will ia*tiu*i:aadjapt-teii' "litwiliiarftn'l 
Etciy year t^aB^ail(3MiiLi«i.Mlli(rf ^O^imitmti 
gitlng the me^fiimmlttmiii iftd to . otthw.-mrfon* I. 
*iq^ipi(l!P9«;:'nitad 1 
D* reiiilla*d^ 

Eeeda of iht 
were diatributed hf - 
of A'icteria, grate ' 

moat nan* n At -. wUl itboiiri ire^lontty fin«(4uaftvaa: Ma )>^. .l>«4iei:: 
Valca. Tl»t>e|%Mit;WtitM'.'«^ 'aad It iMUtta 
that It will fMiif'm»:fltmUf eMttaUr in VtuarU 
gcn< rally ; linM wi Imiiao, altbongb prodtlolng 
much moEO luxuriantly in itaia and leaf than tha 
aorgbum, cannot, ao tar at preaent experimenti 
hate Aone, be drpendcd upon fur ripening 
ita leeda in 'Victoria- Un tiiM ntheir bead, in New . 
SoiBib Walra it ha* prorcd a deeidiad toatetti aa^ 
perhapa it trill etvnt^utlly prote fudittooi £ir Vie.' 

mrian* f* nilTintp the olant for foraefi. fTr^ni at'ed 
lipcninp annually in New fjouth Walca, 

Ur. Thomion, in a letter dated Sydney, Septfimher 
17tb, lE^AO, Btatcd that the imphe* had lucceeded in 
New Bouth Walei beyond hii mtut languinE expecta- 
lioni. " It growl [ho addi) viry luxuriantly, throwing 
tip 11 many ai twelte and thirLein aieni, in lOBie 
caata, fVoDl a aingle leed, and growing to a heieht of 
twelre tPEl iciuriecn feet, it alio in thit genial cliBiBle 
iLpeni to aeed, and ii i^uit* aa prolific ib thii reipect 
11 tbe lOTHhuni. From the aixty leeda you were good 
tnough to tend me in Ihr'iT, although only twelte of 
thctn gcrmiratcd, I lucceedcd in obtaioing a tery 
laigc (lumtitj, which hei enxblad me to diitribu'e it 
over eterj pirt of the colony, and it ii now fairly 
e*tabli*hcd a* one of the itaple productlani uf ffew 
South Walea." Thelateit ofliciai retuma ibaw that 
there are now 1]£| acrei lown with the aorghumaad 
impbee in that ccilony^a large area for thia ipeciea of 
green food to hate ipread otcr, in the courae of little 
mora than three yiari, aad a atrtking •yldenoe gf tha 
talne o>f the crop for th* MM| 4 inWIa Ifitftv. 
duotion ot leed bi 1 B»9, WJHiiiFSMtti < 'WtlM, 
teturmd at 16.2^8 cirt. 

A cultitator, reporting to th* CumbvlandiAgirloul- 
lural Society, aaya — " Tit* aronnd I aeiecud for 
growing the aorahum wia a pleo* of all Uriel aoil 
on the Titer bank, containing on* tore and ten pwitea which I had twice ploughed, plokedl, and harroaw], 
Tbc iced waa put in about the middle of Daoember, ia 
f owe of font ttet in width, and thirty laebw batv«ea 
the planu, with a hthdful of bcau-dutt ondn taah 
platatinc, of two Or tbtc* ie*da at laOat, nnda^ HMA 
handfuTi about Obe tod a-half fauiha* of audi «M 
then raked otei the leed, and th* ■touad sftarwHdg 
bntd, and kept oletit Ubtil the plaata wtia aboH' 
a foot higfa wEes theytuihed npao lapidlratialiMH 
the tround dttn for tbemaettei, la th* a^tt^ 
.tprii I began cttttiDg down the crop, trhieh waa t 
tery good one, the attllu or eanet rusbiDg llB 
tn twelte feet high ; but t lir. Mayniid, <ebo haa had 
aome experience ia growifig the aorahum in Jata, 
telle me I would htye htd hnm 211 to 30 par eant, 
more auju or ttechtlttit Battar if I hvl out off til* 
care (which were then dead ripe), and allawad At 
canei to atand for another month, Aa it waa, ha eatl- 
nittd tha nop at one and a halftone of auaar to th* 
tan, inatead of «t«t two toba, which bt laiTit trould 
bate been had it been ellcwed to atand longer, Th* 
teturai from mj crop tr« aa fuUoirt I hate forty- 
four buahela of letd ot good quality threahed out, aad 
whichi hateioldtoaeedtmin bi Sydney at ISi. pat 
bniht] ol to Iba., baaidei a quantity ot light and In- 
ferior grtin which I giye to the pica and poidin 
and on wbi^h they appear ot fhrita axcaedbigly. I hatw 
from eight to ten tout of cue and leatea thorough^ 
dried aa hay, and which I Ttloe tt eiS to t26 acoa, 
aa forage of bonet and daiiy cow*, quit* latUBed that 
we hate no lucerne ot oaten hty lo be ocopated ta it 
when chopped by ehiS-mtcr nd ulxtd wilL otbM 

fS^^b^iMSS^^^IffitSi?^: 

b* let* ltittiilD|," 

A f wwf it i.l i i; ibtidi vfciBtraUa fmitnea tha foUawiaa 
mfomiineB n MMtcBoato t4i« io(|ban t- " Lait 
I lowed aix laedl ot the ttiiCTI- itlinU tiw V g'-— fr ia 
of October, In ten diW Wh^-'MMa iOi ^ 
were immedlalalT attlllHd |M mUM dSn by 
gtuU. Two died, aod tha temaladtt wis* weak ti» 
>oma time, during which thty w«n waMnd Bj 
Chtiitmaa they had attained a haiigbt 4f two Cet£, and 
gttw rapidly, throwing tnt ntuBmoa Dinai, loaa ttf 
which tnre out, aad aaltn giatdlti by ■* bam. 
They attabud their gtaaltH hdflit [tbeot S fttt) la 
February, and flowmd abwutawtl*, Thaaiadiiga 
haa b*« at ftUowi^ not amatiBg 1M dwa «t ittin t 
Th* toot j^laatt gaT* atray -Mr ewtb arangtai a 
fHction Dtei a ponsd aaoh in. w«b|^ a^ paranoag 
tlta nihet mote tltaa a BOaad vu aanairMcgr Mad 
each plant. Tha iHti^M ijf Knad, iiwfiin lapda tn 
each plant wa* 3fl,Mtk 1^ iM^rtBg ^ g^ saMi 
ranged (toa t^V««^ <* M liiAw W.iwii mi 
x.half at the t n iokeat paa^ Tha gdattli WW* la a 
row. xt two feet apatL PlalMKlti tUt diatan<e 
with thtiB feet between tha rowl, th* uodac* per 
acta wmdd be, in round Dumbaia, jtfOf plamt* 
ptodnoing !i(i,400 canee- Taking |lna| gt. a Mwt 
each, the yield per acre woidd ha 17 tnup giiill ipii.i'i ig ' 
tetinth, Deaidea upwardt of ^UN) J*"t||H «^md 
{uathrttbed;, or aay JHI bnaiiala » lE* mt. Irrigt. 
lino would doubtWaat. grttthr laonaat the yiriStit 
oaue, which, thiD mj o h aai ea il u n , might, I twak, ba 
cut twice Ln the aettLn U iaiended for fodder, HayUui 
no meani ol cruihlBf the eaae, I caiiBDt apttk aa ta 
tha jlcld of aacchanna laattei. Thoae Erowa by lu 
were, howatv, to tha palau Beaily aa aireet « (ba: 
iu|ar.i!aB*a L Iran taatad la tha tro^a, *^'^r^hw- 
and eipeiaally plaa, eat It Tanotoaati', Iba SSSl 
weie grown ia * Ifl a Ai io a a a nait, waU naiitn«Ci^ 
during the latHiaa ■iimtim--jiii# mmtiiit. Ssr^SS 

while .11 othtr i*tmmmyiihmii/^^m 

the Hrtt lew weekt BO siM wkfdtnr vai tnftTii W 
ihim. Utbtr aeed, growa ia riaaSar tiMWd, KM- 
manured, did — ' rn — llin taTlbtil illlihiaiililiS Ilia 
foregoing leanlt Tfp.»Mt.ah WeS^SS 

tWy^'Mt-?***' 
No one will deny (ha importtae* ot liudiur, if poi. 
aible, for the AimtralltB DoloDia*, new agticultuial 
protlDCta of ixitnmercial Talae, in ordn to turm a btaia 
Cnr an enlarged agitculCuial pieaperiiy. So long at the 
fittlmg ccreili lemain the farmer'i only hope, than 
hti proflti will alwaya be ptectrloui. Cotton atid 
augar ue gineiilly ipokeit of aj tb* laatt j mi»i«u- 
nudea for cultitatlon. In the oiaa of Cha minivtta 
conditioni ofanilinddimateihatth* adrthan edlaiia 
affordbayebeeDprotedtobealtthat oould bt dttlrtd i 
but tb* tconomy ot ptoduction haa not yet niobad 
that point tt which the cultivation ewq ba proBOUnced 
cemuneTatite at the pnxant price* of Itbonr. Sugar, 
ai produced frotn the lorghiuii, aaanit to oonu atarer 
the required ooBditioni, TbalabtHU Mnoittlt Ibe tba cijlLiTaiian d«M,i4«4 tbmA aU. 
•nide pcDdndtfti 
demand. Tica ttunnia » tti» Tmotit*! Foot. — Tb* 
^■Hw JTte^tr, bt ail amiiliiw /mtiiitun, ihowiug 
up the tariOBB dnigea to wUi^ tht Church reeorta itt 
txtran nunty btm tba notkita of the limple, and 
«Wii|kJ>.;laMN(nlika ll«ao{ "drtlnxge, "^applied 
HMMtaatt from i late edition of th* 
. ( WMI put in the htcda ot aU child. 
r*a cdacned la ooBtMi, an enftating of • fDOUnlnt, 
wlihin wblcb la wrttta :— " TUt il tht eitct mamm 
ol thcBWU half Yittia't ^ tthen IroDanadal 
tucfidJy piai«rnai«MWi3( .IhsmiuttrletoCSai*- 
jtoiia" Fopa inMiailRiiMadoubaadnddiir 
uidu)«en«a (o lOm'm itmt tm^ Pi* Mm: 
■' Mi, gB«r-" 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1482348 
thslw, Tut Laiuonua. 
„ , . CI,FAnAirdui.~rimi.i»iit 
fmta 
*l fciilTT ^MIUCM /fun, 
„ ,j , — ^ ,J»ir4wtt 

Mwti n Mn C. Cibn 1114 1' I., in wiMl, 

J^>» luDHllI II (ml, I V|;t„,-i 

? t'" Jf?*- "oJ Co. i W lull- HD'l. V 

V^nT- ■ » i-l- wbillboilo.H b,J, . mil, A 

■ibd II. Itukmonj thilt' wi^L. tl. MoullIkTil ; 11 bn't'i *7hil 
■ ■ '•^ " ■ C^'-rlT. Oti.., ma T . ; Ir, i 

"Xl I'", i ; " Win mml, », tijnl 1.1 ; ) h i: ■ 

Si!'l,Iii''i' S Wsi'lUi™ i a Tea. .v i-, , 

on, C. [iviilli ; 1133 
WlMEfl tat< It. tarim^u, 

10 luf ibHdi tiirit 14 VlMlliflBtL ^^iiFlwIlAT, Til AutkbUHl r SO b^,-- A nr. 10 J. i'o«,-L,; I 

4 dlMSU^, 3 []UMTIrr4aiht4 %mr, U 
CUM itilif.i, U. i, SiTJ i Di^vid ■a4 Oi L tob nnr, VdklLrArBvi «Q ban. pu*. 

i%)ia> ud III; i i bv «>*«!, » >mnr, 1. eaShAiM 

"if MtU: Ctgiu.ilHIfirOuuuiIftrL ) butkutL ' ' qunn-wito Mrm, » iswrn mrmi, ID cum btudi, 
•at«f p^t»t«i iw, < ftSniM (IK, ri w lil a> j IT IMlum, tavni nul (Ai, ; I 
Utol I kaia vrrJiK, tail i ll twkwa wi^W^i - _~ . _ HAIU. 

HuiavlB alaaaM ^QawumnOBfhH 

I'm :ii>niiiiFiiiir,-.4yil«tnidt tni, tUi tijh n ua^ M 

fa* At en LAV D,— Br tilt VimtHliu, tltii iUt, iMHm nc4 
roi JITut DiT.-n; Ika WuiUh [t), tJUI Jar. i.M P.H". 

BonaivFiiu.^B; tbi Boouuui tUi <ur, •! 
i.n |h.iti. 

ru ILii'iTTii'i,— ta MUtKt, m Waluiljr, U t fW 
W ll i l l l L. jl Jl il U iiil piin It (aaml 

MVtlK rHspiKftd Mid hMtIei 1^ Eoni^Ma tnfkial irMiia 
toMlincUn^. ttm it aluBlj twi lUIIJnJ, &f Itil- 

TbfNDvtutnIa vtt4 ^Jt(»<3 jHtardBT^i HfbhtiU^n* 
prr ^owubfel:— f« pvkuT* ilnppTT, r. F^sr^i i^ ti«ckw4, 
A. M'Anklir iBd Co. 1 If liot>U«Ia, 19 Ijamjnlk, 
IHckllna, uil Os. l-n Ltkaiuer ; HW pukati^ U. s. LigUin 
Tbu A. K. ('4.'k Ameubip ^\>iiuft Wi4n arfivH ml Adt- 
^laldr Qn l^bi]d«7 ■fUiiu)ai, tDd ^tnili Ititf Toi fljiljiOf via Jtol- 
I'^MTtw thii riajt Twdar, 

Tka Vaicluiiia •■• t« Ion AdiUUi or Ktit Giont^ 
TBaiBd n mr d ay {Haadaf J aftcnwa. 

Ikt XaaU* aaiivad al folilanf^ at ta «'Q)ecX « lld^u 
■dtuaa, ■u mSi liata An Sc4«7 o" Walnadai ■anlS«. 

wai B> MTt ItWhiih tK Maaf , tua Mntv, 

Tw»*ai,«i. 

n* A. s. K. Otmftny* aieanuliff Tvlam^ tfft nriikaH im 
■Utaiar, a1 a a.iu., ud Capa Hmt« HW 4ar, «l a,Ri. 
JKIKTlHwl 111114 i.L illHllH «ltb ajnarl i^Dilla 

oaite UirlmiwlirpMtai itUdk ad latter pan imda- 
nta t.n.M, ■MM tat «m wi t»r , Vi tai^tri at 1 na., 
iauat tt* mil 11 SkW> n bUm Hrth St Ckpi a; nn. t w 
tlVaa y imtl tv» te l MiMi n teoAd aairtk anil t«D boaiut nlL 

•••1 J aaka al Ua Mi< I aiid <urn« ardm uiiada It Ml« i^a, 
■ BivVa fa,), whiak laft BHh* ab Prt^ 1^ at I aaL, 
AhI Bnlu at B aja., aad mi off TaaUoi tOnl al * 
i>;(k*M«riBr. IJAruatJ Jl.— lllipijfi ^vp^ii^wTT, iBB, Tir) isi. tu,-tMUnei«, M.W.. iLi^a 
TauL taliB, Bbb. 

Hanaalla, N.lt,tlaa. lartMoJxnlal* 

KiTilian MaHf M.-»alU^ AHicaa dl^ L». tor Halkauu, *ltk *2 

I Bifxw, ISbalM 

U TaUor, U euki 

M «^ari«MJ » kB II 
II 

II 

m 

I 

m 
ti ^tetJaOjtt gfSt, 1^1, ,„ t.,„,„ 
iia™a, hia twji Tr*tkt.l on 
IWnn BUillii Tdf I'lr.H'. 
MMHalt ana iton fipi ii;, 
Mp^A^ felt^ i?a bburd m: . 
mjMahoiL.nbdaj ili« IriLLlitai. 
kiU^ulL dkt^ t,.l\ub Lm' I, i' 

J^™K2 IIS^'t: '■ -■^ ^»« 

uviiniWBA Hd ■ [Mt, It) u,ii„ i;(, i. ria ^u»li •ill 

I.lnalB Itinim. b.,.,.. . ,r,h. Si aI«?Sa 

^lI'Ma!^ 1 njij^Si rtq^tl Iti 
I'k JUli A^fi'.L,: 
Mill II. A. d.a. (uLiLlir.l r'TKU U. . jt'jnif 
l;*!"'!! i.'i. laid I'hrli , ubdrr Mf. LauilafL,,niii^H, u l(^r'#fal[^ ltd 
ih.b<,iwE„VtVi*-WJi^!?*^ *^*«^ 

Ito nttoUFln aiiiJtlBlir Iu.iw,iuE, Craiauir, t™irl rrii i 
•JWWWimj'l jnnriipin ■lir^tyt'T, Lii. J.i^ I L E'iiPi^ ihT I [wi^ i^SLSr!!^_J*f ul U4E ' ujnf .1, lu pum, 11, taa 
S.S!IS'.^r^ T 'r* '■'='i>->'J'.-'i.'in.rri,m,iuwi».ruiLi 
aawTjrtnj rh,- rn.iiiiiui rjiiHr. iii- u,,-:... ri,,. tuviit.- .^,:r 
W«{arJl.n.u^.Sf J,).., jr„1 ri-, r-turo u- !i«r,- Jn 

irfil ifii- N":ne [II iijDi'i, TiK., jL'.' Uiji,ir Mrtir„ ,*f 
U(.HIHIl.,:i,.;.iil „„>■, Dut.llllltJilJlOi Higll 
i L-.ui; 4jf 111,, l^mih 
K •! tlu! kbiBt. Ca(Ma 
I 1 ftaftiMfeH..^ maeB Ui 
I naaaL fni ainiaj 
■Liin [lut thv:.tv«^l g]:tuiki] 10 SHb}! urs^ a II 
tha^.,1 i-.ui.n i.r aiii] ('41 tain M 
J ^1. IF, .'i,„i (.lari ,li, i ivM a> vtbtr iliu Uw bt( Rfgidr. tii Ito InH i.lj.- 
■h »tii.i,qa,,(BH4 wlh VMksLrif:!!* Matha i.,., 

' ^';"V "d >(imta,: »< MlltdttfB^ alM tbi 

p.i.,ii..illh«j.t)ta.*m-.« ttolBalS^™ 
i LiiiJilT rfhlbM krt*««!1» Aa itWwBidS^ 

A jMill, )|^Milj.rfa(iJ.-.ljjf ^ iba^rS 

llltlly, »Ul,il Ml, M.lsmilJHsl Hilt, aniwiafnui. tit Ui 

A *Ti!l*B r.i|.f*- ^« aja, AraWdt ^ haodrrtUAff nt vhl^ *M 
flTil"* t"!'!"" (ilMIKBB ai b. ut Ikll a) me »irlir!f 

■irbn^ It «ru.c(iiOiCi4-!td Lhn "^iTi K.rln-, hi| l1]c f'LKllTH btd 
|p!:tsid, i»i(iHrfTicin»' liiiit Altl,. iim.., h.h LiLjLiin,, 

lui'Tir' l?Pl-[L (i-.UTi-:, .liLl ti;in in f^.,, lu ll „„i „ ™, 

tfn' J H.'»r:.t,-i1-« ri,l,,i . ii'n *■^■rv H. . k i'. L ti ti *Lt i...d V-i- - \hv a 
I (Ml - ri.iLiTn frunt hi* m-il iipj sua* bi wtiii'li Lln'v »'. wtLL -I >ii^ ■ ikikiliLLLU bfl tell n«p«r^ rui«Ui (Ell; 

fir bJf mmn )i 

ci'mJ^ br j« xd dnbt ■! 

T..MtJlCilL.iiiLSi.El, I' I' .yi.iMliil(kfc*,t*At,il|fa»»fcltaJaiB(' 

biiiThE w «jiri'«ci]4rr. It thrftbivad \m, ■!! 1 lit Ttntlnmnpr 
Ui Ji .al i>if brbf B&nk Lh, ik«rp vbIh- i «t wv tar*. Ilw j|vi|hmu» 

il lhe ftko4 U» ill* lift** W**dfiAfl^» til* 

ijai**r:ii*tTa ]>«iiiw;adi Ui^^ TTMI. Hint im l«ati wiFTt 

(a* Tnr whr.^ th« hodb-VMl; m^nno^:!* 
■"bWlt* rtunia whynLi TfHtti fivwl 

. . IF 4c«t lAkPfl dir wLjihl by lunfl 
- v-a -i,-- — — W t*tif OTllU^li Uj th' t>ul&ii{.f t.J-poB- 
■t* rilwM alMtuiri>4 bin* jMUihw tmi' 1%» 
■JiAktpOHtiii ikudml ttilL«» -U> 111* wlhv«td fl{ tarlilUMtb 

^■>lu^ ^ ^ — . i. ,.. .i^-f^ '-fTTW^ini rn II II I 
Uof [ta(«ilBrtiifeH«Mt]H4b*« f»Mn *-r>~^ inok lb 

EiiSl*- 

aritannt^ kiln aliliar tCIRT OF BYOnV, kcBiitf' nacka,! . 

liiaiiH»,).___ 
■i<«a«i, r cnM 

tkMklit||, 41 ,1^1 
tiitli^*, GtMin 
I'na,;^'.-.,, IB |iiehA|Ti 
inafnr, TI piitiiii 

naaml, (Mn 
flair, lir Mi 

Olai^HflaaM 
UAWm RKIt eaac* 
Uiaiavbit, fB 

By«TOvM| MH» « a ,. 
lakft? «B« IKTQUTH Fiamtai II. 

l,ii:ThlwT, ;L3.iHi^ rm 
HilrhTi, .fi c.uur^ 
Maili, k.«a 
C.ll IrH, Uf M 
Olbtan^iH* 
Ull. HI dnau 

r.i«. »k ■ 

Riiai,HhL 
Sliua,lMI. 

KtilMiR, taan 
iia,laaM I1M IH 
Mil' IBM 
ItM liJiBylBI 

±!lfat>)M IM 

ID W^. H q^irtar- ...aik I 
Woal, J7n Ma. «»<i 
jA3 iS 

no 
•» 
••• 

M IT.il BTPNK¥ OBRKHV.injAY, 
.U'AI'tt-. [Ar-niiadr. I Hit. iBi. ISi, 

UH^'ar 14», MID. IM. i;r(viia];-h in^h lime. 1 UlBA. 


M.S. 


1 NaoB. 
llMa. 

ffTnff ; ri< ifitm. (iL^nl^'irn. 

31. 
Albnrj ... 
(,<fl^|!LiiitL 

ViBlLiiW UN 11 le-irifl I 

ITW: t«' I b3- CI' 

UJlW ^J-IiUf'B^ri'A V? ' 
JC-Ud. 76' *i-t,\ :i' 

T«»'Xii.|i^ IB- 1 :r BT 

I f.-'fiii «' I Ta- T*^ to- 

I IT-Ua. -1' , r3' 0- E4- ,1 ^ S.E. 

sr.t 
If. 

il.W., 

^ 

N.E, I 
n.vr. i KuHAiiD ^mm»,~-it BBHttiit Of lb« IKnii a( 
Bli^BFd Ofio^ eh*B»ptm«l PvR laclun, vu tktlil 
Im iiw t ii t u T i U iiiii tt 'iHpMl, Ik Uwroipwor 
runturiugM w inwuwt In nH el » putUB amBHriA- 
lion to ■WtldittniMt yi^ Mi witk IhiBTawBii 
olidaet Of «^ttiBf4*B)|Uulgii«r UvIlMBBt ia t tt* t eiiiltii, tkiw liiiM itairt fnwrtmii M pw 

•tUBd tM*Ml|«^ to Tlav, ani uUt4 KM ttM* wh« 
a>*n iH i ig^' .la tfrfae w giie m tA wamm, vM 
u)' ukraMi llitt Omj Uau jkt &t B nalijfuiw to 
ikw Onw ntohi be mmM » MB 

— froUUy IB am " ■ 
etEoksiBn, 

■lad of WB^. . .1-^— wrv 

jrtf igimiiifaui w'lSStt^iSv' 

TWOB^ mi* BMtttB pnTieiulj pnaiuBd, will uA* 
thtMHnaoHMlIwi lall Ultl* Bbon oC M bi Jao,u 
•b««it Bufcanb at llu iiM* bui Hqnlnd, Ii vis 
(iM ItcUm tbM fenb Daia Bhaiddli* iMwd, uvl 
tiiBt tkiM iBntlBWB»-iilijlii;m>U b< dtfotBd la wl- 
iBot aubBcriptlBH u'V-iiid of tb* Jikiidl, 

B0 tbat WB HBB DUJ IH jl wrf W 

BBtlf BB pwLblB, and BTiuinaBBtB maim bt 
BBcmiBf GiB»'a rBHBtt^ nd miUai lb* MBiMuy 
ptorMoB In bia fwilj imdam kit itiwiBB. Aa 
k^Jountd BwBiiat ll to bt UIA m Itaada^ maloc 
oBir, .kIuii t nsmt (piB b* mAb of «ht tsMl naMit 
la band, and * dBststaB Biilnd u ii(|nt W llM 
baM mdlB of Bpfneilutoi It to ika noneH ImkbM. 

Tatiiuau'b,— jk, MBtlni nf ihB irwiiiiB nf Tbi 
tRBBll'B BBbHttrtga tggM Wd last mtt^ to 
lake nil) MMlAitBUsB t>i« ttaat poasoiwBnt of 
IM nMnpsUMa iBBaa, lad to BBMBUla Ik putiouUt 
tba fotltm Is vhiili tba uktn of ttw odda ttBBil In 
.r"B»Mll tfaB tOux bBiUau btiiii 
"611 Of »tBU of BBOh poBtpouBmaat. ll 
b«la( b'oi, konw, ttut tliin tbtb no 
luiboritiMpiBBBallf atliud irUoh tb* qntatliia 
(KniU ts ddmlmd, 11 vii dnldBil thmt tbi nsttv 
Ibould BtiBd STBt (111 lUi iTuHdai] (nniiic, wbao 
lfe< eooattH* «ill mM Bt iiMit bxntiQbr ih* 
paiBI It IHH, It ll But uL&lj bn tL4 f uloua (sd 
eobtniiiMij^nn Ibu M biU wiii mln, ic Uiat 
(bawbclB ■a«MR.:a3:MSi^KliaZS^ - 
Hon. AdsMWM 
f oiib«T CtBb, 

2t'.. a, C^iRV darind ihiId «T1 ibt au. Allan .^f tba aUp 
IfaLll'T™^*'^ ^'■■'"J*?- •hid. w, 

5^!? 'feL?***^ *^ Ifct fjDmmiaiwn, 
ft*m il« THat Wtk IB luQlt to tSTBritUh lUu, 
ind tlmi r^pmlioB « ill demunUd. curiL 
(oinjiJ olw altp, „cid B mo.i BniouB ast 
lt)^v«rl^3 lite guitci miBromiae that could 
happm tB two ktadred. nuioiw. The 7i«i.-j it 
dpl^Mtc, atlticipilM ue eoBHHin on iba put 
01 Ihf Amcrirjis Qovarnmant, uij wfailtKvcif 
t)i(> (he KngUsh iimbuBBdcit maiit qnit Wlahlaff' 
too— Ihs utuiJi pnUBuou; rf wir, 

.t n>«l he entsrULwd 

an WUb b* inpottible for KtuUnd 

W paimu iliahoncur to hm fltg, aha wUraiir* 
1™« f'"- If p»™tLoii, tmi Act toma mgut 
*>llb« fouad to uml n dii* » miichief. We 
'™ piMfMew.r( a<,tthB 
•efntl enag^;tWtwM« th« Nottkud tlu Soikib 

OCimtJy. * J • 

.Qitr wtqaby biiuiIUtulr (ufru ta 
elWnDttt ud iMnilitiit ol the man witJi 
«iiaiB ih« atiUanunt ot ttuB quMlioit will 
i«t, and it Ij but bra atuuiiMM 
tplh FMt Hp«rltiin to fw that thrii pamn*! 
««lilictli>ii mud poliUal luthotitr iiili he ma- 
noted br puabiag tha quB>i«l to cxiieiiiitlat. 
At all irt-oBii the cua « it now prcBanti itatlf, 
hu rtii'iilcd ant quBatiDD — nuni?|j, whtthar (h« 
Ilf-iikh OntsfiHjiont irqiild recoBniss th« arrsil 
of puitng«it en luatd an Eogtiih tcbmI, 
t<--iv^ Ehrta tBt» ISfiu.ii pari to insthii, a 
niihio tba contwUiBct of but forai^a powar. 

Tha ptQpla of iliua colaniei ut not othnwiM 
iBltreitad ihiKi aa ihej &ra pMt andpu-cel of jia 
Bdliik SBiiiK. hut ahobld * war unfurtunstaly 
WtMk Out, they art by no ntuu unlikalv 
BuioDttha aarlitit la lit cffiHit* ia tltacki 
upon ihiir .commerce, Tl muiBl Im bora* ia 
nitidlbafaj Uj iht fourie cf AmaHcin affuLiB 
*« ue iiwirrr- ir,i,Ji;„yr.,,, rt,,„ L;n,l<iii, aid 
UiM ihe !jiielli([eiice ivhioh wiil [»»eh CBlibratl 
will isabl* tba Aonrlwi of tbiil 'leqiHt tCF'tokt 
Uieir nMBiuai ptrbapa logg Mtw* -Uri aii»ll 
h«r« UT kaowtadite of tha Mruiaty of war. 
If wa IntaKins that tiis Anaricu OoTenimsnt 
Hntll)' detrnune la appml to t^i iword « tfat 
iourpietar of tbeir belligtraflt rtj^.sf Aluh 
BmoBf tluii finii It* pi would ba n {ttfora ^htir 
•wn lubjoctB of Ihe danger, and to jinveBt, « 
fat BB poiiihle, tb« riBavB rvacUing uqiU thfy 
were prapuad to take adrutt^ of their Bf conpaiiic tka lUtoi d. mn b*«* it will 
ba tMD thit the (ttil itatemaBt of the diSloulty 
appeared in the //tii/i/ on the ITib JiBuiry, 
harinR been deipatchtd bom Lonloa ui ^a 
3Tih November. Ob tha IBth Fchnuir en 
receind oitr tiifurmiiioii via IMbwBM l# lb* 
Sfttb NcffeA)b*r, ead were fikfotwd of tke par- 
ticulan of tbe cBpttm. Qui praa«nt ntlft 
comeg down to Ut Pso«bIm i «a that wa hare 
U all onljlha UalMtMwBU} «t ilifi tnaMt- 
lioiis af tim It li, VuK^fon, qnlla 

poiB'Mo that oQi &ext intenipeBce my bria^ 
iBfoimv^ jn ofiht moat dcciutd cbtiacter. We 
faiv* ie<.tii«kl by we) of CulitBiai* aam to tlia 
dtb DceetKbor bcm WMhiaMa uAmm'Vweh- 
llBfoHnnntalr tbaMia waa luvnpUtti ifetfi 
H-aa BO tBfcinaatian « to tba piobabla aMi> 
leqaancaa cf ihe aaplufe, or ttty tu&VQonbta 
lelaiioB* betwean Bngluid Md AtnaiitM, bat u 
it would requite faurtmi daja to liiii— iiiliiala 
balween LoBdon aad WubiDglvn, twl ta our 
Bcwi of the irriral ot the LnteUifanca of the 
capture waa of tbe 2Ttb Noiram^ori ll wit im- 
ppwlbla fan »y ctqM lahM b| thi BritUh 

liumimt^-'p'miimm -hi,4MtiiMt.';««'.-te 

mi : " 

Before war ia dectared it hv been cariomiry 
amonit aU civiliied naUont la iaaua t aanifaKta 
tncioK ilia faundalioB of tba qotntl, ^« hia- 
loir of tb« itaM Aatfll li»:;q^iplt« W ud 
tbe Teaaasa wMcb liiiini Hflciaiiicad tha 
to inaiit upon ot to refiuc lepaistioB. Tbiit ia 
rammcntf allowed a cciUiti time for ihipa of 
cotrinctc* to dw out — * toflcei'-ion l» the age 
which we have no reaioB to di>ubt will ba 
obitmd by l»alb parti**, pafthniUitr u lwll> 
haT« IB anoRBoua intareii at ^ah* Ik tba im- 
,nrBaa eilrat of Iheir coiniiterrial brtHtnatie. 

Althtitigh war ia not depcitdaat upoa the 
goodseaa tii a caaia, it ia aeveitheleii felt that 
lb* Fympalhr of Uw woirlit » a matlai al fnu 
uisiWBt ii if* Anal Imim. Haitfaat • utiB* Mt 
■m Indivtdul can took with IsdiaWaM 
iLf BentuneDla ot mankind when thai an *op- 
].OTleU by iDoml authoritiea. It iiu*^ 'a not to 
ba txpaMid that titbat Engliad ta Amerioa 
will mh tato tUi fatal ommw wtlbom baiiag 
omtfMad 1h«u*tTei wd tbi world that they 
a>e adoptliig the only atep eompaiible with 
I hair digaity aqd (he law of Dalioiu, 

Tha Araarieuia ta the lai( wu with Eaglaad 
manifaated (laat eapaei^ It tha WUWfWinit of 
ibeif uTj, «ad It wmU ba liiMir Elllr for 
Uritiah prida to blind our patoaplbM) of the 
K'ioua nature pf a costtat m whiah UnjiUnd 
and America should bt tigifid, "When 
Qiatrk meet* (}te«k, ttue wm^ Uti tiif ot wu." 
There ia Ho raaaM Ahl <M kMW el whi£h 
avibnnaaa u ttigHahaiMB to aappoN thai 
emhfitftif&KU (ha AaMtiean gannan would bt 
ttaa fcRtU«lbto ttwn on mm. We hare, how- 

M«, im^t^ii0mm~l»,^im-Tm*Jt^rA of om 

wwff («d {i'to''<a£wt* <M% cl faallBg whUb 
aoMiM oar iwapla. ASflhii^ lika 
hoMUltj to t£a Briiiih fla( wnald at oaea tuilt 
eierr ruUoct of the Qnrx In italou aBbrti to 
prtien't itt bouoer nntaraiahad. Ilir. jfti^dd 
QUI seal be dimiiiithed by the refleoH^ nwtha 
eauaa of quBiral ib the prceant iDatanee la the 
ictoluiion of Oceat Bntain to maintiio het 
traditional glar;f aa the inTiolihle aailaot ot all 
mankiad, pmndiAg IhtT tn iubndaalfit ta h« 
kwB. Awaig dieaa an atatutea prohUd^t aaf 
doixes of Ui« countrj frora plotting onrlqr tst 
the annojaiioe of a fricodly power. It 
hnwrrat, nttulf Uapowibla that a 
to bwaadaoa unU . M«it*ih« ^ 
BaMS laaii {a tha wittfmimm.M 
nmtotT. 

We haTv braid fiem Tatioua qttarttra rery gnat 
dibcontent and nrret eiprciied at tha pro- 
pottd reduction of the nlUtatjr altowuoa nadar 
tbe'attdMll^ thaDnxioi NaWiMuxta. It 
appear* that beiider the abltling a daj wUoh Ia 
the ot^natT pa; cf tin Brttlah aotdior, dspauM 
p<r dif ii paid by Iht C^tlonlal tntmy. Tha 
offltan recaiv* M. a diy at «ilra eolMUal pijr. 
The prirat* Im t* b^f «C Ut allowalie* 
neat, rrfetatlit, tn W4 tt^MTi Htd half tr 
poimd oftiln bread, which redaeea hlilMUtica 
to Td. But if th* pmpotedradncUoB bo Buda 
th(( aaommtVontd b« M., eat iMA hi 
t| tMJi Ua^Ut." Iho iMttMHOB ti 

Iha Ctp« ot Oood H 

Thtia are atmal prtnta which etma m 
Rr coBtidentioB. The o(f)wat(aB to tM 
IWMHion it obriooi. Tha ptqr tf Ika amiaoit 
totdUr in New 6oulh Walet will ba b« far 
txlaw Iha aTtnge rata of wagea ta to 
pteeent a Wey aboax, tad ww buhml iita«i#t. 

KDRltnifit highly ^ STEtft wwirB t day 
The lowaal daia oT lab ' " " In addiiioB, wt hire the temptttio 
a Ian) 
ooloBlat labour her* la wvrth li. 
temptatioB of coU- 
lanltMy at Ej^ field* apread orti 

»B Entope, and 

ererT dlrecUan, boddoa a paMoial sagBtrr 
which Dfltra aa aqlum to tha abeooadK. 
It it tni* that datlTtioB it a daaaarpiu a&li, 
and ll often flawed by i*T*r* rat^batioa. Tha 
flnat eicape of a tunaway it b; bo BfetiBi to 
titj It it appean, and eumplet art eoanaalr 
occuriing of men who hare beta laduoad to 
tike thia lumre* letting into cbcumataatea of 
romrort, beiBf innonndtd wlihathaily tad 
n^an.by tha Bf VIM: NMhbour or 

isTna t:a«tu% wbbih NBUi' •» ibriatod, 
rarritd off to mffer Iht diigiBsa etid iiiid^aaiit 
of Iheir oSeaea. 

Notwilhettnding all [hit, a powirAil am- 
iliuy Id tbe pieitivaiion of dtMlpUat nut 
he alwayt found in Ihe ooMlaBtaaat of 
tit* toldier, and hit aanaa of Ihi JvttlM gf 
Iha avTtTBiMnt If ha la pttaad Ib a 
countrr wiuita thtcntof tubaiiteBi* it hi||h, 
ii^d be ia ooBaoqneBily eipoaed to priTatiaa 
without txtf eompaBaalion in the aairioe, he 
Bnat fed that ha ia traatad unfairlr. 
and th« ban potribOItr of eacapa 
wul acqtiita oret him tn iritiistibie 
aitaadaBcy, If il iBtUy b* the opinion of the 
eolany that the nilitary are not rtquiTid, then, 
of count, so far u we are CDneti^id, no Cjn- 
aideralion of the kind need trouMa ni ; but if 
it bi Irus that we need the preiencc of ioldiera, 
•ad Uiat lliera are occajilotw when Iheir 
abiencfl niil be found to be tieeed- 
inglf iuconvenient aa w<ll aj dtageroni, 
wa iDuit costidar IhtB in loine dagret aa Influ- 
enced by the ordioai}' nwtlTtt which actnatt 
tnuliind. No doubt the pirikdpU of lailitiux 
honour ia vary pownAi], bat it operate* mora 
ia Iha prfaeaea of aa entaif Ihta in quartan, 
and tha hlatoif ot timlaa liuiw how poittUt it 
Itforaiirfnt of diaconttBt to render tlio niili- 
tary arm uttwly ontnutwottht' and ineflectuil. 
No eoniideratioB of this kind would, of conric, 
*et r.foa. ihe offioeri, who, how MBiihle 
Mnvet they may b* of injuilice, wUI 
ncvenbelcBn ptrotn. Uieir duly. Ilui there it 
no digsily in * lyatim which found) iti lecu- 
lity upon tha lufty quatitiai of thoae Tary pw- 
tlex trbotn il.iijMn.: Tbf BHiN Oanain «a are 
of tha fldditjf bT mldian to lliiirir fltg tha more 
khould be Dui aniitty to i^cur* Iheii coafort 
and vvtlfiie. 

AVe can, howorat, han no dotiht what the 
BIOtiM «f lli&!t\:;m « w m m la on the part <if tbe 
Hrltiah Oorvrnnetil. It It titought that eiceo. 
tioi,al y^ay Ih iittel)' to raiae aiinilaT dahat n 
other Ciilonieii, and lo srealt a tpi^ 
of cBirr aad diieeatOBt, Ihact I* pm. 
babh BO |«ad iBttaa «riif th* tam* attowanee 
eboiild hot ba Mad* at the Cap*, But 
the tBotBMMiw nlHttrr fore* nqund Cor 
the ndaotka of tha KaSLn and the pti ration of truquillil; ia thtt ttmOj, woold b* 
»uch la to maki tay WftddatnU* addition to 
Ihe pay a heavy burdas, Ibna, that there 
may be no arftiiiieiit dnwB Dfok th* practice in 
other cobniet, tha BacBEiAaT or ^taii ia 
dokinat of tataUiahlag on* tuifom tyitem. 

b« iqnitr nud pmpilety in thii if 
lite diWip#)b»«*e waiB tha tanai, and U iha 
pKyrHjtirif Ilift.iCtoft.MWftaal to tha aaBtta)- 
lie* oitbaLinirtieo,-" 

The quoetloa haa been rttttd wh«lh«r w« 
flight to reeatre (tan the Bkutuit or 
Htati a dinoto wUd) taaai to int«rreia 
with tha agMtMMo^ Itad*' If the 

Houa* haa Vaud'a etittih nlM of wwney 
for the mililary ttrrict, it it conitttcBt with the 
theory of locu pariitraenta and admiBialratiiiaa 
to inbmlt lo an ortinUBg of the hiadF We 
^WMKi bowtm', that Ih* QviiH b tha head 
anaj, andibatth* SicaiiAnT or Bxjlxe 
it tho hfal channel through which the Qti^n 
trantmlta her lealrnctioae to the Uovcbno*. It 
ia pctlupB not tnowA by our loeal polltldani, 
or not couidered, that Iha 0(>TXBVa.B tt boiind 
tn ofaey the petcnptory inttpiotlOBl of the 
Dt'KE OF NiwcAiTi,!, tallhtt aUhoiigb h* it 
called « Secntary of %1tm, and mvf tbiltfiin 
only lUieaaBt in tha qt* of *om0 a tWaal 
uffice, ha la tha onw«r ttatlia M tad tb* power 
by which [ta wdl la Mada kaawa. AOomBor it 
bound to follow Ih* Qdiik'* lattraction ia 
riCertnc* to ecttaln adnbiUtrallTe duUed at ha 
w«uld AiUnr w JhetotPMliaaMnt. Wt aa- 
dl Wt' l l Bil ^ itmntt ihM aa canatpoadbw ta- 
■iraotk* ha* 'kitm Iww aij h d ta th* Oom- 
HAVDiKt «r nna twt», tad that halt, thntt- 
for*, aot ltt*!I)r BOBidaaat of tht dtrcetiMi of 
the SicKfeTABT 01 n:kTi. H* it Bot, there- 
fore, bound to act opon the ruatour, allbongh 
we pnaume whether th* order otata lh)in t£e 
QoTxanaa, or whalhtr it vai. Jhtljuh tha 
Horft Ontrda, it would b* aqllUlirliliidlag on 
die HiUtaiy — the int haTing t^al aothorily 
ovrr the ExeeutiTn Oorentiotat, and the lecjnd 
haTing control onr the amploynwat and dit- 
^pUaa of ttoopa. 

It iitvppotod Ihatovr AtttmblywiUeothnoe, 
with (t^iBa|*i Iha ptjtoial to radne* tha 
public boidiMB Mid; wllEMt tar Mffuil to Iha 
rqully ot Iha praoaediog, gladly etiry out ilto >B- 
BtiBoileBt of tha Dv>E or Kiwcabilx, We 
btT* BO reiT bigh opinioB of the tendtneiei of 
thtt auguii body, but ttill w* hudly tiaisy lh*l. 
th*y will haU withtny graat pUtiur* Ih* pth^ 
tJ« of th* Military who, to loaf ta they wn 
htrt) era ntltled to ear good will and fair dial- 
\Bf. No one will tay that foarpwoa par da^ ia 
eufficient to remnaatat* lb* toldltr for putting 
hi* youth and ttnaflh, at well «a hii lif*, at 
Ih* etrrle* of Ib* OMmlry. W* thould ratlwe 
npftt (bai fka nidiiiHon prDpaaed hr tbt 
Faxiaas, tona few yean n^o, woatl ba 
adopted— that tht aen'tcea of tht i^litaiy wen 
so lonfei ttquirad— than that, rtquirlag chain, 
w* ahould ba deairout of lendtrtagDum dit- 
eaBil*nt«d, ai well ta IneSdtBii tad letiiriiiit 
Uutt lhat eTcnhtBded Juttloa wfat^ OB* " poor 
■an " ought at ill eimu to dltplay ia hit Otal- 
bigi with tBothar, Wt are Not lufflciaaily 
men of (bt role* fcy which tht aerne* !* re- 
plfieled, or whalhtr It It pteilbir, In tht erant 
ot the Gonimaad tbtrtdBrtloa beuig p«r*iuitarj. 
to tvpplctntat the tenmroea of Uia UUitily 
in tome oth*r fbnB— Ihu* laliariBg their local 
p*y (torn tome ot tbe chart** *)^b tn now 
made upon it. If tUa b ptKtleahtt it may h« 
po**ibk to taooadl* tb* l*ttar of tha fltifitTh 
-111, ^ >^K»*tp ^ Jiiittat to ^ T'Win' Bnanio OAaDan.-Th* laadaf m UtbSwl' 
amt win paifm thi IMIewiif ttiawtip'af iiiitt 
fwitlhtt pttBtMlaa) at htftpttil^iWA KiB. 
CmdMlW, Q. D. Cut**. Vtefiwai i— Oe^ttM 
"Tbe Blam'' >WHBi t tl aa th ia, "L* !>«»** del 
Lago " BeAlt imL 'totkV' I>'A»*>tj b*I*b- ENGLISH ISWm BUniltliM :— 

I«ndani'||KfliaH<t». 
lb* Uw OiB^ il ..)i| -i!i|ti,,:"»*rta^ 
been conttilud, li^-: tMald: 'jk^t 4W Mt 

utiN e( fta imw'-mm,M iii,*^. 

BtttMgl Umt mi ta luult (owardi Bagltad. 
Bttiaflwlka wUI bt pnnnptly dentaded. " tio bo hiK, t,„ MtlalbJ^iiii^tfSjEe 

■^fcjLfLki a bf «B pWiitilt,' wU la 
. H* a inacli AT c-iaitK n* 31«wt wnd tbt Miiminf Pnt adaU 
that prabaUy lb* Notthira Stttaa iriU 
not ytold to tht dtntad of KmI«w|: If^tiu 
Federal QontaBint irfiiii i^M^^i^v'Slit 

Tba «ifMrt^.«f -iiiftfttii^-^l^ 

Paria, Deeetaber 3cd. 
The Auatriaa iroopi hare entered the Tmhiih 
Icnitory, and hare deatroyed llie lioee ef the 
inaurgenlB who occupied the paiUtary road he- 
tweea Bcbuib ai^'tlwiMflil^Qt of Calluu. aud 
retbad. Tb» Atiitto ^^nieipa. afterwiirili re- 
entete^ IjMtiiib tiTtitoty. 

. '{i^ e^TKOtBhaareiisiirn J 

Hew^n aftmooa. 
Aalililie Mabaia lanwd tBtWaf MdM fottha 
arund ptiimiaol iha l«aa fl h i ti lei hf Itettianaal. 

Tbe tiim iio»^NiLaid.i;i» aaaBii.ip>ttf Ittjm nt-ata-iw 
«at. bt.ta*;;t%8M*^::p*ii^ 

bmvt, 

iTioKtmbU, (tma, iniTadMMaaniaK tad.tt' 
ktlTcitiBed Id laiTt la-momv. 
WISdiBiali WBiVhw, Sbi. 

UAUBINQ FLAT. 

JUtaday morainf , 

•at tiintfTtidifi'ii^'im «w««. gaij, and 
tiati, UIlLBOUHHS. 

Hosday, H j>.u. 

Tbe Itiiaata leflNd featatdiy ■omLag, and lalla 
tltta aftfltnoeu at t o'OtoA, 

Tlie fngUah iiBWB iteilTed la-day t1| jfjj^^tk 
h«a eaaaad aaniUaiaUetulMiiiial, ADBLAIDB, 
the Baldaihl W;ilMM imm^S^'m^''*. 

6 e'tlock. 

Ih Iha iBBt BBhN thttt hate heat liltt tf rflh 

ditaitd, Bt <U lOl, 
Wbe.1, (a. M. tote, tj|*.-4.,;liiiim,'ljfc.Jd. 
Compel, lit, yti tt*. 
attttnl liinliiiaa datL LAW, 

■tnin^.. 
tmiMa ret tub Tmai or Cii 
JijmT Cotat, 
DtroBi^b. iBUteBlTtBiaad.atHUIjiir^el twalTt. 

HKni> Anil iiiiiTau v. the aibiiAUAl jouit .turl 
BAin. 

TWi ™ IS tdka in bn»b ot oaunoi Mwwi. ia*a to enrfm oa lhel«*t|aHttaal B»1L0S, 
iBiwaniniisltolm WAiwdwHhint 
jila MUbia' BotkB, Tbt tiihiJaiii bet v^la a s»b« 
tttim, tha |*iBiiti.il Df »Uoh howbI luhiHtfal 
Blum of tit MlnL'i, or tha aBbatitilliia Air U i 
DIbw BiTurabwiit «blLb Lad Imvjl t^triai out. 
1 bi tiiiJ did DM UTbinaio, 

Mr- Mattln, g.c, biuI t(r, UUM itmand for tba 

r-ir^iK*t*A^ "'S^'**' 

^Ajiro Com, 
Salbra Uu CUaT JiuUo, aad I Imit ol Iter. 

^'iTlLrHd AMI, .,M,TBka v. UIcHABLIS, 

I'bit icnoB, ehlfb imiiniiiMiil db l-Htv, waa Ob In 
fn Mil 91. Td.iiadcInu&M.iiB- 
fer Itt ._ . r'-iBini bii la ikiinwi 

of At I t li fl 11, ttm» wlih Nan, OtUmui^mtmm, 
who win <1» wedhon of ibt iiifaiiliii liiliiiib in^tiij 
fer mini tl >Ua fctn, rtahntaiB btJtai atrtad with Ua 
tndltoie 10 hiail irrgr to OodbM aikl Dooiiiut proiivv 
MMdaal lo par wbu bt oWBd, Tit ii'idAa »al amfn- 
<UoiWT <n ou point : ibe ^tilmtft Hid ihu tba d^iului 
iwdnUBl ID pBl lU bia pratMUr IMO Iha baa^ ol Man 
atltmj tait Co,, HU to Hifil 1Mb in MttK la wiit m 
duo lobJw, wbiabtaatHaM tbQ inifBd fttl ha hat aot 
londand, Tko iWaiduL oa Ibo odw ba4 tlH Aal bt 
oalr A(M*ltB|iat bue^bata «|{Mk»^Co,teauM 
Ioparwbatkoo««d,tadtbdbak^Mlydl*iiu>BBA fall 
rart of Iha afWMl— ao that Iha hraa^ of f(wlt4t vai 
uainatUit, Tbt plifcll* ilao Atrtod that thaj tomIt^ 
iSm BMaa aaal ami la ifai oidiBan dohih tl bulHt. 
Iba BOW wn M 3M Apll, id «k H», IMI, ihI 

m ■( ihH ik^i^elaVrOadiray <^ Co,, ihtnlkBr 
4bj bad llfea dp i( mkoiltri 

lUa ttoav naliilalrf ow tbe fad IbAt Wlbar pirty bat 
oaliid (Mhtj. Tim lifcali ,l tn* IB B laaaoe, IM ba 
csutd not lauid 11 ; Iba iUbIUi BtU Una Bid thdr part 
lomUblm. Kla H« loli ttt Ian tbt «MI tenej « 
tJiEat itnwtiMa :~Win b eldailih a«ill«n nl tbi 
dadlBiaotr nut iha aaaw laai Ilia laiaBiaiaBi €r4>«M«5r*tl at* Iba^ieeBBjgMat wUb 
St tNM^waS!£ 

, r aa Bii£S£r 

r ntMaaaai, nauid a Cardiol tSu Tbelvy, aAar lb. 

pktutiC'a, JuDia^ £I1M Bl Khl, bkI au latartwt, 

ancOAR DIITBICI COUUT. 

FaiDAt, f BXUirABT 31. 

Birutii! Hceij' Cut, >h , iadeB. 
Iba Aoai IM ouSalai^ierwoMt, wUA n I diiptBtll 

tbt itlM^that ItHt t«Htnd Hr Saarduun, Oa 
nal^Bti a vfttlH, ooeowat antBat tr^lan IfeRlaii*. 
tb> bailM, to Ibatbabidtabalrniiiirttd to Hr. Haror. a 
uabtiMB Bt Cannai, Ibal bt (Mr. baartaon] bod ratalted fma Kka^ Unw a nm id tA h., wiiwel 
■laiBaA bit It Iba Fadt Dtlria Court, and bad ooly [nil 
onr U Ibe puty atflird tn noAtt tl (bt ton ot itl. 
OltfaiiceaiiyBiibaliiaaBbat ptiwi tht MJiC wHat, 
ami of Ui iBtauiiB Id lante km Iha bbHw oBa* 
Cmut. Tba MU^ bifBcHw oaiM epB, yulllil At 
hahadmidiiheinMta Mr, Xqm tt aanqais of a 
third pcnofl \ bat fat obfattad It tht Judri'a lo^JaraoiM 
tnlbt watlw. IwHaafl nlolad to pnK«adlofB fo aoolhar 
ut act IbB IWllol Cogrt, Bit B»eor. bowonr, widi 
L^at lialoaaaliI»nd U bta tetr to laquira loto tba csaa, 
t^taoaa It Idr, liou-dBon ^a aollty of ltd fonduft lio- 
iiiud 10 tain bt ^ii^bt \o \A pBiUibdO : aid if, oa iba otiw 
hud. tbt baiun bad niul^ ur aUond UnaaU u bo aida 
tha lailriii — r' >f BaklBc a fMa eIwi ot aHli t aiian, 
ha wm aatt tt ooatltiea tCr. ^wtumon'o aahinlfBaia 
tOecr, IN (the JutiaJ wcmld tt,an!tbrB loafa tbrea ooaaa 
bpati b tb* ttiolro of ibo balUIT— flrat, to abow tbiti b* bad 
food ETOunda fi« tht r.poTi noada to Hr. Utytr; or, 
a«c<adlT, tn loaAii aa tdaqvt* ttKilocT ; or, tbnlr, to ba 
OlHBiaial haa bla ulllia A tiaffl? t h. biifiW a£bd Iht 
ti^ib tA Iba Alport to lB4^a[i«d into : o[Hia vW<:h (ha 
jBtitmebt-tai* of Uia Fttty Iiotaia CMut waa pndwd, 
baa wUib It tpptand Ihtl jadnainl bad baa aowal no 
tndHtKia,B)rMteMrikraHl that ^ bad paiil B 
OBtiiaatli Hh, tiinMbidatalla<i iMtlttaL la Iha 
otairTVBwbiwt, ahB ^LpM OtTAat" ' p vwa u t tw ailil tn . dafaid.oit audScar--™- Iht ^I'^'fuJ? Si"""- ibi rttuartiWafi^ 
IJtlmdaiit tba (Ml bat a »t nwi,. rf Jlcii^iml ,iar 

plrioUI bad ngiiiA wwddioi bat. . laJZw to dtni* 
battpWukBualtidbMiaiiCfaa, ad MnUuT^SfT 
1MB ■adw<ib.. a awttdyj ptn, BUbwmh i, ,aj^ 

awatiJUo uWiai, Iho maM^arnwi, lllil ul<ili!iT ill 
JSrtlf ^L j^ *n Horn 

^Sf^^Sf *'f»lW"l. Iha Doa eHBsatl tba 

NntrhAV, 

^ BamuT V. ■wtiipi.i.rii. 

■K^T"!"'*"°'»'""^'''«'"''''ii'>'l'« "n od«M 

<< ■■**>•:■* to wblah ptaot live 'boa wu invHttu, aal 

In pliinrlff ■ tc*i,|, 1»1u, lT„v,.ti. it,, ,,iid»u,., 
BicUt* a lo »hfcli driiLi wn. II, „,! n 

ItBMtd to bt iditiva fur Uu iioiitiu, tbM dafaadaal'a iHi« htf« ^md to ttiipttMii.ti)MMi«er riMLi'i' .upil fur (,..,1), «)id itiiutl iioMiin b Jkhi- 
4»tn, "ll . i,i..,,j i«)u«t iaitS.>t™adUtai It/. IW, 

I9u. 1. 3] In ml ii.i,:|^,^. tail Itld olaioi bi llv itHdl, Ht'itek' 
bo hail ntvof »mjT,d ilkuD , blu bavlmr uri^nttMS' 
»M|-p«tba>ittiaiioa, liic i.«ini;ii 1.1 M T?,.::. Jtet>«f«^'-~ 

PIdiM iT u i.Umi a. tuwtedalia|*tM^li.*i«;'«i''liiti| 

S('¥tt[ik.[, 1 _ _ 

dlitliv^ni. Viidii'i lot plaloar, it. 

I'lfOOAHFI V. M.'UlLtL. 

ritlotti] mid lit jMi Jia. i>d,, uoi.in ptf krawMih 

wUtl, ba l*t..».d lu !.( («|d B( Iba tlnil btWbt k tC 
tiiclliomr ba, Lop alttad Ibal bBwoflidniltutitu- li ,rrTrl|.|a 
Ibt Ma^an) ]Ha,^i lolehl wuflat, vhateub..]. tii^i t, luUtT 
a7«jmr i,pn l^aj'.ptlmttt, aadlbBMiaiuiwi - 
iiiic«li((J,»a^BjilWl*iMk 
tiiDVHt.li lii Int'liiilitfTaairi liiiiL 

a.) lut :i.>.JiSr^mmtVim-m.--'9mit'''&' 

driLBiipII. -.-iMni at 

_, V. lutnn s. 

riallitiu hi; ll., i.l, Ju„ (,,, lliiur„ ^ ^ 

da^ttdant, * hia tauaal, atwl «a wab'q TWA. t)aa^M 

•i^fflli^ liftssss ft^j^S laieian. tattr. xht' 'aiw'u 

ctaiMdhfcttibtt. Vanijnr H.^NSKH V, Klf-ttnLtua^ 

Tbra vn- AD ani.iu tiir ^mllmg- dowailild 
iiiin bviiditiita, ao.i mii.,TiD|jr tti« Dtliiclatii 
Uud la biiibunt-iiirfitt, tuiar CaiailHaitb ^tnet. m 
idaaiwatiwuid bb iuagi .t but, uondka to 
lot Bvtdact fir tbo dal^iMi, iho p\Mmt had btw pat iw ibt 
rnwl br il ad Ml i t a M , AOd ma coiMniuad a| bU -»— - 
aairtd, lavvn pa^, Titfa, and ba, and tbal, tpiila*d ad 
Leme .bajll, lba« WM ilBob on tbe land. Vwdlot Ibr 
olamblT, 1U>. ilr. Wl al aa. luamidal bt Hr. ttobath 
£ir^^; Hi. HaMT tutiuolad by Hi^^S!^ _ HOBOAT, 

BareaB Ba tTbTtf rniB^aliaai 

lib Ibt aat> o< DoTld t. KItfeiiood, UI BdnonntlK- 
anhl t t loa i , luadTTDt va aumlHd br Hr. Jl'aiiaaiv 
*!t**JTSi!« •*J'««* BetU tbt lij OB WI^SE' 
itUaems* Ibtid mtatitF aball bt htU. 

]> O* atalt nf VurloDi; im^ KwdiIt. a iMotil iii^m 
(gr If hi 111 p- Mr yurloaa wu titaSitd br Ht, 
JAataBi oe Ulial r . ii tht viUdai — lanw In tht aiAM ihtvlUdala . 

ifi J kIui M'Lota, IB. tdioiDUl daalB 
nuidtip. taaol.'iiu v.aittaadbad u utbtouut ^bii 
ladwy, <b' navia el Ut tbieaoi bom tba prwfoai 

sfii'dttuse^ to ,.„. 

Et Hr. Moaa, a oiidlior. 

Ia thi BBlBio of Juba ti«Tioi, i aeosil iviii^ A 
auaUi tl tatiQli wut laadand. vbub Ua Iltaur 
to noaln— Ibqi wuro dknitud W tBHilTBt, and ihtf 
taiohieipHliil tdnsmuUca wblob.M* MdlmijtK 

<rf,p™i. u-rft«u •;5,5a5f«pC 

frm "I hia InanliBaj 

Ib tb^oriataol OarM B. Ktrkwood, tat 
i.wtliir. Qua ddt wa ptond, Kd ona Sf"! 
•npnahit •hi* onota anqiilrla at* b-^k'^^ 
uittilai tdlnuatd BUB tha tnl oooa day. 

lalbtwWs ol ItfriiiiBii aQl C<i., a aptoUl tuwaUe im 
tbt tmCaladtM I'l Iht finna ol Htw Boatb w,diu tli. 
Jflftan, tbrtbtoVdalaedcvB. ttaltO tbata l«i;^aoDOfl>l, 
tin vblch Iha pmpoatd pn,.!^ la biuf.j, va* untf tbii laaati' 
Idc lodgad lir tha baak ; aoiil, on ihd ^poui^.J tbtt tbta 
aoDount aunt bo taaiuLuid. and oflrtaia ui^tilzla m»ltt UnEurt Ok tubiUctiiilin <£ Iba ttoof oao imipiilr atat •■■ 
■Aet iw n •MotinmaBt. Tba aitllit Wit tttiiMib 
adfouM Uiinb M prnlnt , ,IMiwt Htln, *l bat-ttiML flrdUK iMiBma, 
UiMfllti, IMiS M. 4<aiti, U, mSciSkK 
Mi. Maikaaa, a«tbd -r-'p-- r 

■ ttkay Vterr. Wautatr, Ik— Jiba Maiera^a^ la i ilai for pnuf ii.r jcl»i^ li.lia 
OWUtia, Hafll, JObt Catnil, ilaiiU. 0«fa l. Urgwl,, 
iptllll, IW asof t( lt,iML Oarlatd aal Di'ifbam, luglil, tn 
infA «Aa WitlBa aUIA .fnul, m ,r»fer dlMk 
It raaa. traift ; raaa O-B itl . ikint, II. 

ttiaikf. tl.-ni*fkalir Baa>ril, ftabait Laao, ud TkoH 

OAll, fbr ruitoatia nr ^OartiMt or flwii tiira' dlrtoUflu 

tMAij, I^OArip C. Wnloh, i«caiiii " i ' I it JlllllL 
lat prtartf aba. J. iM.f.r.^utv ib^od. Jaaiia Canuanal, 
iLaala. Jd4d Oudaatr. oi>'.. JnbA t. iiiu^, eriK, CBNIILAL FOUIUB COU&T. 

MOMIAT, 

DKrobi tha rulbi Hapbuak wtth Meitn. M. M, 

rilttr, b«^of^£7wf^ffiSSiSi^l(l^^Tia 
■at ta«d da. Han roB got la. P If Hi* i 
Itoodt wtU ba lavltd oo ta atvan i^™" 
•toobi." Hi. CobMi vi^miwi lo I 
tiWOw triih lbs idHlidMnUoB ol 
pmltEaaBi of tbt itookik tban' bili« an tbiAi in ibt 
oduv tbt Fclbw HiwIMiatetU itiatthairwgaM iTooi 
rioibi. Ht, CftbB BMtbaMbilboiiUbiBBaiaetiitii! 
caaaaatNl to 1^ tblr^ bt cootUind to ba ooawata hf 
bi».b*^PtUi tain tau Ibt aaitCiiart. Oat tafanti tooa iugnaia ..^ "Tta 
ia. r S^SfSmjM, jwr 

" ''¥& J£l?* f. *• 

Id Ma iiMl ailBail ii a 
lofje^ to teaUb tba tin that Iha wounl ava bla wonblp the tFootd* ei toirf v^f 
Bpon ba pooda br PertM Ifao too at oaoo. A 4oiithi»S 
wtt ifdatt le lad Iba Ulbqiudt <^ tt» tblaf .ilarli Eh 
Ibit lojia. fbr dfaotdtrii OonlUI h QtwfP 
>.< hi be tmotUoBtd tbta .tefttj.jM 
aordEttf sndtot la KWMliwh'Wii at petpNt. 

Atfctd a ia gt i y, DBto Cunll, JOb* 

utad mwm At^. 

Jcba KUUtj ArdiHfdKlr oadHii on Bnth find bvt 
wt^ftiwni ifta-jnittr! tuprinud tmuy- 

MtTy K(n, fof dlnrdcrij' 
bMuufCd lu ba liiiiirlHHd m%m mai 

On iha iiiJiiiMM kw^Ti Oi^Mt Mq of dkfoh 

wfT^ I ■iTrnnii i-mi von UmAmtd, w* 

Ln.twTit.A ^ 4 tilt t±Lfv« iiUMlU «*Ti4tiHi m 

JiuhB Bnlffa (h 1 hkaI UfDnitfd«}f ftr Ifrlljr ia. * 
ta pn » piM l lT of Mt- , Willi ^i, GA. of Cmirt, tat MoBta^iEi^- ' ' 
ntrou Ht. J. WllUana. 

M>«,taaat«BOl B.Mj: MttbOM M 
m b dtarttt, adailliBd <in>atti Ml wt 
an m aeai BJLB- Pttena. 

lUabilh let, loaad dnatb aal hHapdlt la Filft- 
Ifftfi wa t^ataWlad bkI d latbat g ad, 

IbiBU WUttia va tabto Bta tilabidj Beta Ito nt- 
lotrba etretUHAabiva. On Bufidajr auelaffi c(«aiiva 
Hiapba, BtaUoBad al {Tsiup Cove, prooaadod an board at 
AwBriwa ahlf AMbla-, than (Ohc lo an, aid loBbd fri- 
i—iMafcpfteftbtla nMii k. Ht iliwtianwini 

Ibtntiitioibtwin tatoUiuliBlhaaliiiaaMlbnba 

twdn> uiontba. Itu Cobr ndatd that ataoaia bt aal 
to ibt aOcarik mniaaad & Jl. 14 i a laaal 

Oaiaiilai W"^ ^- ^ -* — •■ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1482349 1BE B7ENET UnRinm HERALD, "^~LAW I'ROCBEDINOS, THIS BIT. 

furuEMirootiKT. " , , l^llk T. tin 
X far tte Wrf rf. fatthi 10 M'l'SutX u Lfi tMHO. fcrf dtUveriBR jwlfnuat in BL|[twr v. Aljid imrvPF. 

DritwnibLr. 1MU I* Hit Off flther tlwrtKu be 

tilui^KTctl to tbA UU uf Um vOBlTfCdff or 1^*4 JlHlcH^lt u 
cxdfTwdr tbriL Ibe iiQd44nMti[«d SUM ^ twftimd frmn Ibc 
lut oT tbc r4iK4 i;*4iri loUwt oC tteJitrr CoLn^ fur Kriml ite AToinACT or BAUti HY AL'CTflOlt, THIS DAT. 
MIL r H^Kl'TN^.A! bLi ^wr, ■( If EhS' 

^Ut^^UA U'l^t.TKkL J91LAL3|.I^1! aMJ Ci^ --Jit Uiirlr haomi, >l 
IJ ,i".'i.< t . U'.i-w't I i-ii l-'umltutr, JLii (lir'd n .Lf I'kiuiL UJ-Mh 
''>if\zi |-'Mi<LtLi> AiiiL ^'LLLlnfrt<, TdrriLiiitlJi, Sc. 

Vartiubr*, ]'iv«ffainf1iiif i, Vl:,;i.Ti|f. V.\r\}v, Klit-st l.i' li!, 
XaiiiUi IslDH, Ulan, CuTW 4 ■>l ii ij\ mi-p, HLj.'h'nf, 

TA,^t>. ta.L rtllittr^lii^, V^3^■.^^^^^!ln^^ t>i»iW, . 
MIL J. a. [JUUttW.-At It(>L.,at-. ,.[ (L ^'fl<>?t K*W*tf 
IVNli, Flt<1ni-^lM) Vtr?, Ell(l4p^ NB^f I n74i,t^BttD% 

llESt=ltK h<»IU>tTFrB. ft»*tl tAlAUCSr- Ai 111. n nwifn«, it 

aiU^ltB, CH\rrO and Hi:'t:^iriv!i,-Al rhr.i Hwcim, at 11 
o'ClcKk, QtuLtrml Ijrapcry, He j^^^ruBjl u <.ljLtuDft lltLi^i; 

Hit. A IfTHIET 'At Ua Ikvn^ it IL nMot^. tI£l□i^> .Lii 

^rnKiirtp PLw^Toru, UKroHO^, bunt itin^JvjaA^, IW^lt-^ 
Ldo, ^. ^ at is Q^fltKk, <:ui4«rr 

mil c'tluek, ^l^tKfttaUiF iJrlTh^g^l UEnricl. ^Lt^ S^L»n; 

JJurlLnf Ihra^ liMrk'l, n^tb *tlwp, Catlliii, J<-:»rE4^ DrvT^ 

JLEBHil. W. DEDi UfD CtK-AttLt gloir* fhf M^n. C. «. 
LMtW* mi Oft* WyiMtdrrttK^ ii II o'diwlip 1^'>l^ t>ii«ti t, 
— <^ — . -J^, ftgrl^w *r. llt B«*t<AV^*ttOfniinT.---Ac:oiDplimMitVT « 
t i f^ntriw ip aa affn iff Ubl B ■■ amy «it mliiiiinftlU ;^itiiitt3'Hi:*tft^m «> >" dim liirt laii^ht'i eu. 

lUd iliit (Ki ■mimiu and UfUi nnHtiU* 
niimt win MMbM wd dciUtij with It. 
Soubniu'i neai lift' .taMtBT plijini, >Tid 
with Uu Tiisof b( Ui Ubplil* omn- 
leii.i oTtt l£t lamoMit. No mitt hu 
i ri imired Mbi* i Sidnrj tudlencs hu 
r.l :' itH BEn mnmiutt iMIl u i pluiit i uid In 
:i I . ! iiiioa (!(iT"ui^ saooahu it lU) intuiliid M. 
U'. .(II in »udt}. tUi li or iintu i mit- 
UT orirjort, hat ihnt m IM u quttiOB whtunr 
tt I [he IntriDik metlt liti pomrmmoci. Tli« 
quillUn Thlth tn matt lufhad In U, SauliBfE'i 
vltTli'ir iu [nw ud hriUiuie}, lUhv thia ila 
dtllcdcf ind iliiifli ; in! tht muLtiit uh of tha ptdul 
tm (hfr nur[«» ot the lUtot [uwlbla Eflect ta 
Ih* ewclli iiiil uiliacci. Ths piiR« ul«iit«d for nee 

riMIBlD« WFIB hippUT *d*|^d tliT dlipllflu' U. 

Hi?ulin^ct I ihlil [o tiiIdui •itIm, Ind Ip tiu esKB- 
lina «f cith tha tbUltT ot Uu iccoaipliibHl piuiit 
wu fTinccd la th{?rou|faLr ijierTpTatlDg the duuuu 
dl th* caaapcien, Tlx nnipLc« itu i FutuU oti 
tilt, Imm "S<nfr«niiilr," ty ThiUMii; uiij the 
fe MEDidt fi™ " Voa Pitiiutke." both of 
WWfih wtn nptvnnulf •ppttiulcii lod tniuttit. Ai 
™ ■ )« TbtllmK ■ "Uueli FunibiF," U> 

'^?~^f T'T'' ■ THtttina on " The Ihi ttut ot 
JiiJWJtr,' .4.JJfc«B»ni!« which tlH rec«T«d the 

oflhfdidlli, ■■ 

1h> •dntnd. Yd 

-Haw Ha|> bm H , 

who niif with Bftdh h*Sffia:«S.»'¥£; be tdauttfd tojuw bMB «Uta In* M»ii|h, «i)Hlr ductsn at iihIi «iiinitlmiL» twoh^alr 
«<>«wi w nlfMH ihi rr^piwauiilSt ^ 
■ht tSiet tt Mdulai tht PHuiMlHimlan 

mi uuHtIn th« tSirwoniriiHf ih,rliutiS.t.rf 

thi whdll vl tht BdimtlHM. 

A«<»i» t <tit BsiiHi.— A iulhl leoldiHt bT 
wbtoh tM Una hm hM lavwUW, oMurna 
T-rtadtw oe hwd l»* ddp L. A. B«(> « t«t«t 
au)ui|tulhiihnilth* (irtn >U« ot tiii (£kii1u 
(Jut. It *n*u* (hu tt* tkv with > tiuwim 
rftjflun, WW. hi th* hgM u wsih, (rttti, np th. 
t£Bbcr frw ehaanin of th« ihlp. Tkn had im m 
m, HBddcnbtt qgutitT whu th« lUa nn i Sk la 
poit (thmuh I luddtn giiit o( iiuti m Utt btUmd) 
CMUai ■ Euie niinbit at hf»^^Uiiki im fhi uuw 
hoKil tid* tu fill do»n M whet* tha man w*h mark. 
1B|. Uue gun ha^: jut tUitti with a sluh m Ui 
•hotiJdtE wh«i t^j* •hmini plutt Mneh hia. 
hnmhtd Imi down ud bteh* b.th hli lu^ 

Mkrw had U* bach ta tht Mllnj bum. md h* ™ 
dm ud ooBftottlr botlid ft™ tlaw. The 
wta^id BU IN to waA ud ipatlilT I« tUm oM, 
''^™ dimoTtMd thM it wMa hniiad fiom 
^-~lt«IM,fliaBiiM daatHwa' ' " ' ^ ,Wt of !h* AMin riuy Ii«(att( Coimlttee wu held 
W» malM, fot lha fuipoH of daiMni m ihi mo- 
.ag y*j**t .j»»y:j>n»«t AMa™aTTB*(it.t.. •natwOlba naclt*?b hm. Mntan- un to 
a> •Itttfy dtrsimiawl, aDd^aenwdiMt wM t)u^' 

fi™ «TiTtd « ta th; fonuf SSSEthTwBSt^J; 

wdl atttrd to ^JKt lb. mul >«3,*t l2?0l"tSi 
thm dupwdor, iri iii»itit|g|i liviiV I I Sr. FAnici'i Dai._,„ 
"•tthH wu htld at Mr. JMBMffc mmtim^ 

tmdrt, San dUnMhiiL lAc\ pl.« „ hSi 
Ig artini of a plento, ahm a «,^d aelL^S 

A* bntth a bmiiwi wa. j,i;;;^6d qp^TSTi 

"-■■™«nrrtlM,»foili»M-i Bum ia4 o™«n__ Id Ibdlr iqt^B: Ire MllL Ckwakaf Bi BiiilBil. h VaBUtu^atnai In tUt 
titf, hmk Aw yUadf hilai tha Vaiat et Bt, 
llj ^tilM tha ApaMlt>''rt> aU tha uclnt foimi and 
1 hr tbt Li*in Binul. 
AtAUthM Foldbii, 
d aotUg wUftea tiit BlaOwii,(l» -. 

l iiMMinn* Ihtl WT bMKMAd rrtUa 
Blihl mntmd Bii. (liiw. tha B. C. filahap ot 
OSitaimi, MMnilai PadSal Kiih Mu* at tba 
HBtilii^iB « tJila iviiiaaitTa and pacJitt Itita, thin, 
for tha antUnw, idhnilad lathia pattef tha ScuDwn 
Hendaphttt. Dvrint khtntln aarrtu, w hiidi iu M uwardi of aifh) lunn, lana aoBban inrt in. 
i«al, Jjthai WHUST a nuuida tGt ImUihit. tha tu. 

-WthaVwjBfT.J. J/Thimy.the 

- '-' IMaaaa far IIUB7 

^ OilMle Ohwah. 

■mwtMriMwu lodto mM ountdaU* 
IliMtaMMi adolaalan to tha lamd adUiiani 
O^^St^MaHlak m MihUM tBd IkaM h J 
abvi* 
tha _ Mm wiitl^d, aad a Md£et 

dalT idanad, wii plwed ttpm » eamtln fta aaaaa 
nf ibtChstdL Thb haiiBf hian dau, tbt Anb- 
blitOTindaratTBthat aetOealaitie, wfth thaaxaaf- 
thm (3 a Daaeaii, (h'Mtad In hta dlilhutln Aatlsa, 
Alb, Cinotora and titol*) nUiad Cron the Chiuob, 
MKiwidbyaU tha Uily praaant. Th. dimn ofth* 
OhwthwMa than deaad, and not la-apaaud aaU) 
% laur rtaca is tha wn»nr- Churn 
hartai haaa thna diaand, tht Anhhlahop, with tha 
clniT and ptopla, want to tha plant whan the ittj 
attEticd RtUu ol Fifa Saiit* had kaaK taBperairilr 
dapatitid an tht priTlPiu aTtnlDi i Ihart b* haftc to 
»cin the Serra VanlttJiiiil Faalnt, avampautd hy 
hli ckiicat ititotanit. Xbtat pnUaitiiur uta of 
dcTBiion hattni been cosipmif, th< Archbli.luij> 
(iBBtfrd ib Affilca^ Alb) Clpetaiw^ and WhUa Copt, 
ud Wfaziag a plain M^tra, with bl» pHtoral Btaff La 
hii hand^ lamrDad to tlia dwr of Cba Chordi, ananded 
hr Fzltata ap4 paamna, wetflnf anlendld rcataaata, 
anil Ul* 9iibduiDnl, Acolfta*. and othtt A«iJI«au, 
wha wna, msttol thtta, nbad iB turpUoH. At lha 
loutharn tntwca id the Chunh a aaoond faldatool 
had itra nlaiad f« the Cclabnot, who, pttttlzig away 
Ifltrc Kli Stafif^ viin'^ MiaininteM cha aarrloa 
t>T Invoklsg tba aapacUl pnamu of lha UlaiMd 
li nily «iih tha woidi; "Adnata Dma, Unua, Itc." 
A^tcr a tif^n l>rayaF lor l>itma aiiiitanuft, tha 
Aictibiahop CLCXt Joiacd b\ tha Litany ol tbt Sabtu, 
wbtdl w«a tntaaad by the eintoEa up tt the pethtlcm 
46 anai iHaJbf A c,, whtiL tha FkUI* rtjtt and blnacd 
waltf ud lidt U tha uqbI fcna,.— eftrinkUng himialf 
and othfti wi'h hifn at ba radtcd the aatiphm, 
A3p*rgtM Hiu. ^e, lUtnmiDi hli mLtn, lha Aich- 
blihap, Ricedtd by two icnlitit, ud atxsoBwiiiled 
by tha (fartT ihu uada th* i^Kiiil tt 

Ihi- buUdbi thiia iBccaatfra tlmti^ a^iahltii(, aa ha 
went, lha mlocwdlaiif tht Ohaish aad|tu titjaoaat cadaaiiK i aiatinhi«it at h* waa ae anftted, utile 
tha tDtnula " Jt atawWt JW***, t*." At the end <i( 
nchncttttlW ebitait, hi ha laahhtd the pnLnt Irom 
wkldl h> had Wwt»i. th» AwhMlTW Jahl tht aaraiil b«^WdHii«h,Hdttnidim4im af tha aditii^ 
dM tMlf fciafU4 **rt%' Ki-ii^ •» audible .„ .thi Qfciudi 

IWliif towhshol Maaa 

eltcuiti, ippnpritti aaOaait and riiu oaaia wa iimi 
taT tht atlindut cheii. At tha ana of tha tUtd pat. 
tmbnlitiaa, ifttt the dauiiiil (bt idattiaiiB la the 
UBW ol the Eadeenai, Ih* AithUlhap made tha lif a 
tt th* mm abort tii* (hnahaM, ud«iti**d,~aciim . 
panlad hf hk haaadlua aUauiBIa, (ha Cholt, and 
•OBa BiaeBa, tha ttltet 1i«la| it^iUttd to atuil In 
pUdvi and oafnentlDg tha atant aovti orar tha plan 
what* tha aHiet war* id be dapoalttd. Hu laat M tha 
iJatT tai tbt ptopla ttul ttauiiwd otitiidt tha 
chafohf th* doom cl which wmt onoa nur* ohsand, On oeBiBB In the Arctatiiihi>]i tald (in Ladn}, " Ftaca 
be u thli houK." 'to which tbt daaoou In «htMa af 
the t{',6tM iBBiiRidtd, " Upon ysni tonum." Antl- 
phoa* wn* thea tiOf by the eutsn,— tha Utter tt 
tha two chanted—btttg ttfcta boa tk* Hih and ( .h 
<vcnei uf tha Uih chapMrol Bt. i<iika. The Cabbraat 
nowadTiUEtdtbthafafdaioo] InthvcanDtof thtahtucb, 
met ir.iiit laid uldt the chtaf rnalini td hia dianiij, 
and knteUng, with Mt rare towaida tbt High Altai, 
conunanHd th* anhlimt and wtU-kBOWII hyiaa. Fan* 
CVaator SpiitiMt, wbkb waa tahan up ud eoiKludad 
by A* cbolr. A'lui, inaaiiwhilt, wart, by vac of tin 
atludtntt, apilnUad n tha vpan pa^emtnt la the 
torm of a latga craaa, u ia tojohi-tha four prluclpal 
aaatta ot the edlAaa. The OAelatliii Pialata Itan^f 
atabxtt kit faldawal, Ih* Uunj of tba Utiau wu 
ihn iwaattd, that* lqtg| a doubl* tsToeaUon made 
am coly at )#• am* «mH* Baudlst tfp whois the 
ci. uich M Mtaawth iM tH*:* atailkt htTOeatUm of 
tbauBtp 'orattMu IhaKaitjf t el M Asuina, 
Ttnlit mi JUnjr i of Bt. hut)* Catfadoli, Cub. 
tmk,,-& at- AnnUa, "Vlitla BBdkartyr, 
and Sin, Fife aaid CMMn-£lia 

aidaM MM** n)lt* wwa aboul to ba dantUad 
ts th* dtian*. Mi At VMldciw, " Vt eanAaa jfANtai ," 
(^a , i^titindtt tjtnlaton pnytii (in tbt 
ILlany fonn> lor a tlttamf tttOS. tht CtQ!nj|. 
^tte put up by lha AivhUnaR ia t$L'-^ WliLita 
the nipoam, Tt tbtamm, ws« eUnttd 

by tho ChctU- The Cuticle ot Zuharju 
^:3t. Luktt, T. UH), battel kaown aa tha hiindinuM, tol- 
towad the Litany, afftr which tha Celebrut, tttui^u 
hit Uitta nd Btal^ dnoLbed (with tha tower end al 
hia ett0) tht l^ltwt of tht Ontk and Rumiii Aloha, 
bell topon tht crota of tahaa made, aa above ".—^^fftrtil. 
iipea the faramut ol the ehuieh. Xhit da* Di. 
FlldiDB prtixadid [<iiwud to tha Blfh Alter, and 
Btid th* renldea " O Oud sake apaid to tira na," 
aad th* Bnt portion at tha Oturia Pitri^^tia ehnfa 
BiklBt, hi auh inittnoe, lha propai retMnat. Thk 
vVem tt tha teniae hiitaa been itpeuad ihrit*j the 
Aiihhlahen, wtui appropiT,.?; trjyaat, bleaaad fb* 
wttet. Bait, Atbee, ud Wiua, lubteiiiimtty u b* 
Bitl ia the ciiinioiDy, fw tht "Himtlim at tha walla, 
thaalian, ud thedotm. in tht apteral prayere to 
tha cmatcntloB af the alttra th* faUowlu 
ptttiDt wen noUtd^thi Utd rJiHWw m 
JJmj aad the Sltt {Miitrtn MH Duui. 
Aflarwudt the UtRcI*tiiD| Fnltta wtel nniadtht 
LLiakx af the church, thiee line*, lUiinhlJiit tha 
wiUa with tba eoDacitaiad nlntun, aad ba^utic 
ntai the ttonnd. Ih* lljod Fuln (IdMH MatTlS 
>»ih FiiliB Ifxiatti Dtm)—tm tht 18th ftoaa to 
the rnd-iDl ^itt t^tnln (Oai ktbiimti with tnttphont, 
WR« rang hT the ebali, wbLUttha Anihhlihoa 
thvt auaicd, n* Bscroriheedillee-tiitht^iit 
Wett, North, ud bimlh-wm* mt Kt anut lar kali 
Bate with alioau ritaa, after athhih oana <^ Bayan 
feUewtd hy th* Bmmm Cwdt, ud ■ pfuculii 
aanhaflTbti in tha font ef t Fivpu rrtrut.inthe 
CoatanuloD Satttee of iha OatKb ol Boaland 
Hottwwatthn Bade by the Celabtaot, a dortioii 
Bl th« liotr wttei being oatd lot that 
M4( *»*»f "O* prepared. 

M- V5«rJ21_J™» 'rilh hit ekarn, bttitl 
Grafs' *• P'"" "■hen 

ii^5#!ilSP *WiplUdi— the Choli aiO|lni in 

&i»5i*;S5rp"i^x 

Ufldatli* FnlB)* tool bi(*t*i la hit ihalr at iha 
iniranee of ibe edihee, ud a^diwiai * flhact Sihot. 
tol]t,n Id iba li«>j>'«i_ oaf"* ftt WOtA aiBBlll llml V'£i,cr» then read two dtMNMUi h.'S^^^ 

of T.ut reiatiT. to th. t^SSmSmS^St^ 

li. The AiohbtaEep ilS^pS^ SZiStSi 

Mnuibutbjji to tha iBpntt al tht otdln^ ™,f 

Archhlth™ nurlitd tha dtm of Ibi buUdCiB «i4hla 
thBmb, dipoed in (he IT-:. Cjiri.m, 
ttoii«t.i,j:,b*ahiat3,t4a 0«4liuB(Pr3ijr^S: 
1*1 hia mitre aed cmninuahut ibc AjituihiH~** Kat^ 
ya Stltaia of Qod." The H»^i pUhn 1 OmZ 
Dmiuij Ihi the UOlli Tailoi rtaJSTfliiUZiZil 

fiJ? S i'?* Sapulfhrt o( the Aii« baUe uelaied by 
the Celebrui, who thrraup™ Oem^Sd tjiiT«.5 

SS'JSJ'*' *? AiUfhon waa tune, uhu b& Aa 

frsf J?.' =-a. «d m*.^ btotud un that th*«uwoI the ralthfal Bltbtemdia 
B?tUMlrf£ L»i tt boua^-ihat tU OhabUia 
FeenU ■Ifhl thnaohttln copiaiie btettiiiai. and that 
all who denstlT oSartd at that ilw mlabt obtain 
tanpora) btntdiotloDa in tUt Ufa, iMaUsti of all 
Ibifi tint, tnd traBlaiilnf laaa np tLoa In the wuld 
to COB*. Th* allH waa Hub Inctneed, 
and npnaoiBlat. Toaidte litanad by the 
Cholt, &t AndiUahop ie<Uutb*tUilBBlh wna of 
Iba jflth ehiMA of tieetait.. TiM fcUownd tha 84lh 
Paalu (Qwin BiiMU!\, ud, aitae a rerelitiDn e4 esma 
eBeKDDja tlBlUt to th* foreeoilic—tht tlnd Fialin 
[ JhMliei «< B>ii>nw«), the tJlIi Failni (Vrwplwa' C^ar 
minim), tbe tSibFaala (i>»iu tlatltir rtTiviaw), the 
tttfaFaalm (BwdmoMn ud the lut niiia 

ewaaa of tte Kith FlaLa (£*udett Btmimm). 
Batttacm thata ntlna, nilaiu Aotlphona and Xat- 
potuoilai, tahu tm Bgrlpttn^ wet. laBMUUtd s 
ud, at ih* «d ol ihia part of tha aertdo*, tha Aroh- 
bliht^pnoeeded to ui>iAt «ltb ChriiB ttajittlm 
cucaaaa dqHCttd oB the WBlla ot tkp 
Sataniec 1» ih* altar, h* th*M 
t^t I.™ the .OU^It-gJj^ 
th* An^mimmi ^Ih^iw lb* Wtk 
TUi pnt «t lha tirrlee via ondusl*! Ut a T*qr 
fBpnaalta mtnBer, dio hetutT of. the chuich mnaie, 
th* i»|tiUoua* td tha Hceiilotal Teatmenta, ud tha 
dcTfitiin. ab4 ratpifltlUl ritirtaamr of the crowded 
ccnpf^^^lgi^j^^H^lad u> midat ths acaiie 

Tha tenwfi waa pattched by th* Vnr Utr. 
AiekfriBt, on tht Ovipal fa th* dtr— th* lait tlx 
raaiB ot lha alaienih ohtpin of Bt. Httthew. That 
tnily Ttaarahla eselenlnulc wai Uttvntd to with much 
aucntion by all preKnL I( w«i paat three D olock 
Ti.m. ticfait the e(iai(tt|attaB were liuibaed with the 
Spiaoopal Bciudlctua. Thna udtd thii nugutt 
cotBonld, which thtaii(haat oaciud iiiunio 
imaniatrd Id th* mlndi of all who witneiKd 
it. Aa to loue parUoikt of lha letriu, th«a 
aalala, of ccune, a ctintidtrahlr di^^ttnLt; -ifonUiioD, 
£^csgrt tisfl? j*rt"!'* piT'iait who ^Ji ' :i^t bclona to 
the AoinsB Cmticlic Cnsununion | bu^, at tn of lhaae, 
BUT tapaetaid tbenialii* in hl(h 'niu ui to liie 
iruoeuT of the ocrammyi thd bore tia^liiiifiiy to IIm 
ttihlime laiKnaia of the Uiival, whi«li bed tieen cna- 
fully tiBiulited, by authotiiy, fot th«li u* on th* 
octeit^o. 

Tl.e Ih;lDiiiB| four Primti bttiitrl in txqulalttly 
aEQitoidcrad otma— t^oh a ptOAkinent piwt. in tike 
L'(;i:aecraii&n Ceieniiiny 1— Ttia VeneiraOle Arch- 
ilMtun U'l^irr.e, the >'ety Key. t, Kettinjit Vicu- 
Ointitl, the Very BtT. Jt>tt* Svomer [ot St. Hity'p), 
lha Vtf. Hllttue Cortfah (tba Incunbctit vX tti* 
rarialil. and the l^ar, J, Y. ah«ildan The \iiti Ker, 
l^tan tJXonpall, ala* cied in a aptudio TBatmeiit, 
aatcd u Aitiatut Pileat, Tha Bar. Fatbtia Leonard 
jind FlT/patiirk officiated aa Daaccna duTic j ttio cctC' 
monj of CtjiUFCiHtltn ; the lti;t, F:.t..,«T 
Uwyat oi^cialilti u Daacon in L.Liati« 
d[ t^Lt chufih at the cjmuanccmtr.t of the 
lite. The choir waaoondootad !hrknjahokic with |Teat 
rficlency ty Iho ItaT. F.itber Curtij, O.S.B. 
Amongat the othir <:iergyiorti preaent, we obiferred 
the ItaTa. Maain. Hifncy, kt'Alroy, Kanyon, Itocher, 
Johnaon, Fureat, rowalh U'Carihy, J>L'i%Qvdn^ Lan. 
nlgen, ficully, iihechy^ Itandjp, CJuioltVen^ ^V'alah and 
otbcn. Tna LaiaK Cvr.— TUa htadaOBa piiit, wUefa waa 
()fn<daftntaraoa|Dhw«b. S. H.Laifh 10 ba uu- 
tnd*d for bf Tai hwa aMtai ohiht, la Uhtly tnitaaln 
for Ih* cBtnai ataaiB al all aeaattia lha hud* ot tha 
doeoi. Th* Alban CLali hia aiwecd sua nage to- 
wtrdi Itt tniBlillidB, hnalaa wan ma ■• Oop Katoh " 
laat Beaton i ctu strtBg 1* tU athett nerpi the VTar- 
«ii± tTlub, baaing omkilad to glr* the regniaila netlaa 
ofthcli inuntioB lotoinpailt lor It djr>a| iht iiiaiiiiii 
atatoB, they htr* diaquidUlHl IhcaBHlnt ht Ih* tlm* 
bominiMUii the lit^i aftioct the coly duby^ 
harlng uy cithiiio It. In tbia dilamat ia tha 
Kttkmal Club, althuvih tcTloiu fn a coiitetl with 
ibaAlbm. AmbS with th* Waiwieka agtiiui 
tha Atbttia lb* tha avp will afcotUj ba amn^M. 

Co>a*«B'> IiiBvittt,— n* City Doienei held tit 
inqnett 11 th* John iluU las, Newtown K^iad, yaater< 
day, OB ttat l iidy of a wobib iitaed Bridget Fla, 
aged thiiiy yean. It appaand ttom the eridtFua 
tbat tho dceaaaed, who levldBd with htt htubud Lq 
Pina.itnti, Sht^ead't Faddeek, had baea diLnkinf 
to eictaa dtulef the latt loniteen dtyt, ud at iha 
iituliof that iBKnpetatice, dlad on Buiuday (m. 
ing lut, hei budy txiiig louBd ietd. in bed, St. 
tjtvy waa called In looa aftar the diaODrerj of her 
iltaih wti Bieda, hut, of esana, nadical ikUl wti 
thin of no anil. He waa Bt c^ion that hu daatb 
waa ctnitd by intetnpent* htlnla, ud t yatdiet 
actor d^jigly wa* TtfDTdad. 

ArciutNi on Tui TatHWAT.— A Teij Mtimta 
accident, wblcli it ia faartd will ptofe fatal, biH] 1 
piaifDgtr by ot]c ot th* tramway eara yettetdny 
evFoira. A bud nturd Andama, a lampilgbter, 
nai lidiBg on tht looC of ih<d oir wbtn pr»c**dlni 
ttwatd the Hail aiay teiiiiiiut, ud he wiatiad to gat 
oat at Utirpaol-itnct. At the cti did ant atop at 
that itnet, Aitc'erton etrotniiteil to (at ct^ ui^ la 
dtlBI ID, fell nn Ma lieki] uiil iiutlined very teiloui 
murythmb]. llo wti. tal,t£ op uncoaagioua and 
nniOTed bico the TcKdrnco ol Ui. uighcrty who in 
I onJuBotloti with lit. Walker, Idid whet waa deeiied 
bcti luuitt the (^uououtancn. Tha pour tallow wet 
then ttBored by hit nil* asd a lead* to hii awn leii. Iftfi.va,— A munioied Thomaa PaiserioD oimct 
of tht Katch lIloBaB, lying it itie Maikat Whuf, hu 
beta miaifd Irom that vcHCl ibiee Moaday, the IJth 
inauot. On the day taentluned he htcl is tdi 
posh*t, tod aitaid with Hi, Uoleaoii, of tha Jtaiilud 
and Horptib Hottl, lot the pui ;btt« of a huiuwliioh 
he «ta u oatl (or on th* reit day ; tiut Mr, ColiKni 
UB Bol atas hbndnEa. Tin niaiing oiu hat I'-y" 
(nr aoua time a firmer tlie ilaukeabnry Bli« 
whne hie wife tad lamily ireiide It ia laU, that 
wUlt in Bydncj ba waa teuittaatd oosMlMiib la 
iwliui* to aoAt Mcaar la tbt^Mt ihte^ainn 

_|^ijrfb MmuMtit— A pvhll* uuaUng waa 
Mf :IK luKt-tliaet Chamri laat eaaalng, in conneitioa 
wilh1b*lV*4tlwlMKdlatdbtiiarw*1u Tu 
chaltwaatakm bHlli A. TtiUip, ol Uorpeth, and 
the mittUBg w ll ilil M i il by the Riyi. C, WaWB, 
Bt Camdta, a. timt$, ef hipnttli 1 Mttaci. Roohllf 
of Uorprih, uti HiMipk lilQaiBBdaU. Mt B a 

log by the Reuwlitl, ta^ wb« fiynnd vary 
tBecUTe tddieaeat, Wa liiiilaiiliiiil that tha letter e'oilfBin la ajnolBitad W th* SydBtr ^baaii. wiib 

el CrDWh-ttteat CbtaMT^IIi analai 
B*<ling will he helJEfe-^'igu?Tan|i Mt will bt netn by out 

public meeiiag 
,|^A tenpennc* 

tiotiDw evanin. i'JSTa'^S^^a.ibtr^^' 
Iran"" " taaprt^^' itar^lt, 

,^'''5^" Ci,<«— A».a latUng of tbe 
Alba II CricVtl Club, held M weaafaw « 
ll»ijl-Mr. Meillon iaihaafctf^StSKiif?^^ 

were eniollud, ud Mr. Oene QleajS* t^ dttudi 
MBbecof the esnunitttaTkwlMl. Xeweguht r^uaL 
A aiutabti vf matchea an on the Uj, ud — ■ 
taty hit enaaged to Bake ataBMn^w faSt>^ 
eail eituaday otthe am law ««Ab. "»™ » 
The Jlje Bijn :-Heaan. Splaea and rood hart re- 

lauu luml out m«*i,fal, tb*y had ugthu in 00a. 
WBpiB^, ol artoindlD| BtgaitBde, ud which 

mow™ la. than f* aClwS^ iMtam fo, 

Tjij Ai.i..Eiici,,,u Einynt,— tilt fn.urt m™ 

Marsh t, ,,9; at Saodhnwl, March 1 1 , la liP^ 
Uol ituu of iH«t| t!uA tfaec«ron kU that is rv^ulnd 
Ob tbt pmAU ocQuiOTi u to Dnluae ■ liiLla on •aue 
polTLtft vt»A brlt^r ^ ^uda to « fiw in«lten not if 
Mificlent LmportuicA, m «Klcb U irouid hiva b«to 
mcDTtnifnt to i*fer to olIlfTwtH. 

An d fiiit witL »fut tic* to ilw ^leclt ftitio. J by 
Ci|htvn U«AD(j^(itft» Df thi^ b«<)us Jtanoie CtiwilET, 
cm Bir <?IiitIpi HhhIt i iilutL Then cib 
AO dciulit Oifti tfLi* WB4 thu rtinitiiw ni 
the \>t\g Pinllj, Tlie nunii*rcnk* prooJ* u^jiain^.i 

i^f- fint liim ve the dtfud hfrrtet bc-irini^ 

tlie Gcmnuiariit brpnd. In tbf itoond pl**^ 
pcTllfUfl or wrrih and c«T^4 tbffiwn ib^ul ■!! e W'W * 
pcibd vith itbit wii l(boivfl to 'b« eri bcud tha Fit*- 
flv ; Mild ljkt]}r< B cr DuiUKEijt w** p^tli«a up 
K b^oti CifeUin G«Koigii« kofw fn bt in the hiM. 
writb« fif DBS or tlie o« tihT^ of that TViiBl. 1^ oeld 
boTMA, u doubly cauld ba dccnuELtrd fOf ^ \m 
■g^fCakkB tfaat tlis vi«ck ili»t of « Aip t«»Md« 
kif ID I«Ai>, with tku deicrlfirifML of rtOclr \ Iwt tUA 
b dw ut tppcAi Ibjn lAT ■neb ViM«L Li munlufl. 
Bttppcftuc thir wiFck t4 bta tbktof thd Yxn^J, Uifl 
AtwitiT DtuiE btT* octii^itA lour K^thl 1^ tit 
tfHtp uid (W r^utttloti DKtunU^ '^^tjf^ 
kite pMMTTAiH kud creif bwi ^^^^^^'^^ 

Ihry loll thlt it ir^i detPimiriEd that tu l^fpft^ ttMlll 
jlbobld krop tcgctbf but uur' air^nvitlnfcM tttj 
hHfS occiubM to bwa ttD4tti4 Al4 LaitMdtik Of ift- 
«iccdi4Bt. Ttia n^ituHpttM MUtolr I* th« 
VictaJa wn n«b In toi«|4»r «t ^ tbttB of lh« 

km bM \Mkm tfu beSMi^ W^'j^^ »^ 

ar»M^;,b*ti f>mif^»<Mil''i timidMrtN* tbaa, 
' w:twi.di)U' tl^)fe*^iMjt>ll»*';«lM tti at* 
enBBbui and p^nNI]. I>U,tb»'^ts^fil,]tiMii lha 
Firefly, n( urn in Ktnh ot htr, aiii!laM hat PMMaam 
Lh* iklatid, or how did they ylK AOiyi, Whiii* 
did tbey go eo, ud tatm. Whim 
aia that harwf la tha VOMn hacMir 
aafa afiat hwtiat h*en daptind hf th* tial 
oarrifd tiy iV.a ¥iieCy, Ml HrWOb Hital t* Kini 
exiatit hutc lalird. All thata twilliHt Mi>f ba 
tti H teat by a ikErtflugh aeanh, «jlW:.«^iiiHy 
i»e(*iiLty d*l>y wUl b* altowtd iit^t0f>ltiiwi^Bifitii 
it ui.<!' iirlLri!, til*r«1wira*tkiihlii';tW*^1^^ 
uon'.iTTirifia of tbo tUpanthWa* S»^)§m$-m:im 
i,ie<.L), lut iiuhip* a moie BlaWaiaflW-'traiBtBBit 
i(< L;rl.t mmaihlot oftkia Und. XtM iM. mMlr 
rue It t..im any pm of tba ttoMt dij^MlMvit Bi«aby 
l!Ui>ri hut a anpFly ol tht tniuaiat at thM pbMUliht 

it iiiBnl lacTiie tatttaaiifraU tbr j^oM^MLisiirhich 
wp may tBpecM th* Ttiilma: 'M> iMSha 
n 1 1 unt at]! that th* eariMMi tt tiiabir VHttaa 
*c'>' (LHti, ind bihMh that that* wart 
t^ta. 1 aB HOW uaattio to laeartala 
wLilIi u coritLt, 01 OaptiliB QtaCDiaae hu lift. Two 
thctu ware b)io (c-utLd on tlaliUnd, wt-i. h wef* jeip> 
tortd ud hUlad, and aaonpt th* attrtk wli a aiafc 
hcBiitig Il<e VietEtit't band, atul vhlib It b Mnii 
Jrcibrrd may here btu last \a th* belt wUla th* 
twt' Tciicia wan ]]liu In Manila Bay, I hnil 
wii'trn ihtia fMi wha I lamt Ihat ay Uat talngcui 
cit liiia put jcct hid BOt bean titsMiltMd, inriaf ton 
lwak-J[.«D tn tht line. I ahill •saoadliutr'Vixlu 
ditw It, u othiiwiMlhtieia a ttaoBg ptAalitatr thtt 
it notdd ho utikipated hy the preaent Cdnmimiciitiffd. 
Moat ol thuaa compoalnr Ur. Ludihorci^h'a patty 
wtia ttaMula of thia pleee. ud th* Bilahap thai la 
aii;il itid to haT* befilleti the FlTefty, on Soatd of 
whit'h thfy all weta, Baiiitally nthet tbtlt frlenda 
TO} ttutloni tboul their eafiiy. 

The Colonial Secretaiy li aUU abteni an hia t<-iii to 
the LaiebhatdL trhen lul baud of h* wju at 
TaiOKt, where he wuesUttilTiad U i pnWUo diniuc, 
and afieiwuditddretied a imt]), bntuoaidiBg to lb* 
acHtiiLt hy ao gueat yiry aidaot ttttlMBij bom th* 
Tdaiidah of the ioo ; hia miikt haint eeaftntd la 
what Ih* QonuBeiit lutndtd I* da »r tt* Mva. 
Vnfiittiiiutely, howerB, no nootd of hit apateh hna 
teiBpieatmi', IB thai w* hart kit that auottonUf 
of gettfaf «■ iatlcU hua thi Qswamtntpdh];. 

BoiBe^»etiBta*.ei4l#3mk:,S!*tiaB gold han at 
Ian laaibail Biltliiiw^^B" Biapi ntlglihif 

Wf«t;ba«a:;dtVA^iS*nitau siirpMMldr 

be Ht^i||iEB~a^n)VWth* Wty«BallnnBbattrdatgera 
on lb*fiiHlaLftiii ta uythlni elae- 1 obaervo that ta, 
all«4AMth*lilag la ^ brtti ' 

.otsBSta tht LoBUtf M thaBi 
jptMtd la ndtl, and vhM^ 

A "-a-", 
etalio* ot Ueaeit. 

J^hM SDly fear ytma of Uf, eoaW Mr. Vaelanrari 
eif Xaalt (um, waa but weak wcldeMalty diot fay a« 
eIdtrinllha^ a(ed a'tett, and died iattutaneoaaly. 
The dMMn M lha tiiBB wu btncoKasmtk aoond 
ai1ta|^Mi»lt!|.bnithet wu OMa* by pBttkf Of Mt 
a dattbw^ouMlMd |aii,wilh th* utantlaaof golii| 
eat fs aibaal flytaf fhna. White to eartgtd osai2 
th* benala W aoana Batat txplodiid ud lodged tbt 
eoBUntt in th body of the tleeplng child, who ex- 
plnd In a Fe-y iriunlcj. !Lf:ciwatda, 

A piopotiii^B l.Fi& ^^xv, forward to ouUlTait the 
tie plut in tiiii colony, in the IwtiAce i>y 
«ay nf eipeiliiitlit, It it propoaed to lids iko 
ground fcr tht trial to the louihrtit puu 'd the 
colony, aa pnetca^ng the clintie unal aiiilahlc to the 
taftbitt of plant. 

A mjn nitmrd Babc|, rcb-Jlng at Daiuditr, it- 
aaulied hiiwift to letaiely otid day laat wteh that the 
pfrct woBon dif d thci'.ly aftarwvdi bi conteaq*aoe 
of tbt wonnda the maired. Sabtaq^iestly, Bebaf 

wt* eppnhcnd*d im IJriabtne, and 

pending the prodiutkia of iho Me 
Li tilnuKt Intarlnbly tb* eaaa, tbta 
to the thata tt ardrni ipiriti. 

Two Hcncn CathotlctlltiiyeieiiatnatrreieGt jiiui. 
niytui on th* Datnon, and they tea iiid ta ba the 
Biat iniLiatiira oftiliglaD wlio liave eyet Tliltad that 
diitrict. Th*T tppaaied to hnvi their liandi ftilL 
biptiiliiig ehlldna ud aolenusliliiE mnrTliiiea th* 
ttttti of paneu who Ud abaady htea unlttd by tht 
Refiitrar. Th«y apeak in high tnau <£ tk* boni. 
taliiy artry where ahoim to Uum hy the iriuatiaii. 

Tiu BunaoB (a ] nill not leire undl TuHday, and 
will tow tha aBBU lini ^telffleT Fiamla tn Sydnff, wtaoiMdSmS 
taafiafat u * riwali^- oa tfha 
.Umntmi rB»iB*«BOK K*n, 
HhatlMltaiMady: 111* qnlci Tonna inada by th* T*la|i«ph' hnt 
iraatty laiaentd lEa hioi araninn batnially atlemtlac 
lha taBptaatp wtlhdtnwnl of a aaoaaid lute Ueaioat 
ftofB the Una. 

The Btliban* School of AHt hatfot into a pr«Lma 
Bita, T>iii ituatary ia oh&oitlDua to nuy of th* tub- 
actlbeiB, ud bttweea him a^ th* coauoittea that* 
hu long beat) a dandle f^ud- The Ittls Mt «t 
ouBta:rtt at tha Initltniloii a law evenlofi tcs, ^Lts 
th* aterttayy rafiued to Rosgnia* them, and Itlt lha 
huihlbif, whmBpan tha eommittee took piwteialon i^t 
tt* picpcrtT oat behalf of th* maBhtiamil! i.kaj 
tha donn. Ily and bn the 
lotdiai tttty nliir: 

ptoce. It 1 to -A ending ihit h* waa loifked ottt terOiw^' 
effeti tn ennnnn by osi of th* wlndowi. Tht oom- 
m litre thiB gar* hlin into coitsdy en thU cliaiii:, hut 
aa uo OS* ippeartd loptoaeeut* the cua wu dltaiiiiid 
nant day. Tb tht Bcaiitlibi t panim hu hen tdaeed 
bl Iht bulUlfig by the committee u iiiaii^vy 
tf cittiry, pudtBi th* laltlament of tha ifaii hy the 
nenjbtn of tha InititBilsB., i BMetlng of whom 
It la intndad to call aa loon aa eatdi ot 
ntiEbtrihip are mtde out, Thia siccantijn la aald 
to be sbioluiely naoiiBiry, beeiuta tt fotnM meat- 
inga it hu been tuand impotalhla to truuaot my kind 
of hutinEar, in conieqeence of the onlay hitetriptlon 
uf periiiDt who had no rial.i to be pmeai. How tha 
BiBtur wiU be detemibieiT no iluU loim la d-je tlm*. 
hot I ahoiild not b* at all tuinriaad if the meotln* 
dtttnnlnt that the aacntuj abU rtUin hia offlne. 
Ifona anppen him out ot aplte ta i^eir opponuu 
BO Hit OB piny tioanda, aad bodb ont irf BatTdeall' 
Bnt ; ao that tbou who at* Blmpty influenced by 
idcaa tt dtctncy, older, and Mnprlety ate likily 
iBDBgh to be oniTottd. Due tialiaa a thoroueh leno- 
TBilon needlly taka blaco, the Biii'Ljaiie School ot 
Ant will oiiA to * Vowtr daprh than it hu y,t 
raached. If inoeed, a bwar thoie be Ita - - 
Bint hta krai ' f,** ^9 '™ ' *»irie* (0 ti* u a tsmmualty. 

Pri'tflj hy St, 

» . r. uoidon, ta iii, Joka Deiuhai, wlti M aao 
ibeep,(n£U,M«. Betentiy. Uiaan. SwnU Md 
Taylor porckaaad tOOU ,t,Mp, n,[i;,d ogt^m. Bu iiaTunow or Ouvami.— fiatiirdty'a 

uy* I— Dp to laat >Liht, aboiu ait _. 

Cbiaamin hid reglttBad «nBaai«aa at lh« eOaa ot 

iJJ*^**mi.-Tha waalhat ka bosu data put hii 
'™™"'j!J* * *«pe* aaUam nperlanntd til th* 
oonat^, Tw, „ dirat dayi of tBWnu ud en. 
fretUnf hMdare gmniily folloiicd hy a liolent tiom 
tJi Mia a dalni* oif niu, laaylng tha air for a 

"*\?SK5'!S*!a5!*^™^'' "Bwriturt. 

B5 *»• *""»»*>l to a ekitB 
Ttalcw thuda»> _ dim 

Jloldtn of dgar* Win io a coaaiiUnbl* 

fliito of fxcitnnent yeiit«nl«T, (ftpr the receipt' 
uf aevtjral te)e^iiiir:ii Jiopi MelbbUitio, wbitb 
alataiS lb*t than hhd bran an tntiTal fiora 
Htnil* hiritizbBf Eatcllfeia>H tW tbt t^wUh 
Cov«is«UBt tiBd prdliEMtea tbc MtptntauM of 
laaf tobncm, and ihtt an adrnnee af 3S par 
cent, had bHA detnanded on ci^at^, conae^aeitt, 
it waa tti|maied, i>n tJie disturbed .^tnte of 
Aoictkan ankira. n Ue Attor a/ tiiMtnU. 
f^ia, — Aa tbe colnnma of your valtiabte paper or* 
aiw:i}a open to the pdMie^ and I am * deep reader of 
the aabe, bbj I iwqikeet yoA wlU, If poeilhle, ea- 
li^titn Bt OE ih* Ailloarbig tvlrfect. 

Ubdar the bead of th* ^aooevy of a new planet, 
the nasM of (captain S. M. Stnby, B If,, la ittted ae 
the party. On tttlmne. tn the Nitit Llat, there u 
no auah Bean* there, Aa an old naTy omev, 1 neither 
liha to eee tbe aaine, oi the unltonn made an im- 
pr^.par ua^ af. 1 oflly wotider Ih* COmmodon { with 
all due ttFpctt to blm) doet not enforije tbe tame. 

I un, bia, yoon obedieiitiy, 

VtiferrAS. 

in, CialktEtgh-itrcet, Ftbtuiry 24th. 

inecOPAL HAKIUAOE LICBHSEi. 
Ita 1^ AAlsr tf lAt JTarjM, 
Bid,— tViil you ptnsit me to ttatt, in anivec to tbe 
lEiirr of " One Inienatcd," which qipemi in to.itiy't 
earoM, that dttrin|j tti-'loii^ rfiod (now nearly fony 
jewB} lor which jo} lathis tau held tht omiie of 
itrlFtrar, aa we!l urdci liir late Atohdeaconi IjtotI 
tiiiil lEToi^Bhton u undtr tha late aaUptnaent BiahopBj 
hf Y%t Ti.:celTad neither fee, reward, not fiatalty fai 
li.. i-iiloimui^ of eny duty, oi lha ptqitlntua of 
j iLjc'jnitiil, in ?™ii»rttjR ^llh the oW | [^ft^ 

, Bjdiiy, lllta Febmary. orB DSFiuroEa. StiS<>'Thi nvwdleii tes^iyd yttteiday from Bnstlind, 
^rlOTii H>»tt||liiMide«»to«iioB(b to ctuuconiidci aMe 
MnilVr ' V'lh Mt iBpeatiU* th* aot of C3oiBniDd!>re 
.yatoMri^ilbul i M Bl a«*al to arm* : and If ao, iu 
'na^'WMBH^b* «*U. ■natMO. Tht tppannt remote. 
M«l.4FAMnilh Mn tat Anflo-ABatlou eonaict 
•■W^|^:«»-|B".tiai.lli* OotB 11 Beat «t tha ihhahitonta 
lata AiiMaiMiMniiQrt MWiiaaaaaaa ahoald at once 
btad^jilMdll^|*lAM^ fosi:^ of 

liitttimtt^iimlmitifiiStgatn ToltuiCe«a. 
Tbna*W V i iTi i te'»B i**-^ »aadd tUnk o/ttuting 

to th* baiMi*, ii cairiBiip ~ ~ 

thay ta»i>i*i bt at tba 
i, whleh 
aad tt but 
. thrvitf h tbe 
diM awaNri tuald, under 
-.- ■»■.!»*»*■■* of 

. hMlMnr SirtiAa, ri^^ 

Isnllr, DMtiiatarKWI btntotabaaaM at the 
uatdii « If paaaahtMl ta ooant as tha haabotu, Is the 
tbMnae alaraiaalat wat b* eaa aaly ba aasaead by 
liuboirtL im wrUah ttrrisa tba adOlary 
ud iftrtt plit cnOabla ta airalllaitM. 
i* 'Ke35?U'iS&J*^ wtfrttB ham htm * 
Karat Hil|» |l A ^H ii ii i M , n»Bb*tfa« at ItM 100 
maa, hrtMj)toiWill*Ph»a dSeya tttiBBW ta 
liPt.tM,«aBiiijaai OMpf >d amata atnatH th* tftheaa^:, 
1«t>*h 

iBiy, add tiiaaaoM to 

it la U dbpwiad rtttit Botr^i^Tltn I ill iiii tthfah 
Ieaiittiid^|rinM^^^>u^^i|S toW iM wrtd 

thtBbad wta deetd?Vd't£M lil*<BlHZ'»- 
Btaliit fun* b* UhMMWed Mlkawaa^lMMut 
H><nt, nuuly— tb* watt I'haUcL A. ttiu gBt- 
boatt, Banned hy Bt> trained «a Mrv^VKa 
(aw ntluuB in tteh t hat lnlB m Btad, 
hitld* tt>* Baath li~d, nd ih* -wtMan aobat si 
ChBa del Bay, Binned by Bllllaij. iinniltniwitil iillk 
I llinen, whOtBold te Miity mtrnd ft^ bh jnhit 
to another, would oBr twiy a^wUMihl^ and &tha 
. ?V0Uncawto 
ilftA*i|btri*BrcB- 
tfhMlCl* aUpa CnFO of a mere BBtading 
leiiatelloa, whila Ih* iti 
ippiihtiuilam af tb* dcy 
ibiiiiy'aihdla. ha 

^Ubinnnfla ol the F. O. B. TOWS aBd maat ifWifCTfAtrt™. 

la III fleaea^au ina immnrt-atmu. 
eii.'-Tlw lata dHlak« ef ihthainBae i;«it ta tt* Bitut ot the 

casbrd ugotidiiallUia have any laii*ir loilHhguiH aioHUuttat TSU IJ ■ 5I»Tt Il<lI!dllII|, uid mu; Hi.t ihQiiU b( Mt .1 l« 11 

Is lnatEiigii(*lierf aflat tie taaiiliB H «t Itittil »Tara ol 
r ind TTinl nutmii tdJadlaile, sake erdaaT^ Sn kid^ 

Iln^X liqi ill unr IwH *J* Itw*. 1 pmuKi ihuiiiifa umtuku 
'ritt di rlH^ji tt,^^ ji*4 a«i 
fuTr, l^f^Ll)(b otiktf anflaoeiaa ntfa : - aet al ue Baliaa'the 'ijila'ef tba"aS 
*^ tkaa aliiatie llldi piijaaallaia lliii,:ftMW OieaaHcmi, Mmuy If. 
rouci Cri'ii, NutiDM.— Tn 
iT ma I. a. N. Cn.*8 Srou, ~ " ' " 
appettad on baU, ehaiied with 
loSbttj comneUied at The compaBy'a'rfM^, <baiM the 
SOth Autntt laat. Htnry Biaen SalafawSn, itaiad , 
1 am duIi:ctKinetAble; I teaeited ptlasnar Ohatlt* 
W oodheid into cuatody on the l^th Jutiary tatt i h* 
waa ehitied hy Ul, H. Utnuin| wUH b«Thii a caUC* 
hnowleda* od • idbhw Am .mm hara bba'aoB: 
iLitted abotit tht fMi AVfaat tat g I waa ptuut 
i>heiiiht ttolaBpi«*e«r«at*iM4 t Ih<t^l4dt( 
it cot of tha jmud t than wm tw« imSg, 
and otter atiUt* naw niBdfBoad i ptttMr 'i^ ha 
hntw notjJog about them i b* i^ba woaU woih 
for hlr. Mtnnhif, aotll Mr, Maaabif't hit* una paid 
tot. Htity Manning depoaed ' I an anal uKatU. 
im for the 1. 8. N. (A ; tn the nviiiA 'f I atml lut 
a oiee Of caliM, the piopmy of Hiatn, TwMKa tn« 
n eaten, of Bnidwood, wet takm ont of ^ MBiu i 
I did iiiit mlaa It sntQ TTiiiibIib. ahin Tanini ahd 
« eiitDii chilmed aeapentMleB t absaf ^a* liMB* 
JiBiitty I ecntiloyid a am ta datln • vMaD «| Inii 
Kell%t<L a^oWg ay etahBdr^ t^^Sf am tS 

enr and told at h* had aprwur h '^tfbii'* of adu ■ 
I went down tht Hear to tht7w«Bp^ am 1^* 
conatalla, oho with tbe mm dug oul tht stUaa Md 
two rmpty boxit j from the ttat* tn irbWb lha 
goAdi wtre 1 at oaiot ■fr^iitad tha t*^ atf 
Twtidia and Wcaton'i ptcmat* with < to»-5j . B 
Autdat laat Bobtit UuAill m ^A^StlSsS .US') 

Ul ^cnt ot the itorta, harlni tha k« ftoa Mth to 

Mtrahull were Cherlet Voodhead, Joattai B^imt. aad 
ToBia ; thaa. Bred tn a bm liSSllS 
Batahb™*oDdo( the "plant," I Htnambae beertag 
tf ? harln WoMbaad, wU airrtty^Su^i ^SK 
•^■"".V "l^l (MiBhall) ™ft not a»»d M 

pay tb. hilf St entt 1^ gooJi lc«, when he A* 
whoi ; I had bo aniphida at the time ot nythlna 
h!.'iiiE wrofig at the it«a i whin 1 g>n Waodhaadln 
ckTgc, he remuked that thaator* ^jab^wKtlbvid 
opto n the tally moiiiiiirof 1*i* daretf »f*tam 
Hum B\ duty, bnt inch oUonBaUBsawH war n- 
p^-llcd tn me ; Tollia ud lleEiM were dtathagad in 
l<i^coib«, end HarahaB tn Deatahwr taik!xha 
C^SSL J* diubaBtd.— J M MKi U 
■*««il*plti. Haittfiua 
InndW* ■ 
lb* ftal IhM 
fptntty (mM 

tyiTTfir^ff af B _ _ 
into towa* and Mm,'m tMig iimumf 
hetlh ud —, at br laaomd ficai MM 
aivUiaad and Chclatian anlatMiab 
BiMght lliaa tba ilm< tka aaMl 
MlSr thia nbSSaa by •paS'illii Mlfiii 
^tan bethia lha Garooftr BBtih. ia tl* (ia* nliMH 
indB ^rt iiti a«M wSir. hfalS 
tnuBocy tt th* latt wftBBh, «* Wan ttlt,«i 
«a 1 pnWIaan al Kgta, at -Wbn 
Utility, tha BBtmieu ontlaw, ydB""* 
ir, HaAi tt and Iu tuaolaittd, ^^ta| 
', and BotHfiBl ta, ih* ainitar. ffilH 
ac D oa p ai i Ud fay m AbaMtiMaU* atattikanar nuut 
WllKai, wha waa dnuh i and ba hiaaeU -wmjul 
lobR. Onih*d»iittha anrtKNSvwMl 
at bb honaa, wml ■atwHhBNafiivWfMiidEB 
bald lewardi tha liv and tht tMIMfi MfMM% 
mPtUnr wJaMvat 
Ibaa Hdnga «bi 
imaltaa Hi Mkai L 
«a*d tha Mtartmi 

teiiarofthaftllM^ t 

of aim aad B iu ia t% atlfca Miw y dtthaaa i 
yet u in M*OniBaB' mtti Wafat ira* aad* Mlanttn 
ud hud hun vnt to Oh n'fc— MgK'ttt 
wMow of th* DBidtwd wu adBlta thai bar hifibatd 
could hara dona Frfalay n msry If ba thantbt 
pnpn, by which we b** auosM that, Itao " 
hi eould hay* atalatad In pmoarlBt Ma 
AbtcuoBUa nonda, howetar, forbadt it. 
the outlaw' B itTBirtit ta* l att o m d to taiB, 
UcByeo payi th* IhiWt with f Ji UA. OtOa dMMn 
aretefcaepet't vtiduoe wt hare a Ibv wntda tu ify. 
in bit depotltlos made et tha Inquiry lata tM^ 
of BtnvHi'a death, he had atatid that bt tlW n. 
aboot iJcoytD ; it Cktcou, that ha did not, u Fti 
wet on one aide ot hlBi whan the ihiit waa Bnd, 
ncTci btatd the piltontt iiy tlitt he had a 
Bgainat tbe Btnyaaa, but that lie 
nriMya fot them ; bad knovii 
a good Biny yoaif, and alwaya coiuW^d 
bin ait hunoutable, uptliht man." Tht id*a of an 
hooiurabtr, uptight buiHtaSjer ud highway iMAer 
we ihould here eufpsacd to tie too much ta tba 
BtoiMCb of cTcn an Abetciombia atacett*[pa*. 
Cliacly, tuch uoujitaln BOttliiy u hlr. WUkb'* 
would ha none the wcraa tut a livtia tluphatdla^^ A 
Bum up, Faialey, the auiLaw, who had for B*Ua 
filled the CQHTLtiy with teirtii nod alanii* atood'tu> 
ermed tn Th' ^t^hptic^ f>f t^v^t nr ail mu, tbraatiafitd 
(0 " makeb— y riddlet throagh then" U ha eintll 
gat hie le^tlycra ; yot uo attempt wu aide to aaoun 
ibe Tapoiirfug todim, So much for tba ciiait|a tad 
Boraliiy of tbt Abtrtombie ni'>uniiiiiesn 1 , 
laola we hare now nairilttil, and tht tn 
which it the ocntiatent daile, apeah 
enough their own comntnt. w* hart fiia 
jtari bean awaie that tba gnlUol andi fiWt.. 
r.iitiFi ol the AbetoioiBbi* Uonntiina wate the 
harbour and itfuge ut i horde of oattie ind bwaa 
Ihieree, whn htTe committed their deprtdMiOM Iw 
deduce of Ian ud authority— u If, in fiov ' 
wereooiuch ietluencea in euatsnce. In f 
Aboicromiili ia, is eri^ auae, tha tiM^aw j 
the ^eti, tad tiaa tlitd to iu liiualt by th 
BBd pioicoilng one of the gceatatt aiaoreHta Vtu 
eter aaeif cd the gallowj. until h* hat fairly fff^^ 
their atern, aid ikonitioii. It li high \lma thar tUa 
aink of iniquity wit Creed of t laifa pgitloa of ila 
cb ionic rucaliiy, A few mwpen, who ciB waia 
their uLifonn lor aoBC bettic purpou thin man pay, 
end uc not ilrald it tha tl«bt of a letolrar, woi^d ba 
bettti employed in oooailaiiaUy wKttqlling lha 
Aheicicmhie Uingii than drlUlng thnutlTit lau 
ahape in Bitburat tm no ptniibiir purpie ot piodt 
that we are inaie ot. Tha caac ii worttiy thajitLiaa 
loitidantiim of the Oomnmant.— itafAurit naBltt 
Bituicfay. '~ 
Pun Situ. Cniu,— The oorrtipindant hf tin 
SaOimit fytt Abh wiitu :— A farlout atormof wind, 
nln, and hall Mtaed mat thia diilrlat oa Fiid^t iW 
Uihinatant. In tha tarty part nt the dny en naidtr- 
ablt quantltlra of beaTy, dub clou da w»e atuarTtd 
alcwiy riling from th* hot ain, pngiiottlcatteg an 
«nually atrert itona. Thai, howvtac, piaiednwty 
B«n. About £ p D., hoirtTti, ante attieialwIiBd 
coninf fVoB tb* loiith ; and by 4 the aky waa ooa- 
pletely ovtrcut. Th* rain dttoRided In torrantt, 
Bctompanicd by bailatooaa. atrerti Tcry old i 
denura ttll n* that within thtii recolltotkn ( 
htaarrtr bauauera ao h^nrloui while 111, 
ot to dutneltn In 111 aStott. Bo fir aa I can ■ 
•boMMM la* haa baan nitaiuod by tha Iii«j 
ay tmudillt yMaJiy. Anat upon acia ot Mtatii_ 
hayabtataMqMly baataa into iht gr«ind, n* 
fatlnalai Baturday the Tlalliilon waa repntad and tB 
ioaa aaaaa asmpltted th* nmknu diy'a dattruiitloa. 
I hart heard ot no aceldcBta, alihouLgh ftou lha 
Uliai if ttaaa a taw paraoaa had uattow taoipM. i ' 
Mnu Bcaauxitiinto.— Oa Bitiitday.a mu nainad 
Bojta, a UoBaatd hawker, wu itsnpail natrtbe Pith 
Bhra, by two arntd van, aad th* OOnttat* ijf Ml 
"It. ao fat u they wan poatnUe, tnn atRUC otL 
AiHftt thiol wH a b«B «f tmnOn * 
atil(ili» »il«»d by 1^1. al iW. th* ^ 1 
Biittad the robbary QeflatqnaMd th* ■ 
uFriMj't bnvnd h* iqMHi «w«f Nwwfl 
U'tidinet, Doyla eetlmatea Ua tetil Uu at i 
£Ua.-OB TiMadv alAlil, ebamt ' ' 
aniad man, irith Uub &)*a oonoaiM 
Tehwbh'i Inn, tt the Boolay lUMt, Ha. i 
OoklbiH, tad, n i ilii Inaitla. i«ua 

ihe piBiiiltai tndatol* aomt bltnlteti, weatla^ anpiraj 
a doubl*. tittTeBad gun, ud two wiiclut, ei' 
tllogtthar at ttbont tii. Tbey brat one otthr 
who tttn etopptaii Bt tht home, and toih Si'ii 
horn him 0* taMliB aan. Foitanataly, tb.y i 
git ny Hntt tnbnty, aa Un. Fenwick mi 
tieaipe with th* etahlloii.— ffMnoni BitjU. 

Tnt Ktt. H. Bannn or DvDJatida.- 
iflitly reported thatllM Okanhad : 

dthei bu tendeiel oa h abaitt ta 11* 

tlsn totheBiahop. [u laaniijiiaiaid jig Biitll aiiiiatl 
'^'ayy whi^hh tii a pSia aa M*«tob**Otb| 
to gin ub.— Atainit tfmtt. 

Tat Bnufi RAtLnoau*.— Wair itiid or ^ Ja 
BBOVIB (X ■Utir.— Aa thatiua apptoaohu faftSi 
buildhig of tht Kicwt tndroadit wUiib haM hata 
tilted y CDE:Benotd ia Bab Fntoiiea, It will he lau* 
Httini to kiww ho* fai ib* paHIo oooVdaieQoa 
la to be coualdaad talaytni tba raUa, and what Idnd 
of taUt an to b* naai. By nd<^Bg theityla naw in 
UH on UuhM.atrttt> lha IbelBilH fee Mnl thimuh 
the nnmnn* thonnuhfaa alwiyt «wd«J irjih 
tehidd, wlU b« muoh lmpad*d, u wha^ m tut* in 
■Bd* ind Bit* iloDt tht *d(t of tha nib tbi naa 
dbiaan fattoti atmSat, aqd (tnariBy It It nasiMBiy 
to tuin dlnccly nna &a Mnat brfbn a pwu* na 
bt < Aftad ont Ibt tnnhlruBa ildat ot Ifoa ThIa 
IB 'uih ttmu a Xeuny, Dupoat tad othan of that 
width, ■would b« a costiuul aubaaea, 
vhtBfa tbould be gnccdad acalait ia adrane^ 
Tht Bnt laUa wtn knoim u lha "I" rail, and wtn 
followed by the " gtoort' ' raU. Ibaa laat h*n bwn 
tittdiuth*itrt«t talltBadi of Haw York, FUlidil.. 
phK ClBOfaiaati, Baltiaota, aad Bwon. nntU 
I'*"" « fc» Itara, when tba laint iBBroTtnaiit, lha 
'• FUMd^a eity raU." ha to«a nihi«iat*d^( Juk 
tetlaad of piBBithii an abnut bu of Iron b1bb#B 
ttratl, haa saly a rtsglfc gtulunUy Hoping SmDE 
binti tha ontii tdgaot the tail, ti« »p 01^513 
Duh with tha ptrrtiieiit on the outer lida, anS laaTia mly an *lmcitlBp«n!aptltile Jo* of half ai iaoh 
an iba ialda, whtn again tba panunt it on a lent 
hatfaa taah below th* aauua. laalaait aiaMU* 
Mmdafi thtu offtred to th* puiata ol TabetijeUW 
•gUJ that It orold loaioeJj Sa BOtioed. TU Rfdi* 
rt Ow (BI wheal ptaH* ^ong tbt tejld* « VM 
dnaUtr ind th* asmnt doi* amoetUy thanMlliS 
oihalli'nBtlQn. Thb ii the only rail whkS'^ 
M^Oritb* aheuld allow to be laid fii the lUt^jU Dt 
mMt adtutega for ptlrii* ttiiel whlth atn tai 
(Maiatd nea no othet, Bnggiae or ciniwi eu. 
kSSaw la th* tnck nnd turn out without dittii^uRly, it 
a at ia th t't notice, no tidgi «t greon oondaing tht 
wfaeab. Tba tiabu and ilta ii* all balo w the gridt, 
and ta* mvtalUa. Mna* tha abort wu In Ima n 
hara bacntdUblyUiifaad that oneot thacitrraTl- 
istd eamaiaSim St* altaaiy decided upon adoptln 
1| nB, Mtkw dim I M ban FhUadalsMaJ N 
|> lnl || tflpa a ahnw ii d . Thtlioflwei^'i 

IMaTltliapMittni,bid down it _ 

rm^m ytim tt* of the ttii> wib t* 

hh'ttJff ^ 'tj fcWIWt nd Ui th. tta aad unbn 
o n Vtod^ay ^H»h ta to watar. and alao on 
5"'?^SK!%i!***** ••«»"» and Eighth, wheia 
g^-.'g^.ft:* >Ml«fa«tP. Ha Tnoh«.Hi«fc«t«* 
25SE'S?5 ■■'!*•'*•*• liwiar Itid 
e«™«™"tw«i th«i» (aKhitB tatmiBui. Abbjth 
uBptaJa tatyaabont tWftyani In whicii ti> pimulei 
ih^ •ng^tintma tt b probtlria that thti* K 
Snaitee UB only ta ant th* trqulctBenu ^ 
" aaaBla lia* wliiif 
At lha ' 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1482350 AH p>ni» ariHtliw hmH k (IkH t^A, 
ui nqiMtol (n Avnrt orilfaai hiii^ 
■1*, ^ Uiy trails H*, ,nflllniiHa». fct. E. CHAHLB8 UABTYH hu nceind 
■ uwtninlan Am Im« TttaiaiwHi, Bn , «> 

M of «i* <ljtlMm*lat (bHi ud tUlH. Iiul arrlHd. 

ruB8b*f'fl a^^ec: 

Mil. CHARLK8 JtARTYN wiU hII by 
AJ*^ kuUw, Hi iho Bi«*«r, TIIIS DAY, >t 11 

Dogwrti, rl^, it%yi, iruiku, ipi^ " ~- THIB HAY, ml 11 o'otixk, " ■™™'. 

him bmt htjfl* MR. CHARLRS MARTYN k«« tMrifed 

IBW DAY, limamy. u li „'L5ET^ 
A nO-bnl bmB Hldliti, <t r«n, biaka til udlb ud ■ ■Wii fc B itdbtfc fewbS: 

tluu frfim VdwU HdttH, Em. to HtL u hit 1 lltTdtaik, M SutkA. Bubilm. Brudun. 

a. \V. PULLAOAR hu T«<!«iv»a in- 
Mnstliiiw to hU, mi )){• Yuik, Wwm 
OlTBUBADAY But, Uis Klh Fgliniirj, mt ii 

CSi.^J^E' onttlt-Mi. LodWt mU- Ma. WILLUM TINDALL hta neeiTsd 
UUtnulfoiu ffam Ur J^«<» Jud«tD ^1 it Uf 
Jtta r<dLi(»'>. OB TauBBDAY but, Kth PtbtiirT, •! Ai clu Old litaik irf ' -'rn[idi 

drat KiiUkMtdliif 1103. 
OS» Fiitamnd TUUm tco. ouoiM^c; 
MESSRS. WALT^ BRADLEY ud CO. 
bst* btcfl hmirt4 *1A lutfuUimi to 

J*T,r«»mM7«tt,illlV*idk, 
AqwUtyrf kaairtidl hnUnrt, tamsnd ftoB Sun 
t—fil 1. ,;iB£jfc .l w mr *» HiiiM«. HiTlli nm, in' HuiutlKld f I MESBRB. WALT^BBAItUir m£0ai 
hm bHB hnUHind ■lift'liMliiililtinH tifn 
audi Ah, >t 11 o'flKik tnsW;, 
TLevkol6iif U» imtnMiMt loi^iuU Amilm, bI*. 

■ngrWliiiiiit iSS^tm^H^ CSJm^ 

s'i'SrsaS'Aissr"'** MXUBS. WALTER BKJtiHEJ¥aa CO, 
will mO Mctloa, AI lb BHk ol A JbU*. Jut '"^H. 
HtCBtDiHt BlHti*-pli .. 

Cot GUh, CUu, Kuihciliwini 

en Ptltitbgt, If < ' 
TiMii* Inn T ' 
BSD*. WALTER BRAALEY mi (». nw tadfa if lh*H «<»d> •uwn U «i^W(L Dibj 
^ibIiJ Ihm tm-lUll LudlA hs/Utt, KUfeinU 
~ ig ntt, inv^ br lki<r (mal onar, vta uw 
M1B8S8. WALtRR BtADLBT taA CO. 
Inn bHB lumml «ttk h Vteit to hD It 
■h fl i y -itMi. a TBIThl aOrOI ■i' CCMBIKDBSBT JTATlOin (■ A* 
mAiUs al <lu Bvwta Bl^ totMto Ak MM 
VMAV or BUFIRIgiL OATtLir^ 

IB. BBEWaTSa hu bwn iDilrD(.-tad to 

— — — ' — 4B wwnnaDAT, 
rBDNMPAT, TtHH dnk,' 

MR. BRBWBTER hu TwidNMa iMtae- 
tUiu to hU puUic iiictiiiii, M Ui 
fcKUW Butagi, MIT "Llock, tm W 
tlu tnd Arril, 

Th> ftilkiwhiir nlialM IhIiaItir nuu im i>it Wmtrn 
Rtw, giinMiilni. Tir. — 

WALLAILOO, WAKUANA, WYANDIIA, HAHT- 
BAH. YAKaAHAHBAB, WB&KAl. NjlH- 

j«ep%jnJHpipt%.«iit'fw iLt A, 

tonnMu*! 1 iRt wtiM int AM S Iv Moil aton 

14 THIRTY MILMR. . 

TUB COUHTHY li dwflM u ftw iIh. bah. •_«,■ 
tUlT»UBBr ruDNTRT. nd ou iS^^ai»»mit 

.Iff ''^J*" » a» to* «t far HEW COUKTKY, 
bw poddlnhr dinnHi of <■ lb* du wMlo^ _ lltJKBUliaiOQKB ElVBU. 

_ 'JS ^^■»* ™«* tnH-dui Htatiai BIMO, 
Tc«Mb<rwiili *HQ Twy vdl-bnd Citu^ 

a«W AOH (itlUArltiltmiilldL^ 

Vbat ksem IMtailnt itiHiiii-KIHO, bifJsr • 
D^nUfti u tba MmminibidcM BJiar, ud Kum- 
pcWii^ inM of <h* bM hli^nig oH^T !■ tlM 

_ Foil pw^lridut wm bt inbtUlM^ Dl ■ fcv (tfm, 

MAKANO A ' DlSfllTdfritVBBiritiAKOr "~ 

"A^N'ii^rr M^mia ratiomb, 

knrniu "Ot'LCABMK" (vOODUIOAJlBaHf nd 

"criihiB," « ibo bal6iikji uvaLXwoT 

MUllTBllinuii URLiVEKBD. 

Tonu-Ooo-lltird cub^ midiH Irf ipjuiwd tillla ni 12 
ud M ninulu. diial fkm imj til Hln, vitk bub dln- 
«im>t itMM ud Htnrcd uu Ui^ NUHrt ud hkUew. 

|U K. BBEWBTEK bu b«« invtniEtod to 

Tbal ^tMT^Ct.AAB fASTOBUi PjMPBRTT. 

MILBB til lb* wut iMiik iTltM BALOKMB 
RIV'BH, h4 ramcrUu SIX BLOOKAef UM- 
SJVALLeD FatTbIiTso COUNrBT, 
SSIIUATBU UKAZINQ CAPABIUTIM. 
U,<m to m.OK 8IIEBr, ur BOOO CATTLB. 
n*.!nDMTBV li wfII ^ I it III 1 bnllb*, nd 
■ ' 'I* ftir tbetf. •bmodiiMt witk birlii at Uh 
* ii iLii iiiiii — "l** "fi "d nit but ta 

tit MONBRTBAD U riluud m lb* Bdoni* Him, 
«ba«t do biDa beliv Sonl, ud *'Tt-im mbnt 300 piIIh 
irSWlCU. ttu prioHial (bltipliui nrt vt llaHU- 
TliB »4j^Qtlitf tt^liutu nrf tbc4a of lidMr«. Aaitm 
Abutborpfi. liuni-, uid Wrou Bkld^, 
FATTBlllNO quUita iit ibw niu an imUbt INO 

irflbm 
(■•anil if MU I nalMFBOTXIUMTIaufflsi.MttqB, wUb n- 
kH, ifan ul ntajHT RBH, on 1^ Mb 
HMM-biiua, kir-Ani; ■ aliiiteinl Ma- 
ud nuj^mte «0 till, kUii 
fiAilbi. 
pWa In mA Itj DM 10 Am " 
ftlm 

ktr-^ J > 
_ HutA, ud lual^ 

luf* (MI fidds^w* la 

wick <b4 OALltABBtB BTATIOHI «ffl W tiU 
^Ht was bHl if wiU-bn^ nlM, wttk nc^ to 4bkbU 
HOM» bi iMi Ibtt tba inv on« ot ttB pn. 
9Mf {Nr. LiM, Bind ultb« irauUs w upana bi tba 

h^ i i ii w rftttlfcidi, ■ uHir WbMt «■- Umi u 

« Tilnatiw. Hnu iIqiu I i, tc,, to I* Tbt tboTt Ii • nalli (ind Imfmtf, mi mik tmlh 

tb. iti-jtM << ii^aj t g* y^M i»i^—i 

fBirDAYTMlbfitrurj, iM 
tapjlfor MM R.^^^ MMM K* 

^ 1l iM<li Miii| *> TanteOhaMlk 
Ta ITlilTilaapi 
faTutaabata 
VtMtaaaban ud 
tklTiad*. 

Podtlnlr wjibiKii iMn*. 

JOHH O. COHElTh^ bMB hTonnd irilb 
iutnclkKK, te wU, it tb« AjMtaa 
ilDomi^ Tins BAY. FfbnuiT li, m^-mU*SeS 

Tba vidinwiaHd foodL vii., * '^SJLTt.fo'St**'' *** 

nr 1 1 Hi T iliMidmihn^ II ta blA 
10 picWfa i md It Tin iDuanrm 
d Ifttod; e, Ulil lil ai^ftaiib»llaa 
SAHioBiarWuil bcupgllM 
3 balu naulBK tirtK but 3-al> Ditl. 
•.• TbtaMudunif IbalndalipHllaLhrij 
teHlaiidlteibeii. 

Tlrnu ptial*. T 1» T* IhsiT WinbotiMiiai^tihRuiMbih lal MfeM. |OHN 0. COHRN hM Teuif«d inXniattatti 
SAY, ribtw Mb, IMS, U 1 1 d'cM piHl^, 

"^aSESsar*** *«*i«ad. 

fyjjWIlWata " — 

Cm Mala. 
Tri niniiiii Mi Mill 111 mil 

TOHN O. COHEN »UJ m11 tt tht Baak 

Sf .S*^ WttDSEliDAY, 

30, 1661, al 11 ft'"*'-*. ^'SDNBADaY, 30tb Tclmuf. 

LE. TtlBELKELD »nd CU. vW hU In 
mtiioii. It iht Lily Mart,ia WRIWmffliAY. 

Jib* mw nitnj (nirruti. 
Tennf It lalo. ll.«lM, HLw. 
I Kia uai of tbi b^ LiMLiioii _ 
B> MiJil ol Juilib 

Boot jud »b« Mtbin, Sjanfc^ngi, asd Ow T»M To <d»i 'ijia A rri D i; . 
Hu'a H a nha abla BanCi 
WoHi'i dlMo, ta mir TaiM#<(l^ 
CbUdn'i dUiD dliu. ' ^ 

LE. IHRELKELU bad CO. han n- 
• sfind iniiln InainieKcAt hoa, tba lonortH 
Sil " '-'•I Kin,™ TUUBSUAV, 

tiSf'j'f|? H ^ g^*^*bipiB y^i< ba au ui lb«i,u 

Ilit*n ivtlimiMt ditto. B.8, H.H. 
nit*.. l>!a,k .liitn. lnM 
IXrf" dltt.i. nl[ dfHo 
hills ivlinrml. ilttn dUln 
llill<ic^rb(tlllniil>,l!^,r>uihtiii.DII. 
nun, bli.kMl kliwri 

Dittu all kid Incta, b. g, aHtDfri pai^^n^ B. B. 
n>Mi „>i •ii]iK«,«.Mi 

Djllo bJrtrll rtuttllqifMt 
IlilE.i iiiirRuli ditlft 

bf .11'* rbif IN pitaii wftiHBiibibb 

ntit^. iiTjiy\4ui^bn~ 

Ditto nurwm Irr wctlbi|{tsH, Iiir(H4l 

DlllubM K R. tail (oMhid 

Imiu bHI " lilMtMa 

CblMna'i FiuAowfewnB.B., » ^ 1 

piitg »bMndiMa|ua|ti*.< 

Uu«dJtti>tob«|lMr33r 

IMfa hudl oaabnH^KB^'klltfd^^br., 

IXtle dIHA. laorb «)>*, lb( 

rmia «tf bid bwU. X.I., jiiilAII f ll r 

IHtIa e«4<»u balnonla. 1 in » Tba AUmdra Sila—Banm Pindim. 

lOmi Id tba riwuk baniMCd 
_ MantnifculMu 
low «><J1 bv Sb«iI aMi dHHd Bka, ahoM m to 
10 Jla. iHh 

tMt tmt dUtg iltia djuo, M lb, urh IMO ba(i dWn ibu dlui^ W lb. Hdi 
HT bifi ch<*ii UiAi OnMv Huri 
tH fewi <Mh TiUs* CuuHT Su llHrWaaBaiin JM bl^ Bi^ BiittiM 
iW ba(a B ai li w 4Ma bati teHI Tij *.* Tba uaHuan ban nwb piMaia la dlmitnc Uu 
•wM nlMiltDii of tba liad* fusallf lo ib. Islroliimlai 
gf dbirt AhaHBt <# andiiai dm Hadamsir 

tt»«Ma If nblek la Mt ap unabBt lin padbu« 
ul«a h tojoM* HCMni iilit, ia bita Id uU FHfih Wlitt t™. 
Iknibla (nmtMm dIHa 
Budtoia 
HaVa Lib. I WBPlfMft AY. 1M b ft^iy. LK THRELKELO hA |X), 
• HotWa, It iba (Mi fbiL 4ii 

DAY, M u, ^ ~ 

£ft ouka Hluhi tpktwlflr — t"Jf 
S9 BHia HoblDKrii'i bc*t baou 
lA dlUo Kortb wntacbaiaa 
IS dtu* dnbla OlaiKiM* dHM 
SB diib balMlu Htdtaa 
M dIUD qiiarl>r.tiu dUto 
M dltta kutr-B l-lb. Htad*. 
Tuiartiala. OUniu'i Mm. 
«■ mam Df vbK tt lUMiK 
To OnHK, Cioilrr M-nkaipn, mid ottm, 

LE. THRKLKBLl) ud CQ. km bf«n 
* biitRclad tn M<u». T). rnocai ud C« to 
■ell br wuis, ai ibi friurlu gkm., ua Mar- 

bat WHU, « tUUBBDAT, u. baU^DKuT 

S jM Km ud MfWi^Mit iHiipr 

IdMawaiM^alataiM 
I i^WiutaTiriiB 
3 nam Wnri India ai w uu a t l*Htr Horlk WHH 

3? bi.i<aCdiiiaii'> ttaKli 
ai ditto tH?]incflbl niullai 
3 nkM ri^lmui'i mualirt 
1 barrri Juubii |||gj| Br^^^ 

9 obnbi banujtlleb 
I bainli fiBffir. MtiitdFttolh 

L^OTBESINUHAM md UULLBN have 

■ narind Initntilmi ton Iht InwKMl b) tlU 

VULudCh, 
W kii> diT vblti Ind, wb I out. 
I attm wUli point, lafh 12 tlv, (Mb Mtt*. 

d dMa (Ma dtuu, Ach Itila^ aagb Mlb. 
t IMi IM dJibh larb 1 2 £7<HbM iC Tel nw It nla. Mba Blin* T'iiiimI 
ITOBantla. 

Fit Aaiiiiia Bill, u Iba BMu, WfigMtibt^ 
TIUJMUAT, (ba llib Im^iiI, ^1 ftSSSCaa Ta Bpftndaton 

'Tij Canmclitf^ ud Dtbm. 

FOTHERIKQUAU ud XULIJDr 
i«4#lr*t) tniiiuf tkni tof|jit-;4iruittfiL M 
W™, WT■,aId■lu^ T ffiPp ff ATr,'"T 
iblaal. It 11 tnnaiit, 

WlB*Xtai Mhia III lui. 

THibimi M ia, 
Iwaadnla. 

"Swia U~al Tb tmmmp, WpbuH W i Palatum rijiiibnaiti. 
AuTl^an, 1 l ib 11 ( 111, on Ud OSniKia, 
Hw CimiiajM. ud albaa. 

^~^Mt.A«duUiat 

IVMa' T X. tjttlMiUPCfJ) bad CO. hmiwmTbd - — — -n «i«a If IhaOdutoit AaaUa, M anind 
Aiu Hadaauaar, iMuii^alaa 
IWuidl -all, tboatHlla. ueh, but 'f- ■ kUi JM» nifl initih W Iba. dlUa diHo 
tow dttiD ditu, H Ibi. «tfc) dlUa 
WTbspg^ggti null. M..1J..I 

hsM A^^v hMm BHt 
iSZECTuS^du^ 

Bunflu vOt bi u Tto* at Iba Anadu Hut Oif pi^ 
(aial*. 

Tau, llbiial, al all. 

~ ~ 0^ aoeaul if *bgu It Diar Ai*^t«, 
mt Bu> Tabla BbsiL la Mil HH. 
Jhi Pilala a Aaalia, Brntaa. ■nlw 
raalafflnd haa HadiaaaiK. JOHS a. CO! AaotkuBaaai, 
UU at 11 iTiM pvdNtr, 
Tba admaBlluid tm^i 
tp batii aiifirttr 111*7 lUffl^ Jraa. I tod 
d bilai bwwdfoa, lanvftt Uutbad cnvaL 13 a Id, 

A Ibw m tiiHa foiialalu talsTiUda. 
Ak Btdii, -aUb Pmawa ud Baaavi. 

JOHN O. COHBN wiU mOL «t At Jtisk 

ai;, at 11 u^ckKb ptKiailr, 
A aanhtWHi 0UltlbHBI_ 

Mubi 
JOHN O. CX>HBN , i tb 4 gj iaritM- s 

For PiUlva FUW. 

InauuaiH^ ml sdn ■ OBN Q. COHEN «iU ••U.M (ha BMk 

M iHia Mf nyiiliii banuaa ifl. 
TtoiMai lala, WBIWBaCAY, IStk FalnMT, IMI. 

aHKOafH, OflKu'i etacH, All. 
To anoB^ atunboititn, ud otbn. 

JOHN G. wilt Mlt, U Iha Bank 

AastfwBiHMM WIDMUDaY, y«bai«ir ■ - -- -- » . * tOHH Q. 

f S, ViBKiUnW mi 00. Un 
adlfiC iMttMllua ti atlL br aiHtiu, at 
CHyMartili^ Dwfw-alMl, u WU«iaiAt 
Oa bMb lulut, «l llo'chiib, 

Oa i wn a ar if vbav B nar i 
Bl OMa ■ Andla, Hialan, nuaWf, _ 
•M Hiai bboul U lb. urb, uUa ria 
M dttto, ilMil la Ibi. aaob, dlllo dMtg 
tMdttNstbaaiUlhti " *.* Tb* Muagat wa iB'iHd 
•d^fMhrttantun; Ml% Ifait WBimBDAT, HIb FrtWT. 
vipalhalBailbairta OavvU luaml, Ibbi la tba 
4^ utt Hiwl. B* a dunJeal uilyili U iHa bau 
fcud In matata 96 »t out. si aaUai ullltir. irUU 

- .^Tl 1 .L- I I. Vllfc I Ikl. I m loiltav tPO per ««. « awiM uiw. wiuimi 
MM Unqnul, Ibaoalr lalt bltbarin anOabli ta tbli 
■ilbal, gulalai mlj IK) iw onit., tbg ad<uugti Id 
ba iiriiad froia tu dm tei cvlaic pradihiui. blllal^ tc, 
■n tbai^^ too otriiiai to nquim nnuuut. 
Tbi Mia vUl ba «IUuiiit ini 

LB. THRBUtELJ> and CO. hm bt<a 
• ia»l|»mad bgibaJuBjtiigi la rtl hy aiwaoa. ialliamad bg tta lamtuma rtl hy aw 
d tbi y wwnn^AT, al.ll, 

Iba dua iJ & If Ibi Ownrf, kiH Bu I 
E. THRELKBLD and CO. baTa baad 
.Ja iMiaiiiiiad bl M i M i f rn n i i iiiT"- " f mxttnucBLD BBi O ft <rin wc by 
will SST; I Bona 
OlHa 

Cufu, Ah 

I'OTHEBINOHAU ud UULLEN 1ut« 
ban ^Tound uttb 

r to 1 1 a ckKib 
10M»- M oiiTnirT npotor vUto toad, h Itul 
m-19»- laakabMUaohh m-19»- lBiakBbariUaohbdW,lBgi4b,k4a 
IM-W— ldMiiidlUamiB%iu,bi!IR-lb.b«> 
l»Ua— lldMiidUtoiiudMiriH2>-lb.di«r 

I4lite«tts yrikw inkn dHfe^ h lb-lb. IM-IU— 1 ditto dllAi 
IM-IW— 4< IW-IW- ll)landi<i*]«»oebl* 

IdB-IM- i dbto d^ IW l IBlIf SSlt ag ^ 

tbnStnM 
i;s-l7t— t'aigdbuidw 

IH-ltk- TaAiUu'Uaah 
JII'tIB- abalHbariaiTrMMIi 

W boa aladvir clia, II s W 

4BdW»dMt,lSiU 

U jii . 

••i 

■ 0WH«,Mk<l*to 

qflUa " 
Wbaai 
WoDltibia 
ioaikaaaai 

Ml dft^ Tbbkf , an 
lObarnliwlii sU 
100 VM* I 

Ti 
Olbkn' Uatvlallb ' 

''mmm'*ii, TBjTuAT.diiwiiiiiie 

I,^07HBIUK0UAV ~ud HULLEN luTt at 11 irdiicfe Wtd 
OaUi 
OMm^ laAixr 
atUm^ IMfa 
Obf lic(IMnudi ^"^Jtaii at aJa. Pr,dEBilaarr IfoUm. 
lUibte Mutal-ldaia. 
MwUmBmu W lin luii 
Mil wnxiir 

. fc^^ ^^^au|«M M HjH rnflatuiT ITiittiEi, 
Om'triw 
MlMi'al I^^OTHERMGHAH trtj,- 
IMS. fbDUudCidwlfia 
to IiaiBiataii udolban. 

FOTUlRINOHAlirud UUU3N ban 
ifnln« laMiMllBHfttuthal^rgMaBteiaQ 

TH18 
liMI'iMNi'iATVBBIIAT, IbaM 
laVDhaafilitiMt^ 

SWa d gWat ^baaif a, *bi4 J R raid DAY, Fibnuij 3Mi.-] 
OSfilTEB bad I^ASABUB ^ban" bMn Q clock, 

" i f i f i of boit-frtinto cniii|irWBf 

Onu' aalf nlltiurt(«bia|g 
IHIIoabon ditto flitk. ditto 
M la'' itixK lad Hgbt bfuchw dWa 
Mimtl, bll ud iMtHl gluUo .Ida dttbl 
Btni' aad jgtilha' dirts ditia dltta 
ladla" ba) eMhahabiibit ditto 
~~ IWaU^dMadl^^ 

Bnalaaiiallil Ibi bit <piill|f ud 
- advr, " ^|a 
boot ud >bcia muuCutatwi ^aqll^ial:|af3r 
"i 'l 11 • ■■III! IIUM iiillli 
Flaad im'Xi S«a*a 
FuiF Wmiaa j , *) , to. noSBTrEE aad LAJIARVS viU idl W 
Tfiiwaaii^ 
Ctai|ablia 

^^nltaa^f gioinl dr^wr, "■*]■ — *t iMUa^ ba^ 

M Mia cuaal dnpay, rMdj-mxii dHblBi^ bi% ud 

i^luoid n Bi*M, ui Fbaa. 
Oaaonailif akialliargum 

Bit Mdd 4 • - • m iTSiia 

S Mna Fjacb StUldi.^^ — . 

"byaaai^ CHATTQ Brt RtrOHBB Wa HtuML 
■tru rtui fcanha t 

ami, at 
UUtFrbi 

Isttibia 1 
^ait, 
VmfJ WonniT 

Bfda, Tnrsar, ud Co,'a. 

TBia DAY, PibruirUtb. 

ROBBITEft ud LAZARUS B,m beta 
tlTciiTld with iuiniclkloa bvn Uia Immrtaa 
In irlt l>; lii.i, it tbtll Rutnu, lA l]u aban da>, at II 
o'docb, 

VJ!t tnuil nc* gaoda, Jul luddd, CI aruilc Qliy, nm- 
pimlug 

UBN S gQ01>», 
1' Uabt eaU wallLaijtau, Ijavil 
aMdhua dIUi) aalblat Blaik BAab Maaa 
WaiAaJaudbi 

Bal g iiMnid 11 11),, b ii db a aU ai 
Onu^wbn^ tki. ud uibaliM» fSSLiaMi "^''^ ■ 
MiBdabu^^a 

M-1bA Brtf aaBu 
^IMMIfriaad bHka 

Lu« vladatr blijkU 
Blark {rrfaoUnaa 
Tarlitu aatllai 
Mitoiaibiad Biall llitta I ...V . 

Ditto atoot bla diua 
Ditto MtutdnUdMe 
Dillo ball jBlial dllW Ditto nii<itif I 
DIHoc*irdHtli,iMll 
Hai'i but* Uaitek Hdlllte 

ladla' btoA HibBMi tiaaL fgju 
BM* tttto ditto dUK i^n 
iHiadBu FMi£d3£rliKialaa. 

Dtito ditto dlua aitio, E.g. 
DItIo otdmiiad taahman dtU^ KR' 
DM* Mto dMD dUK, to Im 
^'abidla^^^^^b aa-' a-* 
a Ga^SHBdSE^aftSffSi^a^ W tl II P iubi li .1 
LiUa calaiaid ddiiai _ 
Diltc nair Ud booa, to lat*; T. 
nut bittuD iwa aJliivn 

ma BiMei aau aun 

Ditto dhto Hal dliu 
DBto cloOi b»tl, aatmt gDUabld 
DIM dttte 4k«^ dHto B.S, 
plw> aadaru bma, T.F. B„ kai 
Ditto dMo dllto, B. dnta, liiilu, 
01KLV ud CniLDBUril 
Aaolt-OabandFnaofcoalbli ' 
« la lt-bt«l patoal raJaabrf 
tu »^DU>e dbia ditto 
3U (-Kl<Aiaa*lia«tia,B.i. 
■ biU-Blaiia Faulialbaa*4UuR»> 
1 a li-^iad balaad dbto, £i7 

at! «-OMto dua dtM«, B.sr 

Iti »-C^Ud«£MHB-B- 

tta t-ObrW mW fmimi Ulwxafa, da 

tin t-ZHHo laatbl Aal aiNMlCu 
« to It-WA aial i ll u lfctimiMt 
Ito »-6w6«'i cndB lua^dW 
«H t-D(ia dua Wto 
Id a It-DUto dllto diiM 
eall— aMf arimu dltu. 

Tbi i1 It jiil liiHil.ud aa inll 

tfia il ponbaaa i tbtf hanbiu Hdbltai 
aad luiM (a udiidid oadMia. 

TnaUbaAalidh W'J^fatoiai i»atiiiii'j ii"iiiilii, 

Piai bit a a tba fcto of Baa ud ■baa. 

ROBBITEB ud LAZARVB ha*t faini 
iai» 
^^•llbrit 

Tmu a Bla FM-ctia TiiMi i'lllaiw 
DMd roAildMii. 

WCTRaD ATTii biMT**- 

tBOWnW Bii LAiaUKt km 

FlSSnT Wlkat 11 ^tdiib [iiffljft 
10 im* aotlarr, nnila laa 
I . . . ■■ ■^-■| - 

Ditto dUadftto, la ato Asato dUla dMo Wat ud hffci 
Blai aad beat baiw ud farka, hi 
Dm* kalni nd |hud Mt 
ROBBITEB a>d LMXtAW 
Ikbt ***^idll'?Sl*r**' * ^ Bdlto «(ttiaiipr tufa .- . 
DUto dMa ■dlTan, uilMM'l^pW ' 
IMtodttapaiTtlltlii 
tWi* dltta atmp ud atun ladla 
Mto dkto kb kai™ and foika. . ^ 

^rnaribM* BMdi in if dm-dia fadl^ tai 

Taai, Ubaai. ■ BiAadldM mabu aFlFa. 

•JJ^OSSITER ud LAZAEOB hbT? .'•wf^ ilutnictbiM U mU 
la WBDNBBDAT, 
AuaUaaalaul llt^alKk, te MHfeai aad t b aai laww ^Tba aaiUuiaa waill 

■ 7 |S5m|-'i' aiutlDii u iMa aik, biblc u apna^ 
SSaSKuiiai'- tkar**<'iai>aadbraBia-daa> 
S3^S^ a^w^ a adu, ud a* bt bua-ddi 

tlaaiidala. fhiHtei XraiaDnptori OMbhtf, Fkwh Mvtoaay 

Ac, Afi. 

ROBBITEB ud LAZARUS hav* raoa»ad 
iBMntOpBi «(Bdiala««ian boHiDbTaaa. 
Itai tl t hda Itwu \u 'Sjlff 1 r^^^^^yT A " ^ ' iU br 

DAT, ^HATTO 

uib^iw^uil^im 

Inv^lnea J a 
bau, md cit< 
ivltuii 

Mm'a blaik dil|:M|M»:M 
Dlua wbila lUHAlOb 

IHita " ■ ■ 
Mu-flw^lMMMdl 
l>Mwl^¥da£iiia 
IXiaa Aaa rf a u jdat la^aajl**! 
StUoBcolEbtalU^Um, CC" 
Bif^ aad ruaUu' taaad aad JllkUia 

Ditto laabaaul dntma 
Bift^ ud jmtla' moll trgaaa , 
Hu'i diab aiile tnoan Yeatbri BiMeh tartB AMi 
Baji^ aad roatbaf tWa bilai^ HU 
Mu'i haij iia aa abka 
DMDFwb Albtli Bn' nan tail iMa a^a TUBaPAr,Jlh,|i!pMj|j^ 

Ta Drtaaa 
ToOatailai 
TaBitbaa, aadoihn 

M OMt W B» rati, jari imm%9tm,miK^ 
TOTOAT, Ml VWna?. CHATTO and HVaKKS b«*a laadTadla- 
atraetloaia to aall hf aadjv, at Ibt Ttataary 
AaiaiuiBaiu, this »aV, IM Mai^ M II iTlMk 
Oa atxonat ol vboto li iht Doadata. 
SallaM<IJadab,«ooll,aiailr, b. ' 

1^1 WnWatBai 
AH am aiSStpl Hfm'mme 
Tan^M*. ■■ - ■ Ti SSut^ H u la ^ atid olhiia , 

lie Hn 1uiUb(, CHATTO aad BUQBBB 
a a a wha aBau tiia tapaiMia w iw, Id Aa THaiiar AanI 
aaA kikai^ ai 11 riMt paoiadn 
U aaa lai hii P j , a^UfakiM 
,«UtoiM 

_ _ Va, niadalada 

Hdabiy^ audilai Maitaltiaiikala 
TailaaawdK 
VMatV»d> 
UtiiabntaUbtfn 
<Md auB, laun iHp, Ba., fc- 
Tauaaiato. tRlDAT .m 
)T<lMaK«a 
Koltok,n 
BduiUis. 
DMalifiH 
IIWill.A«wtac 
AKAMilai^ aad 
QwmlUlinlua. w CataloM aia ta oaarta ol wtoantii 
a^Bt wSav fcdyjgtgablia at ioHi 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 482351 MA&AMOA JlUtJUOT. 
PaUn Ml, trfAntHM rilMtoa K ml iMndsi ahiil ■Ok In 
Ah ftAKDAL 

BU, CBRltt UJ MWkc hxb^K It k atuptid tm I- hbbvIw ibdIdhA honliidc' psddiKk' rpiU^ hat, « WMfe 

liMBMADorctni 

((IliailH, (114 un> vill mr Tkt pnpoir oftrt • 
kr HBdl MdMIM, u It 1i mtv I* • ■j I i' I - • "i -t i] I • 
MucC cB 1^ in bat llijHu A**!. A< tt «a b> pt^ 
UntrMMta Ua into akn muHml, ImtmUn nt- 

- '•' • Ttttmnmlt, : 

UICHHAKDT DISTBIOT. am. 'tM p* *' ailB i >IB 10ClMA.ltPTC>jr, to- tlM MNi «( vUita in: •Mint ti im iMd irigr. 

KKmKi»9pir miirpmmixn n- 
Hind lartmHau, la hA br niUlii umtlah, 
■t tl» Roou, m->tna( THll I)iT, Ibi 3ta 

Ths ■Lon ud iitfvlH pAdonl uuuoiL* TOTHEBR, BPCimCB, 
KINOSBBII>OS, SPPOKD. 
tawtiK tiifiUiir 1 t«T oxIaiilTi iiH, of tot 
oiKhy«tlnr vnmwj^ iBtmnvwd vflfe ttlnljr diob^^ 
{^tlj rkipf r^'V^ "Bd ^iQVbAliil vUh ■ Tuiirtr of 
rich M i ut u ua Hit barlMb w^oU anmtrr k 

BlniDdutlr vptovd br GOGANOD ud HTtrti 
bmirb ad «laa pcMviH lomB ncf Ah 

isft I'iHlillitJii «n eitlBited OeffnpMftI «t 
le,(!W BHBRP, tnit »«iiiriliir tg mptnt 
tba sugbiii ■njUwt one* WflHr Anna. 

■ inil'l kH, ^ ibn •UhM; tb*i tM« liiii>, ^ 

.WH. 

lom a ud 4 lu oil, MM 

loan i uul d nnr M 

' tr'jiAkiiii; '* 

tOU bqwltH, n4*« or Xm 
«TATtOM H „ tD 

. Ihlllll m tk4 OOQAVOO 
V rift vkBflrt^il^ fcf ft 
ntin hUod toh toitTnh. It poHiHH anultun 
ot mmplttmbt gmttAf Doutrj, u4 bii' boi « ntU 
■omtH (rf ihMp (4ho«t t«AMMHii of *UA 

iMtei) (liipai<iiil*f on It, irUli It tmMm muij ill 
ftnoMnr tmbrovmcbti for ovTTtnr n a wj lufi UHp 
Am, In ihiiitkai, buitr ikli4-li« bOb faB nta- 
nn4*t> *l SOCKBAMrrUr, i> > «* Uw la )!• 

ft n 111 I ll II I millll h 111 ■ ■> J 1 iTmI 1 1 111 )mdM. 

Sbkul nhini— i< Mti«Iii|w obm ball 

t» TWdt5fajiB« fMltiiiii iMiJjjjjijrti 

Tbbi Id bIl 4BmT DMIlXSaBVlS BALE Of TAlVAUil 
Jtgjl*lHO AlXOtMSNIS, ■ ■ - 
i^tka KtBiho taaB|( g( ^taM RICHABDSON mi WRENCH bin w- 

1IL0€K 3 — AH IhM ite 
lhtC0nilBK<4tA 
TI8 BDAJ), hnju _ I 

AlLOTtalMTB. 

t)U>c)t l^AU Hut pSaJtrSSSULSLlid >t 

BlUIBT, havlna i bootuti of IBt fcgl to 
^I^™CA^,T\^S5SK&Tr'^ 

^JiT' '%>4iXw> TimnliWilu 

• ofOoiii iat tatTiiShB ha 

J «4il>A ^L. Hi-v ' nbdliilid m 
lUSlSIHQM. — »m UdtvdHB ul Bl a> llioyo nUirWoil IBf bl llipHlii (1 HI WW OP APPltf, MOm t<n<llHidDDaM>fa>t -^-.iitiii 1 
mntw lim, iMwta im t^ i^TSSSCSHi 
^ QVUHSLAHD. 

yoB nnins MiK 
THAT iinMaiTX nBRT^DUW Mair mo- 

PBttTY, OLKKiliS; 
lOBABUmr (nd WREKCH (iat* n> 
»** IM^ ra-atnm THIS DAT, Ibo Ftlr- 

OUtMBLO BTATtOAnnplB intBWii awtot 
mlv. h Iba ftt-bBBdlUXLINa DOITirB 

ouTlacT, Bd [HfciBteitr.fMnik(iiti 

to Ika KACIHTIU BBC 
rm tan M* Mmnl 

STu^mid vUikhMHtw iMtlaimltU, 
^Ib- ynlBW ■tlGMOiMadtft W. latdif- MB! WiUnlat linMt ba na, rUUhi 
tatftlBIVlir. TtolAaniitBtifat ' _ 

BUjaBad ftir AhBSHftlmtaf ■ V ooaaito m 
BMd, ■£tiaBadaoakait itte" **' <f* 
bu «*• fea am Maba, aa<ln« Oa abaa- nBiB7 inat. It 

""" mjm tSBMn IBd I«W OATTU. 
AttbovfiMBi tlBs, Aillr im Half ir' Aan* la «- 
itecAtd, a imlUB <( tl Ban* bntac baaa Bllad 
iBtoeaiTTaloA tha abaif an m lb laoka «t 
■bntlMt. 

Tit liiija iinpiBia in or a 4baMli] oxwb Xbaj 

"tC'^OlIlStXAb-A eon^ta Tftb ^ilnclad noC 
^BMahif vUt Tflnndaha, mid aoToi Toonnt alt Aooftd, In 
f,^^ aidaaltaUo flir tba rvldfllAL of a hinilj ii 
cat*, tbaa Ja ■ KKd ngitkUi ivnlaai, pdid kaad wall 

ouliintfld- 

Tba aul-buOdfiifa vmwim dmaB^t aattan alH 
' aad ahdiocl^ , hituhaai, lUn, Ml Mcntaipf^t naai, tbna u« aiLisskd hai^ tn bitia, twk unit 
aBMf atockjari nii^ •>tai Calaai blUlu nd HWMr 

nanuTtlim ini-aWtnwi tHi «Dod bo.ta aad log- 
jaida, aad tn labB b*|* lot^aida ta anltiblo plaoah and 
o««T oUw aeanman awHBy to aanrlai aa a 

l««|iHt7 111 lUa ' ' "" - *■ " Tbi igUoviii; iiook idl 'H adl«ljli^ihn)Nri» atada^ 
KW18. 

cue fniai cma, ill mnn WliM: 

ISi; irjtt iW, ditia Itlto 

lUa i-jtmi dd, dluo dtit» 

ie»<> 4->iar old dltte duia 

»M (-rnr *M dltt° lltto 

9IM 4-iBr Did ul lecd, ditto dlM* 

Total «4 own (man or IfiB), IMA 

Total Kwahw ^jOi* at iBt), HIT 

40 « Bwnlbi <U, ftl9«M TWi, ta 
ditto dilto 

-lOlI EQivtba «ld, t/CoxV TaiD^ dill* 

dftio 

SS 9-ji!i>r oM, bj Cn'a niu, ditto djtlii 
IM njrloni, ft<« Dartdaaa'a atkd otaat 
■alFd lloi:1u, dModMa 
total o( tana :b«> or Ibo) ■ 3W 

nM*tv4Mn«M|i MitM IMO HBAS or CAtTI4 a •,«r.MBk,tiP«alBlatd W HICBARDRON aad WUDRflC hbihglas Ibia 

ni^BiaHllt Futiml Piopiilr IdIo tb* uubit tlx potHtn 
bI^ Cnl tbcTO ll ao ba^ivdty h> *dd 4BvlDb|[iby cMigictet 
to ID« abort aimplo dwrittloa of ilie Itiin aad 8tocb. Tba 
•llmtlon abh;)! I> bortomd br oaf llallsu oa ill ft^mOia 
oa iLt lar-liBad fiaiUag Sena diabM (iba nott notol 
Jiniiiii OKLatrf la tb* «i4«lM ll nflcfial 
BiidfDra that a ataik* Uka r*in llj, p 
1(3 immcaHa ifliiiiiaiM. Tin aot ba loubnl It ibo [TBMttt isarkot, vbaa ao J^DjMHrtainJll^ OOOBT 
loraE^ialrbir kAtstiOB U tbli rsunmod £krii^. Tbo al< 
TlUacia lrhii;k Gloilf ^aaaaiaa an ao auaunaa, aad a» 
viU kwn, Ibat tba AuetliaaKa awdd imit tOm- 
tlni 10 ibabBpiTtajit lbottbatttanB,Tltblia)nwitaui> 
borfif ibn^aadoatttfl, li ban^ bdf aladia^ b4 tbat ao clbcr cbincf 1^ llbtij toaiiiaatan buyaB Bin ba 
clum^afobtajnlBi a DwatEaBi vMtll iwa a iS\f of khHphitkmJrijxtlA Id IB — |-*^f**TT. 
bj Iteaala vKMmf);. ■Ball aaaaa- 
aisov M b id Inl«ndlnfr ^urchAKta aro loYflod 14 Lfiitmc^t tba propHtj 
prIvT to tbe tA ialiL ta tbs bnod at tb« ■bsep, Iba 
qoiAtltr Kbd weif bt M tfae voot, tba 4h*r«ol4r of tho pnaia] mana^tagait, aad tba aernuna «lmt of fni 
rrulnf cnaaliT, an Bldim oonbiaad la aar pnpnijr 
pnvBKBt farwara ibr poaMTii a^by f^Hatm^m^ PJIRBMfTOKT UU. '- 

PBOBPIOT ttMO. 

XABrXBH CBUX, WMSBKM BOU), RICHO,DS0N _ 
ecdnd taatrnctioDa Mid WRENOft IjiM m. 
oa ta atU bf vaUta aoMML il 
oa FBIUA^, Mb KbBi]t, at 
LOT L-BnaatCa t»-aaa an^ 

Goal, idltotnlsa IH 1 

Lot • -t— .-H . LOT 

Tbo Bonbim aiolalT of Dii^'a 
■^inf VA I. 

■not, oa tbtXaatBnCnit, Wo — - ■■* .^"S^™** ..... tdMolag lot I. 
iftatf. 

b>lir,3,aad laUa 
•al 

Hi MITS.-L 
LOTM,-' 
LOT 11.-^ 
10. 

LOT t3;.-'Cluabbl'i 

Tbaae buna »n u uh Bnao ri^Bm i^mat. 
Iiuudlato TbUtT of tba taiow^^ tao-a!: 
- ■rfe™. "^"^ >aabT, BoKcnibai^ Ta^ 

._i^!S«rX'5a'*ba'*ito.2'*' --^ 

loo^tr. wiib , „ 

aww.tba opportaab* 
tacKiaa^, 

Plan » ^ |1_ ___ 

Tlia UttB Ma.babMtiaiidMit aji — « ""vsaiH w 

land) bitbaBotal Pwot dl 
rbU^of tba tOlavha I 
'ark, ^oialv, Bouan^iiaL T 
■5--™,-— Ja, aad an don U Oa ftao«i HIb lao- 
B«Bwa» rtallBL Tbw win ba Bfitaloli to 
•^•^■•l^aalaTll] ba nUta 10 akaaaa aalait, 

tba opf^rtaabf - fWljiilf^fy ' -■"'-"tiri ifiiiii. m. ICHAHnSON and WftSNCH ban r*< 
JT",, K^™! toainwUoaa ftoiB Mn. BOWBHHaII 

-^iiSif.^.Sift^ ^ 

KAKUUTa daU^bilBOr aibSf VILLA AND 
SSrSwL J i r ^ ?* ** i*Ml. «*B-i UM ant a. ball paaiTf, rt«-naB, ' SiSimmS. 

W^an>^Tlaw<^tbarliwtadtiinodFaraMttar 
„Tba CMBda, arcbattL aid TlHnrd, 

JJJJw^aoaiB to ik* al^ br nAaiv, n u A* 

i.i'^^!!?'*'^*^'*'''^^ <^ Hd taM- R B BbHUa' KBTBBA T. 

^HPUI ABD OBtMKBtTiMF 

_U(BAE Bicavoim 

DBItBABU IimvTHBin. 
ICHARD80N uTVbSNCH bfn taind butnuttiH M aaU bf paMlo aaallH, 
ailba BooDa, ntt-abat, oa UONDAT, IMb HikA. i 
Ua4iiat. )lBi>tdb)wdo(|ntlaBa|rbrp<'alaoB>bw^ 
Al [ioo* of land, tcmiaiiibig aboot ITW ACBSB, SEABNB' BBTRSAT, 
beaaded va. tbp Dorlb Gtfno fl 
«al by W{l][iis4' fann a&d ib* Mi 
•alala batatto <mwltA VtUoit Mi 
Mriailii Of (ba iMB of MIMii OBKAT I'HSBBUVBD BAU. 
BTadaroritaKantMiaftkiWaat thiMt 

ll bl Ba««at mibat, « FBOit, UA Waib, 
at n imikt 

naUoM* Whibla InoboM jMartlaa :— 

OITTf OF SVDIlifT. 
LOT ].-FB0IFIOT OOTTAOB UfFBR BLIZA- 
BBTH-flTBBBT.~A OMaaoiliiaa haOi Mliiiw, 
baOt of btkb ta Mn* kHdaUi^ uSaJai I 
MO. < val nwb fA 
Tbabbi&adarfaa 
a ftiBll^t*^^ BLIBABBTn-BTBBBT, 
vUh a la|ilb of ibsM 1» ftat 
Tbla la a nlUbBmi ooniAittablo hultr taldiaoi, 
litial^ la a nHtal m* lauiBlbbte baaltbr localbTt 
a k« ndaiti^ «aUi tf tba bnit ^ oltT. 

Ilia iiimliJ tv Aa Bn. B. Btala, tad flMaii 
raaMaoa aad pMMla of Itha Dania, Baf, Tbaiw 
B*kiltr.lma,aid vdlMiM. aad tbabaoB^oaaM 
ntn l*i|iildla uanalll 
tantm la lUndad to Ibo 
bat to a bnorlto nubL ■ 
abiB tbajnicbaaer ts 

bmn if dealial, 
OLBBB POtHT. 

LOT ^.-UBMB COTTAOB Ibd aBOUBDS. A 
pnrllr Mbiulaa fwcBn naldm* bndbif faba^ 
flH^a Eaf, nat la^^ Piibit. It b Wt of 
bricb ud wBjtbarboaz^ and walaba aUitnaaa^ 
UldiBta, dttaabu-rvon, ifi^t «midab, TO'd* 
ooaAbODat, atalu aad abadi, irtlb veil of vatr 
mted «ttb OBBp. 

Tba imda ban a tnntafo si Wl bat ts Kamadr- 

EaaartbaStibaBoad, aad alao IM bit ta tba bar> 
an Wd oat Titb mat via m Arabboin aad 
Bodaitt o iaM aWa giMan. aad aaaall pa4d n fl k » Oan 
ba^^i^lBoatbar. T«batln(. It baow oaMfM 

VdabOiMacaladaUtbUblijp aliabi, baate aat 
iHif iba adnjibga Dlailelaiaai|saiiidoaBTslaitptiiH^ 
batrinwabi biBbp fcflBbaibaaa. KJaaaaataab- Bbaa rlOa taMat, iqnn >U(A a laiia lam et Botuv baa 
baf iij adtdi aad iA ba BmB m. taqadliia vBibi iif 

BbCrKBt-'irtEBBT. 
LOT 3.~B!ana balUbf tttaa, barbs mb bn 11 bit 

u, M fact flmtac* la Boaaba-attiat, 

WUUw tBd liaa^ abat bi^^a i^iadb 
barlaa t# ^ th^tuaae b 1 
irH to Qiii]«i-*tiBe*. 1>»1 4 ^_ 
UaMk-WMt, ib4 lot E of aoTiill 

ritcta-alnwl |daa. 

OCIAM-fiTRBBT, DAR.IIMG FOIBT. 
LOT 0 — Valuable budaiU Uock nt bad, oiBlalaU( 
oBo acta Bid a q^anar, battarabtabaiaf S4 bn 
■0 ooaaa itmt, iteitlat ibt MlH4b[«tlt^tam 
FMatH; — Obaiad^ tlnaaaabi^ aad BaoMabeBno* 
U trUl ba Kid M coaUAocaabdlfidadaapartaaa 
mn 

tOUB VILLA UTBS, 
barbs a*Eb W bl n> bat fci^ai to tba nad, *kb 
■ diTtbirfaboallWbei. <!ub*aieand k a* 
Tba atalilob tbla Maa fwa Hj o(aii«faa Itabcml 
tbsbaulB £iabmBfb boaUtr.^ba aJ|WI b aHlwB. 
aad tba Tla« it aannbla of Ika hay aad nmodbv 

"l^B^^ TiaDrdUWa nd 

B^tMTSb 
llwOtbtaald 

BHBPHBBD'S PADIraCE, MBWrOITM BO AD. 
LOT fi — Bl^itan ckoiea baDdlas alliitBBb, ftoaUaa 
tba HelrbrwiBiad, Mjrt laiiij Ba aa itHtt^ a^fida- 

TbBHi valnaUa aUstmoib mat tba ratimttr 
Inadf, aod atr aaaf^ crpw^b Itiii iiaa laiiliai iBiiiHiia 
- ■ • ■ ■ - (atanai ' ■ aUB BMWiA jn). 

■rocK ABs wATigirB^a»^y» wumr 
oooAw^ nAnov, lhomabpt ntflnuTT. 

togiAawMh TM *iif,itBn ar Baaiad MkB 

TAufioVl'iBd TBIBIDAD, KABAltOA SIB- 
TBi qt, iri> MW b aad of nm., nonot la^ aad 

OIJUlSc)rVrATS&, SABLIHO 
TKIOT. aM lyUtifa^ aad .10 
iBoia B fltiiai^BMML attaU^ at 
tabaa at a rtbtMfcBklAbKw 

BJCBABtWOtt aad; WBBBOB, DotrNa SIS- 

bmbaadof oattJs, 
Btook, bfti, to bo , Anctloaoata^ Fnluaiaaij Kotioa. rUBI-CLAH AaaiDVLTUBAt PBOPBBTIBI 
•MttflQWX ol WOI401I9OIW. 

l».)iii»iiiib jti% ii ! i i 

altbaBooaoa, Kit ibia fc « dbdM^XCKlB*? 
•bfab aWboiitna. , . - ^ . 
Tba bUL>irii» iMoaafiMbMi BiB^ iliatWjtelnh 
of WdltSiiBA bXifbfUt offea aaM Span UT I^KM PBn tb Db^ i«i iB^ 
adlobbi BhsUlVlM aaHa, aad 
■UoUTignat. 

0^ lSgjbiq?art^wS^5'!^iU^St5iil ULBtaBaf RAirMOUTiro-BTDBTBrjLDUra. 
toabW^sbaalnBBap. BAKBBIP OTBNS, A<k, 
aad a ooanalnl, mll-bidll BUTCBIBT SHOP 
tdiilalas, ritBBto at tba DonBOf TUBOBO ad 
FKAI^ie BIBBXTB, 

Tftta-nfuatbaaWa, jj2|£|^Jgr*J|Jj[J,^Lr|^|j^{j^ 
MbKbtf-BHi. 

It (ba BooBa, pM^bBi, OB fbidat; liinb^^ 

11 o'deok, _ 
ABAat iBotiHBl of laoddbatsl bl -Ma tMm id 
Tmur aad Fna^la atnab, barlw a Biaabft of 
abeal « bat to tba binar, tod tM fiat b (ba bUar, 
■ad an aUob an notad BABIIBOlClud 
BVBBrANTLALBTOMB BDILT BUSlMisa 

ata&bdl,tbaa maa^ aad iHe, ttiftfigt,l0k. 
itabia, Aid. Ao. Alao, 
A Capital BVTOHBBA' (H0P,«9ataiaiB(i«a>g«Mt 

kit* bKobflv oaBar, i b a d i. 4o. 
4^ Tba attiatkn irbalaei and olbm, aadW a par- 
^BHt tauBbuaat Iel an lu[ii^f In^ and jtrooM^ biilU 
MiBtj, ll panlcolarl; <Uiw:lad to tlM uliovi tnabaliL 
wbfckw ba noouaDaadad Tr"r--. BtttanB 
•IIMiM,<lgnl«B|ila FaAjM WM»mm*tmr 
Vnia bnaHtr, led «*r to if^BiiiMM Wilt 

rdaohi^ a atiady aad haada o m e nbBL Tba aaaa vitt fc« 
iha hl^taeai udd<^. 

^'unut at Mjg, , 

BtbUIAUit CcnforUUi aad nbabinibi ilaaa-ballt COTTAOB 
BSKtliJUtCB, «fib Pbaw OardtBi attaaadal tba 
JaaatkB If JOHMrroli aad BObilks S^lvS, 
M^aprap^ br Aapafalatar, Oil^^Mlr. 

Tttb UaqBDatbBiUa, piCBARItBOR and WRKNCH hira a-BBIIXY. & _ 
QituAilaBd, ta _ 
■tiwi. on FHlDAT. 
fi(JOHN[jTS3«uiat!09I _ 
A ^4iitii^ nf Alu a^raa4a 

■tzHt, uperawblcb la tiubA a 
COBFOSTABLH COTTAO* tlBsiDEHCB, 
ntbalabtlally liliilt f4 atoDIv ^^ii^litlnJt wld« 

iBiudtbi OB Bua* ildaa, isbwa kJt, ibar CAFFAIN 
*l*<Kn£ 
OBBAT SIBIUS COVB, 
POBT JAOBIOB. 
LOT 9 ^t'lrg acta, «ttb aiabiiln dm ntit frtotaaiL 
Bd^gilat Iba ft iT i t» af f , KMeMI, Bag., atlba 
LAdB COVE. 
LOT 10.~F>nu of 21acn>, ntuata atkaadat BaiU 
Bg^aad dlTlded br i niri bia IwaWohaW %• TUa ll a milod 
- 'bibablBllt. ■tIBIIbB BABBOVm. 
of MIddh Baiboai, cooou. •"VaJS.*.-^' fcb™bBb^r:i lB Bii tt: i »jiB: B .i^^^^ BanM 

LOT M._«"^™^TFABM. 
feSTaST-S^^S:-* Adlb^lS^a 
' tbaaaaUnanJ n i t i l Jiintottlibaoi^tbTBbl, 
iSa W «»CLIFPB, LOT .7.-l«-.o5^S^'?»^' 
^MaoaJIftlfa 
wliiBia'i f Brf . 
www OF BBBBIMA. liWfi^"? OF MVaWlLLllOOEi TOWK ^ 

toy tbc Hflirt H__ „ „ 

I? Um lab Ml. irtasuB, 
•tkaowltdtod itdpnaat & iiid, maiiaa hi ' 
niniba to Iba poRiuaer tbat thm art 
*Wb|»SKittB b tba aawaj IsMilSaa 
^naaif nab 
tba 

Ba7 b* caidai badybd, Bp Tba abova ootlafa la in tfxadlaat onlec, aad caa 
arfuanat otaJdin f ia ba TeoomnMBdad to aoj oat bgldas 
oat & aooBtatabla mMmalutiib hnBrlla atbuib. 
It la Bov hmaibl iBto tba nwlcat tdtfr 'i" Ibaraaam 
gabd, ladH B wlllfc^dn^ta AmijdofU ttabl^aat 

-rm^mmmak — 

ST OBOBK or TBB MOKTUAaiB. 

■CHO POQtT. 
HIDDUI HABBOUH. 
BuBialiiiillT ritsatod bdaaabiad. vHb aiuulta hdl- 
bn-bc BBBKtaf ud onhaid, vail basn, m baku 
bn^ tba laopaatj mf Nr. I. N. BATS. 

RICHARDSON and WRBNCa h«T» te- 
nlnd bBtnHKiooa baa tba aurtfiiea bi mU 

AB.aSiSii.Bf tiad iBaab at MMllt EHbon, Ma- 
' jiM|f'#PM,,K BB«^ abao) h*B a Hfla km 

Ka«S!Sb.':-*i,r53 **^ra 

ft uka4 tin A K Ml wlv flnA, »baBt An 

■li thklBi HnVi. Hlddifl Hubcur, on mnrtli 
ud •>«(■ Ia <lt« nttr of Mlddla Hubuor^ ud Hitir 
bv th4 f^qdi -wiiiv mck [ifnriMiil^ tapoa vbniL 4n 

^fflit Uvm etenA, Unbmd^ tni BfLaHdU^KWlr 
^^«^b«llh)n)it n i l i^ wa » wl[]riMalBtt* 

Rftblb hTSlatlbli "*|| ■ 7:10 Bl! .™* 

aBdM^hjHgyttm TAVOLVBl, aoUTH BBAD. 
VBHAKUAQ COTTAOB, OBdaa, ttd P^laib, \mwt- dbblfatUHjoaotliBiitlboOldaBd tratrSodkllaid 
Bnda, aad barltit ntaaaln boebga to botb- 

||lCHABOBCT^"WRKMCK hdva la- 

AM'MrfiliM tit bad oiBbHiB avMlf 1 nab U 
HMBaad^ aairttaBebbll^aillMban. 
Tb. had b tall aaluafatdB, bHkaBdftaat,a^ Tba oMbttfttak ■watlkaBow BAKB-NBSBT, CHlFPBHDuUiA. 
_ „ „ ^ TKEBB ilOUSBB, 

picaAaates ma wsnrcH han ». 

'■B' ••li*4 taMnwBMiHadlbrabybBailBL ^ All Out iiaioal tf l«d, bbif kb IS Md U tf ■tdga I 
ai tbo CbtppBribl? bMa, oOBoiiaelMaB Can^ 

i>Madal OBibaiaAwBMnb.aBM Mb^^S 
•bkk « Batdai.THatieAplTl " BoIj^ 
Urtntati^ with Tarda, Ail, 

... „_ Jtau-abaatat t^ m^T^ ^ 

IbB* bMBbSMi|^S^!|££Cl^ 
. Wla aaa 

far noBbn ijaidbv „ BTKonga. PBILUP-BIBBBT MOBTR. and OaBMBodloqa TM Haadana. Biitiatiattal. wsi 
CITY MAN«ION, 
Bo. 44, PHILUF-STJUIBT'-B.iirlaltai ocoiimiUib of 
WILLI AK KACLBAT, lafr^aad a4jo&lBa Iba 

' n ' — ■ " TITLB O w l ft— ttaCwarataf r niatTtador, R lOHABDBOK Md WRENCH hava t*. 
1 iiriiiil liiiiliiii^lwi ftw SAMVBL BRV8H, 
Baq,. bl >aa btntUk Bbelfca. at Iba Booait, Fin-alract, oa 
HCntDAI, Haisb-alll a'doob, 
AH Ibat pin 01 aaarSoflaad aUaalad on tba aaat alda Of 
PbdlaHrinBillettb. bvbbb It baa abmaBaaf 

ka* |tai«B/ \«t fBt wUai aad «»ia aA&A to 
g> nuiuv ifaBi, ■rgtiBtdttal 

ABaTU-BTBBBT. 

IcaARDBOK and WRENCH ban n- 
I a^trtd laabnetiDBa «t aall b« paldlD aiwlbia, 
BlIhaBuaa, Fltt itnrt, oa FBUOAf, Ml FalnHTv 

IhaalHlBof that a iiia Jn p n ai tl i batwa aa I bibb V 
b4B^M to ib bta ftr. nab^ rftub b 
ABnU^BTBBBT, niBobllna of a atiai balll 
Kiat umbbli^ * noia^t labki bibbn. tad 
aaihiiiBiiil rooaa— ibad. An., b iba rav; alaa> J R aattun; tba wbob oaoopyln* a Uocb of laad bar- 
lata biadact ol abivt m hot (o Ainla-^wtt 
aiQaiBbff tbaiBDfBV kaun aa CJuliTa-Iiafldbiea. 

BB' Tba abon rahBUa frnbold pnipcitr irfll La lold 
lotbah^lMtUdlir.aad wit oooiviBa oaslbl foMmi, 
aad baaa mr taMaanlhatMn l» Aftr)*-t«*i\<Ba a4- 
tnllca ot oiflialMa b dbwtS to tbataKHaOiKdiaf a 
brat-iata abboivllf be teraattna to advaataca. 
■to IMiat t^AU^^g^ROa Boogu, Tba (!OIUlBBbLAL WHAkP, I>artbii ^arbtXK 
TbabTOBBA. and LANS, oouialla^Bma 
Tba iTONB-BL'ILT STOKBS in Biai-abast, aa 
Wbacf 

Tba BVILDIHO ALLOTHBllTa 
(ndtaLAna Vaaad'i BoMJaf'- 
Tba FAMILt nnTBL baova avi 
T W. BOWSEN haa 1b« plimni to »B- 
• Boaaa* tM ba haa racaliaJ laatniiiHiBi to 
aaH br (ooUaa, at Aa Lud dab Bow, aBiaaBl>%, 
to be aaanad Iil a ftuin admlbMaa^ 

rbi a-bola of tba abara rahabla black of pnnartlBL 
iltaated at tba ooraaiotlUBKaalflHt ainata, 
kiMIai axkadra aatrAalw b Dubac 
BaibHi ad Uia OetBBBidal WbiA BniuS 
Mlau* '■"^''Vt ■xA abiMW UD 

V- Tbb It (Bf af «w nM ralaaUa (Br pnpHBia kat 
baa tnt baul a^ad Be nibUi aoanatltiiB al im Mm I 
■AwnbHbatalakaBb M aaUlrWm of H to aatl Iba 11 Mllballl itBTllA)! (mMFAMlBB, BBIP 
OWMBUndBBCKAIlfB BidPBOSVCB AOBtfTB^ 
ibr (ba abnaa aad lala of '~f*ha*1tHn ia aBiiil^ bai a^OoUly flooj, gnln. haf, 

^"1 U - cnacal, 

aad oAbar ooiaabl pra- daBL aiucb antra frooi tba varioua patrta cat tba iiiiaal. 

'T^ntaanMBtaSiAii Iba OoBBMobd Wtaai^ ttB 
laaitvUUtof Oaoiria-ibaat, tba dtrwiitan, 
to II than al) ottta dto, nadm [ilia 
otbiUaritagBatbni ba aia antral aad 
. . If Baan raaiala ; aad a iatibta t a of tbaot, bold- 
tay abb ib aalB laaiaa aad baarr laaii, wvM da irtu 
-~ liAiMn baibcJd, as which wira- 
VMBbdaafabfeofatariait amal " ' to 

iKMiiBi mr 

tOHidjBalaiiadiaadhBllaiidnBalaa bt 

alia BMUoat, or tba atMicie ol aaranl Baa tbet*. 

_» a Tba tantia wUI ba Utia ai. ' 

Bidbl _»1I Umiata on tba tbnlb Haad Boad, bttoaaa 
WUUam B;Ba^ Baq., aoSov, yj^ tSSSS^ 

d'oi^Aa ' 

AlAlbat panMl of land, aitualo In tba patfak Ed Ala- 
aadtla, {n tho dtjr of Sjdne^, eoatabtJaB 1 rood 
} Hnbaa, iwire n laaa, ooiunwlac oa Am aoqlb 
•Ida at tba aU Smtb Hud Bead, at a pobit dljlanl i Bead, at a point dljlanl 

HI bat 10 Indua waataHr tram tba CItr boiudaiT, 
" tmk fci—to atoali bnadal 
fcttaa aaat tba eld toU-baf ^^^^^^ Ibaaabia ol tba Ua lb, _ , 

hnoBS bat 6 IsilMb Ik aid Roalb S^^Sd. 
.nda.lba»atbbTlUiaBl 114 bat IhlSriS 
ha pomi of onaBlaaMiL babb* wbh iiai I poial 
aUbooai of lb. Ha^BU. 

a^ irtB £«0H la tba Inaolmr 
"By order af tba DAttal j 

tbi Unrlt^te. 

TW. BOWDEN if lutnetad bi atU br 
■ auelloiB, Bt tba Latri Sab flnntai 411. Hbbbi 
iir«.t, ^ TUBtDATT, tba m tt IhrcMl iDSSt 
A oottataaadRiiaBd at FMnAnBraiar tba bSka. 

M a of ,tb. _abbdtfb^ -al lb. CktSUSi 
I"*^ * boatajaal 

11 Mb) BaltaaT-onaoait, and alao to Sallnj- , l7ad<)^*(17«f9al. Alao 
ittt^ ama, aa Iba r««i HatkaabatT, * maam-wmn QOraar of Mr. crrraa 
na, aad biod a d ih tba ao^ br 
>ba; iBlfeaaaatlrallB*H<tefaa^ 
aUaa«aatUgbabmiak*t(> tb* oom- BiBidqf 'oa tla asrih-aail 
DorlaTi atiti soaa, i ' 

tbat bini 3f cbaba ; 

ba «aat U dbib Tt llak* to tb* 
nrv i maa iBK bf ^ tjnr la Iba aottb-aatl 
wraarolDBykfabiBd, 

iB^pEttaa^Ua li Ba* Wibib rapvT, SCIka, Batdr. 
aad* Ckithbig, As 

WBOBBBDAT, PMaoar; Mb, 

TaOafia^ I aOlK tavod mualina, bodn7&, ™* 
Pntbaibja la thtara adrw"tBliaa'a 
TV> Bad alAo* Hakat^ 

MB. CHARLEbTeaCLB ba t^jti 
jHinMiaaatBBiB braaMlaa, «tUt BiHiniiL 
^^MWl^n^ THUBKiAT, Miwr " 

75 btaka baotiaadXxa, Inm llib liW 
Jal]aBaod> 
r a tUui ^t fa ^tun BdTwtlwaab. 

Baaa r o ti f Hoaa^ jibbbfi' DabT Ooaa 
Dnat^tKona 
Di«oiut 
" * tOttt AKBKKW JiiajiX hu niMtnd iaitrii». Tba HI Lm Aiaifrwrifttba'''" hoaMl^nkand bUddba 
gb ^ dia iMt,, JwaaHi rtl* 
Wafc^adi, bOatglaaM "^"■f -* — I I'-THiiiillaiaBii Ate 
Mdab jaS ytStST ' 

BwA,Laaartad«B«aa 
-T* 1 itiaaaia bab' AiBjriMy idbnaint Hd 
t^b* ttm pti^, aad 
BJSwd1ifclvilS8S?K?ift^^^ 
4hHiaa. 

Tba aMtof rrbkb b of a tut^tm daiaalar, aad bai 

Uta wotiailr oaral dir. Aba, . 

MUa-bBiaadftaaT^lMIl 
Baaiarian, OllfabllafalW^ 
AadaTBrtii? .-v.-.-r- 
MR. IfVRIEL had 
iK-m t. V. Daaaleir, tia , I»|. . . 
aaotlaa, al tba Bev Eotnu. ^wwita flia Bari 
THIS DAT, TaaadaT, ai II n-Jffib aiafcili. 
Tbewbolaolbia-v^utlaalbcta, aSriafbtlri 
alad aa ahm. ■ Ai&. UuBtKl/SlTair Baaini, Ba. SnT THIS DAT, Taiter, ll 11 o'deck.. 

*nBl>thBlantoa <4 OoBar. 
r« PattB lad bit FtriMrn^r* 

MB. MtJKlBL taUl mU paUie andlvB, 
. T XapL Y, TaMar, lU Sftk 1MM« iS 

"/l^bBB^wU o* J 4yi |jjM« ayiy j 

u a lT ii i , Aa^ la. _ ' 

Taiaia, oaA. Bawoaot an nHaa. rOBWaVBaSJIAT.Ika Mb nftatbaBAii SiBlitia tnidB tt I 
FiaiatS iBtiarladB Cuataah Cbhia, Plalad-warB, tafsthar vltb a i B b tf at 
BiiBdtlo^ iBsluitiBi I itBt-ataB Bootob "— "-g Hn^ 
Ac, Ao. 

AB tba Fanltaia aad • 

B. fa _ M R. UDBISL hai laMiTod iaBtfU«ri.sgs 
inm w vflU-biurvn ealathlat, lb, J, D. Tonna, ot^ Isaaa br Aunloa 
On TH UBBDAY, tU ITib inalanl, .t 11 ^Mflif: 

Tba ttacb>la- ttada of Kr. J. B. Sndtban. 
ta OettitaB, TaOn. a 
mtfaMa, 
^'w^SSa 

tba A19 _ 

Glaaaaa, Qaa Flttbaii, Ar.. dw ,' 1 
daand aS la tho blfhiat liiddv. 

U R. ROBERT UUBIEL hu tacainilH' 
iyM wtnA Inattucdoaa tiom Mr. J. fi. Bah 
t« aaB br paUlc anidfoa, on tb* STtb babill, at II if: 
pn^Mj, on bia prtuiiaei^ Kiaa- 

Hb aatln il<Kk-la.4ut if ' 

Bbop AitoiH 

OHBlatlilm Oa FBIDAT, U» 28ib laaUit, at 1 1 s'dnik. 
irnrtb-lBmia, Mamnria abaat. laii rarbd aiiBtma of 

Hanatbald Fonttera, Hd 
Hoanboid BaqnllUia, Ao., Ac 
I'o Iboaa hiralahinf , and otbarii tbo iniillniini oaa 
HilJdfatljF uaM tliat Iba whale attba roOda, Boir ba aali^ 
ocBBdH nolhlDf ««pl BaM artUoa, Iba yi a fl b M 
barln^onlT r«7 apareir hmlaMl bli prtaaat biaat, ta- 
^Dt Uia lab at bla taaldaeaa iMafttnaah M 
b*atS±4raM%7iiibla 1f.B.— Tba atbi, BHdaalarbad a* Bad*, tnnll bam bbaa 
*b« aatir l£b wtA, bat In oannaBaBoa ol tba aoa.. 
fil tba man, tba ooaakBan ba» Inatraotad lha Id aaBTtMlat it Pactafii at Ba«Babir^'-**'** 
JI^B- HtTRIBL kddi rMairad buiniotiau to 
B.B.— Fna paxtkmbn bt a Alton imm. 

MR. B06BBT liraUL iam neOftA t*. 
itnetiaea lo.aal. W.'abyii' MalbB|_ Mb' 
Hrfr dar Mat waab, al m-Mk£9miiSSCmJi 
■baBoH HoW, ' ■ ■ \ 

Afcl-iiaaa laraloa Ikaa OaBiinmaa 
•hariraOffl OBoa, I rtaala, npvMWT.fwob giS?;&ri:?^ ^iag "■-■ ^ 

AU OaiMii, tM^ ud of S^Sra-aaBad da- 

Miat, c* la. aad tt, tba nkaipb^ lah«^ tba 
Btaaa, i^no-wul, and oof!UBB.tiim 4f (be nrvmlaa 

rtnat Kca^ h£iay, vh« Oa dabadanl D 
tba I mitna aa <if a Uoaiatd TtotmltB-, BY VIBTtlE of til* anthOTttr riTm br tha 
.n.^ J' Tiotiyrfa, N*. », tba 1 -7.— T -! ^^»-aa laa mat, oua, aad labtiM of 

IS^w m aad ditaw ttBohaa, SHafoTlaiir^^ 
Bodba FBTj,j|Bilab ••^Butai'a Hfll, tollia aobair iBttKohaa,aHaaor laai, a 

naa tsmtll Walca ; rnniiiiaiilna at a ataka Ob 
"WbSMditjUa^Doaii'a mat. aaru obalM BOB a* 
KMacFiiMsantliroHlHnBaal ; laba boandal oa 
I bf mt at pitad fa jaai; oatbaaiath. 
fib^Mb 

Bkba aoiilb aarnl^^ dogiM iUrtT''^a2ii^^ 
baa tiibii Wrtpite ajb b tba aontb-wat cornB tt lot 
aUa^AMfli^ — — iif Bank ■fttphnr'a 
Iba aontb-rraatbr anaarrad Foada^ 
avTaa^.ata dogtan ifafrt^ Hfaiata 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1482352 For Ktll7 «lL^nr« b*r iDvm bklT - harm Uat ihc ri^i * 
nit VMM rkf* t* niwt 

Ol bff »t bcvt Yba pfiTi for nhc. * Vn Okmu.'-On ^htduid^ lut, ttiwk|« 

SlU Inio tkt Mwn would nttuiillT kin iiugintd 
>* bitd nt br sMik* isu Anuv, Iliiuksac, or 
f btbw cSlf in Iki cekMi*) smpiis. Vht C^eh 
•cn ptni3lB| tile itnui of Biildwsod cm that dtT ia 
■■•WlM^ npHiMi u if \kty tntanled In uk* lie 
^ HouH rtonn^ T'|iim m ■liHiim 1 

UiU tbtCInk ef Petty Swltisi wu buldbt ■ lam 
,fOt,Om puTfOtt of lirini to ttiu honlH of Uonfolitiu 
.ttimttinduu* ticket! wEn^ Utay Mimtlu 
111 iBipwd upon til atM Ctiam Inbftnnta ondar 

&k AM i>Hiiil]> puHd. Iliff nn lust pnulnf 
Uwli ■minium ts sb«tn "dcktU of Itiink" 
vhtn Uiry rcund ibu Ut. Hwi tmd iva tm- 
tuhht vitr •citidud it Um LItiuit H»* 
to pmrrDt liitu turn nnaiu !■ mo 
jii»i(iijinlj >1 on* How, ih(f imwdUtolj 
iftiKpte* unihrr diidt* to Mtirit Uit poliiit 
immMn of thm mm nnnd to iht buk (>( tha 
Cwt-heiu*, diBbtd tin Into, mai cbtaiuil lacnai 
itijMbHMM*. Fee Ban k™ huadn* ofSani 

"•.yW * diji M Jobs «w iwt HiiiT Hailj 
*nlut 

Scktm ■W*. 1*4 to ntiun ttwt uUlil, Tt» nt<i u 
|M|M| uowUntl* intkti ka > tttna, uid 
mm* fhw t« (11 Aim nnKHd Anluanltn, 
>«Utj <w ftia jTondnf-a FUt, 
■uu w tka nnM s( tha niok tkn had 
Om tnitj, Mr. Ctosnpr ta»d ui im. 
wbtr Df tickHa, and m lUiik that tluir ■nStn luftir, iBd ikt w« Id nitit (I 
M Mtfriik ttM din vatth • 

riant Mi dtnr rncli* m 

MM! ftMfc lOiwiion* . BiintELDiV AcTicii.— " Leu, brinr Tim 4kaii 
JJtttbBtBti," wUaiimd FeUiiirttHli, ooiittlilHiilT • 
*K OM BMd hat -mhEt vrt are tilUB| tbovL 
14«m ! if will uk* mj mJritai don't birt at 
>U. " Tkm la Uttic cku» of Uf ttunklaf <if Kttk 
■ tlMxf fit ikia aoawt, unclt. " " Youni dmpI* 
Hk« jmi, amt kuH vlui tker would tit at^tlun 
' }mm (• aa 4ntn «f Ihm. Mnv.LiDn. tika »iLiBnta 
'1Vi«*> lunmiaf tha hamtM ub ta tlif woiltL 
I km tan bn tic naka itbKUB-Ilideii.fnilDnwI 
nMnlBHdoTBTHU ken: and whsnTai I to I aia 
mm lunir, iBd Ikt w« Id nitit larvr mc i in J thtM 
M MtWik -Am din vnth • tothiag ^ itiow vtw 
to dHth ; tkoa* wtio 
nwMat imuianiaat 
LI amr »u»\ ttioT 

- - — And th<*i jou tteaj 

ludji^MWi'vVMhrMV, 'QtBta«i»1 hew Utwrnfr it 
•<J*ill! ■Mtfilk Hpwj mm iBeT aotbiiu of 
, ifpAML' AHi ItN^ Ik (WUsB ta lU tkto. naw 

- flM MMrtV Irttah iniWOBi, >nd 

- ■ ^atA W, M tiMi."-4«irt«»'t /Mv« m ih> 

AARA m EsTftsl to ittmd lha Fnwnl if U> 
HB, VILtlAU, to mon hon kU uMiiuia, 
ftBoad, THMjTWm) AFTB&NOOK rtl 
A'tloik. JAMXB LTBTlMttllkUkir, Ng. 39, Hulgr. 

OBT ad UUm JW -nutd SPKC. 

IW »»" 
,h ^ ddma von 

ITI' , *^ nD4 qiuite ■« 

onHintiOB <i( Mat 
ikia plus ib 
lauwl ^ 
titHr»l : J 

Bnfdicl'i ti Ika H-i I H I ake a lf Ew i ^i S raili-' dkitlui wW ptBsad tko pdmtiaiiiint kiirki I|Hb tba 
■tHkaa HanlniMp! v Hnjiwnia vltk AnatnUa. If 
(lilt m Maodia u 1 fifl 1( wu ■ tetu «• i itniiutn 
47 ancakmBir or itagn maoafts wobU kiv* K aa AiK l iiaej 

Mi bdla vltk tarRt nfiitidii. tlfcit C^tkolic Bvviiah Boatti Aiiswi«, ^tb lt> Kont 
•f (MkMlMll, wd II* tktmnidi nf rlmchai : Wia wu, 
•HDf ikaaa amawitail j jMUXsttu, aikitUat, 
Mt at Bki da Iia^ aik It Vwcorii, uk gn tu FarwuT. 
IhaMtiitatMii^ilJM. mr, vltbtluixDfiitic^ 
tfOmfcnk, irllh lb mtiad pupsIaliiB, al Boatk Aanwtu 
kiaiil!ngr»ba*l>MCalkiillE,riiiH Aa laji iif IiimMi Ok, m taar BaudMlaaa << ■ 
a I itin [ii iTlii 111! Timm "tiJlMlw In li nk ii 

ynu ln«T liliauH, laA Aaw HviMkink liw* ■«- l um t ii lii n HkidHiM MMia JOHN dULlXlII 
«ii JOaM MaiEU>N tb« r<nui«v, a^ Mt^- 

WILLIAM FldAH, tidiu (tigitkr ti iAk- 

^ — .uu-i t jDwPMMMlwU HHMia wnnM 
»iT*« Ji*^ » *itlthi #if,»d JshsNnUln 
ttaT«PW> <ri«waa"lManaal«tB,'' cowkoDill 
daiiiu owbff 10 tka lata flna an t* U piild, Md br wk^m 
all diM^ dwIbi In tha aaldjaftaartbili wtU b« dla^haijEHl. 
Satad Ikii IktrlMdhdiT gTIunarr, ^.n. iK^i. 
Vitas* \o Ikp liBnHiiina \ 
«l Jdklt HaiSoii tka I JOHN MBILLON, SiKii. 
•M*irt J«fea Ktmia i JDKM KKIIXO.N', Ji kk ^ ofV 

. Sdwanl WlUn ttm f 

r. W. KACDIlUtDTT. S. W. FJtOAS. AUCIIOM Eiftol^intfea 

1 a nna ; wHh ik^ rwnd MART, m aid 
DUir Md CO. ■ lllliiiy and iilia PiTnbl7, m hf AaetlQa, id IiUda, 
B a l * laa> ILoaaML u4 Btatlou ; ud fat^Jag aMurad Ik^ 
Ika ppwatlw ea Ika »if Lwkd Bilti will enally ' 
ika Mlat of Itkdi aad imwirtiai, tln> biir mado 
. {■^•wM Kl. rSAHCISh. (JbuNDV, C.C. iaJ 
^ntiwlt gmlMiu 1d6k ttvoimlilir knim to ika 
^TpMB^JSMjeSi lor u lumedteto moi 

' " f^^tfuSfqlh ara Hvl4^t that Ch^ 

t t»aria» to ttu aiaiai* ol adt kw mlftlH, 
WW. g™*!'* Jimoaal kBowlaip of alouri 
"^^1 and kirn HAftut unapatjae aa v^Ttitof fur 

. M and LoodoB IsoaEun CSouiudj, wID ouMo 

to taikat tha Boat tmuakla t«lt* attaiuble hi 
imnrtlaa aMti* lt> IfeM. 

W. D. ad Co. MiBi to tbali SaW by itustion 

ao that lh« a*r k* kaH, w k iM n i fnetiEabb, twu- 
ntiitHt to Ika Ommaa^ Imad IU«, ' 
rhcn thaaatHI^ thai ■ 
I of 

air M, wUbTpU.tT a«llaa,<ai 

'^^a«"=S'^*ii''t&fisaas; and (kufaa an BlU to i IBO. OllCll. Tt« nailniliaad liiiia aTi'iil to laaifi Ibo 
iliki . I . n III in vmwamM ikdillttll to kb to 

Onok.— A QBtlBaa'i ladCklU^a ikofiLk wai 
amt wtik mi nsda Aon Srda^. dbaoMd lu Mr 
BATlii Basir Kui tlitiai, Tka owHiaa htntligijii 
■tlac aipnaii. tf ant cUaat ki Ibai vttta, UuT 

kaidd, ^ILLUHaLAa80ir,Bd««i4SkqMT. 

gitwnTlKk- 
n TIOraUA, Mo, 
S> JMadWDBlfAaWalir 
iiilM Hriiaa mm aMk fki I.— AH CHw ii^lii ~ 
' - PollH Oavt BHHATiP, _ *_C^RA£KjIELl^Snii«*ii(rtidriil i>r T.-lrnmplu,. 
~B0»0il PlLl, Jnalw, hiTlwa' API-OINTSU acmwot, aiHOM MOLBS, ?ftbIION.~l i<aoUiM Lhi> nublis ta Baa«] uiinri. 

itlviilf crtdit It. 1117 wUk lilni * BT&NB, alSr aim 
a <tF, ujin Huuml. 1 alai) aatlob mr Inula lui ui 
juj oiar UI pHili, la tun raoHpc tur nxk Hbi will In mi 
giuiaiilaa lo iBf of taninta, AMtHUW BYBHIL. 
fuM ock Inn, O MrKi-.tiinit, Bfdinr, liaKt||ia|7' ho knot nador u asiNiMBadl lo ua. I)aairi|.ik>a : H 

Ibnrt ■■ - ' 
bin '^""*r'''^t ^^Sf*'^*' "W* "'*«»ila«ti. t>. OORDOM, Ktt-ili^ Noltk. Cn^aaalaCD* faldai tlBkv, or csitlsi aouliiliiit, « 
cuMiuSlwaJ tkakank, i^Q ba woaamtad iu iLi lilaioil 
'^H-a^'tf tka law. oTiK. BOBllKDm, """""" IB T&S ASRIOWBI) SKTAT* HAVktOHMu^i 
CO , RAYMOKI), BOTCBl'KOU. uul CO ua 
BAYHQ^D, CAiUBdil, isd CO. ' 

Ftiliwi^^ Oak. 
Pij do*.y. 1^ I^i'i**?' lU'lWDABtLS WALUKMtt 00 AL COUP AMY. — 
"Iltk riU NMirr I- hmh* dTna. tki4 a Olifk CMt 
c<f fltwAnn will ka inakb at Iko «aii*d«UK«k» 

ani. J. W.BtlOCIMiil, iianlaay.; 

f ACtill USOn •» CUAHFAGHit. — hS^. ^ Wa 

0 kaw >H«kll^li.a.a, lUilXON .a4 WW, ol 
Naoq^iila-Dlu, litegr, ki nat ■■ IkO* iala«l 

1 aaqaawa'a ikMMMMk'MlliMMlV 

TIKDALUllllakaujof anntlUoVlalua Iota 

' ^ - -* — ■ lit ridlnriu bnLdi- 

01 kack N . , 

vWK«l^|MjfeMMit.BFBaaf ktr^CKK i 

Mi W atet ciK a hKik iBd H a^. 

M A^HITlUk fl'DAIl ICO. jtaplsa of una «t 

CaWeteritw, atKinaaiilL. K.TuaEL&BLD TtU COMTBACI'OU.— TBHDEHS wflL t<« rmlnd 
cn or Mm* KHIDaT, iha^lk alliarrk, Itrntiilia 
to Cstltim, at Bai HU, naai (TiailKir. nniiin,iaiidna nu 
kt « ILa pnoibw, or 11 ihe nffiga of Mr. F, W, 
HOLLA HP, ifukiteH. idiiffa-t<tUiUBga. Fill- .liw!i 

rrfieiPAMTT or ik.fli.EBK.-Tmti^'Hti be 

iwlrtd U Oil* Qflloo unliJ II o'clock on 'WRDN B3- 
NOBKINQ, IkslUk iaakul, froia hKIm •ilHoc 
iS.SS.'If**" at MB Ml em tina odaoi?. 

BTCma, A ■unilt (i Ika knMgna tngat bo aanl witti 
tacb tiaidiir. Hh VmadS dn hm Unt thnmiailira 1 1 atcM 
luwMt or ady laitn'. C SABLES aTUAlT lui. ME88E9. BBlSIt lad U*.0 OOKMBLL kan Jaal 
nealtad, par OnadtaOliT.aMiitkBrwMb. ooori. 
laaddUnafa tkidt aaotft ot tnnniHiii. Thw tic CIrcwHjhacmon. rtiinmt kladi 
DuttiiT ui V lavnX lo Tidllna atakaa 
Beit W-feat dulni, nmubl oaart 
Itandard chah, aitlfldbtl kofbr» 
Haatldal i«ilMH% BaiM •w™'^ 
Clitolar EigMPi^a nnte 
Cinnlar ^^«« tiH, a, t, at U iHb 

^l%«ut««naatls (Utr ftMat 
JU na wlbcr arljfiaa j Mtfi ^ 

itiLiitfl ud Back'i edDraifcnaliuIa 
FoJIin^hiT'e itnddt'oi Suna'a ud Oma'a kadtolaa 

BMk£eSI^ 

Magfallllli M «tth h» otl2 ad itato 
HatDid Hkliar dldH, wlA wiia a t dten* 

Wi^ lahi». iryUiaa. ti. * 
Tltwi 'nib Biplorliie lki. Antki BtiUS 
tka Aic»lo<HoiitIl!uc — 
gncla JlDfa'i CaWa, lUaalntad 

*''Sd£f ttlinflk'lBkata, CoBloini of ikt aMdnsttmdilaTlantf DahMad CItlHk nana, 
aid H^qwSaa saallow* l» «a IMWa ^ J tkOw WTiitnet 

niailnlkH of Iho Lift If CktM. 

IiL aotAtdOJiM wllk wuvAia taUolMlEilu, tka ns^ir. 
4lnfd htf to iiala Ik^ arr nadj to load tktoD vitiwf <a 
iri RB A modnata ttmt. 

BBVBB aid HAO DOHimLL, UB, OntMitait, 
BydMy, aid ! B, Collla.<h^ Mtfca — CLOCK! Id I 
TOHMB>i mBr,Uiai*^ta!* jiiiiiTiiTrri iliMriiidfnili 

dUact^lywl^ chain Taa^ itiiiilfeiaalf aaUa la 
Cktaa aiin^ for On aad Aa^M* ad aacas 
d»ici%*ks prnnUi. Aa a Mkar iiaalai of Huli 
■■tiiiiia oBdk^. took paokatn kaH* tha [aal of Ih^ Bn 
rkua-S.>. * bo. la Itti^ ad to MiMndlha 
*iU ba Inwd ataitni to tin MatUOttto ImpetA 
MMITH, P»AT^ iiilOO„ aBfnd Mft 0«q(» *wot. J. linfl nf tka nrl|laJ_nBrm_V TtlTwTiItT rfimp qalf to bt tutti (few dtM • 
itaUa tqfDid t» A* *«u IUik>(.ilni4]. Tkaaln . _ anal ndo^ uUcle at 30t. 

mtiitaf MitAW £9 Ida , mt aad loado aa ckar d 
ttrjmcltu ID UK traak adrittiaad at it. atn 

■ of 
G BMTLBMMtl-B Mk tad AuSy 
UWIB, W, ttr' tBdUniklStrhiSdi. Urmt. 10, Ka^«lnat, 5^ 

PaTlii bBUM bakhidtw la bna. iJ—ad fariW tfcMrt'iW* 
M eubj I larbiitU taMilfnBKRffl' 
Da^ to, boBM ' ' laornaOat 
FmchakiteDt GBKTUUUK'S Bldlif tad Ortrto^ 
knaltbl wiiiitiflat UWU, Ift Ba 0tavao, GK WTLBMM't ■■ilkijfarf ilrf toi thtb 

±c--ray tiaa, aa hawl, jataK -Mad, ftSn 

^ » -Siap-*' I-JTi^VW^ 

PlItaadKlartttitla. ^ ioil oAcr flat 
TOOOOOD, 'AMBi a Taamula, lt«a Bobart Ti^wn. la oaaaa aad 
taat, fron n&lUd ai^far <mlj. J. M^KANNBY^ ^tOOBDlO^udJPijlaur fltanw, all kfgda and lizn, ot , B. SOBIMBOM'S. tW, 

J^yiMl POET COOFKB UHBBBB, jii-l Undsl, 
. ailiiria aad HtaitB. LUtBLBT ud HICKSs 
atkat. ttJRB KMBOBiRB QtU'LiUPS, abadt.^ okli 
aad wlik., a lala, OBAHAW*. Idd. KIm Canarr A S A k Y S 'M' ■ 

Now Uodliif iNnn Ihi HMlnubat, hoak 
g«g>, la f At. W. LABMBH. Xlt, gwn n-atiaal 

SALT.~Llminot, Cow, ftea, aad Bock; Taaouaiu 
Bead aad Food 0«a> W. WfalOBT, PnaW aiat rjlO CAjFlPBJiTSBB ud JOIN _^ fill fiAt-Ky EiMrl) 4rir. AvdIww WILLIAM POtiOLAtl. 0^clr^*^^M,t££ 
at A. LKWIHAJPg, CaatUnatk .kSt Iiiitii MNK. 11 w itoh T. ad 0,";:;^; 

100,000 's;"BSKftoEa!'&*r 

W ILT.1 A W JOLLY awl ca. 

. _''.?j"''y Hallway Wattw Slilttiiwl-Swat.^ ^ IBOKIARK Sp^m, Jtnr Palaa Bka<k - 
^.Ueoa, *f. \t, JO H.Viad qa,. B aiLkmiSSr 

IKON Mi US l'f,l,t 11^ B wiu; 

tlUII'AllBuili 
; C, KMBIf. ™otMp^;kisrgi ^^^^^ ■ ftr BALB al Qcwaai 111. 
j5*kala(*iii, t an* or Kt lot^ to adt 

u<»dEste5Jj;ir'*™*^*«*^ 

IIKwathant,! Ti« 
KCWAl <V.d.at BEWWETTtl, »ll,&Hllk Bead ftoS 
B COMFOttTABLB llBnBnoV tm.:;; i, ' n- ^L jTj 

£». H mtwmiaM. J. UliAOK, nvatc, TUt «d 
wrpeol aitw ta. 

jrPABT)CIE{IT8.^etlF,r(i> t'JniUivi 'Ap.!.^ 
Jt\. kriltk} Mid {ilMWBt (mloE ik^ UMmuniuid kic- 
hu^-WtrUt fktftDr, ICU, UwVurb^a 
An-aC, ud3i faw dnon frnai wnUua-ol., AgUFlBL[l.-TD LIT or far BALB, a W (u^ 
roanad fanadah COTTAOB, «Hk oaa ten nf 
OABb aa< UUbiMCB, fa't^ a. 
tatraottlawia Mian At^Irr.Q., OAKD ad BUISKNCB, w Ap»tea :1a . 
HKiLI OOoo, 
nadir «a tiaaraitth 

tImVmutama, kc.)laF.B. BTBuulld oai» -nOABD tad ~B.dda«, M». IsUlsh'* gM SI'SS 
J^CaMkBa«h-a«^ MI faik^tlntl. Tmmm iS 

uuka^ Aj^AfcrUlttf T«;"« KaM 'ad'SS: 

daos-Wi, JJdkt-li KM i i gtlM.«teaia, atvi wn- HOUOLwIakHchaiad^^aitataHH^ 

Ek tafiwdidTiirwaithohaaJof Hnialii lai Aai'a 
fcsr-ToiaeMMfttad Uldka i ril ladiMi QFTICB dint Bom, Ion. |t wart. Mt o FFICBB TO LHT U KlK-atnaL 
Hua* AjanTi loa. Blag.totit. (JKABAM^ SUfsklOB BOAtlDaad ktBtnkl^t-'B. it », *uW- 
JiTtrl, llfdo Piirk. 

SV PKB J 01l~f 1 1 "MIC 
Buvd It — pdnd. ~ 

£?DCTH"B>tAb".-To HT, 

O furiLliludt ilu iOVTUREAD FAUILT UOTlL rtaaa b IWi DwtbMSlCd iU daMitlHT b a<ii7 laBiaL 
smadtati, tm II dsai, tka nail funrtitn- 
^ Toad janaWndalaakKdtf anaMpatta. F«r iw 
laiaajD laft, Bib, tt,, taOf te. lb. BIND, Ki BAKBU— T* LKT, laaTamo. luu UAKIUIY, 
iaaaaHiiaai^ WflolkuvtrMviic w : rmi SiW w«4Lr- 

Lit, 1 Haall dOTIAOSTliuajibid. Allll tu 

W. B. BI(;habusoh, Hi, Turk - * ijT, a Bnbihfi". «Hor, Mai a gned batlaK 
■--•iM&iidi.n.- - Asrlr 10 J. BATTLBY. IMd Mgitk. 
I LBT. • Int-MtABn BOUtB In HltlVkdUlatat 
Biiuka aail, Bainj mUi. 

I LBT, >lltaiM;,lri^.lJ» wa alLA^ envntx-pterrt, i»ai B4tkiint-atroat (1), 
^ Two UfivS£H, ..^.iiEAj^ioi^ n nnonv^ ikut w»t«r lifd 
tfflf W. BHOWH lEil SOS, Mmrku Wkuf, 

"T37; 

ft. wSphboiVm; il, ■^Botar'i «HOP, wlHi tut ottlt lua, 
« jtWooUooneoloo CnwajntHa. Apfif 
moun; am CaM BusiirBBt pBaitiit^ 

JL toavB a Ik* Oilalal CWUu Hall, Mol M, 
BailMHa^feV lain aaatk af Ifa nut OMoa, Anlj 
to A.OOEMnLa«.C. WBBB BBaad CO. 

LBt, to Oai«mth-<Ma>. atar ktoac-aaHL a 
X lini Boon f idMii. klhrka, nd mmA( 
"e. M F. JOSBFaSON. lU, iUa pwdtAi (kat tbab^Ut 
. a la PkoarVCT COTTAd I, 

f|Xl tJITj at Banlinik*, DAIBf BTAtlOHB, wili 
X oioay naw feufldiigii. dairia, ptddcKki, lod aaiff 
oaTaltDBa li^BBd, vllk 'MO oowt on larh. unra au, 
AinlTtciMr. JOHH HATNBH, VkHila WkutSr^i 
tt Sr. MBlllt V WKBH, Ba»a. 

I BB UT, IfetaODSBS, Via. Maid a<L Caakito 

^ - , of Mil. i# bail, I 

k^fTS; t tail mo, MiaandBa, ak|„ iBiiiiiaia tt wtuk 

!Vjas,^?LKJ25r* -at **mf 
ba,ld, O-DinZwaM. 
BiiBi9fataf AbcB oaxt. H ttt|inf*Mor, Mr, J^ia 
for a uf Ibno raan 

of ApcB oaxt. Th^ ^MiM-jr>^;r i^-iil O'A irtui 
k l l l f to tnti tha klghaal o r imy f'^u^nr 

rpQ ttT, aw- HuHr'a Uiii^ a ivmUmtatda fAMlLV 
X BB»I1XIICB, inln «M of food arohard Hd II wad. I 
B«t Tarf 
Hi. rary 

to Hi. W. p. 

1. K taWHr, C\rsaSm Qaaj. Inuaadlatif^pooMada fa Da fha. P. WOOLCOtt, BiM(i4nal, « Ht. 

reola Qaaj. 

rpO LBT. 1 largo maaii»dloia"g(>CBB, ritMla rtlht 
X ooaoMioiMof tkaWalk «aiH Bad. »Mt 
•wrao*. Tka boa t "ratala AUaff^mm, llinrT, laak. 
LtA-TitVL, dnwla«.nciia, kmc balnoiu, atrraw 
atoh »Mii : naeb-kiwa aad laaUlaf, Ao. AHlp to 
ALBXAMtiBB HOOBB aad CO., Kikocr Bawl 
to Me. WILLIAM MOFFITT, Pitt. ' rt\o MKEC HANTS ud oUun.~'l o LKT, ibt Dak a 
X Clob CBLLABB, BHtk'itnet. asr notapled if tka 
unUiik Ala ud Fcritt Cmiaai. Iiltidlsf aeiniidaia 
laaf iika ttit^ BB., all iiliMait a* ttajytiaaf ttilw fa., all uMi^ aad tta oftla 

(>«*iatj tafef vaad )f AtAiMail af tttdlton, 
riTij ippHimUiia it auAWTi taitnlit at wkoit <nn bo 

•cilifl)' iU{:tiiak oa FBlDATf fit i|lk Ftt Hartltttlan i[Hilj 'lai lliii jiMMilM, BUfhi BALBB BY ALXTIOH. WatokaiS CMalag, Buki, Pb««t, As. 

ALEXANDER MOOS8 ni CO. wiU all 
bi aactlen, tt thi Htrt, 
tIrtBl, TBia DAT, ai 11 o'oloik. , FiU- , ™. 

fMi 4Bd aUw wttcbaa. rtaca, bro^ckii, Be 
MawaBdaaad-htBdiiailit^ (la nitotr) LtSTEtt kBd BAHNSrr hits neeifad in. 
g*^!l!**H'fe3« *f ^ aHaHt tii ,, idj • Innpt, fix* 
B with kJtoba stiUAiTato. TtWtHHiilaai.Pi^B^Tr 

On THciiDAT, JTA, 
AI 11 D'ckicll tadi iff. 

MESSRS. GHAl MOORS ud CO hirt 
notlitrd lutruciicma to ttU b>uc1o>. <n 
B«nia, rW4lnat, m IktakoTa dm' 
A Mma i k li iB^—i ofikotkniit 
Tpo>a,Ilii.»l,attaia. at mt KKil-cnit loria 
Buiaaa. Forkalliii£ FlkHo-Bonta dnisii t nnd - . - - 

Pamikm Ac. 

CApBAI]^ W n«lred iBitnKti<HU to 
»< «" Houl, wnn 
J^Ja^ ad qi l ia ii iMato, a WBDHBBDAT, M 

lE Sn ti w i ni kiaa d , wUkoat aan% t IWI' wtiMk hddttiT, Ituiata 

To Baddk**, Daa?-'^ 
^adoOab Wai 

UA' W, DSAV and 
trttad tattrvctioBt to taU bgr MBtkm, it ibtii 
— — - - ■ t> coi™« •*'*^<lk WtOW- 

lof tktH iboTo wJd, 
I atiJb CO, bift rt- 

iMlUt, ,11 l(?|3S^^ 

_. UOTO ao" 
Ta 
M mSBB. W. D£AN »^%%fa^- hut M- 
eatMd laaMncttoa to Bd% akiaHia,Mtht 
_ jaa. rill ad O'Caaall tInoH a WBOKMDAlf 
iMl.a aJ»tkla^i, at It «>doDk, wftkiDl lha rilekM 

"waikifti ef ailMtfr taUa mUmrt banw, td- 
laia, Ab, tc 

Tutatiidt . 

ilieFMlil|ialFonlooo(lfeoCarfDat Iko Maa. friallcw 

Yiirk. 

OhW Bt)a I* AaWcMdihaAailiilka Aaada lt«. 

r iiwai T iM inB aiiBtt t»i 

To liaaMMHK C^^^Mid^kliidkaka 1 

BBsas. V. jnMr wl bov h«« T—aitula, 

iSattii^ 

£i Suuiil Fata, iHa BHukcea. 
Il OiU-iAtiu Ta 

O-Cotaou'^SiE-ijS; 
llaekidi, 

Oaagigtilarikiiiti lidt.ikaato Ma ^ «l— I ditto dkto To Diafti^ Vi 
liar«u«t CaitiaiiidAaitfciB Beit atrii^aj, Bkfi, Ac, 

THI'RBDAT, tko KOi laatul. 

MERSKS. W. DBAXndCO. bif* wsaiW 
InatnictlDna to tdH 
knit, rtn ud ;Q'C«uiII 
ITIhb^iat, at 11 o'idiwk. wkkA wB| afpar ta t fclat Ibk 

Tmaa at iaia, w. Fratfolauy. Ob IBVBdOAT, «lk PitowT. 

MEBBBS, W. DEAN and CO. hafi n. 
ciirad Inatnctlani ftam Miana. WiUlL Han, 
BBl fit.. In iiU b* iMUtn, al IbA i ik iiii. YlB ml 
CfCoBBiU tliitia, <a THUaeDAr, Wlk - " ' 
o'do^i 

Tko Ulaca Id lha oain of ekoloi M|U 
B Iiifcdk Km. Imb MiBrillw, al 

0- Ii'A>aik,l««Mo 
D— Ma Booiw. a»! diia 
D— La Uraliai MT 

1- DaoB Rhv, <A dble 
K— Bda Vah Ud dklo 
M-«MtatLllt dMo 

Thaahfraaiaii' 
adiaWa laiiasi 

of aiaifliakt Iklipii^aiolha hiyna. 

Ika f i t aw tt *' jj^*^ AiiawBti, tana 

TSUBSDAV, »tk FcbraaiT. 
Td Haicbillti, Th I>tilart, OrMoit, Bklppaii, ud otkMa. 

CO. half* Tt' 
Imponan, 
O^bsiaidi MESBRB. W, DEAS and 
MiTid laitnoiliat Ina 
toHll k^wnla.^iijLkai|r Wi^^ l^ ahd tka 

.jtiiai , 

. H^RBDAY, I7(k Fttnair, «t II a'alnj^ 
Thtlalun tf Ika nacgn of <Uatia% OttHauK^ 
«« a Aitaoowrt. 

* tw, 
M laa iBfttkr brig bi iiurai- 

OBontCCiaaaii^ . . 
» laa naalor iatin cw&toc a^JjMiPa B . l a tO 
J w kexaa aa pikD* f«a 
ItO ditto dUta foBlf ki»B 
xn dtHs dttto laugate ofadaatoa 

nn ptckun 1VT adka a 
MOoaaallcklOUl* ^ Tka wktia odtka atta> I* ntltlvt tanpattidaiitti JM'k uB a L 

TnURBBAY, aiTk FilirBaiT. 

HI E98JUL W.^D|j^ agdJCOjiUaU^ o'clook, ■ 

Xairr«(aai<fliiBrtit«t4}iiitl|iMII.- 
T—a Id ulih' 

'Ob iittiaal tf iftau U wlf.^aipiiMRBi 

Il likiMitmm, AakHt, sait^': Ima- tneUn, It ikiit Vatw- 

» ratauDAT, tm : pIMtadO'CauIl 
it Ua'M 
n« T HW M ad twT atoamala 

Mr duadwKthof 
amiriM,(bta't MiaH, pmtI Balt^ . PtanMai, AiN 
" •.MlHtpdC*- k*»- MMBM. W. BKAW and CO. hkn i»e«iT*4 Ika irk ola tdftid r wtj ailaniiTa uil well-iiiDetod itodi ? oUma'a Mam, nrotlaiaia. u 

karcaate, iw barla, date^wl 14 ntw ap tku 

Uirlj u lha wiaa aKi laiiit tai m 
indt. dtadtoa lhal tkt aUM ^JSl oKcJai 
Imnnt 
la *!• tl>d 

MkaHalanna_ 
TdMowkBalBiS 

abttitWtMBlM. 

tfkaUKlMoNia; 
l!l|n«Mto,wkiiitt. f Ml lataatl, oath lOa 
ddWidBtoiaikltailK 
ddllUitkltidItu 
Saita Mala 
9 btla clotki* liiM 
I <aak Biul] luti 
Idttta 4kw' "1- 

2 .aair ^Ulta i^aikw oB 
1 oaA -tinml flUm 

I dklo bwlh biUti 
M bagi tahala 
Mtnankaa, ack Un» 
13 Mf-baRtla whlia liaiM 
l8Ui!> B.B. lunc 

mdktoU Jt<.alltt« 
3t dtUo MuvHfut fitto, } 3 

^ ditiO dlUQk I 

MdlnoXSkidllli^C 

ISdlUoMlBHilaadlttOf I 

39 ditki dltlD dlllo, R 
ID dleio dlBo ems, D 
t dBtt to aa a Jam e 

■ dWtStoltit^Kh ( 

II lltM UU?, Ma. M, I 

1 diua dJHa, H*. M, diuo 
t dhID dlltii, Mo. 4, tlf 

t dliic ditto. Ho. 14, Ja» "luibal ladia 
I dhu ditto, m, Noma 
IT bilf-clwll ditto. Si. II. B4HB«itta , Al^aaoa 3! dktt dlito, No. lUk. 
« dUt dMa, Ko. 1», FoTcika 

I ditta dUtas iioM, danaatria 
I ditto diUa. CW Hmllo 
'4 bou* ditto, Biuiidl Flic* 
1 «aa 3 lb. wjtlmt. 3 dtiata 

€:dW4M>itM,vdoaa,i\ 
d dbki PtatTa nuaMdi, d doaa 

3 dMD CB— ) MtS dkto, d i 
« dlllo l-YDKifa oHna, » dMo 
11 ditto BBl ud Udtar'a fralto, tdMi» 
t ditu ii ia a la d (lafR 
1 dlUD cBs* dun, B JUB 
•1 dUto dnMaCblai ixairoH, tljirt 
S ditto (S) intttaB, lib. Baa 

I'.f*"-™ •■"■dm'i jariuvi, Ilk,, * dMM 
a ditto Bitcit'a fitia dlUo, I CTTdata 

t dIUo B^lCy' > ditto dluo, 1 lb., d dttto 
S3 dlllo wiba, a dtan 

idmoctatoiffSVtdKlo 

1 ditto dMndAiB,»i) 

1 dl- - - ^ 

«dj 

(, dl 

3dl 

9 dmt Qaaa'a aai v^Mm, » diat 

s dlito Cowtid'a kaitoaa, ata 1 da, J. iM'tto* 

ldluoF«af.|it^_rIlH 
•t ditto Batti'aatjiidoUa, ddaaa 

; dMa dhlecalis^ 3 BHto 
3 dIUD BlU ud UdiTK'i ditto, 'l dlllo 
& ditto Ccwvd * Duyriaad^ lial>[iio 

Bfaaa 

1 dttto Wkytnw'i kdMata tobd 41, e dotan 
IT iWtVi lawtod amia. iMll idlla. fT il niii 
11 dMto Ciaito ad >kHbnufi2ad 

t ditto aafctTTi Ticia 

i Oalait^aaitttarf, aB,,L ih.|4iaa 
««.Na.',kdMM««l 

i diito dWo dtuo, ySa, djEia IdlUtdMo aitii, 
J iltit ditto dlUo, 1 
Id ditto dUta iitta, 11 Udtlto ditto dilta, 1-lk. 1^ t dw I dIU* WiUla' kalf-plal „_ „. 

3 ditto Lakndn iklaoai l-Ui., » doaa 

- " " ■ Id-Itt. natocd, &doia 1 dlUo caadtot ran, (ML Id'T ]k. 
aadUdii l-Ukk>katn,HBt)doia 
1 ditts Bmft l ib, kMn, « dM 
I <titli! Laa aid Faria'a aaxi ddoa 
s ditto ikoaib Ust, 3«-Ib. 
a ditto lliU lad Ltdfir'a twM nail, i: 
1 dhto Balbr*a aattd dilto, S dgaa 
i dWo C. Jaaf abnLM 9 <titli! Laa aid Faria'a aaxi ddiw 
AS ditto atmib Ust, 3«-Ib. 
.d.it.oHBl.pdI-d,.ra.-^-l.... 

u 

s ^ Sa" «™* 

a WH itiu I im^i a tHMa 
1 ditto iniftaiiw'idttto>,ldiBa 
74IUolMfaud^Ba-indharimdJka«i lta% 

I diuo sua adMB**! IHto IMi^ttliiiiiikik 

IdDaaaaok 

S ditto Ta*kr'a aiiflllld, IMk 
P dlUs Molt'i aabaa, UO 1^ 
T ilitlo OtanaoU atolA 
9 dliu naatad ad kaiad laift t dua l-Bi. 1-lb.l 
dlttt^ UDincib dmo, 10 I 13T dBio dUto dBte, t ach 

a ditto Alkeri aNtotCt-IM 
9 Utlo Bfacaa lalM, lIlai .a aL H 
1 ditto Bublaaa'ijiHlb%7>'Bkt' 
s bouo GowaaadlaHTaaoap 

1 dlllo Bolui dhtt 
IM V.dUto 

d-1 ilhci aaai ladli uimndt td 
tl HdBtoaanMil, M-T Ika 
) dHto lataliniath 1 K^i lOdCM 
t aaao aalad ad, (M^^loau t aUan rrralala ■ 
I otia naat'i olla, tlali, 2 doia 
1 oaaawatmm, t-lC. 
Id qaator-nAfcri rtaMV. f tlhaa 
1 CM Buiua' slckliil, 1 doaa 
1 dWa Oaaaa'a pUlaa. 1 daaa 
I dttto PItairi aaaiaTitaa 
lUkaaWHaaaM 

aidaHH,itt1ta.* i nari ar * ^.l^MlMi'i Abl__ 

'iSSSto**'**** 

1 dtUa, »cti Viu, wtdtaeka : 

1 diita, uila^ ditto 

d caaat anowtaoL aAiULU&^a 
1> boiaa nnnd tkrttaarf ™^ 

jdBtolHtiMtH 
MianawlLMdtmaaa 

IdWa^aihdtaaiajaia 

d bta^ iiA d tm, wan a« 
. 1 bofabad, <io«tlalBJ>i><ba7^lM 

1 aaaa wbUa twiaa 
Idd tini Sliitainre itgo Inii 
n doaa Aaarfia lii f laa 
UiWiWhItotaaaa, 

IkahadHtodhtoliib 

I dMo bnwa apan, aalk jllUt 

1 dlHo dlllo lESTiaih ilia. 

I tola torn am IWIto, 

(dMudHto adfW, 

I ditto wbUoy , WalMiMii* 

,-Pa"*' 

_td*t ' " 

W oZka, oaA llj Ik. laftofto MM 
i dUlo *llHt», aA I owt. 
dd dHto Miiiuit of aoda, aa* 1 iwt. 
«taaa^ tank tautolit lil WUkUn dhi^ 

(lttto^tea^aHb.Hai ddnn,. ( IMaVttea^a Mb. naaadt, BI^b a data 

lai^iad MMBaTi Ablaoktoc 

II dlito ditto " ■'— ■ ■' ' • II 
1 taao tlna'i kiU..|faii ittur iB, a^ « dtaa 

Wi i I II. I II « at taa,ktMaidaMl 

i; aialaU ad%^ piiu 'tiatoii at* H.pa* 
t smm ditto jitiaaod <uui>, Mcil Uaatfr 
!t aaaa dUhi dllto dUlo. oaiii 1 1 (naUfc 
d ditto dIHsdAu ditta, aAUv^flh 
* JMa 7>jBaa Jiaafca m^fSSfSmfi Ii IBB hnn Ftct wB 

i» SSQ!S«i33t 

Itatlf dHto lat la a 8 piw dOC^ I gHm mt, 

dnaUPa, danaaldW'a 
BIHIa Vlto dltto-VptH Art, ) »oa VtCft, 

an<all<ra,djpoaaBriLlft^lOII»i ^ 

UI dMo Sta Mtok adk H mtofWda 
k. fgaiJI1i^.W|»lai,a^ .fWi^ tiAllte 

^ Sito k3t!|M Fi!!^!n£(«^aduZHB!'Mto' 

30 dJRehilf.Jiai iilid otlTSk KBoaMLSto 

» "^^J;^, Waaktog, e da« M^IStr, Jtl' 

Id ditto dkla, s liaa Bid. 

11 ciaki ditto, 9 doaa HaB 

Ucaw^^^d iia«i^^ MMk ,|iM »immt>k 

Udkta, «lltli«ltl«^klilf4llloa*lw<i, Boa'a 

« ditto, dUto t ditto. BlU lltK dHlD 
ta dItts, ditto d ditto, baU-plal balr id, dWo 
30 otato WtadiBi bha, ok( 3B Ut. BBak^a 
!• gaaka wm atlts tick I m,, kiiiitoir:' 

{ caaaa lokami ihito, Matod 

1 lii«to iokail Join, t tat I a. 
to f -lb, 

;a(iaiWl»^,''l<aaa, BohofdMWt, 
______ Jpitoaatiato. 

Oa TBttt fettj a w IdtoaiiiBt 

MKMH8. W. UBAX >«d CO, ha** Wm 
faiound nilh iMIintntoai Una Caiiiito 

g*g^a THUBlfiAT. Utk PtkrZ^, at kalffaafd Tkt I —n- k a mi pddlt n ana RtUOa, balk tw Baa. 
MfMttBlda, adOltafow, aaattattoaarti, lod 

all Yd bit, btaoaik 11 tort, d«>ih dt iBl Bha 
kuoanaliaiad nxaj oaliiii,'.Ba b Hoiarito 
r 130 paaxiKiin. Bbo In lliMl wUk ii pjr 

—' ol iS kma- 

nha mdvitli 
' ton and art. toltr 13D Jtiaxwon. SkoTluad 
caodlllJka «<laea, ud mnlKia 
Wn, t aUto ttttjr, a d toaan tun i 

a!£S£' ' iSk' uSaf^atjS* ^3^^ 
PvMvtoUT* 
aa al Boota tad Iboaa, 
W. DBAN and CO. hiw j 
HoilTtd lailtanlaHt to iMI hr taMla, 
ft* W w itoiato tFHtjMOTIaai B aiiMia FBIDAT, 
BATtrHIUT, M Mateto M BBSRS. W. DSAir 00. atneted bj tb* C' 

It bbU In HDOtioa, at PaiAk Oiait 
BAT, tat Hank, at II o'doiA, 
nt WT nbwbtt fanal of laad, daac r ftaj ImihiiAi. 
wknaoB It laHMl tka nanliaa kaiWa la liio 
ITBITl HOBBB FITBUO-HOUIIB, It lataBt 

krMi.Jokn Walkw. 

latafgaltfladrftiiiladid FWifciMtti 
!.aannitk,^«Btr tl Cainbulnd) aid 

_. _ l^fit'loS, 

aad nat ilda oft publlo road Itadla* to BLAnrnd* 
botbdad n tka aootb li^ «ld fliaal TTMliiin ttlak 
Bud, baajisc w«t iboat S okataa M linka. Oo tit ttktaf ol Hrw BoatkWaiaa, . 
c« tkt amtk lida of tba Chaat Wi _ I Itadlaxto. 

botbdad n tka aontb hj add fliaal'Valiiin Ala 
" id, baajisc w«t iboat S okitaa M linka. Oo tl 

1 tar a Hbo bttritf aonk tt tba nllini faea 
adwat I ckato 30 Hoki. On tka talk kr toid iaua 
baattotiaatoriTIo tka ahlkt nad ibsll d dkttoa Id 
Itokt. AadathtMtVaaM aa* ktBlig ma 
ahovt ill Utkl to Hit mn jpotat, a 

^ aad oalalatot by "adailtaiia'nil i iMdi Vt 
panktt IS4« or toik aad ako lU All oUur ptomor 
^ri^gllaa^ illiiatid a Mta r ta a ll, b^af oa tha 
aiatk^a ^it a( Ika nBwtf , twnwitlai at i ihIiI 
alhiHItUi t( tta Am aaaad {vbUd roal, 

SsKstsr.'ffla^'srT&sr.s?: 

Maktaitof aoilk akou M laii jatt a tta w«k 
Wiltoakjt^ t«l tina ] MuMltotal^ 
atbaaaatkra^baartoiaaitk *koM It ySS. 
Oalht laa^dw of Ika aottk kr a Va baritc 
aaat to Ika piiUb nad iHdtog ta BbhBoMd, ikoat I 
lkatoa«liakt,ada Ika rwnilnda olUa aii tif 
aa Mwadtitiii ii alh akoa tt Briaulkatalit 

■JJ^2[2555K^a3ridiiafiie SfaoHa?* 
n.^^na«Mttoikarfli,tMto'toikitaMc«H* Ncrfli., 

aad book ct lafca w fc ait tola- Gi^M Tiuu Or J* ^ — ' " 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 482353